Devriye taraf覺ndan onaylanan deiiklii sebepsiz yere geri alman覺z deitir

Merhaba, say覺n @. Samsun maddesinde yapt覺覺m deiiklii geri ald覺n覺z? stelik @Zafer taraf覺ndan kontrol edilmiti. @Zafer Bey, siz de l羹tfen bu konuda bir a癟覺klama yapabilir misiniz? Teekk羹rler. 78.183.108.39 10.00, 2 ubat 2023 (UTC)Yan覺tla

襤l ve b羹y羹kehir kavramlar覺 birbirlerinden ayr覺 stat羹ler deildir dolay覺s覺yla "il ve b羹y羹kehir" diye bir tan覺mlama da olamaz. B羹y羹kehir kavram覺 il kavram覺na dahildir ve bu kavram覺n alt b繹l羹m羹 olarak tan覺mlan覺r. -- (mesaj) 20.37, 2 ubat 2023 (UTC)Yan覺tla
Merhaba, ben bu deiiklii onaylarken deiiklii yapan kullan覺c覺n覺n "Dier maddeler ile uyum. Dier b羹y羹kehir maddelerde "襤l & B羹y羹kehir" yaz覺yor." deiiklik 繹zeti sonras覺nda 襤stanbul, 襤zmir ve SM olan Ankara bakt覺m, Ankara'daki Bakent eklemesi d覺覺nda 襤l & B羹y羹kehir yaz覺yor. imdi bu mesaj sonras覺 dier baz覺 b羹y羹kehirlere de bakt覺m, onlarda da ayn覺s覺 yazmakta. Ya Samsun'u onlara uydural覺m, ya da onlar覺 Samsun'a uydural覺m. Samsun tek deiik b羹y羹kehir g繹z羹kmekte u anda. Selamlar, Zafer (mesaj - e-posta) 21.28, 2 ubat 2023 (UTC)Yan覺tla
@ Gerekli a癟覺klama yap覺ld覺. imdi deiikliinizi geri ald覺m. 78.183.110.122 07.30, 3 ubat 2023 (UTC)Yan覺tla
Gerekli d羹zenlemeyi yapt覺m sorun 癟繹z羹ld羹 tabi 覺srarl覺 bir ekilde m羹dahale edilmedii s羹rece. DelbatrosMesaj 09.36, 3 ubat 2023 (UTC)Yan覺tla
@Delbatros @ Her maddede "B羹y羹kehir stat羹s羹nde il" yazd覺覺na g繹re bir sak覺nca kalmad覺. 78.183.110.122 12.54, 4 ubat 2023 (UTC)Yan覺tla

Paramount Logo.svg.png adl覺 dosya kullan覺lm覺yor deitir

 

Paramount Logo.svg.png adl覺 dosyay覺 y羹klediiniz i癟in teekk羹rler. A癟覺klama sayfas覺nda belirtildii 羹zere dosya, adil kullan覺m dosyas覺d覺r ve Vikipedi'de adil kullan覺m politikas覺 kriterlerini salamak zorundad覺r. Ancak u anda bu dosya hi癟bir maddede kullan覺lmamaktad覺r. Eer dosya maddeden 癟覺kar覺ld覺ysa, neden 癟覺kar覺ld覺覺n覺 kontrol ediniz. Eer kullan覺labilir olduunu d羹羹n羹yorsan覺z yeniden ekleyebilirsiniz. Ancak resmin adil kullan覺m politikas覺na uyduundan emin olunuz.

n羹m羹zdeki yedi g羹n i癟inde dosya hala kullan覺lm覺yorsa silinecektir. Dosya zaten silindiyse, silen hizmetliden geri getirme talebinde bulunabilir ve sorunu 癟繹zme ans覺 isteyebilirsiniz. Sorular覺n覺z i癟in dan覺ma masas覺n覺 kullanabilirsiniz. Dier y羹klediiniz dosyalar覺 kontrol etmek istiyorsan覺z bu balant覺y覺 t覺klayabilirsiniz. Teekk羹rler. ToprakM 23.34, 2 ubat 2023 (UTC)Yan覺tla

TRT logo.gif adl覺 dosya kullan覺lm覺yor deitir

 

TRT logo.gif adl覺 dosyay覺 y羹klediiniz i癟in teekk羹rler. A癟覺klama sayfas覺nda belirtildii 羹zere dosya, adil kullan覺m dosyas覺d覺r ve Vikipedi'de adil kullan覺m politikas覺 kriterlerini salamak zorundad覺r. Ancak u anda bu dosya hi癟bir maddede kullan覺lmamaktad覺r. Eer dosya maddeden 癟覺kar覺ld覺ysa, neden 癟覺kar覺ld覺覺n覺 kontrol ediniz. Eer kullan覺labilir olduunu d羹羹n羹yorsan覺z yeniden ekleyebilirsiniz. Ancak resmin adil kullan覺m politikas覺na uyduundan emin olunuz.

n羹m羹zdeki yedi g羹n i癟inde dosya hala kullan覺lm覺yorsa silinecektir. Dosya zaten silindiyse, silen hizmetliden geri getirme talebinde bulunabilir ve sorunu 癟繹zme ans覺 isteyebilirsiniz. Sorular覺n覺z i癟in dan覺ma masas覺n覺 kullanabilirsiniz. Dier y羹klediiniz dosyalar覺 kontrol etmek istiyorsan覺z bu balant覺y覺 t覺klayabilirsiniz. Teekk羹rler. ToprakM 23.37, 2 ubat 2023 (UTC)Yan覺tla

Liebherr gak2.gif adl覺 dosya kullan覺lm覺yor deitir

 

Liebherr gak2.gif adl覺 dosyay覺 y羹klediiniz i癟in teekk羹rler. A癟覺klama sayfas覺nda belirtildii 羹zere dosya, adil kullan覺m dosyas覺d覺r ve Vikipedi'de adil kullan覺m politikas覺 kriterlerini salamak zorundad覺r. Ancak u anda bu dosya hi癟bir maddede kullan覺lmamaktad覺r. Eer dosya maddeden 癟覺kar覺ld覺ysa, neden 癟覺kar覺ld覺覺n覺 kontrol ediniz. Eer kullan覺labilir olduunu d羹羹n羹yorsan覺z yeniden ekleyebilirsiniz. Ancak resmin adil kullan覺m politikas覺na uyduundan emin olunuz.

n羹m羹zdeki yedi g羹n i癟inde dosya hala kullan覺lm覺yorsa silinecektir. Dosya zaten silindiyse, silen hizmetliden geri getirme talebinde bulunabilir ve sorunu 癟繹zme ans覺 isteyebilirsiniz. Sorular覺n覺z i癟in dan覺ma masas覺n覺 kullanabilirsiniz. Dier y羹klediiniz dosyalar覺 kontrol etmek istiyorsan覺z bu balant覺y覺 t覺klayabilirsiniz. Teekk羹rler. ToprakM 23.38, 2 ubat 2023 (UTC)Yan覺tla

Kartalcell logo.png adl覺 dosya kullan覺lm覺yor deitir

 

Kartalcell logo.png adl覺 dosyay覺 y羹klediiniz i癟in teekk羹rler. A癟覺klama sayfas覺nda belirtildii 羹zere dosya, adil kullan覺m dosyas覺d覺r ve Vikipedi'de adil kullan覺m politikas覺 kriterlerini salamak zorundad覺r. Ancak u anda bu dosya hi癟bir maddede kullan覺lmamaktad覺r. Eer dosya maddeden 癟覺kar覺ld覺ysa, neden 癟覺kar覺ld覺覺n覺 kontrol ediniz. Eer kullan覺labilir olduunu d羹羹n羹yorsan覺z yeniden ekleyebilirsiniz. Ancak resmin adil kullan覺m politikas覺na uyduundan emin olunuz.

n羹m羹zdeki yedi g羹n i癟inde dosya hala kullan覺lm覺yorsa silinecektir. Dosya zaten silindiyse, silen hizmetliden geri getirme talebinde bulunabilir ve sorunu 癟繹zme ans覺 isteyebilirsiniz. Sorular覺n覺z i癟in dan覺ma masas覺n覺 kullanabilirsiniz. Dier y羹klediiniz dosyalar覺 kontrol etmek istiyorsan覺z bu balant覺y覺 t覺klayabilirsiniz. Teekk羹rler. ToprakM 23.42, 2 ubat 2023 (UTC)Yan覺tla

T羹rk Deniz Kuvvetleri arma.png adl覺 dosya kullan覺lm覺yor deitir

 

T羹rk Deniz Kuvvetleri arma.png adl覺 dosyay覺 y羹klediiniz i癟in teekk羹rler. A癟覺klama sayfas覺nda belirtildii 羹zere dosya, adil kullan覺m dosyas覺d覺r ve Vikipedi'de adil kullan覺m politikas覺 kriterlerini salamak zorundad覺r. Ancak u anda bu dosya hi癟bir maddede kullan覺lmamaktad覺r. Eer dosya maddeden 癟覺kar覺ld覺ysa, neden 癟覺kar覺ld覺覺n覺 kontrol ediniz. Eer kullan覺labilir olduunu d羹羹n羹yorsan覺z yeniden ekleyebilirsiniz. Ancak resmin adil kullan覺m politikas覺na uyduundan emin olunuz.

n羹m羹zdeki yedi g羹n i癟inde dosya hala kullan覺lm覺yorsa silinecektir. Dosya zaten silindiyse, silen hizmetliden geri getirme talebinde bulunabilir ve sorunu 癟繹zme ans覺 isteyebilirsiniz. Sorular覺n覺z i癟in dan覺ma masas覺n覺 kullanabilirsiniz. Dier y羹klediiniz dosyalar覺 kontrol etmek istiyorsan覺z bu balant覺y覺 t覺klayabilirsiniz. Teekk羹rler. ToprakM 00.25, 3 ubat 2023 (UTC)Yan覺tla

Demokrasi ve Mill簾 Birlik G羹n羹 logo.png adl覺 dosya kullan覺lm覺yor deitir

 

Demokrasi ve Mill簾 Birlik G羹n羹 logo.png adl覺 dosyay覺 y羹klediiniz i癟in teekk羹rler. A癟覺klama sayfas覺nda belirtildii 羹zere dosya, adil kullan覺m dosyas覺d覺r ve Vikipedi'de adil kullan覺m politikas覺 kriterlerini salamak zorundad覺r. Ancak u anda bu dosya hi癟bir maddede kullan覺lmamaktad覺r. Eer dosya maddeden 癟覺kar覺ld覺ysa, neden 癟覺kar覺ld覺覺n覺 kontrol ediniz. Eer kullan覺labilir olduunu d羹羹n羹yorsan覺z yeniden ekleyebilirsiniz. Ancak resmin adil kullan覺m politikas覺na uyduundan emin olunuz.

n羹m羹zdeki yedi g羹n i癟inde dosya hala kullan覺lm覺yorsa silinecektir. Dosya zaten silindiyse, silen hizmetliden geri getirme talebinde bulunabilir ve sorunu 癟繹zme ans覺 isteyebilirsiniz. Sorular覺n覺z i癟in dan覺ma masas覺n覺 kullanabilirsiniz. Dier y羹klediiniz dosyalar覺 kontrol etmek istiyorsan覺z bu balant覺y覺 t覺klayabilirsiniz. Teekk羹rler. ToprakM 20.30, 3 ubat 2023 (UTC)Yan覺tla

Ci Group Buca Sportif.png adl覺 dosya kullan覺lm覺yor deitir

 

Ci Group Buca Sportif.png adl覺 dosyay覺 y羹klediiniz i癟in teekk羹rler. A癟覺klama sayfas覺nda belirtildii 羹zere dosya, adil kullan覺m dosyas覺d覺r ve Vikipedi'de adil kullan覺m politikas覺 kriterlerini salamak zorundad覺r. Ancak u anda bu dosya hi癟bir maddede kullan覺lmamaktad覺r. Eer dosya maddeden 癟覺kar覺ld覺ysa, neden 癟覺kar覺ld覺覺n覺 kontrol ediniz. Eer kullan覺labilir olduunu d羹羹n羹yorsan覺z yeniden ekleyebilirsiniz. Ancak resmin adil kullan覺m politikas覺na uyduundan emin olunuz.

n羹m羹zdeki yedi g羹n i癟inde dosya hala kullan覺lm覺yorsa silinecektir. Dosya zaten silindiyse, silen hizmetliden geri getirme talebinde bulunabilir ve sorunu 癟繹zme ans覺 isteyebilirsiniz. Sorular覺n覺z i癟in dan覺ma masas覺n覺 kullanabilirsiniz. Dier y羹klediiniz dosyalar覺 kontrol etmek istiyorsan覺z bu balant覺y覺 t覺klayabilirsiniz. Teekk羹rler. ToprakM 20.31, 3 ubat 2023 (UTC)Yan覺tla

NTVMSNBC.com ekran g繹r羹nt羹s羹.png adl覺 dosya kullan覺lm覺yor deitir

 

NTVMSNBC.com ekran g繹r羹nt羹s羹.png adl覺 dosyay覺 y羹klediiniz i癟in teekk羹rler. A癟覺klama sayfas覺nda belirtildii 羹zere dosya, adil kullan覺m dosyas覺d覺r ve Vikipedi'de adil kullan覺m politikas覺 kriterlerini salamak zorundad覺r. Ancak u anda bu dosya hi癟bir maddede kullan覺lmamaktad覺r. Eer dosya maddeden 癟覺kar覺ld覺ysa, neden 癟覺kar覺ld覺覺n覺 kontrol ediniz. Eer kullan覺labilir olduunu d羹羹n羹yorsan覺z yeniden ekleyebilirsiniz. Ancak resmin adil kullan覺m politikas覺na uyduundan emin olunuz.

n羹m羹zdeki yedi g羹n i癟inde dosya hala kullan覺lm覺yorsa silinecektir. Dosya zaten silindiyse, silen hizmetliden geri getirme talebinde bulunabilir ve sorunu 癟繹zme ans覺 isteyebilirsiniz. Sorular覺n覺z i癟in dan覺ma masas覺n覺 kullanabilirsiniz. Dier y羹klediiniz dosyalar覺 kontrol etmek istiyorsan覺z bu balant覺y覺 t覺klayabilirsiniz. Teekk羹rler. ToprakM 20.40, 3 ubat 2023 (UTC)Yan覺tla

S羹per Lig logo.png adl覺 dosya kullan覺lm覺yor deitir

 

S羹per Lig logo.png adl覺 dosyay覺 y羹klediiniz i癟in teekk羹rler. A癟覺klama sayfas覺nda belirtildii 羹zere dosya, adil kullan覺m dosyas覺d覺r ve Vikipedi'de adil kullan覺m politikas覺 kriterlerini salamak zorundad覺r. Ancak u anda bu dosya hi癟bir maddede kullan覺lmamaktad覺r. Eer dosya maddeden 癟覺kar覺ld覺ysa, neden 癟覺kar覺ld覺覺n覺 kontrol ediniz. Eer kullan覺labilir olduunu d羹羹n羹yorsan覺z yeniden ekleyebilirsiniz. Ancak resmin adil kullan覺m politikas覺na uyduundan emin olunuz.

n羹m羹zdeki yedi g羹n i癟inde dosya hala kullan覺lm覺yorsa silinecektir. Dosya zaten silindiyse, silen hizmetliden geri getirme talebinde bulunabilir ve sorunu 癟繹zme ans覺 isteyebilirsiniz. Sorular覺n覺z i癟in dan覺ma masas覺n覺 kullanabilirsiniz. Dier y羹klediiniz dosyalar覺 kontrol etmek istiyorsan覺z bu balant覺y覺 t覺klayabilirsiniz. Teekk羹rler. ToprakM 20.58, 3 ubat 2023 (UTC)Yan覺tla

Buca FK.png adl覺 dosya kullan覺lm覺yor deitir

 

Buca FK.png adl覺 dosyay覺 y羹klediiniz i癟in teekk羹rler. A癟覺klama sayfas覺nda belirtildii 羹zere dosya, adil kullan覺m dosyas覺d覺r ve Vikipedi'de adil kullan覺m politikas覺 kriterlerini salamak zorundad覺r. Ancak u anda bu dosya hi癟bir maddede kullan覺lmamaktad覺r. Eer dosya maddeden 癟覺kar覺ld覺ysa, neden 癟覺kar覺ld覺覺n覺 kontrol ediniz. Eer kullan覺labilir olduunu d羹羹n羹yorsan覺z yeniden ekleyebilirsiniz. Ancak resmin adil kullan覺m politikas覺na uyduundan emin olunuz.

n羹m羹zdeki yedi g羹n i癟inde dosya hala kullan覺lm覺yorsa silinecektir. Dosya zaten silindiyse, silen hizmetliden geri getirme talebinde bulunabilir ve sorunu 癟繹zme ans覺 isteyebilirsiniz. Sorular覺n覺z i癟in dan覺ma masas覺n覺 kullanabilirsiniz. Dier y羹klediiniz dosyalar覺 kontrol etmek istiyorsan覺z bu balant覺y覺 t覺klayabilirsiniz. Teekk羹rler. ToprakM 21.04, 3 ubat 2023 (UTC)Yan覺tla

Vikiproje:Madde Deerlendirmesi davetiyesi deitir

Vikiproje:Madde Deerlendirmesi daveti!
 
Madde Deerlendirme
Madde Deerlendirmesi Vikiprojesi, Vikipedi'deki "l癟me Deerlendirme" ilemlerinin koordine edildii bir Vikiprojedir. Bu Vikiproje, h璽lihaz覺rda s覺n覺fland覺r覺lmam覺 sayfalar覺n deerlendirilmesini ve maddelerin al璽kal覺 Vikiprojelerle, 繹nem seviyesi g繹zetilerek, balanmas覺n覺 ama癟lamaktad覺r. Kat覺l覺mc覺lar覺n hedefi hem deerlendirilmemi maddeleri deerlendirmek hem de 繹nem veya s覺n覺fland覺rma cetvellerine uygun olmayan ekilde deerlendirilmi madde deerlerini d羹zenlemek olacakt覺r.

Yolumuz uzun, beraber k覺saltal覺m. Beyoglou-MediaWiki message delivery (mesaj) 13.11, 23 ubat 2023 (UTC)Yan覺tla

Geri (halk oyunu) silinmeye aday g繹sterildi deitir

 

Deiiklik yapt覺覺n覺z bir sayfa (Geri (halk oyunu)) Vikipedi:Silinmeye aday sayfalar/Geri (halk oyunu) sayfas覺nda silinmeye aday g繹sterildi. Bir fikir birlii oluana dek tart覺ma sayfas覺 a癟覺k kalacakt覺r. Tart覺maya herkesin kat覺l覺m覺n覺 bekliyoruz.

Maddede d羹zenlemeler yapabilirsiniz, ancak sayfan覺n 羹st k覺sm覺ndaki silinmeye adayl覺k etiketini 癟覺karmay覺n. Teekk羹rler. --Kad覺 Mesaj 20.07, 9 Mart 2023 (UTC)Yan覺tla

Samsunsporlu futbolcu deitir

Selamlar. Futbolcu bilgi kutusu iyi oluturulmam覺. 襤lgilenebilirsiniz diye buraya b覺rak覺yorum.-- 穩瞽帢邽76ileti 18.14, 30 Mart 2023 (UTC)Yan覺tla

Felemenk癟ede de varm覺. Birka癟 deiiklik yapt覺m maddede. -- (mesaj) 20.29, 30 Mart 2023 (UTC)Yan覺tla

Soru deitir

Merhaba @, iyi vikiler. Baz覺 kaynaklarda url-eriimi=registration hatas覺 bulunuyor. Burada registration yerine ne yaz覺lmas覺 gerekiyor? Spidey 22.37, 30 Mart 2023 (UTC)Yan覺tla

Selamlar @Sp1dey, kay覺tl覺 yaz覺lmal覺. -- (mesaj) 23.12, 30 Mart 2023 (UTC)Yan覺tla
Tamamd覺r, 癟ok teekk羹rler. Spidey 10.12, 31 Mart 2023 (UTC)Yan覺tla

Ind覺an Super League deitir

Hocam selamlar, iyi 癟al覺malar. Ind覺an Super League ismini Hindistan S羹per Ligi olarak deitirebilir miyiz? T羹rk癟e Vikipedi'de t羹rk癟e isim koymak daha iyi bence. Flawoyz (mesaj) 00.50, 3 Nisan 2023 (UTC)Yan覺tla

Selamlar. Burada yerel liglerin madde adlar覺nda ligin 繹zg羹n ad覺 neyse onu kullan覺yoruz. Ge癟mite Premier League'i Premier Lig, Bundesliga'y覺 Almanya Birinci Ligi gibi adland覺rmaya kalkanlar olduundan bu iin 繹n羹n羹 alabilmek ve bir standart belirleyebilmek amac覺yla bu karar al覺nm覺t覺. Hintler liglerini 襤ngilizce olarak adland覺rd覺覺ndan biz de o ad覺 kullanm覺覺z. Eer Hint癟e ad kullansalard覺 onu kullanacakt覺k. -- (mesaj) 00.56, 3 Nisan 2023 (UTC)Yan覺tla
Anlad覺m aabeyim.
T羹rk癟e Vikipedi olduundan dolay覺 ahs覺ma g繹re Hindistan S羹per Ligi yaz覺lmas覺 daha uygundu. Yine de karar sizin, teekk羹rler. iyi 癟al覺malar. Flawoyz (mesaj) 01.33, 3 Nisan 2023 (UTC)Yan覺tla

Tebrikler deitir

Merhaba 陘, y覺llar sonra gelen bu g羹zel haberi en 癟ok hakedenlerden birisin. Tebrikler ve 繹n羹m羹zdeki y覺l baar覺lar. Zafer (mesaj - e-posta) 06.31, 14 Nisan 2023 (UTC)Yan覺tla

Selamlar. 癟 y覺ld覺r kap覺s覺ndan d繹nd羹k, nihayet i癟eri girebildik. Dar覺s覺 sizin de ba覺n覺za, ki gidiat 繹yle g繹steriyor -- (mesaj) 09.14, 14 Nisan 2023 (UTC)Yan覺tla
ok saolas覺n, umar覺z olur ama bence 1. Lig'e 癟覺k覺p bi s羹re orada tak覺lmak, kendimizi toparlamak laz覺m. Bu arada, uray覺 belki g繹rm羹s羹nd羹r. Samsunspor'da b繹yle bi kontak varsa, g繹r羹ebilirsek, en az覺ndan futbolcular覺n fotoraflar覺 konusunda 癟al覺sak s羹per olur. Selamlar, Zafer (mesaj - e-posta) 16.22, 14 Nisan 2023 (UTC)Yan覺tla

Vikiproje:Vikipedi daveti ve kayda deerlii belirsiz maddelerle ilgili yard覺m 癟ar覺s覺 deitir

 
Vikipedi Vikiproje daveti

Tarafs覺z bak覺 a癟覺s覺 yetmez. Tarafs覺z dokunular da gerekir. Tarafs覺zl覺k taraf覺nda taraf tutmaya var m覺s覺n?

~~Vikipedi VikiProjesi~~
Yap覺lacaklar listesinde her zaman herkese g繹re bir konu vard覺r.

Vikipedi'de kayda deerlii belirsiz 2181 madde bulunuyor. 2020'den beri incelenmeyi bekleyen maddelerimiz de mevcut. Vikipedi'nin kalitesini muhafaza etmesi bak覺m覺ndan ibu maddeleri incelememiz gerekli. Eer ilgileniyorsan覺z madde listesine Kategori:Kayda deerlii belirsiz maddeler yazarak ulaabilirsiniz. Yard覺mlar覺n覺za ihtiyac覺m覺z var.

(Bu mesaj bir bot hesap vas覺tas覺yla Kad覺 taraf覺ndan g繹nderilmitir. Mesaj almak istemeyenlerin listeden isimlerini 癟覺kartmalar覺 rica olunur.)

Kad覺 Mesaj 19.14, 18 Nisan 2023 (UTC)Yan覺tla

Milletvekili biyografileri i癟in bir ibirlii 癟ar覺s覺 deitir

 

Merhaba, Vikiproje:Siyaset alt覺nda balatlan -hediyeli- ibirlii projesine kat覺lmaya davetlisiniz!

15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri aras覺nda s羹recek proje boyunca hem 28.d繹nem milletvekillerinin biyografilerini hem de ge癟mi d繹nem TBMM'lerde yer alm覺 ancak Vikipedi'de maddesi oluturulmam覺 milletvekillerinin maddelerini oluturmak, mevcut olanlar覺 g羹ncelleyip gelitirmek i癟in 癟al覺aca覺z.

Bu ibirliinin mevcut ve ge癟mi d繹nem TBMM'lerde yer alm覺 siyaset癟iler hakk覺ndaki bilgi d羹zensizlii ile m羹cadeleye deerli bir katk覺 salayaca覺na inan覺yoruz.

Kad覺 Mesaj 19.25, 13 Haziran 2023 (UTC)Yan覺tla

襤yi bayramlar! deitir

Bayram覺n覺z覺 en i癟ten dileklerimle kutluyor, hay覺rlara vesile olmas覺n覺 temenni ediyorum. Kad覺 Mesaj 15.17, 28 Haziran 2023 (UTC)Yan覺tla

Bilim kurgu sayfalar覺 羹zerinde yap覺lan deiiklerin geri al覺nmas覺 deitir

襤yi g羹nler, bu sayfalara yap覺lan deiikleri neden geri ald覺n覺z? R. Kaan Karaman (mesaj) 13.38, 25 Temmuz 2023 (UTC)Yan覺tla

Selamlar. 襤lgili sayfalar覺n ta覺ma ge癟milerine ve daha 繹nemlisi tart覺ma sayfalar覺na bakt覺n覺z m覺? -- (mesaj) 14.01, 28 Temmuz 2023 (UTC)Yan覺tla
Bilim kurgu sayfalar覺 i癟in tart覺ma ge癟miine imdi g繹z att覺m. "Anavatan a覺r覺yor" sayfas覺 i癟in yakla覺k bir ay 繹nce tart覺ma k覺sm覺na yazm覺t覺m ama cevap gelmemiti. Ancak bu konuda Mskyrider detayl覺 ve yeterli bir a癟覺klama yapm覺. Cevap i癟in teekk羹r ederim, iyi g羹nler dilerim. R. Kaan Karaman (mesaj) 15.08, 28 Temmuz 2023 (UTC)Yan覺tla

Bekleyen deiikliklerin eritilmesi hususunda desteinizi rica ederiz. deitir

T羹rk癟e Vikipedi'nin deerli kullan覺c覺s覺; Vikipedi'mizde bildiiniz 羹zere s羹r羹m kontrol羹 uygulamas覺 vandalizmi 繹nlemek amac覺yla kullan覺l覺yor. Projemize artan ilginin neticesi olarak s羹r羹m kontrol羹 sebebiyle bekleyen deiikliklerimizin say覺s覺 tekrar ivme kazand覺. 襤bu deiikliklerin incelenmemesi okuyucunun motivasyonunun d羹mesine zemin haz覺rlayacakt覺r. T羹rk癟e Vikipedi'nin iar覺 okuyucular覺na 繹zg羹rce kaliteli bilgi sunmakt覺r, bekleyen deiiklikler i癟erisinde uygun olanlar覺n kabul羹, y覺k覺c覺 olanlar覺n ise reddiyle birlikte okuyuculara kaliteli bilgi sunabileceiz.

Haydi, deiiklikleri eritelim! Klavyelerinize ve dima覺n覺za kuvvet!

(S羹r羹m kontrol羹 yetkiniz olmas覺 sebebiyle bu mesaj taraf覺n覺za bir bot hesap vas覺tas覺yla Kad覺 taraf覺ndan g繹nderilmitir, devriye veya hizmetli deilseniz mesaj覺 dikkate almay覺n覺z.)

Kad覺 Mesaj 15.45, 3 Austos 2023 (UTC)Yan覺tla

Plutarkhos deitir

neri i癟in teekk羹rler, elbette maddenin tart覺ma sayfas覺nda tart覺覺lmal覺, dorusu da bu. Ancak neden 繹zellikle benimle iletiim kurarken bu kadar sert bir tonda, 癟覺k覺覺r tarzda ve 羹stten bakar bir ekilde konuuyorsunuz anlam veremiyorum. STT'ye s羹rekli getirilirse ne olacak hem, yine reddedilir veya getiren kullan覺c覺 bunu s羹reklilik haline getirmise uyar覺l覺r mesaj yoluyla. Sizi olumsuz etkileyen ve Nasreddin Hoca misali testi k覺r覺lmadan tokat atman覺za sebep olan nedir? Daha 繹nce Marmara Denizi deniz salyas覺 felaketinde de bana kar覺 bu tarz kaale bile almayan yorumlarda bulunmutunuz sayfay覺 ta覺d覺m i癟in (ki orada da ben yap覺c覺 ve olumlu konuuyordum), benimle 繹zel bir probleminiz mi var yoksa k繹t羹 bir zamandan m覺 ge癟iyorsunuz? Yoksa herkese kar覺 m覺 b繹ylesiniz? Ben a癟覺k癟as覺 yak覺t覺ram覺yorum size Vikipedi'nin gelimesi i癟in bu kadar emei olan bir kullan覺c覺 olarak. Umar覺m a癟覺klay覺c覺 yazm覺覺md覺r. Harald the Bard (mesaj) 17.39, 21 Austos 2023 (UTC)Yan覺tla

Sayfa ta覺ma talebini siz mi yapt覺n覺z? -- (mesaj) 20.22, 21 Austos 2023 (UTC)Yan覺tla

Kuzey K覺br覺s 1. Ligi logo.png adl覺 dosya kullan覺lm覺yor deitir

 

Kuzey K覺br覺s 1. Ligi logo.png adl覺 dosyay覺 y羹klediiniz i癟in teekk羹rler. A癟覺klama sayfas覺nda belirtildii 羹zere dosya, adil kullan覺m dosyas覺d覺r ve Vikipedi'de adil kullan覺m politikas覺 kriterlerini salamak zorundad覺r. Ancak u anda bu dosya hi癟bir maddede kullan覺lmamaktad覺r. Eer dosya maddeden 癟覺kar覺ld覺ysa, neden 癟覺kar覺ld覺覺n覺 kontrol ediniz. Eer kullan覺labilir olduunu d羹羹n羹yorsan覺z yeniden ekleyebilirsiniz. Ancak resmin adil kullan覺m politikas覺na uyduundan emin olunuz.

n羹m羹zdeki yedi g羹n i癟inde dosya hala kullan覺lm覺yorsa silinecektir. Dosya zaten silindiyse, silen hizmetliden geri getirme talebinde bulunabilir ve sorunu 癟繹zme ans覺 isteyebilirsiniz. Sorular覺n覺z i癟in dan覺ma masas覺n覺 kullanabilirsiniz. Dier y羹klediiniz dosyalar覺 kontrol etmek istiyorsan覺z bu balant覺y覺 t覺klayabilirsiniz. Teekk羹rler. ToprakM 12.30, 25 Austos 2023 (UTC)Yan覺tla

Spor kul羹pleri adland覺rmas覺 deitir

Selamlar, bu ta覺ma doru mu? Vikiproje:Spor/Yaz覺m rehberi/Maddelerin adland覺r覺lmas覺 繹yle demiyor.--Teacher0691 (mesaj) 18.09, 25 Austos 2023 (UTC)Yan覺tla

Deil, tabii. Geri ta覺d覺m. -- (mesaj) 18.45, 25 Austos 2023 (UTC)Yan覺tla

VP:Adiutor hakk覺nda bilgilendirme deitir

Merhaba,

Kullan覺c覺:Vikipolimer taraf覺ndan kodlanm覺 olan VP:Adiutor T羹rk癟e Vikipedi ve Commons dahil olmak 羹zere 8 s羹r羹mde kullan覺labilir h璽le getirilmitir. 襤lgilenenler ayarlar覺nda k羹癟羹k ara癟lar (gadgets) b繹l羹m羹ne giderek arac覺 aktif hale getirip kullanmaya balayabilirler. Bilgilerinize sunulur.

(Bu toplu mesaj bir bot hesap vas覺tas覺yla Kad覺 isimli kullan覺c覺 taraf覺ndan size iletilmitir. Gelecekte toplu mesaj almak istemiyorsan覺z Kullan覺c覺:Kad覺/Toplu mesaj listesi sayfas覺ndan isminizi 癟覺kartman覺z rica olunur.) Kad覺 Mesaj 16.29, 6 Eyl羹l 2023 (UTC)Yan覺tla

Pythion vs Pythio deitir

Merhaba.

Pythio Tren 襤stasyonu ve 襤stanbul-Pythio demiryolu madde adlar覺n覺 Pythion Tren 襤stasyonu ve 襤stanbul-Pythion demiryolu ile deitirebilirmisiniz?

Kentin Yunanca resmi ad覺 庛庣on (Pythion). Tren istasyonu maddesindeki fotorafta, tren istasyonunda 庛庣on - Pythion yaz覺yor.

Sayg覺lar, 31.200.11.174 13.54, 15 Eyl羹l 2023 (UTC)Yan覺tla

Akhisarspor deitir

Selam, bu ta覺ma tamam m覺 art覺k? TFF de deitirmi sanki.--Teacher0691 (mesaj) 20.36, 20 Eyl羹l 2023 (UTC)Yan覺tla

Bergama FK ve Sivas D繹rt Eyl羹l bu isimlendirmelere de bakabilir misiniz? @Sabri76, Delbatros, Nanahuatl, Emreculha--Teacher0691 (mesaj) 21.26, 26 Eyl羹l 2023 (UTC)Yan覺tla
Merhaba, TFF Sitesinde "S襤VAS DRT EYLL FUTBOL A." olarak yer almakta. Muhtemelen logo g羹ncellenmemi, resmi siteye ise ula覺lam覺yor. Ancak belediye ile iliiini kesmi gibi duruyor. Burada yeni logosu mevcut. Bergama'da olduu gibi "Sivas D繹rt Eyl羹l FK" olarak yer almal覺 diye d羹羹n羹yorum. Zaten Futboldan baka bir bran覺 yok gibi g繹r羹n羹yor.--Emreculha (mesaj) 21.53, 26 Eyl羹l 2023 (UTC)Yan覺tla
Akhisarspor'un da futboldan baka kayda deer bran覺 yok. Sadece Akhisarspor olmal覺 sanki eski y繹nlendirme yoksa.--Teacher0691 (mesaj) 22.37, 26 Eyl羹l 2023 (UTC)Yan覺tla
Sivas Belediyespor maddesi harici ta覺malar yerinde g繹r羹n羹yor futboldan baka bran覺 yoksa parantez i癟erisinde futbol tak覺m覺 olduunu belirtmeye gerek yok fakat baka bir bran覺 var ve faaliyette ise belirtilmesinde fayda var ana maddesine balant覺 salayarak madde ta覺nabilir fakat logo TFF'de tescillenmemi burada da kul羹b羹n yeni logosu var eklenmelimi yoksa tescillenmesinimi beklemeliyiz bilemedim DelbatrosMesaj 04.45, 27 Eyl羹l 2023 (UTC)Yan覺tla

ablon:eviri yar覺m silinmeye aday g繹sterildi deitir

 ablon:eviri yar覺m silinmeye aday g繹sterilmitir. Adayl覺k sayfas覺ndaki tart覺maya kat覺l覺m覺n覺z yararl覺 olacakt覺r. Teekk羹rler. ----stultiwikiabana yaz 01.19, 27 Eyl羹l 2023 (UTC)Yan覺tla

Samsun Yolspor deitir

Selamlar. Defalarca a癟覺l覺p silinen ve profesyonel liglerde m羹cadele etmemesine ramen KD olan ender kul羹plerden biri olan Samsun Yolspor maddesini 6-7 y覺l 繹nce bir ara a癟aca覺n覺z覺 yazm覺t覺n覺z. Hat覺rlatay覺m dedim. 襤yi 癟al覺malar.-- 穩瞽帢邽76ileti 08.20, 2 Ekim 2023 (UTC)Yan覺tla

oktan unutmuum. Not ald覺m, yine bir ara diyorum:) -- (mesaj) 14.47, 9 Ekim 2023 (UTC)Yan覺tla

Yanl覺 adland覺rma deitir

PHK CSKA ve Torpedo HK maddelerinin HK CSKA Moskova ve Torpde skemen eklinde olmas覺 gerekmekte. ou T羹rk癟e kaynakta 癟ok daha yayg覺n olarak kullan覺lmaktad覺rlar. T羹rk癟e deil Rus癟ada bile PHK CSKA olarak adland覺r覺lmamakta. Ayr覺ca Torpedo HK diye bir tan覺m bulunmamaktad覺r. Teekk羹rler, iyi 癟al覺malar. Beiktal覺48胼胼純mesaj 20.21, 9 Ekim 2023 (UTC)Yan覺tla

Gerekmemekte, yayg覺n kullan覺m falan deiller 繹nerdiiniz adlar. Yayg覺n olsalar da 繹nemi yok, kul羹p maddelerinde yayg覺nl覺a bakarak adland覺rma yapm覺yoruz. Rus癟a Vikipedi'de nas覺l adland覺r覺ld覺覺 o vikiyi ilgilendirir, o vikilerdeki kurallara uymak istiyorsan覺z ilgili vikilerde katk覺 yapabilirsiniz. Buras覺 T羹rk癟e Vikipedi ve dier her vikide olduu gibi kendine has kurallar覺 var. Bunlar覺 on y覺l覺 ak覺nd覺r burada bulunan ve tecr羹beli olmas覺 gereken bir kullan覺c覺ya a癟覺klamak da beni 羹z羹yor. -- (mesaj) 15.03, 10 Ekim 2023 (UTC)Yan覺tla

lke bilgi kutusu deitir

D羹zeltildi. --Superyetkinileti 12.25, 15 Ekim 2023 (UTC)Yan覺tla

Geri d繹nd羹rmeler hakk覺nda deitir

Selamlar, Gagavuzlar kategorisinden kald覺rd覺覺m baz覺 maddeleri geri d繹nd羹rd羹羹n羹z羹 g繹rd羹m sebebini 繹renebilir miyim? Vandalizm olarak deerlendirdiiniz k覺sm覺 tam olarak anlayamad覺m. Wooze 20.02, 24 Ekim 2023 (UTC)Yan覺tla

Nikolay Baboglu Gagavuz ama deilmi gibi kategoriden kald覺rm覺s覺n覺z. 襤lgili bir alt kategoriye de eklememisiniz. -- (mesaj) 17.53, 25 Ekim 2023

Kepezspor adland覺rma deitir

Selam, tak覺m ad覺 t羹z羹e g繹re Kepezspor Futbol A.. olarak deimi. Adland覺rma ne olmal覺 sence? Kepezspor Futbol, Kepezspor FK, Kepez SF veya baka?--Teacher0691 (mesaj) 20.01, 1 Kas覺m 2023 (UTC)Yan覺tla

Selam. Kepez Belediyespor san覺r覺m bu kul羹b羹n maddesi. Kepezspor FK olamaz zira ad覺nda kul羹b羹 ibaresi yok. Kepez SF de olamaz 癟羹nk羹 bu spor faaliyetler ad覺n覺n k覺saltmas覺. Kepezspor Futbol olabilir bu 繹nerilerden ama benzer maddelerde b繹yle bir adland覺rmam覺z yok. Kepezspor (1995) en mant覺kl覺 se癟enek 癟羹nk羹 bilinir ad muhtemelen ileride Kepezspor Futbol deil de yal覺n Kepezspor olacak, ayr覺ca benzer durumlarda da maddeleri b繹yle adland覺rm覺l覺覺m覺z var. -- (mesaj) 22.00, 1 Kas覺m 2023 (UTC)Yan覺tla
Madde Kepez Belediyespor (futbol tak覺m覺) idi. San覺r覺m t羹z羹e g繹re belediye ile alakas覺 yok art覺k. Bence de ileride (hatta imdiden bir 癟ok sitede 繹yle ge癟mi) Kepezspor olacak kat覺l覺yorum. Antalya Kepezspor olabilirdi belki ama o da 癟ok farkl覺 bir tak覺mda (Sidespor) yer al覺yor. O y羹zden dediin en mant覺kl覺 ada ta覺yorum o zaman. 襤tiraz gelirse elbet deerlendirilir.--Teacher0691 (mesaj) 23.29, 1 Kas覺m 2023 (UTC)Yan覺tla

Mini Yar覺ma 2023 Balad覺! deitir

Bekleyen deiikliklerin eritilmesi amac覺yla mini yar覺ma balam覺t覺r. Detaylara Vikipedi:K繹y_癟emesi_(ilginize)#Mini_Yar覺ma_2023 sayfas覺ndan ulaabilirsiniz. Kat覺l覺mlar覺n覺z覺 bekliyoruz. Sayg覺lar覺mla, Kad覺 Mesaj 17.26, 22 Kas覺m 2023 (UTC)Yan覺tla

Dosya:Eki S繹zl羹k ekran g繹r羹nt羹s羹.png deitir

 

Oluturduunuz Dosya:Eki S繹zl羹k ekran g繹r羹nt羹s羹.png maddesi h覺zl覺 silme kriterlerinden "Dosya 5: Kullan覺lmayan adil kullan覺m dosyas覺 gerek癟esiyle sayfan覺n h覺zl覺 silinmesi talep ediliyor." kriterini salad覺覺ndan silinmesi i癟in iaretlendi. L羹tfen ilgili politika ve y繹nergeleri okumadan maddeyi tekrardan oluturmay覺n覺z. Israrl覺 tav覺rlar覺n覺z engellenmenize neden olabilir. Eer bir hata yapt覺覺m覺 d羹羹n羹yorsan覺z ya da herhangi bir sorunuz varsa mesaj sayfam 羹zerinden bana ulaabilirsin. Teekk羹rler. Satirdan kahraman (mesaj) 19.51, 4 Aral覺k 2023 (UTC)Yan覺tla

Spor kul羹pleri hk deitir

Selamlar, Geri alm覺s覺n ama Vikiproje:Spor'daki soruyu g繹rd羹m. Kanun ge癟ti ve spor kul羹plerinin ge癟i ilemleri de tamamland覺. En az覺ndan bavurunun son tarihi ge癟ti.:) --anerka'ya s繹yleyin 20.42, 9 Aral覺k 2023 (UTC)Yan覺tla

Selam. uraya ta覺m覺t覺m, sana zahmet bu yazd覺覺n覺 oraya da aktar覺r m覺s覺n? Spor konusunda 癟ok癟a katk覺 yapan biri olarak kendi ad覺ma tam bir fiyasko bunu ka癟覺rm覺 olmam. 襤lgili kanun hangisi, ne zaman ge癟ti? Bu kul羹plerin stat羹s羹 ne oldu, deien ne? Daha 繹nemlisi e-Devlet'teki gibi bu kul羹plerin resmiyetteki tam ad覺n覺 g繹rebileceimiz derli toplu bir sorgulama ekran覺 var m覺? Bilgin varsa k覺saca deinirsen sevinirim, teekk羹r ederim. -- (mesaj) 21.17, 9 Aral覺k 2023 (UTC)Yan覺tla

Samsunspor deitir

Merhaba Samsunspor i癟in takma adlar k覺sm覺 oluturup "King of The North" takma ad覺n覺 eklerseniz m羹kemmel olur Anonimadam55 (mesaj) 12.40, 14 Aral覺k 2023 (UTC)Yan覺tla

Fahie melekler deitir

 

Oluturduunuz Fahie melekler maddesi h覺zl覺 silme kriterlerinden "Y繹nlendirme 1: Boa y繹nlendirme gerek癟esiyle sayfan覺n h覺zl覺 silinmesi talep ediliyor." kriterini salad覺覺ndan silinmesi i癟in iaretlendi. L羹tfen ilgili politika ve y繹nergeleri okumadan maddeyi tekrardan oluturmay覺n覺z. Israrl覺 tav覺rlar覺n覺z engellenmenize neden olabilir. Eer bir hata yapt覺覺m覺 d羹羹n羹yorsan覺z ya da herhangi bir sorunuz varsa mesaj sayfam 羹zerinden bana ulaabilirsin. Teekk羹rler. Wooze 04.01, 17 Aral覺k 2023 (UTC)Yan覺tla

Ho geldin 2024! deitir

Yeni y覺l覺n覺z覺 en i癟ten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle beraber sal覺kl覺, mutlu, huzurlu nice y覺llar dilerim. Kad覺 Mesaj 09.41, 31 Aral覺k 2023 (UTC)Yan覺tla

PETK襤M SK deitir

Selam, bu adland覺rma ve ta覺ma doru mu?--Teacher0691 (mesaj) 23.12, 10 Ocak 2024 (UTC)Yan覺tla

Selamlar. Deil, geri ta覺d覺m ben de. -- (mesaj) 14.06, 11 Ocak 2024 (UTC)Yan覺tla

Phoenix deitir

Selam @, Phoenix maddesini ben a癟t覺m, mesaj覺n覺z覺 son deiikliklerde g繹rd羹m, Phoenix aa癟 cinsidir hurma ise aa癟 cinsinin meyvesidir. nceden iki madde birleik olarak a癟覺lm覺t覺, iki maddeyi bir birinden ay覺rd覺k, o y羹zden b繹yle bir hata olmu, konuyla iligileniceim YG1 23.45, 18 Ocak 2024 (UTC)Yan覺tla

The Big Lightning isimli sayfan覺n y繹nlendirilmesi deitir

Merhaba @, bahsi ge癟en eserin sayfas覺n覺 Rus癟a latinize edilmi bir ekilde yazd覺覺m覺z taktirde kimse taraf覺ndan bulunamayaca覺n覺 g繹z 繹n羹nde bulundurursan覺z sayfa isminin The Big Lightning eklinde kalmas覺 gerektiine kat覺lacaks覺n覺z diye d羹羹n羹yorum. Kerocman (mesaj) 17.30, 20 Ocak 2024 (UTC)Yan覺tla

Selamlar. Adland覺rma kurallar覺m覺z belli, edeb簾 eserlerin T羹rk癟e adlar覺 yoksa 繹zg羹n adlar覺n覺 kullan覺yoruz. Maddelere ad koyarken endiemiz bulunup bulunmamas覺 deil, ansiklopedik olmas覺. -- (mesaj) 22.21, 20 Ocak 2024 (UTC)Yan覺tla

Samsunspor otob羹s kazas覺 deitir

Selamlar, Fenerbah癟e-Samsun ma癟覺nda spiker s繹yleyince akl覺ma geldi, Samsunspor'un otob羹s kazas覺 ile ilgili bir 癟al覺ma yapamaz m覺y覺z acaba? Sait* 12.58, 21 Ocak 2024 (UTC)Yan覺tla

Selamlar, yap覺labilir elbette. 20 Ocak Facias覺 ile y覺llar evvel niyet etmitim ama maalesef devam覺n覺 getiremedim. Salam bir kaynak taramas覺yla kolayl覺kla SM h璽le bile getirebiliriz 癟ok k覺s覺tl覺 bir konu olduu i癟in. B繹yle bir 癟al覺maya niyet edilirse i癟erisinde olurum. -- (mesaj) 17.48, 21 Ocak 2024 (UTC)Yan覺tla
Bu maddeyi yazm覺t覺m. B繹ylesine 繹nemli bir olay SM olmal覺. M羹sait bir zaman覺mda kaynak arat覺rmas覺na balayay覺m, bakal覺m neler 癟覺kacak.:) Sait* 18.19, 21 Ocak 2024 (UTC)Yan覺tla

KNVB Beker deitir

Selam, epey olmu ama belki g繹rmemisindir diye yaz覺yorum. 2015'te ta覺d覺覺n sayfa eski haline ta覺nm覺. Son hali ne olmal覺?--Teacher0691 (mesaj) 22.41, 26 Ocak 2024 (UTC)Yan覺tla

Selamlar. Felemenk癟eyle uzaktan yak覺ndan alakam yok ama resm簾 sitesine bakt覺覺mda b羹y羹k harfle kullan覺ld覺覺n覺 g繹r羹yorum. imdiki h璽liyle kalmas覺 daha uygun bu y羹zden. -- (mesaj) 17.01, 27 Ocak 2024 (UTC)Yan覺tla

G繹rsel tehir yeri deitir

Merhaba! Son iki 羹癟 g羹nd羹r kendi deneme tahtamda iecam maddesiyle ilgili bir 癟al覺ma yap覺yorum, bir deiiklik 繹zetimde size de seslenerek y羹klediiniz g繹rsel i癟in teekk羹r etmitim, g繹rm羹s羹n羹zd羹r... Bu fotoraftaki eyalar覺n nerede sergilendiini sormak istedim, zira maddede kullan覺rken g繹rselin alt覺ndaki metinde bu bilgiye de yer vermek iyi olur diye d羹羹nd羹m. Keyifli 癟al覺malar dilerim. Dr. Coalmesaj 01.36, 29 Ocak 2024 (UTC)Yan覺tla

Selamlar. G繹rm羹t羹m, uzun zaman at覺l kalan g繹rselin sonunda bir ie yaramas覺 beni sevindirdi. Emin繹n羹'deki T羹rkiye 襤 Bankas覺 M羹zesinde sergileniyordu. -- (mesaj) 09.12, 29 Ocak 2024 (UTC)Yan覺tla

Tumatlar deitir

Merhaba @, u s覺ralar Yakutistan'daki yerleim yerleriyle uramaktay覺m ve Tumat adl覺 k繹y羹 eklemeye 癟al覺t覺覺mda Tumat halk覺ndan bahsedilen Tumat sayfas覺n覺n olduunu g繹rd羹m ve Tumat (halk) diye ta覺d覺m, bunu geri alm覺s覺n覺z. Anlam kar覺覺kl覺覺n覺 繹nlemek i癟in Tumat halk覺n覺 "Tumatlar" diye bir sayfaya ta覺sak daha g羹zel olmaz m覺? Pasdechance (mesaj) 07.10, 29 Ocak 2024 (UTC)Yan覺tla

Selamlar. Konuyla ilgili bilgim yok, o y羹zden ihtimalleri s覺ralay覺p dorusu neyse onu yapmay覺 size b覺rakaca覺m. "Tumatlar", T羹rkler ve zbekler gibi bir halk m覺? yleyse Tumatlar ad覺na ta覺mak ve yal覺n ad覺 k繹y maddesine vermek uygun olur. Eer K覺n覺k, Dodurga gibi halk deil de bir topluluksa mevcut ad覺yla kalmas覺 daha doru. Bu durumda da k繹y羹 Tumat, Ust-Yanski olarak adland覺rmak (K繹y羹 bal覺 olduu bir 羹st idari birim Ust-Yanski ise. Deilse virg羹lden sonra o birimin ad覺 yaz覺lmal覺.) gerekir. -- (mesaj) 09.01, 29 Ocak 2024 (UTC)Yan覺tla

Vikipedi Vikiprojesine davetlisiniz! deitir

 
Vikipedi Vikiproje daveti

Tarafs覺z bak覺 a癟覺s覺 yetmez. Tarafs覺z dokunular da gerekir. Tarafs覺zl覺k taraf覺nda taraf tutmaya var m覺s覺n?

~~Vikipedi VikiProjesi~~
Yap覺lacaklar listesinde her zaman herkese g繹re bir konu vard覺r.

Kad覺 Mesaj 09.14, 4 ubat 2024 (UTC)Yan覺tla

Wikimedia Japonya-T羹rkiye Dostluk Vikimaratonu balad覺! deitir

 

Selamlar. 5 - 11 ubat 2024 tarihleri aras覺nda ger癟ekletirilecek, Wikimedia Japonya - T羹rkiye Dostluk Projesi'nin bir par癟as覺 olan Dostluk Vikimaratonu balad覺! Sertifika, y覺ld覺z ve kartpostal 繹d羹ll羹 bu Vikimaratona sizlerin de kat覺l覺mlar覺n覺 bekliyoruz. Akl覺n覺za tak覺lan sorular覺 bana sormakta l羹tfen 癟ekinmeyin. 襤yi anslar ve iyi elenceler!

Kat覺l覺m balant覺s覺: Vikipedi:Wikimedia Japonya - T羹rkiye Dostluk Vikimaratonu

Vikiproje: Vikipedi i birlii daveti deitir

T羹rk癟e Vikipedi'nin deerli kullan覺c覺s覺, 9 ubat 2024 tarihinde balayacak olan Vikiproje:Vikipedi kapsam覺nda ger癟ekletirilen i birlii projesine kat覺l覺mlar覺n覺z覺 bekleriz. Vikiproje:Vikipedi/襤 birlii projesi sayfas覺ndan detayl覺 bilgilere ulaabilirsiniz. Sayg覺lar覺mla, Kad覺 Mesaj 21.34, 7 ubat 2024 (UTC)Yan覺tla

ablon g繹m羹lme sorunu deitir

D羹zeltildi, teekk羹rler. --Superyetkinileti 15.35, 17 ubat 2024 (UTC)Yan覺tla

Yunanca harfler hakk覺nda deitir

Merhaba, Yunan alfabesi ablonundaki deiikliimi yeniden geri ald覺覺n覺z覺 fark ettim. Size unu s繹ylemek istiyorum. Yunancadaki , , harflerinin T羹rk癟e isimleri s覺ras覺yla "Beta", "Zeta", "Eta" eklindedir. Vikipedi d覺覺ndaki hi癟bir yerde "Vita", "Zita", "襤ta" yazm覺yor. Vikipedi'deki isimler san覺r覺m ada Yunancadaki telaffuzuna g繹re yaz覺lm覺, fakat o harfler daha 癟ok "Beta", "Zeta", "Eta" olarak biliniyor. Ayr覺ca bizim matematikte 襤ngilizce olarak 繹renmemiz m羹mk羹n deil. 78.183.100.196 15.45, 25 ubat 2024 (UTC)Yan覺tla

T羹rk癟e isimleri beta, zeta ve eta deil. ada Yunancadaki telaffuzuna g繹re yaz覺lm覺 diye kendiniz s繹ylemisiniz zaten, arad覺覺n覺z cevap da bu. Yunanlar bu harfin ad覺 vita derken neye g繹re hay覺r o beta diyebiliyorsunuz? Ayr覺ca filolojik ve matematik kavramlar覺 birbirlerinden ay覺rman覺z laz覺m. T羹rk癟e transkripsiyon kurallar覺na g繹re filolojik adland覺rmada dorusu vita eklindedir, fizik ve matematik gibi dier alanlarda beta ge癟miten bu yana yayg覺nca kullan覺lagelip kavramsallat覺覺ndan o alanlarla ilgili bir maddede o ekilde kullan覺lmal覺 elbette. Matematikle ilgili kavram覺 kullan覺rken vita ad覺n覺 kullanmal覺s覺n覺z diye 覺srar eden yok ancak siz filolojik adland覺rmada beta ad覺n覺 kullanmakta 覺srarc覺 oluyorsunuz ve bu da doru bir davran覺 bi癟imi deil. -- (mesaj) 06.13, 26 ubat 2024 (UTC)Yan覺tla
@ Vikipedi'nin baka dillerindeki sayfalar覺nda hi癟bir ekilde harflerin ada Yunancadaki isimleri kullan覺lmam覺, 癟ou sayfada beta, zeta ve eta yaz覺yor. rnein, harflerin Rus癟a sayfalar覺nda bal覺k olarak harflerin Antik Yunancadaki isimleri yaz覺lm覺. ada Yunancada vita, zita ve ita olduu ayr覺 bir ekilde belirtilmi. Ayr覺ca, T羹rk癟e transkripsiyonlar her zaman filolojik adland覺rma kullanacak diye bir kural da yok. 78.183.100.196 15.50, 26 ubat 2024 (UTC)Yan覺tla
T羹rk癟e Vikipedi'de T羹rk癟e kurallar覺na g繹re, bu kurallara uygun transkripsiyon yap覺yoruz. Dier dil s羹r羹mleri de o dillerin kurallar覺 da bizi ilgilendirmiyor, isterseniz o k覺s覺mlarda katk覺 verebilirsiniz. Bunlar覺 tart覺mak i癟in deil nedenini izah amac覺yla yaz覺yorum. -- (mesaj) 21.50, 26 ubat 2024 (UTC)Yan覺tla

Vikiproje:Vikipedi/2. 襤 birlii projesine davetlisiniz! deitir

Vikiproje:Vikipedi/2. 襤 birlii projesi sayfas覺nda a癟覺klanan i birlii projesine davetlisiniz! Kad覺 Mesaj 17.27, 10 Mart 2024 (UTC)Yan覺tla

Hep birlikte s羹r羹m kontrollerini eritelim! deitir

Selam sevgili devriye, u anda, 繹zg羹r ansiklopedimiz Vikipedi'de s羹r羹m kontrol羹 bekleyen tam olarak 1.891 deiiklik bulunmakta; bu olduk癟a y羹ksek bir deer. Bu say覺y覺 2 haneli say覺lar覺n alt覺na d羹羹rmek i癟in i birlii yapmaya ihtiyac覺m覺z var.. Okurlar覺n doru bilgilere h覺zl覺 ve d羹zg羹n ekilde eriebilmesi i癟in haydi hep birlikte bekleyen deiiklikleri eritelim!

(Bu toplu mesaj olduu i癟in l羹tfen yan覺t覺n覺z覺 ya bu mesaja beni etiketleyerek ya da mesaj sayfama belirterek cevap veriniz.) YG1mensaje MediaWiki message delivery (mesaj) 14.33, 12 Mart 2024 (UTC)Yan覺tla

Bilgilendirme Hk. deitir

MediaWiki message delivery (mesaj) 19.07, 15 Mart 2024 (UTC)Yan覺tla

Bilgilendirme deitir

Merhaba sevgili kullan覺c覺, 20 Mart tarihinde yani bu g羹n 14:00 UTC (TS襤:17:00) saatlerinde yap覺lacak olan sunucu deiikiliinden dolay覺 T羹m Vikileri k覺sa bir s羹reliine sadece okuyabiliceksiniz, deiiklik yapamayacaks覺n覺z. Detayl覺 bilgi i癟in bkz.: Test duyuru.
MediaWiki message delivery (mesaj) 13.41, 20 Mart 2024 (UTC) YG1Je t'矇coute Yan覺tla

Sayfa deitir

Merhaba, bu sayfan覺n ismi doru mu acaba, yoksa Emev簾lerin 襤berya'y覺 fethi eklinde mi olmal覺? Sayg覺lar覺mla, Leo? 10.51, 12 Nisan 2024 (UTC)Yan覺tla

Ana madde ad覺 neyse onunla uyumlu olmal覺 elbette, ta覺may覺 yapt覺m. -- (mesaj) 10.53, 12 Nisan 2024 (UTC)Yan覺tla

Peki bu ad doru mu acaba, yoksa Osmanl覺 padiahlar覺'n覺n listesi eklinde mi olmal覺? Leo? 10.56, 12 Nisan 2024 (UTC)Yan覺tla

-n覺n eklemiyoruz liste adlar覺na. Ekleseydik bile kesme iaretiyle ay覺rmazd覺k. Mevcut ad doru bu 繹rnekte. -- (mesaj) 11.03, 12 Nisan 2024 (UTC)Yan覺tla
Teekk羹rler. Leo? 11.06, 12 Nisan 2024 (UTC)Yan覺tla