Çökelme

Çökelme ile şu maddeler kastedilmiş olabilir: