Ana menüyü aç

Bu maddede; Rus sosyalist devrimci, Marksist-Leninist ideolojinin fikirsel önderi, Ekim Devrimi'nin lideri ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu[not 1] Vladimir Lenin'e ait kitap, yazı, konuşma, makale ve mektup gibi eserler ile kendisi hakkında yazılmış kitaplar yer almaktadır. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin öncüsü olan ve Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin (RSDİP) ilk lideridir.[not 2] Lenin, dünyada eserleri yabancı dile en fazla tercüme edilen kişidir.[1]

İçindekiler

EserleriDüzenle

 
Lenin, Karl Marx ve Friedrich Engels anıtı açılışında konuşuyor, 7 Kasım 1918, Moskova
 
Lenin'in imzası
 
Lenin'in Köylü Yaşamında Yeni Ekonomik Hareketler adlı makalesinin el yazması, 1893
 
Lenin'in Fabrika İstatistiklerimiz Üzerine ve Perm Gubernia'daki 1894-95 El Sanatları Sayımı ve "El Sanatları" Endüstrisinin Genel Problemleri makalelerinin "Ekonomik Araştırmalar ve Makaleler" adı altında yayımlanan versiyonunun kapağı, 1898
 
Lenin'in Rus Sosyal-Demokrasisinde Gerileyen Bir Akım adlı makalesinin orijinal ilk sayfası, 1899
 
Lenin'in Yeni Fabrika Yasası adlı makalesinin ilk baskısının kapağı, 1899
 
Lenin'in Rus Sosyal-Demokratlarının Görevleri adlı makalesinin kapağı, 1902
 
Lenin'in Plehanov'un İkinci Taslak Programı Üzerine Notlar adlı eserinin el yazmaları, 1902
 
Lenin'in Diyalektik Sorun Üzerine adlı makalesinin el yazması, 1915
 
Lenin'in Nisan tezleri adlı eserinin orijinal el yazımı taslak metni, 1917
 
Lenin'in Büyük Başlangıç: "Komünist Subbotnikler" adlı makalesinin el yazması, 1919

Sovyetler Birliği'nde Progress Publishers tarafından "Lenin - Toplu Eserler" başlığı altında yayınlanan ve her biri yaklaşık 650 sayfa olan 54 ciltlik eserin 45'i İngilizceye çevrilmiş ve Moskova'da 1960-70 yılları arasında yayınlanmıştır.[2] Liste şu şekildedir:

KitaplarDüzenle

Kitap Yıl Yazı
"Halkın Dostları" Kimlerdir ve Sosyal-Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar? 1894 İngilizce
Ekonomik Romantizmin Bir Karakterizasyonu 1897 İngilizce
Reddettiğimiz Miras 1897 İngilizce
Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi 1899 İngilizce
Ne Yapmalı? 1902 Türkçe
Bir Adım İleri, İki Adım Geri 1904 Türkçe
Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği 1905 İngilizce
Materyalizm ve Ampiryokritisizm 1908 İngilizce
Felsefe Defterleri 1913 İngilizce
Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı 1914 İngilizce
Sosyalizm ve Savaş 1915 Türkçe
Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm 1916 İngilizce
Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması 1916 Türkçe
Devlet ve Devrim 1917 İngilizce
Bolşevikler İktidarı Ellerinde Tutabilecekler mi? 1917 İngilizce
Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky 1918 İngilizce
"Sol" Komünizm, Bir Çocukluk Hastalığı 1920 İngilizce

DerlemelerDüzenle

Kitap Yıl Yayımlayan
Marx-Engels-Marksizm 1968 İlerleme Yayıncılık (Moskova)
Komün Dersleri 1971 İlerleme Yayıncılık (Moskova)
Tasfiyecilik Üzerine 1973 İlerleme Yayıncılık (Moskova)
Kadınların Kurtuluşu 1974 İlerleme Yayıncılık (Moskova)
Gençlik Üzerine 1977 Sol Yayınları

Komün DersleriDüzenle

Lenin'in Paris Komünü üzerine yazdığı yazı, mektup ve notların derlendiği, İlerleme Yayıncılık tarafından 1971 yılında Fransızca dilinde basılan eser.[3][4] İlk Türkçe baskısı 1977 yılında Sol Yayınları tarafından yapıldı.[5] Eserde Lenin'in 1908 yılında yazdığı aynı isimli "Komün Dersleri" adlı makalesi de yer alır.

Makaleler ve kısa içerikli yazılarDüzenle

Eser Yıl Yazı
"Köylü Yaşamında Yeni Ekonomik Hareketler" 1893 İngilizce
Narodnizmin Ekonomik İçeriği ve Bunun Bay Struve’nin Kitabındaki Eleştirisi 1894 İngilizce
"Fabrika İşçilerine Kesilen Para Cezaları Hakkında Yasanın Açıklanması" 1895 İngilizce
"Friedrich Engels" 1895 Türkçe
"Jimnastik Çiftlikleri ve Düzeltici Jimnastik Salonu" 1895 İngilizce
"Thornton Fabrikası'nda Çalışan Erkek ve Kadınlara" 1895 İngilizce
"Bakanlarımız ne Düşünüyor?" 1895 İngilizce
"Sosyal-Demokrat Parti Programının Taslağı ve Açıklaması" 1895 İngilizce
"Çar Hükümetine" 1896 İngilizce
"1 Mayıs Broşürü" 1896 İngilizce
"Perm Gubernia'daki 1894-95 El Sanatları Sayımı ve "El Sanatları" Endüstrisinin Genel Problemleri" 1897 İngilizce
"Yeni Fabrika Yasası" 1897 İngilizce
"Belli Bir Gazete Makalesi Hakkında" 1897 İngilizce
Rus Sosyal-Demokratlarının Görevleri" 1897 İngilizce
Fabrika İstatistiklerimiz Üzerine" 1898 İngilizce
"Market Teorisinin Sorunu Üzerine Notlar" 1898 İngilizce
""Raboçaya Gazeta" İçin Makaleler" 1899 İngilizce
"Editör Gruba Mektup" 1899 İngilizce
"Acil Görevimiz" 1899 İngilizce
"Bizim Programımız" 1899 İngilizce
"Acil Bir Soru" 1899 İngilizce
"Paraya Çevirme Teorisi Üzerine Bir Kez Daha" 1899 İngilizce
Tarımda Kapitalizm" 1899 İngilizce
"Rus Sosyal-Demokratlarının Bir Protestosu" 1899 İngilizce
"Rus Sosyal-Demokrasisinde Gerileyen Bir Akım" 1899 İngilizce
"Fabrika Mahkemeleri" 1899 İngilizce
"Grev Hakkında" 1899 İngilizce
İskra ve Zarya Yazı Kurullarının Bir Bildirge Taslağı 1900 İngilizce
"Kıvılcım Nasıl Hemen Söndürüldü?" 1900 İngilizce
"Taslak Anlaşması" 1900 İngilizce
"Çin'de Savaş" 1900 İngilizce
"Yurt Dışındaki Rus Sosyal-Demokratlar Birliği'nin Bölünmesi" 1900 İngilizce
"29 Aralık 1900 Notu" 1900 İngilizce
"Hareketimizin Acil Görevleri" 1900 İngilizce
"Basit Notlar" 1901 İngilizce
183 Öğrencinin Orduya Çağrılması 1901 İngilizce
"İşçilerin Partisi ve Köylülük" 1901 İngilizce
"Diğer Katliam" 1901 İngilizce
"Kriz Dersleri" 1901 İngilizce
Zemstvo'nun Zalimleri ve Liberalizm Yamyamları 1901 İngilizce
"Değerli Bir İtiraf" 1901 İngilizce
"Çalışmada Serf Sahipleri" 1901 İngilizce
"Bir Zemstvo Kongresi" 1901 İngilizce
"Tarım Sorunu ve “Marx'ın Eleştirileri”" 1901 İngilizce
"Kıtlık Çekme ile Mücadele" 1901 İngilizce
"St. Petersburg Komitesi'ne Yanıt" 1901 İngilizce
"Yurtdışındaki Parti İşleri" 1901 İngilizce
"Kürek Cezası Yönetmelikleri ve Kürek Cezası Cümleleri" 1901 İngilizce
"En İşleri Hakkında İnceleme" 1901 İngilizce
"“Birlik” Konferansı Kitapçığı Belgelerine Önsöz" 1901 İngilizce
"Fin Halkının Protestosu" 1901 İngilizce
"Svoboda Dergisi" 1901 İngilizce
"Ekonomizm Savunucuları ile Konuşma" 1901 İngilizce
"G. V. Plehanov'un Devrimci Faaliyetlerinin Yirmi Beşinci Yıldönümü" 1901 İngilizce
"Gösteriler Başladı" 1901 İngilizce
"Güneyli İşçilerin Mektubu Üzerine" 1901 İngilizce
"Anarşizm ve Sosyalizm" 1901 İngilizce
"Nereden Başlamalı?" 1901 İngilizce
"Plehanov'un İkinci Taslak Programı Üzerine Notlar" 1902 İngilizce
Devrimci Maceracılık 1902 İngilizce
"Örgütsel Görevlerimiz Hakkında Bir Yoldaşa Mektup" 1902 İngilizce
"Yoksul Köylülere" 1903 İngilizce
"Devrimci Gençliğin Görevleri" 1903 İngilizce
"Parti'ye" 1904 İngilizce
"Rusya'da Devrim Başlangıcı" 1905 İngilizce
"Küçük Burjuvazi ve Proletarya Sosyalizmi" 1905 İngilizce
"Sosyalizm ve Anarşizm" 1905 İngilizce
"Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı" 1905 İngilizce
Sosyalizm ve Din 1905 İngilizce
"Özgürlük Eleştirisi ve Eylem Birliği" 1906 İngilizce
"Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler" 1906 İngilizce
"Gerilla Savaşı" 1906 İngilizce
M. Gorky'e Mektup 1908 İngilizce
Komün Dersleri 1908 İngilizce
Marksizm ve Revizyonizm 1908 İngilizce
"Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu" 1909 İngilizce
"Rusya'da Parti-İçi Savaşımın Tarihsel Anlamı" 1910 İngilizce
"Marksizmin Tarihsel Gelişmesinin Bazı Özellikleri" 1910 İngilizce
"Avrupa İşçi Hareketi İçindeki Ayrılıklar" 1910 İngilizce
"Seçim Kampanyasının Temel Sorunları" 1911 İngilizce
Bir Yasalcı ile Bir Tasfiyecilik-Karşıtı Arasında Konuşma 1911 İngilizce
Karl Marx Öğretisinin Tarihsel Kaderi 1913 İngilizce
"Marksizmin Üç Kaynağı Ve Üç Öğretisi" 1913 İngilizce
"Kapitalizm ve Kadın Emeği" 1913 İngilizce
"Halk Eğitimi İçin ne Yapılabilir?" 1913 İngilizce
"Doğu Sorunu Üzerine Tezler" 1913 İngilizce
"Fahişeliğe Karşı Beşinci Uluslararası Kongre" 1913 İngilizce
"Geri Avrupa ve Gelişmiş Asya" 1913 İngilizce
"RSDİP'nin Ulusal Programı" 1913 İngilizce
"Ulusal Sorun Üzerine Eleştirisel Notlar" 1913 İngilizce
"İşçi Sınıfı ve Yeni-Maltusçuluk" 1913 İngilizce
"Ulusal Sorun Üzerine Tezler" 1913 İngilizce
"Kültürel-Ulusal" Özerklik] 1913 İngilizce
"Dil Sorununda Liberaller ve Demokratlar" 1913 İngilizce
"Zorunlu Bir Resmi Dil Gerekeli midir?" 1914 İngilizce
"Burjuva Aydınların İşçilere Karşı Mücadele Yöntemleri" 1914 İngilizce
"Ulusal Eşitlik" 1914 İngilizce
"Ulusal Politika Üzerine" 1914 İngilizce
"Birlik Protestoları Adı Altında Birliğin Bozulması" 1914 İngilizce
"İşçi Sınıfı Hareketinde İdeolojik Mücadele" 1914 İngilizce
"İncelmiş Bir Ulusalcılıkla İşçilerin Yozlaştırılması" 1914 İngilizce
"Büyük-Rus Ulusal Gururu Üzerine" 1914 İngilizce
"Ölü Şovenizm ve Yaşayan Sosyalizm" 1914 İngilizce
"Karl Marx, Marksizmin Bir Açıklaması ve Kısa Bir Biyografik Özeti" 1914 Türkçe
Diyalektik Sorun Üzerine 1915 İngilizce
"Barış Sorunu" 1915 İngilizce
"Enternasyonal Sözlerin Koruması Arkasında Sosyal-Şovenist Politika" 1915 İngilizce
Platonik Enternasyonalizmin Çöküşü 1915 İngilizce
"İkinci Enternasyonalin Çöküşü" 1915 İngilizce
"Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı Üzerine" 1915 İngilizce
Devrimci Proletarya ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı 1915 İngilizce
"Oportünizm ve İkinci Enternasyonalin Çöküşü" 1916 İngilizce
"Sosyalist Devrim ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı (Tezler)" 1916 İngilizce
P. Kievsky'e Cevap 1916 İngilizce
Alman Şovenizmi ile Alman-Olmayan Şovenizm 1916 İngilizce
"Proletarya Devriminin Askeri Programı" 1916 İngilizce
Emperyalizm ve Sosyalizmdeki Bölünme 1916 İngilizce
"Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı Üzerine Bir Tartışmanın Özeti" 1916 İngilizce
Devrimimizde Proletaryanın Görevleri 1916 İngilizce
"Nisan tezleri" 1917 İngilizce
"Anayasal Yanılsamalar" 1917 İngilizce
Marksizm ve Ayaklanma 1917 İngilizce
"Rusya İnsan Hakları Bildirgesi" 1917 İngilizce
"Bolşevik Parti Üyelerine Mektup" 1917 İngilizce
"Kurucu Meclis Üzerine Tezler" 1917 İngilizce
"Yedinci Tüm Rusya RSDİP (Bolşevik) Konferansı" 1917 İngilizce
"İkili İktidar" 1917 İngilizce
"Bir Proleter Asker" 1917 İngilizce
"Devrimin Temel Sorunlarından Biri" 1917 İngilizce
Bir Seyirci Tavsiyesi 1917 İngilizce
"Toprak Kararnamesi" 1917 İngilizce
"Barış Kararnamesi" 1917 İngilizce
"Amerikan İşçilerine Mektup" 1918 İngilizce
"Vandervelde'in Devlet Üzerine Yeni Kitabı" 1918 İngilizce
"Kâhince Sözler" 1918 İngilizce
Büyük Başlangıç: "Komünist Subbotnikler" 1919 İngilizce
Devlet 1919 İngilizce
"Üçüncü Enternasyonal ve Tarihteki Yeri" 1919 İngilizce
Proletarya Diktatörlüğü Çağında Ekonomi ve Politika 1919 İngilizce
"Ulusal ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezler" 1920 İngilizce
"Çalışan Kadınlara" 1920 İngilizce
"Uluslar ve Sömürgeler Komisyonunun Raporu" 1920 İngilizce
"Komünist Enternasyonal İkinci Kongresi" 1920 İngilizce
"Aynî Vergi" 1921 İngilizce
"Militan Materyalizmin Önemi Üzerine" 1922 İngilizce
"Kamenev'e mektup" 1922 İngilizce
""Özerkleştirme" Üzerine" 1922 İngilizce
"İşbirliği" 1923 İngilizce
"Daha Az, Daha İyi" 1923 İngilizce
"Lenin'in Vasiyeti" (Kongreye Mektuplar) 1923 İngilizce

183 Öğrencinin Orduya ÇağrılmasıDüzenle

Ocak 1901 tarihinde yazılan, Şubat 1901'de, İskra gazetesi, No 2'de yayınlanan makaledir.[6] Çarlık Rusyası'na bağlı Eğitim Bakanlığı, 11 Ocak 1901 tarihinde Kiev Üniversitesi'nden 183 öğrencinin, düzenledikleri "bozguncu toplantı" nedeniyle ceza olarak orduya çağrılması konusunda bir resmi duyuru yayınlamıştır. Lenin bu olay üzerine bu makaleyi kaleme almıştır.

Acil Bir Soru / Acil Görevimiz / Bizim ProgramımızDüzenle

Lenin tarafından 1899 yılında sürgünde iken yazılan ve ilk kez 1925 yılında basılabilen makalelerdir.[7]

Lenin sürgün sırasında Bizim Programımız, Acil Görevimiz ve Acil Bir Soru adlı makalelerini yazmıştı. Lenin, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi I. Kongresi'nde partinin resmi organı olarak kabul edilen Raboçaya Gazeta (Rusça: İşçilerin Gazetesi) için editörlere yazılan Editör Gruba Mektup adındaki mektup ile birlikte bu makaleleri göndermiştir. Gazetenin yayını bu makaleler ile yenilenmesi için için girişim 1899 yılında yapılmış, fakat yayın yenileme girişimi başarısız olmuştur ve ve makaleleri gazetede basılamamıştır.

Lenin gazete için ayrıca Grev Hakkında adında bir makale de kaleme almıştır. Gazete yazı kuruluna gönderdiği Editör Gruba Mektup adlı mektubunda bu makaleden bahseder, fakat sadece ilk bölümü Marksizm-Leninizm Enstitüsü arşivlerinde bulunmaktadır, diğer bölümlerinin nerede olduğu veya yazılıp yazılmadığı bilinmemektedir.[8]

Alman Şovenizmi ile Alman-Olmayan ŞovenizmDüzenle

Lenin'in 31 Mayıs 1916'da yazdığı makaledir.[9] Türkçe sürümü Sol Yayınları tarafından "Lenin, Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları" adlı eserde bulunmaktadır.[10] Lenin bu eserinde şovenizm konusunu ele almış ve Almanya'daki durumu incelemiştir.

Amerikan İşçilerine MektupDüzenle

Vladimir Lenin'in 20 Ağustos 1920 tarihinde (kendisine yönelik suikast girişiminden on gün önce) yazdığı ve 2 gün sonra Pravda No. 178'de yayımlanan mektubudur.[11]

Yabancı askerlerin tutumları ve Beyaz Ordu saldırları nedeniyle abluka altında olan Sovyet Rusya'dan mektup çıkışı çok zor gerçekleşmekteydi. Lenin'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) işçilere mektup göndermesi, kendisi gibi bir Bolşevik olan M. M Borodin tarafından organize edilmiştir. Mektup ve Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası metni P. I. Travin tarafından, ABD'deki yetkililere teslim edilmiştir. Mektupta ayrıca ABD Başkanı Woodrow Wilson'a yeni Sovyet Hükümeti'ne karşı müdahalelerin durdurulması talebi bulunmaktadır. Tanınmış Amerikalı sosyalist ve gazeteci John Reed ABD basınında bütün tüm bu belgelerin ve mektubun yayımlanmasını sağlamıştır.

Mektubun biraz kısaltılmış versiyonu Aralık 1918'de bir New York dergisinde yayımlanmıştır. Mektup okuyucuları arasında ilgi uyandırmış ve birçok kopyası basılmış ve İngiltere, Almanya, Fransa'daki dergilerde yayımlanmıştır. Mektup, ABD ve Avrupa'da emek ve komünist hareketlerinin gelişmesine yardımcı olmuş ve Sovyet hükümetinin barış yanlısı tutumu buralardaki işçilerin takdirini kazanmıştır. Ayrıca ABD'de, hükümetin Rusya'ya müdahalesini protesto eden gösteriler düzenlenmiştir.[11]

Anayasal YanılsamalarDüzenle

Vladimir Lenin'in Ağustos 1917'de yazdığı ve 4 Ağustos 1917 tarihinde Published in Rabochy i Soldat No: 11 ve 12'de yayınlanan makaledir.[12] Türkçe versiyonu İnter Yayınları tarafından "Seçme Eserler, Cilt: 6" ismiyle basılan eserde yayımlanmıştır.[13] Lenin bu makalesinde, anayasal hayal adında bir tanım ortaya atmış ve bunu "İnsanlar, gerçekte varolmamasına rağmen, normal, düzenlenmiş, yasal, kısaca: “anayasal” bir hukuk düzenini varmış gibi görmelerinden ibaret olan politik hataya anayasal hayal denir." şeklinde tanımlamıştır. Buna örnek olarak 1917'de gerçekleşen bir dizi anayasa değişikliklerini gösterir.

Lenin eserinde, 1917 yılına ait anayasal hayalleri için özellikle tipik olduğunu düşündüğü üç görüşü ele almış ve incelemiştir;[14]

Birinci görüş, Rusya Kurucu Meclis’in arifesinde bulunması ve bu yüzden olup biten her şeyin geçici, pek önemli olmayan, tayin edici olmayan bir karaktere sahiptir olduğudur.

İkinci görüş, Sosyalist Devrimci Parti'nin ya da Menşeviklerin veya ikisinin oluşturduğu blokun, halk içinde ya da örneğin Sovyet kurumlarda açık birçoğunluğa sahip; bu yüzden cumhuriyetçi, demokratik, devrimci Rusya’da bu partilerin, bu kurumların iradesinin atlanılmaması gerektiğidir.

Üçüncü görüş ise, belli bir önlem, örneğin Pravda gazetesinin yasaklanması, ne Geçici Hükûmet tarafınden ne de Sovyetler tarafından yasayla saptanmamış olması sebebiyle, yalnızca tali bir olay olmasıdır. Bu olay Lenin'e göre tesadüfi bir olgudur ve asla tayin edici bir şey olarak görülemez.

Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı ÜzerineDüzenle

Vladimir Lenin'in 23 Ağustos 1915'te yazdığı makaledir.[15] Türkçe sürümü ilk kez 1976 yılında Sol Yayınları tarafından yayınlanan "Marx-Engels-Marksizm" adlı eserde yayınlandı.[16] Lenin bu eserinde kapitalizm koşulları altında oluşacak bir "Birleşik Avrupa Devletleri"nin olanaksız olduğunu, eğer bu mümkün olursa bile niteliğinin gerici olacağını belirtmektedir.

Avrupa İşçi Hareketi İçindeki AyrılıklarDüzenle

Lenin tarafından yazılan 16 Aralık 1910 yazılan makaledir.[17] Türkçe versiyonu ilk kez 1976 yılında Sol Yayınları tarafından yayınlanan "Marx-Engels-Marksizm" adlı eserde yayınlandı.[18] Lenin bu makalesinde Avrupa ve Amerika'daki işçi hareketinin taktiksel farklılıklarını ve o dönemdeki teorilerden haline gelen olan revizyonizm (oportünizm, reformizm) ve anarşizm (anarko-sendikalizm, anarko-sosyalizm) akımlarının bu hareketlerdeki durumunu incelemiştir.

Aynî VergiDüzenle

Lenin tarafından 21 Nisan 1921 tarihinde yazılan ve Mayıs ayında broşür halinde basılan makaledir.[19] Lenin, bu makalesinde parasal olarak alınmayan, doğrudan sahip olunan mal veya hizmet üzerinden alınan verginin, yani aynî verginin yeni kurulan Sovyetler Birliği'ndeki durumunu tartışmış, bu verginin yeni bir politikaya geçiş olduğunu belirtmiş ve SSCB'de uygulanan aynî vergiyi, "Savaş komünizminden ürünlerin düzenli sosyalist değişimine geçiş" şeklinde tanımlamıştır.

Bakanlarımız Ne Düşünüyor?Düzenle

Lenin tarafından 1895 yılında Rabocheye Dyelo gazetesi için yazılan makaledir. Yazının kopyası Ekim Devrimi'ninden sonra 1924 yılında polis departmanının arşivinde bulunarak ilk defa yayınlandı. Yazının gerçeği henüz bulunamamıştır.[20][21]

Barış SorunuDüzenle

Lenin tarafından Temmuz-Ağustos 1915 tarihinde yazılan ve ilk kez 1921 yılında Prolelorshaya Revolulsia No. 5'te yayınlanan makaledir.[22] Lenin bu eserinde barış konusunu incelemekte; barış sloganının ya belli barış şartlarıyla ilişkili olarak öne sürülebileceğini ya da herhangi bir şartla ilişkisi olmadan sadece "belirli" bir tür barış şartlarının dile getirilmeden "genel" barış için savaşım olarak öne sürülebileceğini bildirmektedir. Bununla birlikte barış sloganlarının özünde birbirine karşıt olan iki sınıfı, yani burjuvazi ve proletaryayı birbiriyle "kaynaştırıcı" ve "birleştirici" bir yöntemle değil, aksine kitlelere yapılacak propaganda ve uyarma yoluyla, onların sosyalizm ile kapitalizm (ve emperyalizm) arasındaki farklılığı ve çelişkiyi anlayabilmelerini sağlayacak slogan ve ajitasyon yöntemlerinin dile getirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Belli Bir Gazete Makalesi HakkındaDüzenle

Lenin'in Eylül 1897 tarihinde yazdığı, aynı yıl Novoye Slovo dergisinin 1. sayısında, de "K. T." imzasıyla yayımlanan makaledir.[23]

Lenin'in yazdığı bu makalede, Rusya'da çıkan liberal bir gazete olan Russkiye Vedomosti'nin 239. sayısında çıkan bir makaleyi değerlendirmiştir. Makale N. Levitsky imzasıyla yayımlanan "İnsanların Yaşamını Etkileyen Belli Problemler" adlı makaledir. Lenin yazdığı eserin başlığını seçerken bu makalenin başlığına göndermede bulunmuştur.[24]

Bir Proleter AskerDüzenle

Vladimir Lenin'in tarafından Şubat Devrimi'nden sonra yazılan ve 3 Mayıs 1917 tarihinde Pravda gazetesi No 36'da yayınlanan makaledir.[25] Lenin bu makalesinde, eski bürokratik polisin yerini enternasyonal milislerin alması gerektiğini ve bu proleter milislerin maaşlarının kapitalistler tarafından ödenmesi gerektiğinden bahseder.

Bir Seyirci TavsiyesiDüzenle

Lenin tarafından Ekim Devrimi'nin hemen öncesinde, 8 Ekim 1917'de yazılan ve 7 Kasım 1920 tarihinde Pravda gazetesi No 250'de yayımlanan makaledir.[26]

Lenin bu makalesinde son zamanlarda Rusya'da gerçekleşen olaylar için kendisini bir "seyirci" olarak tanımlamış ve "Bir Seyirci Tavsiyesi" başlığı altında bu makalesinde Karl Marx'tan alıntılar yaparak Şubat Devrimi sonucunda ortaya çıkan ikili iktidarın (biri işbaşındaki Geçici Hükûmet, diğeri Sovyet iktidarı) tüm iktidarın derhal Sovyetlere geçmesi gerektiğinden bahsetmiştir.

Bir Yasalcı ile Bir Tasfiyecilik-Karşıtı Arasında KonuşmaDüzenle

Lenin tarafından yazılan ve 29 Nisan 1911 tarihinde yayınlanan makaledir.[27] Türkçe sürümü ilk kez Sol Yayınları tarafından Tasfiyecilik Üzerine adlı eserde 1977 yılında yayımlandı.[28]

Lenin bu makalesinde tasfiyecilik adını verdiği durumu eleştirmektedir.

Bizim ProgramımızDüzenle

Bolşevik lider Vladimir Lenin tarafından 1899 yılında sürgünde iken yazılan ve ilk kez 1925 yılında basılabilen makaledir.[7]

Lenin sürgün sırasında Bizim Programımız, Acil Görevimiz ve Acil Bir Soru adlı makalelerini yazmıştı. Lenin, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi I. Kongresi'nde partinin resmi organı olarak kabul edilen Raboçaya Gazeta (Rusça: İşçilerin Gazetesi) için editörlere yazılan Editör Gruba Mektup adındaki mektup ile birlikte bu makaleleri göndermiştir. Gazetenin yayını bu makaleler ile yenilenmesi için için girişim 1899 yılında yapılmış, fakat yayın yenileme girişimi başarısız olmuştur ve ve makaleleri gazetede basılamamıştır.

Lenin gazete için ayrıca Grev Hakkında adında bir makale de kaleme almıştır. Gazete yazı kuruluna gönderdiği Editör Gruba Mektup adlı mektubunda bu makaleden bahseder, fakat sadece ilk bölümü Marksizm-Leninizm Enstitüsü arşivlerinde bulunmaktadır, diğer bölümlerinin nerede olduğu veya yazılıp yazılmadığı bilinmemektedir.

Bolşevik Parti Üyelerine MektupDüzenle

Vladimir Lenin tarafından Ekim Devrimi'nin hemen öncesinde 18 Ekim 1917 tarihinde yazılan ve Pravda No 250'de yayınlanan mektuptur.[29] Türkçe versiyonu ilk kez 1989 yılında Sol Yayınları tarafından 1999 yılında yayınlanan Ekim Devrimi Dosyası adlı kitapta yayınlandı.[30] Lenin bu eserinde, Lev Kamenev ve Grigori Zinoviyev'in Menşeviklere ait Novaya Şisn gazetesinde yer alan bir makalesinden bahsetmiş ve Bolşeviklere gönderdiği bu mektubunda bu iki ismin yazdığı yazıları eleştirmiştir. Zira bu iki isim Bolşevik Merkez Komitesinin 16 Ekim 1917 tarihinde 10-2 oyla aldığı ayaklanma kararına itiraz etmiş ve Novaya Şisn gazetesine demeç vererek Bolşevik Merkez Komitesinin aldığı kararı ifşa etmişti.[31] Bu olay sonrasında Lenin "Artık onları yoldaş olarak kabul edemem." diyerek Kamenev ve Zinoviyev'in partiden ihraç edilmelerini istemiştir. Fakat Zinoviyev Lenin’e karşı sadakat andını içerek affedilmiş ve Sankt-Peterburg Sovyeti'nin başkanlığına getirilmiştir.

Büyük Başlangıç: "Komünist Subbotnikler"Düzenle

Lenin tarafından subbotnikler ile ilgili 28 Haziran 1919 tarihinde yazılan ve Temmuz 1919'da yayımlanan makaledir.[32] 1969 yılı itibarıyla SSCB'de 130, diğer ülkelerde 38 kez yayınlanmış, toplam 51 dile çevrilmiştir.[33]

Büyük-Rus Ulusal Gururu ÜzerineDüzenle

Vladimir Lenin tarafından 12 Aralık 1914 tarihinde yazılan makaledir.[34]

Lenin bu eserinde Ruslardaki "ulusal gurur" konusunu ele almış ve bu düşüncenin egemenler tarafından çarpıtılıp aslında kapitalizme hizmet ettiğini aktarmıştır.

Çalışan KadınlaraDüzenle

Lenin tarafından 21 Şubat 1920 tarihinde yazılan ve ertesi gün Pravda gazetesinde yayımlanan makaledir.[35]

Lenin bu makalesinde Ekim Devrimi'nden sonraki kadın sorununu ele almış ve özellikle Moskova Sovyeti'nde daha fazla kadın emekçi söz sahibi olmasının öneminden bahsederek makalesini "Kadının özgürlüğü tamamlanmadan, proletaryanın özgürlüğü tamamlanamaz." sözleriyle bitirmiştir.

Çar HükümetineDüzenle

Lenin'in 25 Kasım 1896 tarihinde hapisteyken yazdığı makaledir. Yazı, broşür halinde İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği tarafından çoğaltılmıştır.[36] Broşür, S. Y. Witte’nin fabrika müfettişlerine yönelik genelgesine ve 1896 yazında Sankt-Peterburg’da gerçekleşen grevlere ilişkin Pravitelstvenny Vestnik’nin (Hükümet Güncesi) 19 Temmuz 1896 tarihli 158. sayısında yayınlanmış rapora yanıt olarak yazılmıştır.

Daha Az, Daha İyiDüzenle

Lenin'in 2 Mart 1923 tarihinde, ölümünden önce yazdığı son yazısıdır. Lenin bu eserinde devlet aygıtını yetkinleştirmek için yapılması gerekenler hakkında Sovyetler Birliği Komünist Partisi yetkililerine görüşlerini aktarmış ve kurulan İşçi ve Köylü Müfettişliği'nin bu konuda sorumluluklarını hatırlatmıştır.[37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]

DevletDüzenle

Lenin tarafından 11 Temmuz 1919 tarihinde Sverdlov Üniversitesi'nde yaptığı konuşmanın metnidir. İlk kez 18 Ocak 1929 yılında Pravda gazetesi No: 15'te yayımlanmıştır.[47] Lenin bu makalesinde Ekim Devrimisonucu kurulan Sovyetler Birliğ'nde devlet anlayışı hakkında bilgiler vermekte ve eski tip devlet anlayışının tamamen değiştiğinden bahsetmektedir.

Devrimci Gençliğin GörevleriDüzenle

Vladimir Lenin tarafından Eylül 1903 tarihinde yazılan, aynı yıl "Student" dergisinin 2. ve 3. sayılarında "N. Lenin" imzasıyla yayımlanan makaledir.[48] Türkçe sürümü ilk kez 1977 yılında Sol Yayınları tarafından basılan Gençlik Üzerine adlı eserde yayımlandı.[49] Makale "Öğrencilere" başlığı broşür olarak yeniden basılmıştır. Makale, 1904-1905 yıllarında Çarlık Rusyası'na bağlı polis birliklerinin bir gösteri sırasında yapılan ev aramaları sırasında keşfedilmiştir.

Devrimci MaceracılıkDüzenle

1 Ağustos 1902 tarihinde İskra gazetesinde yayınlanan makaledir. Lenin bu makalesinde; girişilen bireysel terörist eylemlerin devrimci mücadeleye yararsız olduğunu hatta ona engel teşkil ettiğini vurgulamıştır. Bununla birlikte şiddet eylemlerinin tüm halk ayaklanmalarında olacağını bildiren Lenin bu makalesinde "Şiddet ve terörizmi ilke olarak asla reddetmeksizin, kitlelerin doğrudan katılışını sağlayabilecek ve bu katılışı teminat altına alabilecek şiddet biçimlerinin hazırlanması için çalışılmasını istedik." diyerek bu eylem biçimlerinin bireyler tarafından değil, aksine kitlelerce yapıldığında başarılı olacağını belirtmiştir.

Makalenin sonu, bu konuyu vurgulamak suretiyle şu cümlelerle biter;[50]

« :"(...) Ama işler gene de yoluna konulabilir, yoldaşlar! Gerçek bir davaya olan inancın kaybedilmesi, bir kural değil, ender bir istisnadır. Terörist eylemlere girişme eğilimi, geçici bir hevestir. Öyleyse, Sosyal-Demokratlar saflarını sıklaştırsınlar ve devrimcilerin militan örgütü ile Rusya proletaryasının kitle kahramanlığını tek bir bütün halinde birleştirsinler!" »

Devrimci Proletarya ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin HakkıDüzenle

Lenin'in 16 Ekim 1915 tarihinde Almanca olarak yazdığı, 1927’de Nadejda Krupskaya tarafından Almancadan yapılan tercüme ile birlikte Lenin Miscellany VI'da yayınlanan makaledir.[51] Türkçe versiyonu Sol Yayınları tarafından yayınlanan Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları, adlı eserde yayınlandı.[52]

Lenin bu eserinde şovenizm konusunu ele almış ve bu konunun sosyalist devrimlerdeki durumunu incelemiştir.

Devrimimizde Proletaryanın GörevleriDüzenle

Lenin'in 1916'da yazdığı ve ilk kez Eylül 1917'de "N. Lenin" imzasıyla yayınlanan makaledir.[53] Türkçe olarak ilk kez Sol Yayınları tarafından 1976'da yayınlandı.[54] Lenin bu makalesinde devrim koşullarında eski bürokratik araçları tartışmış ve geleceğin sosyalist toplumunda bunların asla olmaması gerektiğinden bahsetmiştir. Bu konuyu makalesinde şu cümlelerle açıklar;

:"Tarihin de kanıtladığı gibi ordu, polis ve bürokrasi gibi bütün baskı araçları aynen kaldığı için, parlamenter burjuva cumhuriyetini monarşiye çevirmek oldukça kolaydır. Komün ve Sovyet ise bu araçları parçalar ve onu yok eder. Parlamenter burjuva cumhuriyeti, kitlelerin bağımsız politik yaşamını sakatlar ve boğar, aşağıdan yukarıya devlet yaşamının demokratik örgütlenmesine doğrudan katılımını engeller. Sovyetler söz konusu olduğunda bunun tersi geçerlidir."

Devrimin Temel Sorunlarından BiriDüzenle

Lenin'in tarafından Ekim Devrimi'nin hemen öncesinde, Eylül 1917'de yazılan ve "N. Lenin" imzasıyla Raboçi Put gazetesinde yayınlanan makaledir.

Lenin bu makalesinde devrimdeki iktidar sorununu ele almakta ve Rusya'daki Geçici Hükümet nezdinde bu durumu tartışmaktadır. Eserinde bu durumu "İktidar sorunu kuşkusuz her devrimin en önemli sorunudur. İktidarı hangi sınıf elde tutuyor? Sorunun özü bu." şeklinde açıklar.[55]

Diyalektik Sorun ÜzerineDüzenle

Lenin tarafından 1915 yılında yazılan makaledir.[56] Türkçe sürümü ilk kez Sol Yayınları tarafından 1976 yılında yayımlanmıştır.[57] Lenin bu eserinde Karl Marx'ın diyalektik yöntemini konu almış ve tarihsel olarak incelemiştir.

Editör Gruba MektupDüzenle

Bolşevik lider Vladimir Lenin tarafından 1899 yılında sürgünde iken yazılan ve ilk kez 1925 yılında basılabilen makaledir.[7]

Lenin sürgün sırasında Bizim Programımız, Acil Görevimiz ve Acil Bir Soru adlı makalelerini yazmıştı. Lenin, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi I. Kongresi'nde partinin resmi organı olarak kabul edilen Raboçaya Gazeta (Rusça: İşçilerin Gazetesi) için editörlere yazılan Editör Gruba Mektup adındaki bu mektup ile birlikte bu makaleleri göndermiştir. Gazetenin yayını bu makaleler ile yenilenmesi için için girişim 1899 yılında yapılmış, fakat yayın yenileme girişimi başarısız olmuştur ve ve makaleleri gazetede basılamamıştır.

Lenin gazete için ayrıca Grev Hakkında adında bir makale de kaleme almıştır. Gazete yazı kuruluna gönderdiği bu mektubunda söz konusu makaleden bahseder, fakat sadece ilk bölümü Marksizm-Leninizm Enstitüsü arşivlerinde bulunmaktadır, diğer bölümlerinin nerede olduğu veya yazılıp yazılmadığı bilinmemektedir.

Emperyalizm ve Sosyalizmdeki BölünmeDüzenle

Lenin'in Ekim 1916'da yazdığı bu makalede Lenin, emperyalizm olgusunu incelemekte ve sosyalizmi savunanlara arasında yol açtığı bölünmelerden bahsetmektedir.[58][59]

Fabrika İstatistiklerimiz ÜzerineDüzenle

 
Makalenin "Ekonomik Araştırmalar ve Makaleler" adı altında yayımlanan versiyonunun kapağı

Bolşevik lider Vladimir Lenin'in Ağustos 1898 tarihinde yazdığı makaledir.[60]

Makale ilk kez 1898 yılında "Ekonomik Araştırmalar ve Makaleler" adı altında yayımlamıştır. Lenin yazdığı bu makalenin içeriğini daha sonra 1899 yılında yayımlanacak olan Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi adlı eserinin birçok bölümünde kullanmıştır.

Fabrika İşçilerine Kesilen Para Cezaları Hakkında Yasanın AçıklanmasıDüzenle

Lenin tarafından 1895 sonbaharında yazılan makaledir.[61] İlk baskı 1895 yılında broşür halinde Sankt-Peterburg'da yayınlanmıştır.

Lenin bu eserinde işçilerin patronlara karşı dikkatli olmalarını ve haklarını almak için onlarla kıyasıya mücadele etmeleri gerektiğinden bahsetmiştir. Bu durumu makalesinde şu şekilde açıklar;[62]

« Patronlar ve destekçileri, işçiler kendi koşulları hakkında düşünmeye başlarsa, haklarını almak için çalışmaya başlarsa ve patronların baskı ve iğrençliklerine karşı direnmek için güçlerini birleştirirlerse, bunu “kötü yola sapma” olarak değerlendirirler. Elbette, işçilerin kendi koşullarını düşünmemesi ve haklarından haberdar olmaması patronların işine gelir. »

Friedrich EngelsDüzenle

Lenin'in Friedrich Engels'in 1895 yılındaki ölümü üzerine onun hakkında aynı yıl yazdığı eserdir.[63]

Makalesine "Nasıl bir zekâ mesalesi söndü. Nasıl bir yürek durdu!" cümlesiyle başlayan Lenin; bu eserinde Engels'i, Karl Marx’tan sonra modern proletaryanın en yetkin bilim insanı ve öğretmeni olarak tanımlamıştır.

Geri Avrupa ve Gelişmiş AsyaDüzenle

Lenin tarafından yazılan ve Pravda gazetesinin 18 Mayıs 1913 tarihli sayısında yayınlanan makaledir.[64] Lenin bu makalesinde popüler olarak kabul edilen, Avrupa kıtasının gelişmiş olduğuna dair tezleri marksist felsefe ile yorumlayarak, aslında bu durumun tam tersi olduğunu belirtmiştir. Gelişmiş olarak kabul edilen Avrupa devletlerinde gerçekte gelişmiş olan tek sınıfın proletarya olduğu, buna karşın Asya'da ise birçok yerde güçlü bir demokratik hareketlerinin büyümekte ve güç kazanmakta olduğunu anlatır.

Gerilla SavaşıDüzenle

Lenin'in Proletary adlı gazetede 30 Eylül 1906 tarihinde yayınlanan gerilla savaşı konulu makalesidir. Lenin bu eserinde gerilla savaşını toptan reddetmeyi şiddetle eleştirerek, bu yöntemi koşullara göre değerlendirilebileceğini söylemiştir.[65]

Grev HakkındaDüzenle

Lenin tarafından 1899 yılında sürgünde iken yazılan ve ilk kez 1924 yılında Proletarskaya Revolyutsiya dergisinin 8. ve 9. sayısında yayımlanan makaledir.[66] Lenin bu makaleyi Raboçaya Gazeta adlı gazete için kaleme almıştır. "Raboçaya Gazeta" İçin Makaleler için yazılan Editör Gruba Mektup adlı eserinde bu makaleden bahseder. Sadece ilk bölümü Marksizm-Leninizm Enstitüsü arşivlerinde bulunmaktadır, diğer bölümlerinin nerede olduğu veya yazılıp yazılmadığı bilinmemektedir.

Lenin sürgün sırasında Bizim Programımız, Acil Görevimiz ve Acil Bir Soru adlı makalelerini yazmıştı. Lenin, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi I. Kongresi'nde partinin resmi organı olarak kabul edilen Raboçaya Gazeta (Rusça: İşçilerin Gazetesi) için editörlere yazılan Editör Gruba Mektup adındaki mektup ile birlikte bu makaleleri göndermiştir. Gazetenin yayını bu makaleler ile yenilenmesi için için girişim 1899 yılında yapılmış, fakat yayın yenileme girişimi başarısız olmuştur ve ve makaleleri gazetede basılamamıştır.

Hareketimizin Acil GörevleriDüzenle

Kasım 1900'de tarihinde yazılan, Aralık 1900'de İskra gazetesi, No 1'de yayınlanan makalede, Lenin'in işçi sınıfı hareketinin ve onun partisinin görevlerinin ne olması gerektiği hakkında görüşleri bildirilmektedir.[67]

İkinci Enternasyonalin ÇöküşüDüzenle

Vladimir Lenin'in Mayıs-Haziran 1915 tarihleri arasında yazdığı, aynı yıl "N. Lenin" imzasıyla Kommunist adlı dergi No. 1–2'de yayınlanan makaledir.[68] Türkçe versiyonu ilk kez 1970 yılında Sol Yayınları tarafından yayınlanan Sosyalizm ve Savaş adlı eserde yayınlandı.[69] Lenin bu eserinde, İkinci Enternasyonal’in lideri ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin başkanı Karl Kautsky’ye I. Dünya Savaşı'nda aldığı tutum yüzünden birçok eleştiri yöneltmektedir. Lenin, II. Enternasyonal liderlerinin I. Dünya Savaşı yıllarında büyük ihanet içerisinde bulunduklarından bahseder ve bu kişilerin sosyalizmin düşmanı olup kapitalistlerin tarafına geçtiğini söyler.

İncelmiş Bir Ulusalcılıkla İşçilerin YozlaştırılmasıDüzenle

Lenin tarafından 10 Mayıs 1914 tarihinde yazılan makaledir.[70] Türkçesi ilk kez Sol Yayınları tarafından yayınlanmıştır.[71] Lenin bu eserinde Ruslardaki "ulusal gurur" konusunu ele almış ve bu düşüncenin Rusya'daki işçi sınıfı arasında yayılmasının tehlikeli olacağını anlatmıştır.

İskra ve Zarya Yazı Kurullarının Bir Bildirge TaslağıDüzenle

Lenin tarafından 1900'de yazılan ve ilk kez 1925 yılında yayımlanan makaledir.[72] Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin resmî gazetesi İskra, parti örgütlenmesinin tüm temel sorunları üzerine ve Çarlık Rusyası’nda proletaryanın sınıf mücadelesi üzerine, ayrıca dünya sorunlarında en önemli olaylar üzerine makaleler yayımlamaktaydı. Bununla paralel olarak Zarya dergisi de aynı konuları ele almaktaydı. Bu makalesinde Lenin bu yayınların yazı kurularına bir bildirge taslağı sunmuştur.

İşbirliğiDüzenle

Lenin tarafından 4-6 Ocak 1923 tarihleri arasında yazılan ve 26-27 Mayıs 1923 tarihlerinde Pravda gazetesinin 115 ve 116. sayılarında yayımlanan makaledir.[73] Lenin, bu makalesinde Yeni Ekonomi Politikası'ndan bahsetmekte ve kooperatifçilik hareketlerinin önemine dair Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ni bilgilendirmektedir.

İşçilerin Partisi ve KöylülükDüzenle

Lenin tarafından Şubat 1901 tarihinde yazılan, Nisan 1901'de, İskra gazetesi, No 3'te yayınlanan makaledir.[74] Lenin bu eserini Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin (RSDİP) tarım programının hazırlanması amacıyla kaleme almıştır. Buraya yazılanlar 1903 yılında, RSDİP'in ikinci kongresinde tarafından kabul edildi.

İşçi Sınıfı ve Yeni-MalthusçulukDüzenle

Lenin'in tarafından yazılan ve Pravda'nın 16 Haziran 1913 sayısında yayınlanan makaledir. Neo-Malthusçuluk adı verilen akım, 1766-1834 yılları arasında yaşayan İngiliz ekonomisti Thomas Malthus tarafından ortaya atılan ve Malthusçuluk olarak adlandırılan düşüncelerin 1870'li yıllarda revize edilmesiyle ortaya çıkan bir doktrindir. Bu doktrine göre, toprağın azalan verimliliği gibi "mutlak fazla nüfus" teorileriyle emekçi halk yoksullaşmaktadır. Bu sebeple doğum kontrolü, savaşları ve salgın hastalık gibi durumları savunarak fazla nüfusun daima düşürülmesi gerektiğini belirtirler. Ayrıca temsilcilerinin çoğu, ırk ayrımını da savunmaktadır.[75]

Lenin, bu makalesinde bu akımın son derece gerici nitelikte olduğundan bahsederek, işçi sınıfının bu zararlı akımlardan arındırılması gerektiğini ve özellikle gebeliği önleme vb. konularda tıbbi yayınların dağıtılmasına karşı bütün yasaların kayıtsız şartsız kaldırılmasını talep edilmesini dile getirmektedir.[76]

Jimnastik Çiftlikleri ve Düzeltici Jimnastik SalonuDüzenle

Lenin tarafından 1895 sonbaharında yazılan, 25 Kasım 1895 tarihinde Samarsky Vestnik gazetesinin 254.cü sayısında yayınlanan makaledir.[77][78]

Kâhince SözlerDüzenle

Vladimir Lenin'in 29 Ağustos 1918 tarihinde (kendisine yönelik suikast girişiminden bir gün önce) yazdığı ve 2 Temmuz 1928 tarihinde Pravda gazetesin No. 133'te yayımlanan makelesidir.[79] Lenin bu eserinde, mucizevi kehanet masal olduğunu, ancak bilimsel kehanetlerin gerçekliğe sahip olduğunu anlatır. Makalesinde Friedrich Engels'ten alıntılar yapan Lenin, Ekim Devrimi'nde işçi sınıfının kapitalistlere karşı gerçekleşen zaferinin bu bilimsel gerçeklik zemininde olduğundan bahseder.

Kamenev'e mektupDüzenle

Lenin'in Sovyetler Birliği'nin kurulumu sırasında Josef Stalin başkanlığındaki komisyonun hazırladığı Özerkleştirme Taslağı'nda değişiklikler talep etmek için L.B.Kamenev'e 26 Eylül 1922'de yazdığı ve ilk olarak 1959 yılında Leninskii Sbornikde yayımlanan mektuptur.[80]

Karl Marx Öğretisinin Tarihsel KaderiDüzenle

Vladimir Lenin tarafından yazılan ve 1 Mart 1913 tarihinde Pravda No. 50'de yayınlanan makaledir.[81] Türkçe versiyonu ilk kez Sol Yayınları tarafından 1976 yılında yayımlandı.[82][83][84]

Lenin, 3 bölümden oluşan bu makalesinde Marksizmi tarihsel olarak incelemiş ve Karl Marx'ın öğretisindeki asıl şeyin, sosyalist toplumun kurucusu olarak proletaryanın tarihsel rolünün açığa çıkarılması olduğunu belirtmiştir. Bu eseride Marksizm'in, Marx'ın 1848 yılında yayımlanan Komünist Manifesto adlı eserinden bu yanaki gelişmeleri Asya toplumlarını örnek vererek aktarılmış ve marksizmin kısa bir özetini verilmiştir. Lenin eserinde, Marx'ın görüşlerini referans alarak, Rusya tarihi için üç dönüm noktası sıralamıştır;[85]

1. Komünist Manifestonun yayımlanması ve Paris Komünü arasındaki dönem (1848-1871)

2. Paris Komünü'nü ve 1905 Rus Devrimi arasındaki dönem için

3. Rus Devrimi'inden beri olan dönem

Üçüncü bölümde gerçekleşecek olan Rus devriminin Türkiye, İran ve Çin'deki devrimleri tetikleyeceğinden de bahsedilir.[86]

Komün DersleriDüzenle

Lenin tarafından yazılan ve 23 Mart 1908 tarihinde Zagranichnaya Gazeta No 2'de yayımlanan makaledir.[87] Bu eserinde Paris Komünü'nü ele almış ve ora yaianan olaylardan çıkarılacak tarihi derslerden bahsetmiştir. Lenin eserini "İşçi sınıfının bu büyük ayaklanmaları ezildi, ama bir başka ayaklanma gelecek; işçi sınıfı düşmanlarının kuvvetleri buna karşı hiçbir şey yapamayacak ve sosyalist işçiler tam bir zafer kazanacaklar." sözleriyle bitirerek Paris Komün'den çıkarılacak dersler ile işçi sınıfının gelecekte büyük bir zafer kazanacağını belirtmiştir.

Komünist Enternasyonal İkinci KongresiDüzenle

Lenin tarafından 19 Temmuz - 7 Ağustos 1920 tarihleri arasında Komünist Enternasyonal'in İkinci Kongresi'nde yaptığı konuşmaların basılı metnidir.[88]Komünist Enternasyonal'in İkinci Kongresi 19 Temmuz - 7 Ağustos 1920 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Açılış oturumu Sankt-Peterburg'da düzenlenen kongrenin diğer oturumları Moskova'da yapılmıştır. Kongre'de 37 ülkenin işçi örgütlerini temsil 200'ün üzerinde delege bulunmaktaydu. Bununla birlikte 31 ülkenin komünist parti temsilcileri kongrede hazır bulunmaktaydı.

Lenin, kongre öncesinde tüm hazırlık çalışmalarını yönetmiş, ilk toplantıda uluslararası durumu değerlendirmiş ve Komünist Enternasyonal'in temel görevleri ile ilgili bir rapor hazırlamıştır. Lenin bu raporlarda ve kongredeki diğer konuşmalarında; oportünizme karşı ödünsüz mücadele, anarko-sendikalist eğilimlerin eleştirileri ve bazı komünist örgütlerdeki bir dizi "sol" mezhepçiliğin eleştirilerini konu almıştır. Ayrıca sömürgecilik ile ilgili düşüncelerini belirtmiştir. Lenin'in Komünist Enternasyonal'in görevleri ile ilgili tüm tezleri kongresi kararları olarak kabul edilmiştir. İkinci Kongre programı, örgütsel ilkeler, strateji ve Komünist Enternasyonal'in taktiklerinin temellerini atmıştır.

Köylü Yaşamında Yeni Ekonomik HareketlerDüzenle

 
Köylü Yaşamında Yeni Ekonomik Hareketler makalesinin orijinal el yazması hali

Lenin tarafından 1893 ilkbaharında yazılan makaledir.[89] İlk olarak 1923 yılında el yazısı ile yayınlanmıştır.

Lenin, Samara kentinde yazdığı bu makaleyi yayınlatmak için Russkaya Mysl dergisine göndermiş fakat dergiden olumsuz yanıt almıştır. Bu makale yıllar sonra gene Lenin'in eseri olan Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi'nin ikinci bölümünde kullanılacaktır.[90]

Kurucu Meclis Üzerine TezlerDüzenle

Vladimir Lenin tarafından Ekim Devrimi'nin ardından Aralık 1917'de yazılan ve ilk kez 26 Aralık 1917 günü Pravda'nın 213. sayısında yayınlanan makaledir.[91] Türkçe versiyonu ilk kez 1989 yılında Bilim ve Sosyalizm Yayınları tarafından yayınlanan Proleter Devrim ve Dönek Kautsky adlı eserde yayınlandı.[92]

Lenin bu eserinde, Rusya’da 1917 Ekim Devrimi'nden sonra toplanan ve demokratik seçimlerle seçilmiş yasama organı olan Kurucu Meclis hakkında görüşlerini 19 maddede açıklamıştır. Bu meclis 5-6 Ocak 1918 günlerinde sadece 13 saat toplanabilmiş, Sovyet iktidarının tanımayı reddettiği için Bolşevikler tarafından lağvedilmiştir.[93]

Kültürel-Ulusal ÖzerklikDüzenle

Lenin tarafından yazılan ve Pravda gazetesinde 28 Kasım 1913'te yayınlanan makaledir. Lenin bu eserinde "Gizli milliyetçiler" olarak tanımladığı bir kesimi hedef almakta ve okulların çeşitli milliyetlere göre ayrılması görüşünü eleştirmektedir. Makaleyi "Rus işçi sınıfı, bu gerici, zararlı, küçük-burjuva milliyetçi "ulusal-kültürel özerklik" düşüncesiyle savaşmaktadır ve savaşmayı da sürdürecektir." cümlesiyle sonlandıran Lenin, bu akımı geleceğin sosyalist toplumu için son derece zararlı bulduğunu ifade etmiştir.[94]

Marksizm ve AyaklanmaDüzenle

Lenin'in Ekim Devrimi'nin öncesinde, Eylül 1917'de yazdığı ve ilk kez 1921'de Proletarskaya Revolutsiya No: 2'de yayınlanan makaledir.[95]

Lenin bu eserinde ayaklanma olayının bir sanat olup olmadığını tartışmış, herhangi bir ayaklanmanın başarıya ulaşması için bir komploya değil öncü bir sınıfa ve halkın devrimci atılımına dayanmasının gerekliliğinden bahsetmiştir. Bununla birlikte bu ayaklanmanın "düşman" saflarında ve devrimin güçsüz, kararsız, çelişki dolu dostlarının saflarında duraksamaların en güçlü oldukları bir dönüm noktasında patlak vermesinin öneminden bahseder.

Marksizm ve RevizyonizmDüzenle

Lenin'in 3 Nisan 1908 tarihinde yazıldığı makale,[96] Marksizm ve revizyonizm konularını ele almakta ve bu revizyonist akımların Marksist felsefeyi amacından ve yönteminden saptırdığından ve uzaklaştırdığından bahsetmektedir.

Marksizmin Tarihsel Gelişmesinin Bazı ÖzellikleriDüzenle

Lenin tarafından yazılan ve 28 Aralık 1910 tarihinde Zvezda adlı gazetenin ikinci sayısında yayımlanan makaledir.[97] Türkçe sürümü ilk kez 1976 yılında Sol Yayınları tarafından yayınlanan "Marx-Engels-Marksizm" adlı eserde yayınlandı.[98] Lenin bu makalesinde marksist felsefenin tarihsel aşamalarını ele almış ve onun "canlı öğreti" olduğu vurgulayarak daima bir gelişim içinde olduğunu belirtmiştir.

Militan Materyalizmin Önemi ÜzerineDüzenle

Lenin tarafından Mart 1922 tarihinde yazılan, 12 Mart 1922 tarihinde Pod Znamenem Marksizma (Türkçe: Marksizmin Bayrağı Altında) dergisinin 3. sayısında yayınlanan makaledir.[99][100][101]

Lenin, bu makalesinde Rusya'daki işçi sınıfı'nın Ekim Devrimi ile birlikte iktidar olabileceğini gösterdiğini, fakat onu kullanmayı henüz öğrenemediğinden bahseder. İktidar aygıtını kullanmayı öğrenebilmek için ise materyalizmin sistemli bir şekilde öğrenilmesi gerektiğinden belirtir.[102]

Ayrıca Pod Znamenem Marksizma dergisinin amaçları ve programı bu makaleyle deklare edilmiştir.[103][104][105] Lenin, dergi çevresinde toplanan kişiler hakkında, bu kişilerin tamamının komünist olmadığını, fakat hepsinin de tutarlı materyalistler olduğuna dair söylem hakkında "Kanımca komünistlerle, komünist olmayanların bu ittifakı kesinlikle esastır ve derginin amaçlarını doğru bir biçimde tanımlamaktadır." yorumunu yapmıştır. Lenin buradan yola çıkarak komünistlerin düştükleri en büyük ve en tehlikeli yanılgılardan birinin, bir devrimin yalnızca devrimciler tarafından yapılabileceği fikri olduğundan bahsetmiş ve komünist olmayanlarla bir ittifak olmaksızın, herhangi bir başarılı komünist kuruluşun söz konusu olamayacağını ifade etmiştir.[106]

Moskova Ayaklanmasından Alınacak DerslerDüzenle

Bolşevik lider Vladimir Lenin'in 29 Ağustos 1906 tarihinde yayımlanan makalesidir.[107] Türkçe sürümü 1992 yılında yayımlanmıştır.[108]

Lenin bu eserinde Aralık 1905 tarihinde ortaya çıkan 1905 Moskova Ayaklanması'nı ele almış ve gerek Rus işçi sınıfı, gerekse onun öncü partisinin çıkaracağı derslerden bahsetmiştir. Bu konuda halka ve işçi sınıfına devrimci önderlik yapacak olan öncü parti olmaksızın gerçekleşecek bir ayaklanmada başarısız olunacağını belirtmiştir.

Lenin daha sonra, başarısız olmuş olsa da 1905 silahlı ayaklanmasını çok önemseyecek ve “1905 provası olmasaydı 1917 Ekim Devrimi asla olmazdı.” diyecektir.[109]

Narodnizmin Ekonomik İçeriği ve Bunun Bay Struve’nin Kitabındaki EleştirisiDüzenle

Lenin tarafından 1894 sonu ve 1895 başı arasında yazılan makaledir.[110] İlk olarak "K. Tulin" imzasıyla 1895 yılında Sankt-Peterburg'da yayınlandı.

Lenin bu eserinde Narodniklerin ekonomik sorunları ortaya koyuşu ile Peter Struve'nin bu sorunlara Rusya’nın Ekonomik Gelişmesi Konusunda Eleştirel Gözlemler kitabındaki yaklaşımı arasındaki farkı ortaya koymuş ve Narodniklerin geliştirdiği teorileri sistemli bir şekilde eleştirmiştir.

Narodnizm, başlıca karakteristikleri bakımından, küçük köylülüğün demokratik özlemlerini yansıtan bir ideolojiye dayanıyordu ve siyasal mücadelede yöntem olarak da bireysel terörü öne çıkarıyordu. Özellikle 1879'da Veronej'de toplanan Narodnik kongreden sonra doğan ayrılıkta, bireysel terörü başlıca amaç halinde benimseyen grup tarafından kurulan Narodnaya Volya (Halkın İradesi) örgütü, Çar II. Aleksandr'ı öldürmesiyle ünlenmiştir.

Lenin, bu eserinde olduğu gibi "Halkın Dostları" Kimlerdir ve Sosyal-Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar? adlı eserinde de ; Narodniklerin politikalarını ve terör eylemlerini ağır bir şekilde eleştirecek ve onları marksizme ihanetle suçlayacaktır.[111]

Nereden Başlamalı?Düzenle

Vladimir Lenin tarafından 1900 yılının Mayıs ayında yazılan ve İskra gazetesinin 1901 Mayıs sayısında yayınlan makaledir.[112] Lenin bu eserinde sınıf mücadelesinin güç kazanmasıyla birlikte nasıl faaliyet yürütüleceği, oportünist olarak tanımladığı kişilerin söylemleriyle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini konu almıştır. Lenin bu konuyu şöyle açıklar;[113]

:Hiç şüphesiz, bu temsilcilerin ancak Partimizin mahalli komiteleriyle (gruplar, eğitim mahfilleri) en yakın temas içinde başarılı bir şekilde çalışabilecekleri açıktır. Genel olarak, tasarladığımız tüm plan, elbette ancak Partiyi defalarca birleştirmeye çalışmış olan ve bu birleştirmeyi bugün değilse yarın, şu yoldan değilse bu yoldan başaracağından emin olduğumuz komitelerin en aktif desteği sayesinde gerçekleştirilebilir.

Oportünizm ve İkinci Enternasyonalin ÇöküşüDüzenle

Vladimir Lenin tarafından yazılan ve ilk kez Ocak 1916 tarihinde yayımlanan makaledir. Orijinali Almanca olan metin Rusça diline 1929 yılında çevrilip Sovyetler Birliği'nde yayımlanmıştır.[114] Lenin bu eserinde, oportünizm konusunu ele almış ve II. Enternasyonal liderlerinin uluslararası işçi hareketine yaptığı ihanetten bahsetmiştir.

Ölü Şovenizm ve Yaşayan SosyalizmDüzenle

Lenin tarafından 12 Aralık 1914 tarihinde yazılan makaledir.[115] Türkçesi Sol Yayınları tarafından yayınlanmıştır.[116] Lenin bu eserinde II. Enternasyonal liderlerinden Karl Kautsky'ı kıyasıya eleştirmiş ve onun o dönemdeki I. Dünya Savaşı ile ilgili görüşlerinin, savaşa dair eski görüşleri ile taban tabana zıt olduğunu belirtmiştir.

Örgütsel Görevlerimiz Hakkında Bir Yoldaşa MektupDüzenle

Lenin tarafından 1902 yılında yazılan mektuptur. 1904 yılında Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi (RSDİP) Merkez Komitesi tarafından broşürün halinde basılıp yayınlanmıştır.[117] Parti tarafından basılmasının ardından Moskova, Riga ve Rostov-na-Donu, Nahcevan, Nikolayev, Krasnoyarsk, Irkutsk gibi birçok yerde yapılan polis baskınlarında bu mektubun baskısı Çarlık rejiminin eline geçmiştir.

Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin ve Marksizm-Leninizm Enstitüsü'nün arşivlerinde bu mektubun sadece ilk sayfasının el yazması bulunmaktadır. Bu sayfada Lenin'in elyazısıyla "Genel olarak St. Petersburg Komitesine ve özel olarak da Yeryoma yoldaşa (Lenin'den)." notu vardır. Bu mektup, Sankt-Peterburg'lu Sosyal-Demokrat A. A. Şneyerson'un (Yeryoma) o şehirdeki sosyal-demokrat çalışmaların örgütlenme tarzını eleştiren mektubuna verilen yanıttır. Lenin bu mektubunda RSDİP'in örgütsel görevleri hakkında bilgi vermiştir.

"Özerkleştirme" ÜzerineDüzenle

Lenin'in 31 Aralık 1922 yılında yazdığı makaledir. Bu eser Lenin'in ölümünden önce yazdığı son yazılardan biridir.[118] Lenin bu eserinde özerklik konusunu tartışmakta ve Stalin'i "aceleci ve katıksız yönetim sevdası olan" biri olarak tanımlayarak uluslar konusunda vahim bir rol oynadığını belirtmektedir. Makalede ayrıca Kafkasya'daki halkların durumu ele alınmış, bölgeye incelemelerde bulunmak için giden Feliks Dzerjinski, Lenin tarafından "Büyük Rus kafa yapısıyla hareket etmesi" yönünden eleştirilmiştir.[119]

P. Kievsky'e CevapDüzenle

Lenin'in Eylül 1916'da yazdığı makaledir.[120] Bu makale, P. Kievski'nin (Y. L Pyatakov) Ağustos 1916'da yayımlanan "Proletarya ve Finans Kapital Çağında Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı" adlı eserine yazılan bir cevaptır. El yazması Lenin'in şu kenar notunu taşımaktadır: "Kievski'nin self-determinasyon üzerine makalesi ve Lenin'in yanıtı". Daha sonra başka Kievski'ye bir yanıt makalesi daha yazmış ve Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm adlı eserinde yayımlamıştır.

Parti Örgütü ve Parti EdebiyatıDüzenle

Lenin]] tarafından 1905 devrimi sonrası sürgünden dönüp Sankt-Peterburg'a geldiği zaman yazılan ve dönemin yasal Bolşevik gazetesi Novaya Zhizn'in (Yeni Hayat) 1905 yılında çıkan 12. sayısında yayınlanan makaledir. St. Petersburg'a dönüşünden sonra Lenin, o dönemde Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin (RSDİP) Merkezi Organı haline gelmiş olan gazetenin yayımcısı oldu. Bu gazetede yayınlanmak için "Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı" adlı bir makale kaleme alan Lenin, bu yazısında yazarlık mesleğinin proletaryanın genel davasından bağımsız ve bireysel bir girişim olamayacağını vurgulamıştır.[121]

Parti'yeDüzenle

Lenin tarafından 1904 yılının Ağustos ayında yazılan ve aynı yıl yayımlanan makaledir.[122] Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi II. Kongresi'nde ortaya çıkan Bolşevik-Menşevik ayrılığı, şiddetlenerek artıyordu. Bölünme, tam anlamıyla henüz gerçekleşmese de ve bu iki fraksiyon şeklen henüz iki ayrı parti değilse de, gerçekte her biri kendi yönetim merkezine, kendi basınına sahip iki ayrı parti gibi faaliyet gösteriyordu. 1904 ortasında, Menşevikler Georgi Plehanov'un yardımıyla ve taraf değiştiren iki bolşeviğin yardımıyla (Krasin ve Noskov) Merkez Komitesi'nde çoğunluğu ele geçirdiler. Partinin yayın organı İskra'nın ve Merkez Komitesi'de çoğunluğu kaybetmek Bolşevikleri zor durumda bıraktı. Bolşevikler içinde bulundukları zor durumu aşmak ve Menşeviklerle hesaplaşmak için yeni bir kongrenin hazırlıklarına giriştiler. Ağustos 1904'te İsviçre'de Lenin'in önderliği altında, 22 Bolşeviğin katıldığı bir konferans yapıldı ve bu konferansta Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi III. Kongresi için çağrı yapıldı. Lenin bu eserinde, bu konferanstaki durumları değerlendirmiş ve partinin politikaları hakkında yorumlar getirmiştir.

Perm Gubernia'daki 1894-95 El Sanatları Sayımı ve "El Sanatları" Endüstrisinin Genel ProblemleriDüzenle

Lenin'in Sibirya'da sürgündeyken Ağustos-Eylül 1897 tarihleri arasında yazdığı ve 1898 yılında basılan makalesidir.[123]

Lenin yazdığı bu makalenin içeriğini daha sonra 1899 yılında yayımlanacak olan Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi adlı eserinde kullanmıştır. Makale ilk kez 1898 yılında "Ekonomik Araştırmalar ve Makaleler" adı altında yayımlamıştır. Ardından 1908 yılında "Tarım Sorunu" adıyla yeniden basılmıştır.[124]

Platonik Enternasyonalizmin ÇöküşüDüzenle

Platonik Enternasyonalizmin Çöküşü, Bolşevik lider Vladimir Lenin'in 21 Mayıs 1915 tarihinde yazdığı makaledir.[125] Türkçe sürümü Sol Yayınları tarafından yayınlanan Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları, adlı eserde yayınlandı.[126] Lenin bu eserinde, Naşe Slovo gazetesinin politikalarını eleştirmekte ve gazetenin enternasyonalizm ile ilgili çıkarımlarının yanlışlığından bahsetmektedir.

Proletarya Devriminin Askeri ProgramıDüzenle

Vladimir Lenin'in Eylül 1916'da yazdığı makaledir.[127] Makale, İskandinavya'daki sosyal demokrat basında yayınlanması için Eylül 1916'da Almanca olarak yazılmıştır. Ardından, I. Dünya Savaşı sürerken, dönemin sosyal demokratları, parti programındaki "silahlı ulus" sözüne karşı çıkmışlar "silahsızlanma" sloganını ortaya atmışlardır. Bunun üzerine Lenin, Aralık 1916 bu makalesini tekrar gözden geçirerek "Silahsızlanma Sloganı" başlığıyla yeniden yayınlatmıştır.

Proletarya Diktatörlüğü Çağında Ekonomi ve PolitikaDüzenle

Lenin tarafından 30 Ekim 1919 tarihinde yazılan ve Pravda gazetesinin 7 Kasım 1919 tarihli 250. sayısında yayınlanan makaledir.[128]

Lenin, Ekim Devrimi'nin ikinci yıldönümünde kaleme aldığı bu makalesinde kapitalizmin ve komünizmin ekonomik sistemlerini tartışmaktadır. Bununla birlikte proletarya diktatörlüğü dönemine giren Rusya'nın ekonomik sisteminin komünist ilkeler üzerinde inşa edildiğinden ve yeni sistemin kapitalizme karşı mücadele ettiğinden bahseder.

Proletarya Partisinin Din Konusundaki TutumuDüzenle

Lenin tarafından yazılan ve 13 Mayıs 1909 tarihinde yayımlanan makaledir.[129] Lenin bu eserinde din konusunun proletaryanın öncü partisi olan bir proletarya partisinde nasıl ele alınacağına dair görüşlerini sunmuştur. Burada anlatılan içerikler ileride birçok Marksist-Leninist partinin programına dahil edilecektir.

Lenin, bu makalesinde tarih boyunca meydana gelen tanrı imgelerinin, çeşitli korkular nedeniyle meydana geldiğini belirtmiştir. Bununla birlikte sermaye gücünün halk kitleleri tarafından önceden sezilmemesi sebebiyle körgüç olarak ifade ettiği bu durumun proletaryanın ve küçük-esnafın yaşamının her adımında "ansızın", "beklenmedik" ve "rastlantısal" bir yıkıntı, yok olma, yoksulluk, fahişelik, açlıktan ölmek gibi tehlikeler yaratan gücün korkusu ve modern dinin kökeni olduğunu belirtir.

"Raboçaya Gazeta" İçin MakalelerDüzenle

Bolşevik lider Vladimir Lenin tarafından 1899 yılında sürgünde iken yazılan ve ilk kez 1925 yılında basılabilen makaledir.[130]

Lenin sürgün sırasında Bizim Programımız, Acil Görevimiz ve Acil Bir Soru adlı makalelerini yazmıştı. Lenin, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi I. Kongresi'nde partinin resmi organı olarak kabul edilen Raboçaya Gazeta (Rusça: İşçilerin Gazetesi) için editörlere yazılan Editör Gruba Mektup adında bir mektup ile birlikte bu makaleleri göndermiştir. Gazetenin yayını bu makaleler ile yenilenmesi için için girişim 1899 yılında yapılmış, fakat yayın yenileme girişimi başarısız olmuştur ve ve makaleleri gazetede basılamamıştır.

Lenin gazete için ayrıca Grev Hakkında adında bir makale de kaleme almıştır. Gazete yazı kuruluna gönderdiği Editör Gruba Mektup adlı mektubunda bu makaleden bahseder, fakat sadece ilk bölümü Marksizm-Leninizm Enstitüsü arşivlerinde bulunmaktadır, diğer bölümlerinin nerede olduğu veya yazılıp yazılmadığı bilinmemektedir.

Rus Sosyal-Demokrasisinde Gerileyen Bir AkımDüzenle

 
Rus Sosyal-Demokrasisinde Gerileyen Bir Akım makalesinin orijinal ilk sayfası

Vladimir Lenin tarafından 1899 yılının sonunda yazılan, ilk kez 1924 yılında Proletarskaya Revolyutsiya dergisinin 8. ve 9. sayısında yayımlanan makaledir. Makale aslından kopya edilmiş ve Lenin tarafından gözden geçirilmiş bir el yazmasına göre yayınlanmıştır.[131] Lenin bu eserinde, Raboçaya Mysıl adlı gazete etrafında şekillenen düşünceleri eleştirmiş ve onun geri bir akım olduğunu vurgulamıştır.

Rus Sosyal-Demokratlarının Bir ProtestosuDüzenle

Bolşevik lider Vladimir Lenin tarafından Ağustos-Eylül 1899 tarihleri arasında sürgünde iken yazılan ve Aralık 1899'da Rabocheye Dyelo adlı derginin 4. ve 5. sayısında yayımlanan makaledir.[132] Türkçe versiyonu ilk kez Sol Yayınları tarafından 1976 yılında yayımlanmıştır.[133]

Bu eser, Lenin sürgündeyken Anna Ulyanova'nın Sankt-Peterburg’dan ona gönderdiği “Ekonomistler” adlı yazıyı aldığı zaman diliminde yazılmıştır.

Rus Sosyal-Demokratlarının GörevleriDüzenle

 
Makalenin 1902 yılındaki ikinci baskısının kapağı

Lenin'in Sibirya'da sürgündeyken 1897 yazında yazdığı ve 1898 yılında yayımlanan makalesidir.[134] Lenin'in yazdığı bu makale, yayımlandığı yıllarda ülkenin dört bir yanındaki geniş işçi gruplarına ulaştırılmıştır. Çarlık Rusyası polisi verilerine göre 1898-1905 yılları arasında kitapçığın kopyaları Sankt-Peterburg, Moskova, Smolensk, Kazan, Orel, Kiev, Vilno, Feodosia, Irkutsk, Archangel, Sormovo, Kovno' ve daha birçok şehirdeki tutuklamalar ve aramalar sırasında keşfedilmiş ve polisin eline geçmiştir.

Rusya İnsan Hakları BildirgesiDüzenle

Lenin'in ve Josef Stalin'in Ekim Devrimi'nden hemen sonra 2 Kasım 1917'de yazdıkları makaledir. İngilizce olarak 28 Aralık 1919 tarihinde The Nation dergisinde yayımlandı.[135]

Lenin ve Stalin bu eserinde Ekim Devrimi'nden sonra Rusya'da yaşayan ulusların hakları konusunu ele almışlar ve bu hakları 4 maddede özetlemişlerdir. Bunlar şu konuları kapsar:

1. Rusya'da yaşayan tüm halkların eşitliği

2. Ayrıma ve bağımsız devlet hakkı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ulusların kendi kaderini tayin hakkı (Self determinasyon)

3. Tüm ulusal ve dinî ayrıcalıkların kaldırılması ve yasaklanması

4. Rusya topraklarında yaşayan tüm ulusal azınlıkların ve etnik grupların kendi kültürlerini ücretsiz geliştirmesine yönelik olanaklar

Sosyalist Devrim ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı (Tezler)Düzenle

Lenin'in Ocak-Şubat 1916 tarihleri arasında yazdığı, Nisan 1916'da Vorbote adlı derginin ikinci sayısında yayınlanan makaledir.[136][137][138] Makale ayrıca Özgürlük Dünyası dergisinin 248. sayısında Türkçe olarak yayınlandı.[139] Lenin bu eserinde şovenizm konusunu ele almış ve bu konunun sosyalist devrimlerdeki durumunu incelemiştir.[140][141][142]

Sosyalizm ve DinDüzenle

Lenin tarafından yazılan ve 3 Aralık 1905 tarihinde "N. Lenin" imzasıyla Novaya Şisn gazetesinde yayımlanan makalesidir.[143]

Lenin bu eserinde din konusunu ele almış ve Marx'ın din konusundaki tespitlerini savunmuştur. Dinin, bütün yaşamı boyunca çalışan ve yokluk çekenlere, bu dünyada azla yetinmeyi, sabırlı olmayı ve öteki dünyada bir cennet umudunu sürdürmeyi öğrettiğini belirtir. Ve yine dinin, başkalarının emeğinin sırtından geçinenlere bu dünyada hayırseverlik yapmayı öğreterek, sömürücü varlıklarının ceremesini pek ucuza ödemek kolaylığını gösterdiğini ve cennette de rahat yaşamaları için ehven fiyatlı bilet satmaya baktığını aktarmıştır. Böylelikle dinin, Marx'ın tespitine paralel olarak, halkı uyutmak için afyon niteliğinde olduğunu savunmaktadır.

Burada anlatılan içerikler ileride birçok Marksist-Leninist partinin programına dahil edilecektir.

Sosyal-Demokrat Parti Programının Taslağı ve AçıklamasıDüzenle

Lenin'in 1895-1896 yıllarında hapishanedeyken yazdığı makaledir. Bütün eser, kimyasal bir mürekkeple bir kitabın satır aralarına yazıldı ve 1896 yazında hapishaneden gizlice dışarıya çıkarıldı.[144]

Program, birleşik, merkezi bir tüm Rusya partisinin kurulmasını amaçlıyordu ve Sankt-Peterburg'da faaliyet yürüten İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği'ne ulaştırılması gereken bir not olarak yazıldı. Bildirgede yurttaşlara verilecek özgürlüklerden bahsedilmektedir.[145]

Svoboda DergisiDüzenle

Lenin tarafından 1901 sonbaharında yazılan ve 1936 yılında Bolshevik adlı dergisinin ikinci sayısında yayımlanan makaledir.[146] Lenin bu eserinde, Mayıs 1901 yılında kurulan ve "devrimci sosyalist grup" olarak kendisine tanıtan Svoboda (Özgürlük) dergisini değerlendirmiştir. İsviçre'de yayınlanan Svoboda dergisi yalnızca 2 sayı çıkartabilmiştir.

Tarım Sorunu ve “Marx'ın Eleştirileri”Düzenle

Vladimir Lenin tarafından Haziran-Eylül 1901 tarihleri arasında yazıldı. 1-4. bölümleri Aralık 1901'de Zarya dergisi No. 2 ve 3'te; 5-9. bölümleri Şubat 1906'da Obrazovaniye dergisi No 2'de; yayımlandı. Bu makaleye dahil olan daha sonraki bölümler ise Lenin tarafından 1907'de kaleme alındı. 10 ve 11. bölümü 1908'de Sankt-Peterburg'da "Tarım Sorunu" başlığı altında yayımlandı. Son bölüm olan 12. bölüm ise 1908 yılında Current Life adlı dergide yayımlandı.[147]

Thornton Fabrikası'nda Çalışan Erkek ve KadınlaraDüzenle

Bolşevik lider Vladimir Lenin tarafından 1895 yılının Kasım ayında yazılan makaledir. Teksir makinesi ile çoğaltılmıştır.[148]

Ulusal Politika ÜzerineDüzenle

Vladimir Lenin tarafından 6 Nisan 1914 tarihinde yazılan ve 1924 yılında Proletarskaya Revolutsia adlı derginin üçüncü sayısında yayınlanan makaledir.[149] Lenin bu eserinde Çarlık Rusyası'nın ulusal sorunlar ile ilgili siyaseti üzerinde durmuş, hükümetin uluslararasında ayrımcılık uyguladığını aktarmıştır.

Ulusal Sorun Üzerine TezlerDüzenle

Lenin tarafından Haziran 1913 tarihinde yazılan, ilk kez 1925 yılında yayımlanan makaledir.[150] Lenin bu eserinde self determinasyon hakkındaki görüşlerini bildirmiş ve Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi programında yer alan "ulusal sorunlara" dair ilkelere bakışı konu alan bilgiler vermiştir.

Vandervelde'in Devlet Üzerine Yeni KitabıDüzenle

Lenin'in 1918 yılında yazdığı makaledir. Eser Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky adlı eserde ek bölüm yayımlanmıştır.[151]

Lenin bu eserinde, Émile Vandervelde'in 1918 yılında yayımladığı Devlete Karşı Sosyalizm adlı eserini değerlendirmiş ve onu reformizm ile suçlayarak devlet konusunda marksizme ihanet etmekle itham etmiştir.

Yeni Fabrika YasasıDüzenle

 
"Yeni Fabrika Yasası" makalesinin ilk baskısının kapağı, 1899

Lenin'in Sibirya'da sürgündeyken 1897 yazında yazdığı ve 1899 yılında yayımlanan makalesidir.[152]

Çarlık Rusyası'nda 14 Haziran 1897 tarihinde çıkan yasası, sanayi işletmeleri ve demiryolu işletmeleri için on bir buçuk saatlik çalışma gününü yürürlüğe koymuştur. Bundan önce, Rusya’da çalışma günü düzenlenmemişti ve 14-15 saat kadar uzundu. Çarlık hükümeti, 2 Haziran yasasını Lenin'in başkanlık ettiği İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği’nin baskısı sonucunda yürürlüğe koymaya zorlanmıştır.[153]

Lenin, Yeni Fabrika Yasaları adlı bu broşüründe, yasanın detaylı bir analizini ve eleştirisini yapmıştır.

Yoksul KöylülereDüzenle

Lenin tarafından Mart 1903 tarihinde yazılan, Mayıs 1903 tarihinde yayımlanan broşürdür.[154]

Lenin bu broşüründe, kırsal kesimdeki yoksulların verdiği sınıf mücadelesini marksist yöntemle tartışmıştır. Yine Lenin tarafında yazılan Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi programının taslak metni, giriş olarak bu broşürün sonuna eklenerek yayın bir şekilde dağıtılmıştır. Yurt dışından Rusya'ya yasadışı olarak taşınmış ve çeşitli kasabalara ve oradan da köylere dağıtılmıştır. Çarlık Rusyası verilerine göre broşür, sadece Mayıs 1903 - Aralık 1905 arası 75 köy ve kasabaya dağıtılmıştır. Bununla birlikte ordu ve donanmaya bağlı askerlere, orta dereceli okullara ve üniversitelerde öğrencilere de ulaşmıştır.[11]

Bununla birlikte Lenin bu makalesinde piyango hakkındaki görüşlerini bildirerek, onun halkı aldatmak için bir yol olduğunu bildirir. Bu durumu şu sözlerle ifade eder;

:"Örneğin benim 50 ruble değerinde bir ineğim var. Bu ineği piyangoyla satmak istiyorum ve o nedenle de herkese bir ruble değerinde bilet almayı öneriyorum. Bir rubleye bir inek sahibi olma olanağı var! Herkes ineği satın almak istiyor ve rubleler yağmaya başlıyor. Yüz ruble toplandığında, piyangoyu çekiyorum: piyangoyu kazanan, ineği bir rubleye almış oluyor, diğerleri hava alıyor. İnek insanlara "ucuza" mı geldi? Hayır, çok pahalıya geldi, çünkü değerinin iki katı para ödendi, çünkü iki kişi (piyangoyu düzenleyen ve ineği kazanan) hiçbir şey yapmadan kazanç sağladılar, hem de paralarını kaybeden doksan dokuz insanın sırtından."

Zemstvo'nun Zalimleri ve Liberalizm YamyamlarıDüzenle

Lenin tarafından Haziran 1901 tarihinde yazılan, Aralık 1901'de, Zarya dergisi, No 3 ve 4'te "T. P." imzasıyla yayınlanan makaledir.[155]

Lenin'in bu makalesi Çarlık Rusyası'nda yapılan gizli bir mutabakat muhtırası olan ve çarlık bakanlarından S. Y. Witte tarafından yazılan "Otokrasi ve Zemstvo"'nun bir eleştirisidir.

Bu makale nedeniyle Lenin, Georgi Plehanov başta olmak üzere birçok İskra yönetim kurulu üyesi ile çeşitli tartışmalara girmiştir. Lenin sonunda editörlerin bazı önerilerini kabul etmiş, fakat makalenin genel yönünün ve keskinliğinin değişmesini ısrarla reddetmiştir.[155]

Ulusal Sorun Üzerine Eleştirisel NotlarDüzenle

Bolşevik lider Vladimir Lenin tarafından Ekim-Aralık 1913 tarihleri arasında yazılan ve aynı yıl "V. Ilyin" imzasıyla yayınlanan makaledir.[156]

Lenin bu eserinde Çarlık Rusyası'ndaki uluslar sorununu ele almıştır.

Uluslar ve Sömürgeler Komisyonunun RaporuDüzenle

Vladimir Lenin tarafından 26 Temmuz 1920 tarihinde yazılan makaledir.[88] Lenin III. Enternasyonal'in ikinci kongresi için hazırladığı bu makalesinde sömürgecilik ile ilgili görüşlerini açıklamıştır.

Ulusal ve Sömürgeler Sorunu Üzerine TezlerDüzenle

Lenin tarafından 5 Haziran 1920 tarihinde yazılan makaledir.[157] Lenin III. Enternasyonal'in ikinci kongresi için hazırladığı bu makalesinde sömürgecilik ile ilgili görüşlerini açıklamıştır.

Üçüncü Enternasyonal ve Tarihteki YeriDüzenle

Vladimir Lenin tarafından 15 Nisan 1919 tarihinde yazılan makaledir.[158] Lenin, bu eserinde III. Enternasyonal'in öneminden bahsetmekte ve diğer enternasyonallerden farkını ele almaktadır.

Marksizmin Üç Kaynağı Ve Üç ÖğretisiDüzenle

Bolşevik lider Vladimir Lenin tarafından yazılan ve 1913 tarihinde Prosveşçeniye dergisinde yayınlanan makaledir.[159]

Lenin bu makalesinde Marksizmin tarihsel temellerini incelemiş ve onun bütün tarihi kapsamasından dolayı bir rehber felsefe olduğunu vurgulamıştır. Bu söylemini makalesinde "Marksist öğreti güçlüdür, çünkü doğrudur." şeklinde belirtir.

Ayrıca Lenin; Artı-değer teorisi, materyalizm ve sınıf mücadelesi konularının marksist felsefenin temel taşları olduğunu belirtir.

İkili İktidarDüzenle

İkili İktidar, Bolşevik lider Vladimir Lenin'in tarafından Şubat Devrimi'nden sonra yazılan ve 9 Nisan 1917 tarihinde Pravda gazetesi No 250'de yayımlanan "N. Lenin" imzasıyla yayımlanan makaledir.[160]

Lenin bu makalesinde Şubat Devrimi sonucunda ortaya çıkan ikili iktidar (biri işbaşındaki Geçici Hükûmet, diğeri Sovyet iktidarı) hakkında görüşlerini bildirmiştir. "Her devrimin temel sorunu devlet gücünün olmasıdır." sözüyle yazısına başlayan Lenin, devlet gücü sorunun yeterince aydınlatılmadığı sürece, sosyalist bir devrimin ne olduğunun tam olarak anlaşılamayacağını belirtmiştir.

KonuşmalarıDüzenle

 
Lenin, 1917 yılındaki Ekim Devrimi sırasında tezahürat eden kalabalık bir işçi kitlesine hitap ediyor
 
Lenin, Komintern'de konuşma yaparken, 7 Ağustos 1920

Lenin'in bazı konuşmaları 1919 - 1921 yılları arasında gramofona kaydedilmiştir.[161] Liste şu şekildedir:

Konuşma Yıl Kopyası Dinle
Kızıl Ordu'ya Çağrı 1919 Türkçe   Kayıt 
Anti-Yahudi Katliamları 1919 Rusça   Kayıt 
Béla Kun ile Telsiz Görüşmeleri 1919 İngilizce   Kayıt 
Çalışan İnsanlar Toprak Sahiplerinin ve Kapitalistlerin Zulmünden Sonsuza Dek Nasıl Kurtulacaklar? 1919 İngilizce   Kayıt 
Yoldaş Yakov Mihailoviç Sverdlov Anısına 1919 İngilizce   Kayıt 
Üçüncü Komünist Enternasyonal 1919 Türkçe   Kayıt 
Sovyet Gücü Nedir? 1919 İngilizce   Kayıt 
Demiryollarında Çalışmak 1920 Türkçe   Kayıt 
Çalışma Disiplini Hakkında 1920 Rusça   Kayıt 
Partisiz İnsanlar ve Sovyet Gücü 1921 Türkçe   Kayıt 
Yemek Vergisi Hakkında 1921 Rusça   Kayıt 

Hakkında yazılan eserlerDüzenle

Hakkındaki filmler ve belgesellerDüzenle

 
Ekim filminden bir sahne, Ekim Devrimi'nin canlandırması
 
Ekim'de Lenin filminin final sahnesi. Vladimir Lenin, Stalin ve beraberindekilerle birlikte Ekim Devrimi'ni ilan ediyor.
Lenin İçin Üç Şarkı belgeseli (İngilizce alt yazılı)
 
Tüfekli Adam filminden Lenin ve Stalin'in göründüğü bir sahne
 
Sverdlov filmde Yakov Sverdlov silah kullanıyor
 
Lenin Paris'te filmine ait bir kolaj afişi
Film & Belgesel Yıl Yönetmen Lenin'i canlandıran kişi Çekildiği ülke
Ekim Ayında Moskova 1927 Boris Barnet Vasili Nikandrov   Sovyetler Birliği
Ekim 1928 Sergei Eisenstein
Grigori Aleksandrov
Vasili Nikandrov   Sovyetler Birliği
Lenin İçin Üç Şarkı (belgesel) 1934 Dziga Vertov
?
  Sovyetler Birliği
Ekim'de Lenin 1937 Mihail Romm Boris Shchukin   Sovyetler Birliği
Tüfekli Adam 1938 Sergey Yutkeviç Maksim Strauch   Sovyetler Birliği
Vyborg Tarafı 1938 Grigori Kozintsev
Leonid Trauberg
Maksim Strauch   Sovyetler Birliği
Büyük Şafak 1938 Mikheil Chiaureli Konstantin Myuffke   Sovyetler Birliği
1918'de Lenin 1939 Mihail Romm Boris Shchukin   Sovyetler Birliği
Sverdlov 1940 Sergey Yutkeviç Maksim Strauch   Sovyetler Birliği
Onun Adı Sukhbaatar 1942 Aleksandr Zarkhi
Iosif Kheifits
Maksim Strauch   Sovyetler Birliği
  Moğolistan Halk Cumhuriyeti
Klyatva 1946 Mikheil Chiaureli
?
  Sovyetler Birliği
Rusya Üzerindeki Işık 1947 Sergey Yutkeviç Nikolai Kolesnikov   Sovyetler Birliği
Vladimir İlyiç Lenin (belgesel) 1948 Mihail Romm
Vasily Belyaev
?
  Sovyetler Birliği
Unutulmaz Yıl 1919 1951 Mikheil Chiaureli Pavel Molchanov   Sovyetler Birliği
Ernst Thälmann 1955 Kurt Maetzig Peter Schorn   Doğu Almanya
Lenin Hakkında Öyküler 1957 Sergey Yutkeviç Maksim Strauch   Sovyetler Birliği
Yüzyılın Başında 1961 Anatoly Mihailoviç Rybakov Yuri Kayurov   Sovyetler Birliği
Mavi Defter 1963 Lev Kulidzanov Mikhail P. Kuznetsov   Sovyetler Birliği
Appassionata 1963 Yuri Visinski Boris Smirnov   Sovyetler Birliği
Tek Gezegende 1965 İlya Olshvanger Innokenti Smoktunovski   Sovyetler Birliği
Bir Annenin Kalbi 1965 İlya Olshvanger Rodion Nakhapetov   Sovyetler Birliği
Lenin Polonya'da 1965 Sergey Yutkeviç Maksim Strauch   Sovyetler Birliği
  Polonya Halk Cumhuriyeti
Lenin İsviçre'de 1965 Grigori Aleksandrov
Dmitri Vasilyev
Mikhail Ulyanov   Sovyetler Birliği
  Polonya Halk Cumhuriyeti
Lenin Portresine Darbeler 1967 Leonid Pçelkina Mikhail Ulyanov   Sovyetler Birliği
6 Temmuz 1968 Juli Karassik
?
  Sovyetler Birliği
Yoldaşların Torunları (belgesel) 1968 Yuri Belyankin
?
  Sovyetler Birliği
Lenin Yaşıyor 1969 Mihail Romm
?
  Sovyetler Birliği
Kremlin Çanları 1970 Victor Georgiev
?
  Sovyetler Birliği
Lenin Yolunda 1970 Günter Reisch
?
  Doğu Almanya
Nikolas and Alexandra 1971 Franklin J. Schaffner Michael Bryant   Birleşik Krallık
Vladimir ve Rosa 1971 Dziga Vertov Grubu Jean-Luc Godard   Doğu Almanya
Umut 1973 Mark Donskoy Andrey Myagkov   Sovyetler Birliği
Güven 1973 Viktor Tregubowitz
?
  Doğu Almanya
Lenin Paris'te 1981 Sergey Yutkeviç Yuri Kayurov   Sovyetler Birliği
Kızıllar 1981 Warren Beatty Roger Sloman   Amerika Birleşik Devletleri
Kızıl Çanlar 1982 Sergey Bondarçuk
?
  Sovyetler Birliği
Lenin Zürih'te 1984 Rolf Busch
?
  Doğu Almanya
Tren 1988 Damiano Damiani Ben Kingsley   İtalya
Stalin 1992 Ivan Passer Maximilian Schell   Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti
Lenin: Ateşten bir Halka İçinde 1993 Nikolai Litus Dmitri Vitchenko   Ukrayna
Bütün Leninlerim 1997 Hardi Volmer Viktor Sukhorukov   Estonya
Vladimir Lenin: Devrimin Sesi (belgesel) 2000 Bob Niemack
(The Biography Channel adına)
Yok
  Amerika Birleşik Devletleri
Boğa (film) 2001 Aleksandr Sokurov Leonid Mozgovoi   Rusya
Elveda Lenin! 2003 Wolfgang Becker
Yok
  Almanya
Lenin: Sosyalizmin Kızıl Şafağı (belgesel) 2012 Onur Doğan
Mustafa Kenan Aybastı
Yok
  Türkiye

DipnotlarDüzenle

 1. ^ Genelde Lenin döneminde Bütün Rusya Merkez Yürütme Komitesi (Rusça: Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет) başkanı Lev Borisoviç Kamenev (Лев Бори́сович Ка́менев; 9 Kasım 1917 - 21 Kasım 1917), Yakov Mihailoviç Sverdlov (Я́ков Миха́йлович Свердло́в; 21 Kasım 1917 - 16 Mart 1919) ve Mihail Kalinin (Михаи́л Ив́анович Кали́нин; 30 Mart 1919 - 15 Temmuz 1938) devlet başkanı olarak kabul edilmiştir. Fakat Marksist-Leninist teorideki öncü parti görüşü gereği parti başkanının devlet başkanlarına göre daha çok yetkisi bulunmaktaydı.
 2. ^ RSDİP, 1912 yılında Bolşevikler ve Menşevikler olarak bölünmüş ve Lenin Bolşevik kanadın liderliğini üstlenmiştir.

KaynakçaDüzenle

 1. ^ В. Лавров. Произведения В. И. Ленина занимают первое место в мире среди переводной литературы, Российская газета, 18 Nisan 2012, √5758 (85)
 2. ^ Lenin Collected Works
 3. ^ "V. I. Lenin Three Outlines for a Report on the Paris Commune" (İngilizce). Marxists Internet Archive. 15 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ocak 2019. 
 4. ^ Lenin, V. İ. Sur la Commune de Paris, , Editions du Progrès, Moscow, 1971
 5. ^ Lenin, Komün Dersleri, Sol Yayınları, 1971, ISBN 975-7399-10-8
 6. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 4, s. 414-419
 7. ^ a b c Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 4, s. 205-226
 8. ^ Marxists.org - An Urgent Question (İngilizce), Erişim tarihi: 20 Ekim 2016.
 9. ^ Lenin Collected Works, Moscow, Volume 22, s.182-184
 10. ^ Lenin, V.İ, Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları, Sol Yayınları, Ağustos 1979, Birinci Baskı, s. 256-259
 11. ^ a b c Lenin’s Collected Works, Progress Publishers, Moscow, Volume 28, 1965, s. 62-75
 12. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1977, Moscow, Volume 25, s. 196-210.
 13. ^ V. İ. Lenin. Seçme Eserler, Cilt: 6, İnter Yayınları, s. 184-192, ISBN 3990000016828
 14. ^ Anayasal hayaller üzerine - V. İ. Lenin, 7 Ocak 2012, Erişim tarihi: 17 Ocak 2016.
 15. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1974, Moscow, Volume 21, s. 339-343
 16. ^ Lenin, V.İ, Marx-Engels-Marksizm, Sol Yayınları, İkinci Baskı, Mayıs 1990, s. 210-215
 17. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1974, Moscow, Volume 16, s. 345-352
 18. ^ Lenin, V.İ, Marx-Engels-Marksizm, Sol Yayınları, İkinci Baskı, Mayıs 1990, s. 236-240
 19. ^ Lenin’s Collected Works, 1st English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 32, s.329-365
 20. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1972, Moscow, Volume 2, s. 87-92
 21. ^ Marxists.org - What Are Our Ministers Thinking About? (İngilizce), Erişim tarihi: 20 Ekim 2016.
 22. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1974, Moscow, Volume 21, s. 290-294
 23. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1972, Moscow, Volume 2, s. 316-322
 24. ^ Marxists.org - About a Certain Newspaper Article (İngilizce), Erişim tarihi: 20 Ekim 2016.
 25. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 24, s. 179-182
 26. ^ Lenin’s Collected Works, Progress Publishers, Moscow, Volume 26, 1972, s. 149-178
 27. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1974, Moscow, Volume 17, s. 179-188
 28. ^ Lenin, V. İ. Tasfiyecilik Üzerine, Sol Yayınları, 1977, ISBN 975-7399-28-0
 29. ^ Lenin’s Collected Works, Progress Publishers, Moscow, Volume 26, 1972, s. 216-219
 30. ^ Lenin V. İ. Ekim Devrimi Dosyası, Sol Yayınları, 1999, Birinci Baskı, ISBN 975-7399-74-4
 31. ^ Montefiore, S S. Young Stalin, (İngilizce) Vintage Books, 2008, s. 331
 32. ^ Lenin’s Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1972 Volume 29, s. 409-434
 33. ^ Dmitrienko V. P. Büyük Başlangıç, Büyük Sovyet Ansiklopedisi, 3. Baskı, 1969-1978.
 34. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1974, Moscow, Volume 21, s. 102-106
 35. ^ Lenin’s Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 30, s. 371-372
 36. ^ Lenin Collected Works, Foreign Languages Publishing House, Moscow, Volume 2, s. 122-128
 37. ^ Lenin’s Collected Works, 2nd English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 33, s. 487-502
 38. ^ Алданов М. А. (2002). Большая Лубянка (Олма медиа групп bas.). s. 412. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. (1986). Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения (Олма медиа групп bas.). s. 748. 
 39. ^ Бухарин Н. И. (2008). Памяти Ильича. По скучной дороге. Политическое завещание Ленина. Программа Октября (Директмедиа Паблишинг bas.). 
 40. ^ Кегеян С. Э., Ворожбитова А. А. (2014). Лингвориторическиепараметраполитическогодискурса (на материале текстов идеологов большевизма): монография. s. 122. ISBN 978-5-9765-1881-0. 
 41. ^ Ленин В. И. (1977). Последние письма и статьи. s. 71. 
 42. ^ Ленин В. И. Лучше меньше, да лучше // Полн. собр. соч., т. 45, стр. 402—405
 43. ^ Медведев Р. А. (2014). К суду истории. О Сталине и сталинизме. s. 1210. 
 44. ^ Романенко А. П. (2003). Образ ритора в советской словесной культуре: учебное пособие. s. 432. ISBN 5-02-002989-0. 
 45. ^ Улам А. (2013). Большевики. Причины и последствия переворота 1917 года. s. 909. 
 46. ^ Фельштинский Ю. Г. (2008). Вожди в законе. s. 384. ISBN 978-5-275-01878-3. 
 47. ^ Lenin’s Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1972 Volume 29, s. 470-488
 48. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 7, s. 43-56
 49. ^ V. İ. Lenin, Gençlik Üzerine, Sol Yayınları, ISBN 975-7399-34-5
 50. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 6, s. 186-207.
 51. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1974, Moscow, Volume 21, s.407-414.
 52. ^ Lenin V.İ., Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları, Sol Yayınları, Ekim 1993, İkinci Baskı, s. 197-204.
 53. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 24, s. 55-92.
 54. ^ V.İ. Lenin, Marx-Engels-Marksizm, Birinci Baskı, 1976, s. 362 ISBN 975-7399-61-2.
 55. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1977, Moscow, Volume 25, s.370-377
 56. ^ Lenin’s Collected Works, 4th Edition, Moscow, 1976, Volume 38, s. 357-361
 57. ^ Lenin, V. İ. Materyalizm ve Ampiryokritisizm, Sol Yayınları, Birinci Baskı, Şubat 1976, s. 412-418
 58. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 23, s. 105-120
 59. ^ Marxists.org - The Military Programme of the Proletarian Revolution (İngilizce)
 60. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 4, s. 13-45
 61. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, Moscow, Volume 2, s. 29-72
 62. ^ Marxists.org - Explanation of the Law on Fines Imposed on Factory Workers (İngilizce), Erişim tarihi: 20 Ekim 2016.
 63. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, Moscow, Volume 2, s. 15-28
 64. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1977, Moscow, Volume 19, s. 99-100
 65. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1965, Moscow, Volume 11, s. 213-223.
 66. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 4, s. 310-319
 67. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 4, s. 366-371
 68. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1974, Moscow, Volume 21, s. 205-259
 69. ^ Lenin, Sosyalizm ve Savaş, Sol Yayınları, 1970, ISBN 975-7399-23-X
 70. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1972, Moscow, Volume 20, s. 289-291
 71. ^ V.İ. Lenin, Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları, Sol Yayınları, Ekim 1993, İkinci Baskı, s. 159-162
 72. ^ Lenin Collected Works, İlerleme Yayıncılık, 1964, Moscow, Volume 4, s. 320-330
 73. ^ Lenin’s Collected Works, 2nd English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 33, s. 467-475
 74. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 4, s. 420-428
 75. ^ N. Krupskaya, V.İ. Lenin - Kadınların Kurtuluşu, Akademi Yayın, Üçüncü baskı
 76. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1977, Moscow, Volume 19, s. 235-237
 77. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1972, Moscow, Volume 2, s.73-80
 78. ^ Gymnasium Farms and Corrective Gymnasia (İngilizce), Erişim tarihi: 20 Ekim 2016.
 79. ^ Lenin’s Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1972 Volume 27, s. 494-499
 80. ^ Marksizm - Leninizm Enstitüsü, Moskova, 1924-1959, Cilt 35, kaynak Soch, C.45, s. 211-13
 81. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1975, Moscow, Volume 18, s. 582-585
 82. ^ Lenin, V. İ. Marx-Engels-Marksizm, Sol Yayınları, 1976, ISBN 975-7399-61-2
 83. ^ Corrigan, Philip; Ramsay, Harvie; Sayer, Derek. Socialist Construction and Marxist Theory: Bolshevism and its Critique, 1978, ISBN 0853454698
 84. ^ Krausz, Tamás. Reconstructing Lenin: An Intellectual Biography, 2015, ISBN 1583674497
 85. ^ V. I. 'Lenin The Historical Destiny of the Doctrine of Karl Marx, Erişim tarihi: 20 Mart 2016.
 86. ^ Lenin: The Historical Destiny Of The Teaching Of Karl Marx, Socialist Party (UK), Erişim tarihi: 20 Mart 2016
 87. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1972, Moscow, Volume 13, s. 475-478
 88. ^ a b Lenin’s Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 31, s. 213-263
 89. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, Moscow, Volume 1, s. 11-74
 90. ^ Marxists.org - New Economic Developments in Peasant Life (İngilizce), Erişim tarihi: 20 Ekim 2016.
 91. ^ Lenin’s Collected Works, Progress Publishers, Moscow, Volume 26, 1972, s. 379-383
 92. ^ Lenin V.İ. Proleter Devrim ve Dönek Kautsky, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, Aralık 1989, Beşinci Baskı, s. 107-111
 93. ^ Ulam, Adam Bruno. The Bolsheviks: the intellectual and political history of the triumph of communism in Russia: with a new preface (İngilizce), Harvard University Press, s. 397
 94. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1977, Moscow, Volume 19, s. 503-507.
 95. ^ Lenin’s Collected Works, Progress Publishers, Moscow, Volume 26, 1972, s. 22-27
 96. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1973, Moscow, Volume 15, s. 29-39
 97. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1974,, Moscow, Volume 17, s. 39-44
 98. ^ Lenin, V.İ, Marx-Engels-Marksizm, Sol Yayınları, İkinci Baskı, Mayıs 1990, s. 236-240
 99. ^ Lenin’s Collected Works, Progress Publishers, Moscow, Volume 33, 1972, s. 227-236
 100. ^ Ермичев А. А. Рец. на кн.: журнал «Под знаменем марксизма» 1922-1944. Указатель содержания, (Rusça) Erişim tarihi: 12 Temmuz 2016.
 101. ^ Tsaregorodtsev, G. I. Significance of militant materialism (on the 50th anniversary of VI Lenin's publication" On the Significance of Militant Materialism"), Vestnik Akademii meditsinskikh nauk SSSR, 1972, 27(3), s. 3.
 102. ^ Ленин В.И. О значении воинствующего материализма, (Rusça) Erişim tarihi: 12 Temmuz 2016.
 103. ^ Под Знаменем Марксизма (Rusça)
 104. ^ Shekunova T. "Marksizmin Banner Altında" dergisinde Rus felsefe tarihi, 2012, (Rusça) Ural Federal Üniversitesi Bülteni. Seri 3. Sosyal Bilimler, 1, s. 171-178, Erişim tarihi: 12 Temmuz 2016.
 105. ^ Marksizmin Bayrağı Altında (makale), (Rusça) Büyük Sovyet Ansiklopedisi, Erişim tarihi: 12 Temmuz 2016.
 106. ^ О ЗНАЧЕНИИ ВОИНСТВУЮЩЕГО МАТЕРИАЛИЗМА, (Rusça) Erişim tarihi: 12 Temmuz 2016.
 107. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1965, Moscow, Volume 11, s. 171-178
 108. ^ Pomeroy, W. J. Marksizm ve Gerilla Savaşı, Belge Yayınları, Birinci Baskı, Eylül 1992, s. 82-91.
 109. ^ Troçki, L. Rus Devrimini Savunurken, 27 Kasım 1932
 110. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1972, Moscow, Volume 1, s. 333-508
 111. ^ A.g.e., s. 129-332.
 112. ^ Lenin Collected Works, Foreign Languages Publishing House, 1961, Moscow, Volume 5, s. 13-24
 113. ^ Lenin: Nereden Başlamalı, Erişim tarihi: 23 Haziran 2016.
 114. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964; 3rd printing, 1977, Moscow, Volume 22, pages s.
 115. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1974, Moscow, Volume 21, s. 94-101
 116. ^ V.İ. Lenin, Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları, Sol Yayınları, Ekim 1993, İkinci Baskı, s. 163-170
 117. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 6, s. 231-252
 118. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, Volume 36, s. 593–611
 119. ^ Avineri, S. (1991). Marxism and nationalism. Journal of Contemporary History, 26(3), 637-657.
 120. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 23, s. 22-27
 121. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1965, Moscow, Volume 10, s. 44-49.
 122. ^ Lenin Collected Works, Foreign Languages Publishing House, Moscow, Volume 7, s. 454-461
 123. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1972, Moscow, Volume 2, s. 353-458
 124. ^ Marxists.org - The Handicraft Census of 1894-95 in Perm Gubernia and General Problems of “Handicraft” Industry (İngilizce), Erişim tarihi: 20 Ekim 2016.
 125. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1974, Moscow, Volume 21, s. 194-198
 126. ^ Lenin V.İ., Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları, Sol Yayınları, Ekim 1993, İkinci Baskı, s. 178-183.
 127. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 23, s. 77-87
 128. ^ Lenin’s Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 30, s. 107-117
 129. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1973, Moscow, Volume 15, s. 402-413
 130. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 4, s. 205-226
 131. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 4, s. 255-285
 132. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 4, s. 167-182
 133. ^ Lenin, V. İ. Marx-Engels-Marksizm, Sol Yayınları, 1976, s. 412-418, ISBN 975-7399-61-2
 134. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, Moscow, Volume 2, s. 323-352
 135. ^ Daniels, R. V. A Documentary History of Communism, (İngilizce) I. B. Tairis & Co Ltd, Londra, 1985.
 136. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, Volume 22, s. 143-156
 137. ^ Raffass, T. The Soviet Union: Federation Or Empire?, Erişim tarihi: 16 Ağustos 2016.
 138. ^ Higgins, N. Regulating the Use of Force in Wars of National Liberation: The Need for a New Regime, Erişim tarihi: 16 Ağustos 2016.
 139. ^ Sosyalist Devrim ve Ulusların Kendi Kaderini Tayin Kakkı (Tezler) Özgürlük Dünyası, sayı 248, Erişim tarihi: 9 Kasım 2015.
 140. ^ Cohen, A. Russian Imperialism: Development and Crisis, Erişim tarihi: 16 Ağustos 2016.
 141. ^ Rai'c D. Statehood and the Law of Self-Determination, Erişim tarihi: 16 Ağustos 2016.
 142. ^ Cassese, A. Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal, Erişim tarihi: 16 Ağustos 2016.
 143. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1965, Moscow, Volume 10, s. 83-87
 144. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers,1972, Moscow, Volume 2, s. 93-121
 145. ^ Marxists.org - Draft and Explanation of a Programme for the Social-Democratic Party (İngilizce), Erişim tarihi: 20 Ekim 2016.
 146. ^ Lenin Collected Works, Foreign Languages Publishing House, 1961, Moscow, Volume 5, s. 311-312
 147. ^ Lenin Collected Works, Foreign Languages Publishing House, 1961, Moscow, Volume 5, s. 103-222
 148. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1972, Moscow, Volume 2, s. 81-86
 149. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1972, Moscow, Volume 20, s. 217-225.
 150. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1977, Moscow, Volume 19, s. 243-251
 151. ^ V. I. Lenin The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky, (İngilizce) Erişim tarihi: 17 Aralık 2015.
 152. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1972, Moscow, Volume 2, s. 267-315
 153. ^ Marxists.org - The New Factory Law (İngilizce), Erişim tarihi: 20 Ekim 2016.
 154. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 6, s. 361-432
 155. ^ a b Lenin Collected Works, Foreign Languages Publishing House, 1961, Moscow, Volume 5, s. 81-88.
 156. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1972, Moscow, Volume 20, s.17-51
 157. ^ Lenin’s Collected Works, 2nd English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 31, s. 144-151
 158. ^ Lenin’s Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1972 Volume 29, s. 305-313
 159. ^ Lenin’s Collected Works, Progress Publishers, 1977, Moscow, Volume 19, s. 21-28
 160. ^ Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 24, s. 38-41
 161. ^ Lenin's Speeches on Gramophone Records

Dış bağlantılarDüzenle