Kartezyen koordinat sistemi

Kartezyen çarpımındaki

Kartezyen koordinat sisteminde 4 noktanın yeri

Koordinat eksenleri 1., 2., 3. ve 4. bölge olarak adlandırılan dört çeyreğe bölünebilir.

  • 1. bölgede değerler +X,+Y
  • 2. bölgede değerler -X,+Y
  • 3. bölgede değerler -X,-Y
  • 4. bölgede değerler +X,-Y
  • Kartezyen;
İng Cartesian, Fransız matematikçi Descartes'in adına La +ian (+cil/+çıl) aitlik ekinin getirilmesiyle oluşur.
  • koordinat;
İng co-ordinate, Lacom- (birlikte) takısı ile to ordinate (sıralamak, dizmek) eyleminin birleşimiyle oluşur.
  • sistem;
La systema, Türkçesi dizge.