Köppen iklim sınıflandırması

iklim sınıflandırma sistemi

Köppen iklim sınıflandırması, tüm dünyada en sık kullanılan iklim sınıflandırma yöntemlerinden biridir. Bu yöntem 1900'lü yıllarda Alman klimatolog Wladimir Köppen tarafından ortaya atılmış ve 1918 ile 1936 yılları arasında yine Köppen tarafından büyük ölçüde geliştirilmiştir. Köppen'ın sınıflandırma yönetimine göre bir çevrenin doğal bitki örtüsü, o yörenin iklimini açıklamak için en iyi değerlendirme aracıdır. Bu nedenle Köppen iklim bölgelerini ayırırken bitki örtüsünün dağılışını göz önüne almıştır. Köppen sınıflandırması bir bölgenin yıllık ve aylık sıcaklık ortalaması ile yağış miktarını hesaplayarak iklim bölgelerinin sınırlarını çizer.[1] Köppen iklim sınıflandırması, en yaygın kullanılan iklim sınıflandırma sistemlerinden birisidir. İlk olarak Alman - Rus bilimci Wladimir Köppen (1846 - 1940) 1884' te[2] Köppen tarafından, özellikle 1918 - 1936' da yapılan birkaç değişiklikle yayınlandı. Daha sonra, iklim bilimci Rudolf Geiger sınıflandırma sisteminde bazı değişiklikler yaptı ve bu nedenle bazen Köppen - Geiger iklim sınıflandırma sistemi olarak adlandırıldı.[1]

Köppen iklim sınıflandırması

Köppen iklim sınıflandırması, iklimleri beş ana gruba ayırmıştır. Bu gruplar; A (tropikal), B (kuru), C (ılıman), D (kıtasal) ve E (kutupsal) olmak üzere beş farklı gruplar oluşturmuştur. Her grup ve alt gruplar bir harfle temsil edilmektedir. E grubundakiler dışında tüm iklimlere bir mevsimsel yağış, alt gruba ise bir harf atanır. Örneğin, Af, tropikal yağmur ormanı yağmur iklimini gösterir. Sistem, A grubundakiler dışındaki tüm gruplar için,B C ve D' deki iklimler için üçüncü harfle ve E' deki iklimler için ikinci harfle gösterilen bir sıcaklık alt grubu atar. Örneğin, Cfb, okyanus iklimini belirtir. İklimler her iklim tipine özgü belirli kriterlere göre sınıflandırılır.[3] Köppen bir botanikçi bilim insanı olduğu için, deneyimine dayanarak sistemi tasarladığında ana iklim grupları, belirli bir iklim sınıflandırma bölgesinde ne tür bir bitki örtüsü olduğunu saptayabilmektedir. İklimleri tanımaya ek olarak, sistem, ekosistem koşullarını analiz etmek ve iklimlerdeki ana bitki örtüsü türlerini belirlemek için kullanılabilir. Belirli bir bölgenin bitki yaşamıyla bağlantısı nedeniyle,sistem o bölgedeki bitki yaşamında gelecekteki neler olabiliceğini tahmin ve metot üretmede fayda sağlamaktadır.

Köppen iklim sınıflandırma sistemi, 1960' ların ortasında iken düzenlenmeye başlayıp 1980' lerde revize edilmiştir. Trewartha iklim sınıflandırma sistemi Köppen sisteminin eleştirilerinden biri olan rafine ortam yaratmaya çalışmaktadır. Bu durumda orta enlem iklim grubu yaratmaya başlatmıştır. C grubu ise daha çok gelişmiştir. Köppen iklim sınıflandırma şeması, iklimleri beş ana gruba ayırmıştır. Bunlar ise, A (tropikal),B (kuru), C (ılıman), D (kıtasal) ve E (kutupsal) olmak üzere beş ana gruba ayrılmıştır. Fakat ikinci harf mevsimsel yağış türünü, üçüncü harf ise ısı seviyesini gösterir. Yaz aylarında Nisan - Eylül veyahut Ekim - Mart' tan daha sıcak geçen 6 aylık dönem olarak tanımlarken, kış aylarında daha soğuk olan 6 aylık dönemin olduğu bahsedilmektedir.

A grubu iklim bölgeleri

değiştir

Tropikal iklim bölgesi: Bu tür bir iklim yılın her ayı 18 °C (64.4 °F) veya daha yüksek sıcaklıkta önemli yağışlarla birlikte vardır.

 • Af: Tropikal yağmur ormanı iklimi; Her ay ortalama yağış [4] en az 60 mm (2.4 inç.) den gelmektedir. (Örneğin; Kongo)
 • Am : Tropikal muson iklimi; 60 mm' den (2.4 inç.) daha az yağış alan bir iklim türüdür. Güneydoğu taraflarında özellikle Vietnam, Çin ve Japonya gibi ülkelerde görülmektedir. (Örn. Batı Hindistan)
 • Aw: Tropikal nemli iklim ve savan iklimi; En kurak iklim türüne sahip olan bir iklim türüdür. Genellikle arap yarımadasındaki ülkelerde sıkça görülmektedir. Yağış oranı yok denilicek kadar azdır. (Örn. Sudan)

B grubu iklim bölgeleri

değiştir

Kurak iklim bölgesi: Bu tür bir iklim, az yağış olarak da tanımlanabilir. Milimetre cinsinden eşik, Santigrat cinsinden ortalama yıllık sıcaklığın 20 ile çarpılması ve ardından eklenmesi ile belirlenmektedir. Sıcaklığı belirtmek için üçüncü bir harf eklenebilir. Başlangıçta h düşük bir enlem iklimi (18 °C'nin 64, 4 °F) üzerindeki ortalama yıllık sıcaklık, orta enlem iklimini ortalama yıllık sıcaklık 18 °C'nin altında ifade ederken Birleşik Devletlerde ise en soğuk ayın ortalama sıcaklığının 0 °C' nin altında olduğunu gösterir. Veya (-3 °C 27 °F). Ayrıca n,sık ve sis yüksek rakımlarda H ile karekterize bir iklimi belirtmek için kullanılır.

 • BSh: Sıcak step iklimi (Sıcak Yarı Kurak İklim) Örn. Endülüs
 • BSk: Soğuk step iklimi (Soğuk Yarı Kurak İklim) Örn. Gobi Çölü, Orta, Doğu ve Güneydoğu Türkiye
 • BWh: Sıcak çöl iklimi (Örn. Arabistan)
 • BWk: Soğuk çöl iklimi (Örn. Atakama Çölü )

C grubu iklim

değiştir

Astropikal iklim bölgesi: Bu iklim türü diğer iklim türlerine nazaran en soğuk aya sahip ve bu durum en az bir ay sürmektedir. 0 °C (32 °F) [10] (veya -3 °C (27 °F)) [8] ile 18 °C (64.4 °F) bu derecelerde görülmektedir.10 °C'nin (50 °F) üzerinde ortalama. [10] [8] Yağışın hem kuru bir yaz (CS) hem de kurak bir kışı (CW) karşılayan yerlerde dağılımı için, bir yerin yaz aylarında kış aylarına göre daha fazla yağış düştüğü yağışlı bir yaz (CW) olduğu kabul edilir. kış aylarında daha fazla yağış düştüğü yerde yaz mevsiminin kurak geçtiği kabul edilmektedir. [10] Bu ek kriter, hem DS hem de DW'yi karşılayan konumlar için de geçerlidir. [10]

 • Cwa: Musondan etkilenen nemli subtropikal iklim; 0 °C (32 °F) (veya -3 °C (27 °F)) üzerinde ortalama en soğuk ay, 22 °C'nin (71.6 °F) üzerinde en az bir aylık ortalama sıcaklık ve 10 °C'nin üzerinde ortalama en az dört ay C (50 °F). Yazın en yağışlı ayında, kışın en kurak ayında olduğu gibi en az on kat daha fazla yağmur (alternatif tanım, en sıcak altı ayda ortalama yıllık yağışın %70 veya daha fazlasıdır). (Örn. Kuzey Hindistan)
 • Csa: Sıcak-yaz Akdeniz iklimi; 0 °C (32 °F) (veya -3 °C (27 °F)) üzerinde ortalama en soğuk ay, 22 °C'nin (71.6 °F) üzerinde en az bir aylık ortalama sıcaklık ve 10 °C'nin üzerinde ortalama en az dört ay C (50 °F). Kışın en yağışlı ayında yazın en kurak ayına göre en az üç kat daha fazla yağış ve yazın en kurak ayı 30 mm'den (1.2 inç) daha az yağış almaktadır. (Örn. Batı ve Güney Türkiye, Yunanistan, Portekiz)
 • Cfa: (Subtropikal İklim):Mevsimler arasında önemli bir yağış farkı yoktur. Ortalama sıcaklık 10 °C'nin üzerinde ortalama bir sıcaklığa sahip bir iklim türüdür. Yazın kurak aylar yaşanmamaktadır. Her mevsim yağışlı ılıman dönencealtı iklimi (Örn. Orta ve Güney Japonya, Doğu Avustralya)
 • Cfb,: Ilıman okyanusal iklim: Mevsimler arasında önemli bir yağış farkı yoktur. Ortalama sıcaklıkların 22 °C' nin altında olduğu tüm aylar ve 10 °C'nin üzerinde ortalama en az dört ay boyunca sürmektedir.(Örn. İngiltere, İzlanda, Kuzey Türkiye)
 • Cfc: Subpolar okyanus iklimi; 0 °C (32 °F) (veya -3 °C (27 °F)) üzerinde ortalama en soğuk ay ve 10 °C (50 °F) üzerinde ortalama 1-3 ay. Mevsimler arasında önemli yağış farkı yok.
 • Cwb: Subtropikal yayla iklimi veya Muson etkisindeki ılıman okyanus iklimi; 0 °C'nin (32 °F) (veya -3 °C'nin (27 °F)) üzerinde ortalama en soğuk ay, ortalama sıcaklıkların 22 °C'nin (71.6 °F) altında olduğu tüm aylar ve 10 °C'nin üzerinde ortalama en az dört ay (50 °F). Yazın en yağışlı ayında, kışın en kurak ayına göre en az on kat daha fazla yağmur (alternatif bir tanım, en sıcak altı ayda alınan ortalama yıllık yağışın %70 veya daha fazlasıdır).
 • Cwc: Soğuk subtropikal yayla iklimi veya Muson'dan etkilenen subpolar okyanus iklimi; 0 °C (32 °F) (veya -3 °C (27 °F)) üzerinde ortalama en soğuk ay ve 10 °C (50 °F) üzerinde ortalama 1-3 ay. Yazın en yağışlı ayında, kışın en kurak ayında olduğu gibi en az on kat daha fazla yağmur (alternatif tanım, en sıcak altı ayda ortalama yıllık yağışın %70 veya daha fazlasıdır).
 • Csb: Ilık-yaz Akdeniz iklimi; 0 °C'nin (32 °F) (veya -3 °C'nin (27 °F)) üzerinde ortalama en soğuk ay, ortalama sıcaklıkların 22 °C'nin (71.6 °F) altında olduğu tüm aylar ve 10 °C'nin üzerinde ortalama en az dört ay (50 °F). Kışın en yağışlı ayında yazın en kurak ayına göre en az üç kat daha fazla yağış ve yazın en kurak ayı 30 mm'den (1.2 inç) daha az yağış almaktadır.
 • Csc: Soğuk yaz Akdeniz iklimi; 0 °C (32 °F) (veya -3 °C (27 °F)) üzerinde ortalama en soğuk ay ve 10 °C (50 °F) üzerinde ortalama 1-3 ay. Kışın en yağışlı ayında yazın en kurak ayına göre en az üç kat daha fazla yağış ve yazın en kurak ayı 30 mm'den (1.2 inç) daha az yağış almaktadır.
1. 2. 3.
A (Tropikal) f (Yağmur Ormanı)
m (Muson)
w (Savana, Kuru kış)
s (Savana, Kuru yaz)
B (Kurak) W (Çöl)
S (Bozkır)
h (Sıcak)
k (Soğuk)
C (Ilıman) w (Kuru kış)
f (Kuru mevsim yok)
s (Kuru yaz)
a (Sıcak yaz)
b (Sıcak yaz)
c (Soğuk yaz)
D (Kıta) w (Kuru kış)
f (Kuru mevsim yok)
s (Kuru yaz)
a (Sıcak yaz)
b (Sıcak yaz)
c (Soğuk yaz)
d (Çok soğuk kış)
E (Kutuplu) T (Tundra)
F (Sonsuz don (buz örtüsü))

D grubu iklim bölgeleri

değiştir

Bu tür bir iklimin ortalama 0 °C (32 °F) (veya -3 °C (27 °F)) altında en az bir ay ve 10 °C (50 °F) üzerinde ortalama en az bir ay vardır. [10] [8] :

 • Dfa: Sıcak-yaz nemli karasal iklim; -0 °C (32 °F) (veya -3 °C (27 °F)) altında ortalama en soğuk ay, 22 °C'nin (71.6 °F) üzerinde en az bir aylık ortalama sıcaklık ve 10'un üzerinde ortalama en az dört ay °C (50 °F). Mevsimler arasında önemli yağış farkı yok
 • Dfb: Ilık-yaz nemli karasal iklim; est0 °C'nin (32 °F) (veya −3 °C (27 °F)) altında ortalama en soğuk ay, ortalama sıcaklıkların 22 °C'nin (71.6 °F) altında olduğu tüm aylar ve 10 °C'nin üzerinde ortalama en az dört ay C (50 °F). Mevsimler arasında önemli yağış farkı yok.
 • Dfc: Arktik iklim; 0 °C (32 °F) (veya -3 °C (27 °F)) altında ortalama en soğuk ay ve 10 °C'nin (50 °F) üzerinde ortalama 1-3 ay. Mevsimler arasında önemli yağış farkı yok.
 • Dfd: Son derece soğuk yarı arktik iklim; -38 °C'nin (-36,4 °F) altında ortalama en soğuk ay ve 10 °C'nin (50 °F) üzerinde ortalama 1-3 ay. Mevsimler arasında önemli yağış farkı yok.
 • Dwa: Musondan etkilenen sıcak yaz nemli karasal iklim; 0 °C'nin (32 °F) (veya -3 °C (27 °F)) altında ortalama en soğuk ay, en az bir aylık ortalama sıcaklık 22 °C'nin (71.6 °F) üzerinde ve en az dört ay ortalama 10 °C'nin üzerinde C (50 °F). Yazın en yağışlı ayında, kışın en kurak ayına göre en az on kat daha fazla yağmur.
 • Dwb: Musondan etkilenen sıcak yaz nemli karasal iklim; 0 °C'nin (32 °F) (veya -3 °C'nin (27 °F)) altında ortalama en soğuk ay, ortalama sıcaklıkların 22 °C'nin (71.6 °F) altında olduğu tüm aylar ve 10 °C'nin üzerinde ortalama en az dört ay (50 °F). Yazın en yağışlı ayında, kışın en kurak ayına göre en az on kat daha fazla yağmur.
 • Dwc: Muson etkisindeki yarı arktik iklim; 0 °C (32 °F) (veya -3 °C (27 °F)) altında ortalama en soğuk ay ve 10 °C'nin (50 °F) üzerinde ortalama 1-3 ay. Yazın en yağışlı ayında, kışın en kurak ayına göre en az on kat daha fazla yağmur.
 • Dwd : Musondan etkilenen aşırı soğuk yarı arktik iklim; -38 °C'nin (-36,4 °F) altında ortalama en soğuk ay ve 10 °C'nin (50 °F) üzerinde ortalama 1-3 ay. Yazın en yağışlı ayında, kışın en kurak ayına göre en az on kat daha fazla yağmur.
 • Dsa: Akdeniz etkisindeki sıcak yaz nemli karasal iklim; 0 °C'nin (32 °F) (veya -3 °C'nin (27 °F)) altında ortalama en soğuk ay, 22 °C'nin (71.6 °F) üzerinde en sıcak ayın ortalama sıcaklığı ve 10 °C'nin üzerinde ortalama en az dört ay (50 °F). Kışın en yağışlı ayında yazın en kurak ayına göre en az üç kat daha fazla yağış ve yazın en kurak ayı 30 mm'den (1.2 inç) daha az yağış almaktadır.
 • Dsb: Akdeniz'den etkilenen sıcak yaz nemli karasal iklim; 0 °C'nin (32 °F) (veya -3 °C'nin (27 °F)) altında ortalama en soğuk ay, en sıcak ayın ortalama sıcaklığı 22 °C'nin (71.6 °F) altında ve ortalama 10 °C'nin üzerinde en az dört ay (50 °F). Kışın en yağışlı ayında yazın en kurak ayına göre en az üç kat daha fazla yağış ve yazın en kurak ayı 30 mm'den (1.2 inç) daha az yağış almaktadır.
 • Dsc: Akdeniz etkisindeki yarı arktik iklim; 0 °C (32 °F) (veya -3 °C (27 °F)) altında ortalama en soğuk ay ve 10 °C'nin (50 °F) üzerinde ortalama 1-3 ay. Kışın en yağışlı ayında yazın en kurak ayına göre en az üç kat daha fazla yağış ve yazın en kurak ayı 30 mm'den (1.2 inç) daha az yağış almaktadır.
 • Dsd: Akdeniz etkisindeki aşırı soğuk yarı arktik iklim; -38 °C'nin (-36,4 °F) altında ortalama en soğuk ay ve 10 °C'nin (50 °F) üzerinde ortalama 1-3 ay. Kışın en yağışlı ayında yazın en kurak ayına göre en az üç kat daha fazla yağış ve yazın en kurak ayı 30 mm'den (1.2 inç) daha az yağış almaktadır.
  Karlı Sapporo Şehri
  Karlı Sapporo Şehri

E grubu iklim bölgeleri

değiştir

Bu tür bir iklim yılın her ayı ortalama sıcaklığı 10 °C'nin (50 °F) altındadır. [1] [10] :

 • ET:Tundra iklimi; 0 °C (32 °F) ile 10 °C (50 °F) arasında en sıcak ayın ortalama sıcaklığı. [1] [10](Örn. Kuzey Sibirya, Kuzey Kandada)
 • EF:Buz örtüsü iklimi; 0 °C'nin (32 °F) altında ortalama sıcaklıklarla yılın 12 ayı boyunca sonsuz kış. [1] [10]

Grup A : Tropikal / Mega thermal İklimler

değiştir

Tropik iklimler sabit yüksek sıcaklıklarla (deniz seviyesinde ve düşük rakımlarda) karekterize edilir; yılın tüm 12 ayında ortalama 18 °C (64,4 °F) veya daha yüksek sıcaklıklara sahiptir. Aşağıdaki gibi alt gruplara ayrılmıştır ;

Af : Tropikal Yağmur Ormanı İklimi : Yılın her günü en az 60 mm (2,4 inç.) ortalama yağışa sahiptir. Bu iklimler genellikle ekvatorun 10 ° enleminde meydana gelir. Bu iklimin termal ve nem değişimleri açısından doğal mevsimleri bulunmamaktadır.[5] Düşük basınç sistemi (ITCZ) daha sonra hava, ekvator olarak nitelendirilir. Ekvator bölge civarında bir siklon olduğunda, iklim tropikal ticaret - rüzgar yağmur ormanı iklimi şeklindedir.[6]

Örnekler

değiştir
 • Apia, Samoa (Af)
 • Balikpapan, Endonezya (Af)
 • Batang, Endonezya (Af)
 • Davao, Filipinler (Af)
 • Georgetown, Guyana (Af)
 • Hilo, Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri (Af)
 • Honiara, Solomon Adaları (Af)
 • Innisfail, Queensland, Avustralya (Af)
 • Ishigaki, Japonya (Af)
 • Kampala, Uganda (Af)
 • Kisumu, Kenya (Af)
 • Kuala Lumpur, Malezya (Af)
 • Kuching, Malezya (Af)
 • Lae, Papua Yeni Gine (Af)
 • Medan, Endonezya (Af)
 • Moroni, Komorlar (Af)
 • Pago Pago, Amerikan Samoası (Af)
 • Paramaribo, Surinam (Af)
 • Pekalongan, Endonezya (Af)
 • Pontianak, Endonezya (Af)
 • Quibdó, Kolombiya (Af)
 • Ratnapura, Sri Lanka (Af)
 • Salvador da Bahia, Brezilya (Af)
 • Santos, Brezilya (Af)
 • Singapur (Af)
 • Suva, Fiji (Af)
 • Toamasina, Madagaskar (Af)
 • Victoria, Seyşeller (Af)

Am: Tropik Muson İklimi

değiştir

Bu tür bir iklim, mevsimlere göre yön değiştiren muson rüzgarlarından kaynaklanmaktadır. Bu iklim 60 mm' den (2,4 inç) az yağışla (neredeyse her zaman ekvatorun o tarafındaki'' kış'' gündönümünde veya hemen sonrasında meydana gelir.) en kurak aylar bu mevsimde geçer; ancak en azından 100 - (Total Annual Precipitation (mm) / 25).aylık yağış ortalama miktarının formülüdür.

Örnekler

değiştir
 • Cairns, Queensland, Avustralya (Am)
 • Chittagong, Bangladeş (Am)
 • Coatzacoalcos, Meksika (Am)
 • Conakry, Gine (Am)
 • Douala, Kamerun (Am)
 • Freetown, Sierra Leone (Am)
 • Guanare, Venezuela (Am)
 • Huế, Thừa Thiên – Huế Eyaleti, Vietnam (Am)
 • Jakarta, Endonezya (Am)
 • Thiruvananthapuram, Hindistan (Am)
 • Libreville, Gabon (Am)
 • Malabo, Ekvator Ginesi (Am)
 • Malé, Maldivler (Am)
 • Mangalore, Hindistan (Am)
 • Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri (Am)
 • Monrovia, Liberya (Am)
 • San Pedro Sula, Honduras (Am)
 • Semarang, Endonezya (Am)
 • Port Harcourt, Rivers Eyaleti, Nijerya (Am)
 • Puerto Ayacucho, Venezuela (Am)
 • Qionghai Şehri, Çin (Am)
 • Recife, Pernambuco, Brezilya (Am)
 • San Juan, Porto Riko, Amerika Birleşik Devletleri (Am)
 • Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti (Am)
 • Taitung, Tayvan (Am)
 • Yangon, Myanmar (Am)
 • Yogyakarta, Endonezya (Am)
 • Zanzibar Şehri, Tanzanya (Am)

Aw / As: Tropikal savan iklimi

değiştir

Aw : Kuru kış özelliklerine sahip tropikal savan iklimi

değiştir

Aw iklim tipine sahip olan ülkelerin en kurak ayda bile 60 mm' den (2,4 inç) az ve formül olarak da 100 - (Total Annual Precipitation (mm)/25) aylık yağış ortalama miktarının formülüdür.

Örnekler

değiştir
 • Abidjan, Fildişi Sahili (Aw)
 • Abuja, Nijerya (Aw)
 • Bamako, Mali (Aw)
 • Bangkok, Tayland (Aw)
 • Banjul, Gambiya (Aw)
 • Banyuwangi, Endonezya (Aw)
 • Barquisimeto, Venezuela (Aw)
 • Barranquilla, Kolombiya (Aw)
 • Brasília, Brezilya (Aw)
 • Brazzaville, Kongo Cumhuriyeti (Aw)
 • Bujumbura, Burundi (Aw)
 • Cali, Kolombiya (Aw)
 • Cancún, Meksika (Aw)
 • Karakas, Venezuela (Aw)
 • Cartagena, Kolombiya (Aw)
 • Chennai, Tamil Nadu, Hindistan (Aw)
 • Dar es Salaam, Tanzanya (Aw)
 • Darwin, Kuzey Bölgesi, Avustralya (Aw)
 • Dakka, Bangladeş (Aw)
 • Denpasar, Endonezya (Aw)
 • Dili, Doğu Timor (Aw)
 • Guatemala Şehri, Guatemala (Aw, Cwb sınırında)
 • Guayaquil, Ekvador (Aw)
 • Havana, Küba (Aw, Am sınırında)
 • Ho Chi Minh Şehri, Vietnam (Aw)
 • Haydarabad, Telangana, Hindistan ("Aw, BSh sınır çizgisi")
 • Kano, Nijerya (Aw)
 • Kaohsiung, Tayvan (Aw)
 • Key West, Florida, Amerika Birleşik Devletleri (Aw)
 • Kigali, Ruanda (Aw)
 • Kingston, Jamaika (Aw)
 • Kinshasa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Aw)
 • Ko Samui, Tayland (Aw)
 • Kalküta, Batı Bengal, Hindistan (Aw)
 • Kumasi, Gana (Aw)
 • Kupang, Endonezya (Aw)
 • Lagos, Lagos Eyaleti, Nijerya (Aw)
 • Mandalay, Myanmar (Aw, BSh sınırında)
 • Maputo, Mozambik (Aw, BSh sınırında)
 • Mumbai, Maharashtra, Hindistan (Aw)
 • Panama Şehri, Panama (Aw)
 • Phnom Penh, Kamboçya (Aw)
 • Port-au-Prince, Haiti (Aw)
 • İspanya Limanı, Trinidad ve Tobago (Aw)
 • Rio de Janeiro, Brezilya (Aw, Am sınırında)
 • Santa Cruz de la Sierra, Bolivya (Aw)
 • Sanya, Hainan, Çin (Aw)
 • Surabaya, Endonezya (Aw)
 • Tegucigalpa, Honduras (Aw)
 • Townsville, Queensland, Avustralya (Aw)
 • Veracruz, Veracruz, Meksika (Aw)
 • Vientiane, Laos (Aw)
 • Yaoundé, Kamerun (Aw)

Bu iklime sahip çoğu yer, tropik bölgenin dış sınırlarında, düşük gençlerden 20'li yılların ortalarına kadar bulunur; ancak bazen iç-tropikal bir yer (örneğin, San Marcos, Antioquia, Kolombiya) da buna uygundur. Aslında Karayip dan doğuya sahil, Urabá Körfezi üzerinde Kolombiya - Panama sınır Orinoco Nehri üzerinde delta, Atlantik Okyanusu (4.000 hakkında km), sahip uzun kurak dönemler (aşırı olduğunu BSH iklim...Örneğin Guajira'nın geniş alanlarında bulunan çok düşük, güvenilmez yağış ile karakterizeve Coro, batı Venezuela, Güney Amerika'nın en kuzeydeki yarımadaları ve neredeyse tamamı iki veya üç ayda 300 mm toplam yıllık yağış alan).

Bu durum Karayip çevresi kuru kuşağını oluşturan Küçük Antiller ve Büyük Antiller'e kadar uzanır. Kuru mevsimin uzunluğu ve şiddeti iç kesimlerde (güneye doğru) azalır; Doğuya, ekvator çizgisinin hemen güneyinde akan Amazon Nehri'nin enleminde iklim Af'dir. And Dağları'nın doğusunda, kuru, kurak Karayipler ile sürekli ıslak Amazonlar arasında, bu iklimin adını aldığı yerden Orinoco Nehri'nin Llanoları veya savanları vardır.

As: Kuru Yaz Özelliklerine Sahip Tropikal Savan İklimi: Bu hawaii' nin bazı bölgelerinde, kuzeybatı Dominiik Cumhuriyeti'nde, Doğu Afrika'da ve Brezilya' nın sahil Kuzeydoğu sahilinde geçerlidir. Tropikal nemli ve kuru iklime sahip çoğu yerde bu tür iklim türüne rastlanılmaktadır. Ancak, yılın yüksek güneş bölümünde yağmur gölgesi etkileri nedeniyle daha düşük güneş dönemi veya günleri daha kısa günlerde meydana gelmektedir.

Örnekler

değiştir
 • Lanai City, Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri (As)
 • Monte Cristi, Dominik Cumhuriyeti (As)
 • Natal, Brezilya (As)
 • Fortaleza, Brezilya (As)
 • São Luís, Brezilya (As, Am sınırında)
 • Mombasa, Kenya (As)
 • São Tomé, São Tomé ve Principe (As)
 • Cape Coast, Gana (As)
 • Trincomalee, Sri Lanka (As)
 • Jaffna, Sri Lanka (As)
 • Nha Trang, Vietnam (As)

Grup B : Kuru (çöl ve yarı kurak ) İklimler

değiştir

Bu iklimler potansiyel evapotranspirasyona yaklaşan bir eşik değerin altındaki yıllık yağış miktarı ile karekterize edilir.[7] Eşik değeri (mm cinsinden) aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

Yıllık ortalama sıcaklığı °C cinsinden 20 ile çarpıp ardından ekliyoruz.

A -): Toplam yağışın %70'i veya daha fazlası yılın yüksek güneş yarısında ise 280 (Kuzey Yarımküre' de Nisan'dan Eylül'e veya Güney Yarımküre'de Ekim'den Mart' a kadardır.)

B -): Veyahut uygulanabilir dönemde toplam yağışın %30-%70'i alınırsa 140 veya 0 toplam yağışın %30'undan azı bu şekilde alınıp sonuç bulunur.

Modern iklimbilimciler tarafından kullanılan değiştirilmiş Köppen sistemine göre, yılın yüksek güneşli günlerinde toplam yağış yerine yılın en sıcak altı ayındaki toplam yağış referans alınır.

Yıllık yağış bu eşiğin %50'sinden azsa sınıflandırma BW' dir. (Kurak:çöl iklimi); %50-%100 aralığı içindeyse, sınıflandırma BS'dir. (Yarı Kurak: step iklimi).

Sıcaklığı belirtmek için üçüncü bir harf eklenebilir. Başlangıçta, h düşük enlem iklimi (18 °C' nin üzerindeki ortalama yıllık sıcaklık), k orta enlem iklimi (ortalama yıllık sıcaklık 18 °C' nin altında) anlamına gelirken, günümüzde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde daha yaygın olan uygulama h, en soğuk ayın ortalama sıcaklığının 0 °C'nin (32 °F) veya (-3 °C'nin 27 °F) üzerinde olduğu anlamına gelir. k, en az bir aylık ortalamanın 0 °C'nin altında olduğunu gösterir.

Çöl alanları ile karekterize edilen tropik veya tropikal yerlerde kıtaların batı kıyılarında yer alan sık sis oluşan gerçek yağış bakımından yeryüzünde en kurak olan bu yerler sıralaması etiketli olmasına rağmen ve düşük bulutlar BWN n belirtilen a ile sık sis karekterize edilen bir iklimdir. BSN kategorisinde sisli kıyı tipleri bulundurmaktadır.

BW : Kurak İklim

değiştir

Örnekler

değiştir
 • Coober Pedy, Avustralya (BWh)
 • Alice Springs, Avustralya (BWh)
 • Almería, Endülüs, İspanya (BWh, BSh sınırı)
 • Las Palmas, Kanarya Adaları, İspanya (BWh)
 • Bağdat, Irak (BWh)
 • Bakersfield, California, Amerika Birleşik Devletleri (BWh)
 • Upington, Kuzey Cape Güney Afrika (BWh)
 • Hermosillo, Sonora, Meksika (BWh)
 • Phoenix, Arizona, Amerika Birleşik Devletleri (BWh)
 • Las Vegas, Nevada, Amerika Birleşik Devletleri (BWh)
 • Death Valley, California, Amerika Birleşik Devletleri (BWh), Dünya'da şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek hava sıcaklığının yeri.
 • Eilat, Güney Bölgesi, İsrail (BWh)
 • ' Aziziya, Jafara, Libya (BWh)
 • Karaçi, Pakistan (BWh)
 • Doha, Katar (BWh)
 • Riyad, Suudi Arabistan (BWh)
 • Kuveyt Şehri, Kuveyt (BWh)
 • Mekke, Mekke Bölgesi, Suudi Arabistan (BWh)
 • Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri (BWh)
 • Maskat, Umman (BWh)
 • Kahire, Mısır (BWh)
 • İskenderiye, Mısır (BWh)
 • Hartum, Sudan (BWh)
 • Cibuti Şehri, Cibuti (BWh)
 • Nouakchott, Moritanya (BWh)
 • Timbuktu, Mali (BWh)
 • Lima, Peru (BWh)
 • El Paso, Teksas, Amerika Birleşik Devletleri (BWk, BWh sınırında)
 • Aşkabat, Türkmenistan (BWk)
 • Turpan, Sincan, Çin (BWk)
 • Leh, Hindistan (BWk)
 • Nukus, Özbekistan (BWk)
 • Aral, Kazakistan (BWk)
 • Şam, Suriye (BWk)
 • Walvis Körfezi, Erongo Bölgesi, Namibya (BWk)

BS : Yarı Kurak (Step İklimi )

değiştir

Çöl iklim türü olarak da bilinmektedir. Ortalama sıcaklık 18 °C'nin eşit veya büyükse h sıcak sıcak step/çöl iklim 18 °C düşük ise soğuk step/çöl iklim değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Örnekler

değiştir
 • Lahor, Pencap, Pakistan (BSh)
 • Jodhpur, Hindistan (BSh)
  • Lahor, Pencap, Pakistan (BSh)
  • Jodhpur, Hindistan (BSh)
  • Oranjestad, Aruba (BSh)
  • Alicante, İspanya (BSh)
  • Santa Cruz de Tenerife, Kanarya Adaları, İspanya (BSh)
  • Mount Isa, Queensland, Avustralya (BSh)
  • Honolulu, Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri (BSh, Assınırında)
  • Odessa, Teksas, Amerika Birleşik Devletleri (BSh)
  • Monterrey, Meksika, (BSh)
  • Querétaro City, Querétaro, Meksika (BSh)
  • Maracaibo, Venezuela (BSh)
  • Petrolina, Pernambuco, Brezilya (BSh)
  • Patos, Paraíba, Brezilya (BSh)
  • Pire, Yunanistan (BSh)
  • Lefkoşa, Kıbrıs (BSh)
  • Amman, Amman Valiliği, Ürdün (BSh)
  • Trablus, Libya (BSh)
  • Mogadişu, Somali (BSh)
  • Dakar, Senegal (BSh)
  • Ouagadougou, Burkina Faso (BSh)
  • Accra, Gana (BSh, Aw sınırında)
  • N'Djamena, Çad (BSh)
  • Luanda, Angola (BSh)
  • Windhoek, Namibya (BSh)
  • Mandalay, Myanmar ("BSh, Aw sınırında")
  • Port Louis, Mauritius ("BSh")
  • Lampedusa, Sicilya, İtalya ("BSh")
  • Kimberley, Northern Cape, Güney Afrika ("BSh")
  • Kurnool, Andhra Pradesh, Hindistan ("BSh")
  • Warangal, Telangana, Hindistan ("BSh")
  • Toliara, Madagaskar ("BSh")
  • Tucson, Arizona, Amerika Birleşik Devletleri ("BSh")
  • Reno, Nevada, Amerika Birleşik Devletleri ("BSk")
  • Erivan, Ermenistan (BSk, Dfa sınırı)
  • Bakü, Azerbaycan (BSk)
  • Tebriz, İran (BSk, Dsa sınırı)
  • Denver, Colorado, Amerika Birleşik Devletleri (BSk)
  • Boise, Idaho, Amerika Birleşik Devletleri (BSk)
  • Casper, Wyoming, Amerika Birleşik Devletleri (BSk)
  • Quetta, Pakistan (BSk)
  • Zaragoza, İspanya (BSk)
  • Konya, Türkiye (BSk)
  • Zacatecas Şehri, Zacatecas, Meksika (BSk)
  • Astrakhan, Rusya (BSk)
  • Ulan-Ude, Rusya (BSk)
  • Lethbridge, Alberta, Kanada (BSk)
  • Saskatoon, Saskatchewan, Kanada (BSk, Dfb sınırında)
  • Kabil, Afganistan (BSk)
  • Halep, Suriye (BSk)
  • Tianjin, Çin (BSk, Dwa sınırı)
  • Shijiazhuang, Hebei, Çin (BSk)
  • Lhasa, Tibet Özerk Bölgesi, Çin (BSk, Cwb ve Dwb sınırında)
  • Ulan Batur, Moğolistan (Dwb sınırındaki BSk)
  • Comodoro Rivadavia, Arjantin (BSk)
  • La Quiaca, Jujuy, Arjantin (BSk)
  • Bendigo, Avustralya ("BSk, Cfa sınırında")
  • L'Agulhas, Western Cape, Güney Afrika (BSk)
  • Sana'a, Yemen (BSk)
  • Asmara, Eritre (BSk)
  • Alexandra, Yeni Zelanda (BSk, Cfb sınırında)
 • Oranjestad, Aruba (BSh)
 • Alicante, İspanya (BSh)
 • Santa Cruz de Tenerife, Kanarya Adaları, İspanya (BSh)
 • Mount Isa, Queensland, Avustralya (BSh)
 • Honolulu, Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri (BSh, Assınırında)
 • Odessa, Teksas, Amerika Birleşik Devletleri (BSh)
 • Monterrey, Meksika, (BSh)
 • Querétaro City, Querétaro, Meksika (BSh)
 • Maracaibo, Venezuela (BSh)
 • Petrolina, Pernambuco, Brezilya (BSh)
 • Patos, Paraíba, Brezilya (BSh)
 • Pire, Yunanistan (BSh)
 • Lefkoşa, Kıbrıs (BSh)
 • Amman, Amman Valiliği, Ürdün (BSh)
 • Trablus, Libya (BSh)
 • Mogadişu, Somali (BSh)
 • Dakar, Senegal (BSh)
 • Ouagadougou, Burkina Faso (BSh)
 • Accra, Gana (BSh, Aw sınırında)
 • N'Djamena, Çad (BSh)
 • Luanda, Angola (BSh)
 • Windhoek, Namibya (BSh)
 • Mandalay, Myanmar ("BSh, Aw sınırında")
 • Port Louis, Mauritius ("BSh")
 • Lampedusa, Sicilya, İtalya ("BSh")
 • Kimberley, Northern Cape, Güney Afrika ("BSh")
 • Kurnool, Andhra Pradesh, Hindistan ("BSh")
 • Warangal, Telangana, Hindistan ("BSh")
 • Toliara, Madagaskar ("BSh")
 • Tucson, Arizona, Amerika Birleşik Devletleri ("BSh")
 • Reno, Nevada, Amerika Birleşik Devletleri ("BSk")
 • Erivan, Ermenistan (BSk, Dfa sınırı)
 • Bakü, Azerbaycan (BSk)
 • Tebriz, İran (BSk, Dsa sınırı)
 • Denver, Colorado, Amerika Birleşik Devletleri (BSk)
 • Boise, Idaho, Amerika Birleşik Devletleri (BSk)
 • Casper, Wyoming, Amerika Birleşik Devletleri (BSk)
 • Quetta, Pakistan (BSk)
 • Zaragoza, İspanya (BSk)
 • Konya, Türkiye (BSk)
 • Zacatecas Şehri, Zacatecas, Meksika (BSk)
 • Astrakhan, Rusya (BSk)
 • Ulan-Ude, Rusya (BSk)
 • Lethbridge, Alberta, Kanada (BSk)
 • Saskatoon, Saskatchewan, Kanada (BSk, Dfb sınırında)
 • Kabil, Afganistan (BSk)
 • Halep, Suriye (BSk)
 • Tianjin, Çin (BSk, Dwa sınırı)
 • Shijiazhuang, Hebei, Çin (BSk)
 • Lhasa, Tibet Özerk Bölgesi, Çin (BSk, Cwb ve Dwb sınırında)
 • Ulan Batur, Moğolistan (Dwb sınırındaki BSk)
 • Comodoro Rivadavia, Arjantin (BSk)
 • La Quiaca, Jujuy, Arjantin (BSk)
 • Bendigo, Avustralya ("BSk, Cfa sınırında")
 • L'Agulhas, Western Cape, Güney Afrika (BSk)
 • Sana'a, Yemen (BSk)
 • Asmara, Eritre (BSk)
 • Alexandra, Yeni Zelanda (BSk, Cfb sınırında)

GRUP C : Ilıman / mezotermal iklimler

değiştir

Köppen iklim sisteminde, ılıman iklimler, 0 °C (32 °F) üzerinde bir ortalama sıcaklığa sahip olarak tanımlanır. (veya -3 °C (26,6 °F), daha önce belirtildiği gibi) en soğuk aylarında ancak 18 °C (64,4 °F) altında. -3 °C (26,6 °F) ortalama sıcaklık kabaca bir ay veya daha uzun süren donmuş zemin ve kar örtüsünün ekvatora doğru sınırı ile çakışır.[8]

İkinci harf yağış modelini gösterir - w, kuru kışları gösterir (en kurak kış ayındaki ortalama yağış, en yağışlı yaz ayının ortalama yağışının onda birinden azdır. S, kışın en yağışlı ayındaki en kurak ayın en az üç katı yağmuru gösterir. yaz. f, tüm mevsimlerde önemli yağış anlamına gelir (yukarıda bahsedilen koşulların hiçbiri karşılanmamıştır).

Üçüncü harf yaz sıcağının derecesini gösterir - a 22 °C (71,6 °F) üzerindeki en sıcak ay ortalama sıcaklığı gösterir. b ise ortalama 22'nin altında olan en sıcak ayı gösterir. °C ancak en az dört ay ortalama 10 °C (50,0 °F) ve c, ortalama olarak 10 °C (50,0 °F) üzerinde bir ila üç ayı gösterir.[8][9][10]

CSA: Akdeniz sıcak yaz iklimleri Bu iklimler genellikle kıtaların batı taraflarında 30 ° ve 45 ° enlemleri arasında oluşur.[11] Bu iklimler kışın kutup cephesinde bulunur ve bu nedenle ılımlı sıcaklıklara ve değişken, yağışlı havaya sahiptir. Yakın kıyı bölgeleri dışında, subtropikal yüksek basınç sistemlerinin hakimiyeti nedeniyle yazlar sıcak ve kuraktır; yakınlarda sis getirebilen ancak yağmuru engelleyen soğuk okyanus akıntılarının varlığı nedeniyle yazların daha ılıman geçtiği yerlerdir.[12] :221-3

Örnekler

Csb: Akdeniz sıcak / serin yaz iklimi

değiştir

Kuru-yaz iklimleri bazen tipik Akdeniz iklimlerinin ek bölgelerine (bazen çok kuzeye veya güneyine) uzanır; ancak en sıcak aylar ortalama sıcaklıkları 22 °C (71,6 °F) ulaşmaz. Csb olarak sınıflandırılırlar.[8] Bu alanlardan bazıları, kuru yaz modellerinin Köppen'in Cs minimum eşiklerini karşılaması dışında, okyanus iklimini (Cfb) sınırlayacaktır.

Örnekler

Cfb: Okyanus iklimi

değiştir

Deniz batı kıyı iklimi

Cfb iklimleri genellikle kıtaların batı taraflarında 40 ° ve 60 ° enlemleri arasındaki yüksek orta enlemlerde meydana gelir; Avustralya ve aşırı güney Afrika'da bu iklim ılıman iklimlerin hemen kutbunda ve biraz daha düşük bir enlemde bulunmasına rağmen, tipik olarak Akdeniz iklimlerinin hemen kutbunda yer alırlar. Batı Avrupa'da, bu iklim Norveç'te 63 ° K'ye kadar kıyı bölgelerinde görülür.

Bu iklimlere tüm yıl boyunca kutup cephesi hakimdir ve bu da değişken ve genellikle bulutlu havalara yol açar. Soğuk okyanus akıntıları nedeniyle yazlar ılımandır. Kışlar, benzer enlemlerdeki diğer iklimlere göre daha ılıman; ancak genellikle çok bulutlu ve sıklıkla yağışlı geçer. Cfb iklimlerine, belirli subtropikal ve tropikal bölgelerde yüksek rakımlarda da rastlanır; burada iklim, rakım olmasa da subtropikal/tropikal yağmur ormanı olacaktır. Bu iklimlere "yaylalar" denir.[12] :226-9

Örnekler

Düzgün yağışlı subtropikal yayla iklimi

değiştir

Düzgün yağışlı (Cfb) subtropikal yayla iklimleri, New South Wales eyaletinin kuzeyindeki Great Dividing Range gibi Avustralya'nın dağlık bölgelerinde ve diğer kıtalarda seyrek olarak bulunan bir okyanus iklimi türüdür. Güney Amerika'da olduğu gibi, diğerleri arasında. Tipik bir Cwb ikliminin aksine, yağışların yıl boyunca eşit olarak yayılma eğilimindedirler. Hem Cfb hem de Cfa iklimlerinin özelliklerine sahiptirler; ancak bu iklimlerin aksine, iç konumları ve nispeten yüksek rakımları nedeniyle yüksek bir günlük sıcaklık değişimine ve düşük neme sahiptirler.

Örnekler

Cfc: Subpolar okyanus iklimi

değiştir

Kutup altı okyanus iklimi (Cfc), deniz ılıman iklimlerinin kutuplarına doğru veya daha yüksek rakımlarda meydana gelir ve çoğunlukla ya kıtaların batı kutup kenarlarındaki dar kıyı şeritleriyle ya da özellikle Kuzey Yarımküre'de bu tür kıyılardaki adalarla sınırlıdır.. Her iki yarım kürede de, çoğunlukla 60 ° kuzey ve güneyden 70 ° kuzey ve güneye enlemlerde görülürler.[12]

Örnekler

Cwa: Kuru kış nemli subtropikal iklim

değiştir

Cwa muson etkilerinden etkilenir ve tropikal muson iklimleriyle ilişkili klasik kuru kış - ıslak yaz modeline sahiptir.

Cwb: Kuru kış subtropikal yayla iklimi

değiştir

Kuru-kış subtropikal yayla iklimi (Cwb), çoğunlukla Orta Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Asya'nın tropik bölgelerindeki yaylalarda veya subtropik bölgelerde bulunan bir iklim türüdür. Kışlar belirgin ve kurak, yazlar ise çok yağmurlu olabilir. Tropik bölgelerde muson, tropikal hava kütleleri ve kuru kışlar tarafından subtropikal yüksek basınçla kışkırtır.

Örnekler

Cwc: Kuru-kış subpolar okyanus iklimi

değiştir

Kuru-kış subpolar okyanus iklimleri (Cwc), Cwb iklimlerine bitişik yüksek rakımlı alanlarda bulunur. Bu iklim nadirdir ve çoğunlukla Bolivya, Peru ve Arjantin'deki And Dağları'nda ve Güneydoğu Asya'daki seyrek dağlık bölgelerde izole edilmiş yerlerde bulunur.

Grup D : Kıtasal / Mikrotermal İklimler

değiştir

Bu iklimler, en sıcak aylarında 10 °C'nin (50 °F) üzerinde bir ortalama sıcaklığa ve daha önce belirtildiği gibi 0 °C'nin (veya −3 °C (27 °F)) altında en soğuk ayın ortalamasına sahiptir. Bunlar genellikle kıtaların iç kısımlarında ve normalde 40 ° K kuzeyde, üst doğu kıyılarında meydana gelir. Güney Yarımküre'de, D grubu iklimler, orta enlemlerdeki daha küçük kara kütleleri ve 40-60 ° G'deki arazinin neredeyse tamamen yokluğu nedeniyle son derece nadirdir, sadece bazı dağlık bölgelerde mevcuttur.

Dfa/Dwa/Dsa: Sıcak yaz kıta iklimi

değiştir

Dfa iklimleri genellikle en sıcak ayda 22 °C/72 °F'den daha yüksek bir ortalama sıcaklık ile 30'ların yüksek ve 40'lı yılların enlemlerinde meydana gelir. Avrupa'da bu iklimler Kuzey Amerika'dakinden çok daha kuru olma eğilimindedir. Dsa, sıcak yaz Akdeniz (Csa) iklimi olan bölgelere komşu yüksek rakımlarda bulunur. [9]: 231-2 Bu iklimler sadece kuzey yarımkürede mevcuttur; çünkü güney yarımkürede sıcak yazlar ve karlı kışların birleşimine sahip yerler yoktur; çünkü güney yarımkürede üst-orta enlemlerde denizin ılımlı etkilerinden izole edilmiş büyük kara kütleleri yoktur.

Örnekler

 • Almata, Kazakistan (DFA)
 • Oral, Kazakistan (DFA)
 • Sapporo, Japonya (DFA, DFB sınırında)
 • Chicago, Illnois, ABD (DFA)
 • Boston, Massachusetts, ABD (DFA,CFA sınırında)
 • Minneapolis, Minnesota, ABD (DFA)
 • Toronto, Ontario, Kanada (DFA, DFB sınırında)
 • Montreal, Quebec, Kanada (DFA,DFB sınırında)
 • Windsor, Ontario, Kanada (DFA)
 • Bucharest, Romanya (DFA,CFA sınırında)
 • Rostov-on-Don, Rusya (DFA)
 • Volgograd,Rusya (DFA)
 • Dnipro,Ukrayna (DFAİDFB sınırında)

Doğu Asya'da, Sibirya yüksek basınç sisteminin etkisiyle Dwa iklimleri daha da güneye uzanır ve bu da kışların kuru olmasına ve muson sirkülasyonu nedeniyle yazların çok yağışlı geçmesine neden olur.

Örnekler

 • Pyongyang, Kuzey Kore (Dwa)
 • Seul, Güney Kore (Dwa, Cwa'da Sınır)
 • Pekin, Çin (Dwa)
 • Harbin, Çin (Dwa)
 • North Platte, Nebraska, Amerika Birleşik Devletleri (Dwa, Dfa ve BSk sınırında)

Dsa, sadece sıcak yaz Akdeniz (Csa) iklimlerine sahip bölgelere bitişik yüksek rakımlarda bulunur.

Örnekler

 • Bişkek, Kırgızistan (Dsa)
 • Salmas, Batı Azerbaycan Eyaleti, İran (Dsa)
 • Saqqez, Kürdistan Eyaleti, İran (Dsa)
 • Hakkâri, Türkiye (Dsa)
 • Muş, Türkiye (Dsa)
 • Salt Lake City, Utah, Amerika Birleşik Devletleri (Dsa)

Dfb / Dwb / Dsb: Sıcak yaz kıtasal veya hemiboreal iklimler

değiştir

Dfb iklimleri, genellikle Kuzey Amerika ve Asya'daki yüksek 40'lı ve 50'li yılların enlemlerinde, sıcak yaz kıtası iklimlerinin hemen kutbudur ve ayrıca orta ve doğu Avrupa ve Rusya'da, deniz ılıman ve kıtasal yarı arktik iklimler arasında daha yüksek enlemlere uzanır. yer yer 65 derece enlemlere kadar uzanır. [9]

DFB Örnekler

 • Kushiro, Hokkaido, Japonya (Dfb)
 • Karaganda, Kazakistan (Dfb)
 • Oslo, Norveç (Dfb)
 • Lillehammer, Norveç (Dfb)
 • Stockholm, İsveç (Dfb)
 • Helsinki, Finlandiya (Dfb)
 • Tallinn, Estonya (Dfb)
 • Riga, Letonya (Dfb)
 • Vilnius, Litvanya (Dfb)
 • Kiev, Ukrayna (Dfb)
 • Moskova, Rusya (Dfb)
 • Novosibirsk, Rusya (Dfb)
 • Saint Petersburg, Rusya (Dfb)
 • Minsk, Belarus (Dfb)
 • Varşova, Polonya (Dfb)
 • Priştine, Kosova (Dfb)
 • Erzurum, Türkiye (Dfb)
 • Ardahan, Türkiye (Dfb)
 • Edmonton, Alberta, Kanada (Dfb)
 • Ottawa, Ontario, Kanada (Dfb)
 • Halifax, Nova Scotia, Kanada (Dfb)
 • Winnipeg, Manitoba, Kanada (Dfb)
 • Quebec City, Quebec, Kanada (Dfb)
 • Worcester, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri (Dfb)
 • Marquette, Michigan, Amerika Birleşik Devletleri (Dfb)
 • Portland, Maine, Amerika Birleşik Devletleri (Dfb)

DWB Örnekler

 • Calgary, Alberta, Kanada (Dwb, Dfb ve BSk sınırı)
 • Heihe, Çin (Dwb)
 • Vladivostok, Rusya (Dwb)
 • Irkutsk, Rusya (Dwb, Dwc sınırı)
 • Baruunturuun, Moğolistan (Dwb)
 • Pyeongchang İlçesi, Güney Kore (Dwb, Dfb sınırı)
 • Pembina, Kuzey Dakota, Amerika Birleşik Devletleri (Dwb, Dfb sınırında)

Dsb, Dsa ile aynı senaryodan; ancak daha yüksek rakımlarda veya enlemlerde ve özellikle Kuzey Amerika'da ortaya çıkar; çünkü Akdeniz iklimi Avrasya'dakinden daha fazla kutba doğru uzanır.

Örnekler

 • Sivas, Türkiye (Dsb)
 • Roghun, Tacikistan (Dsb)
 • Dras, Hindistan (Dsb)
 • South Lake Tahoe, California, Amerika Birleşik Devletleri (Dsb)

Dfc / Dwc / Dsc: Subarktik veya kuzey iklimleri

değiştir

Dfc, Dsc ve Dwc iklimleri, diğer D grubu iklimlerinin kutuplarına doğru veya daha yüksek rakımlarda, genellikle 55 ° ila 65 ° Kuzey enlemleri arasında meydana gelir ve bazen 70 ° N enlemine kadar ulaşır. [9]: 232-5

Örnekler

 • Yellowknife, Kuzeybatı Toprakları, Kanada (Dfc)
 • Thompson, Manitoba, Kanada (Dfc)
 • Labrador Şehri, Newfoundland ve Labrador, Kanada (Dfc)
 • Fairbanks, Alaska, Amerika Birleşik Devletleri (Dfc)
 • Fraser, Colorado, Amerika Birleşik Devletleri (Dfc)
 • Saint Pierre ve Miquelon, Fransa (Dfc)
 • Oulu, Finlandiya (Dfc)
 • Tampere, Finlandiya (Dfc, Dfb sınırında)
 • Luleå, İsveç (Dfc)
 • Arkhangelsk, Rusya (Dfc)
 • Norilsk, Rusya (Dfc)
 • Tromsø, Norveç (Dfc)
 • St. Moritz, Graubünden, İsviçre (Dfc)
 • Livigno, İtalya (Dfc)
 • Sarıkamış, Türkiye (Dfc)
 • Kangerlussuaq, Grönland (ET ve BSk sınırındaki Dfc)
 • Anchorage, Alaska, Amerika Birleşik Devletleri (Dsc)
 • Brian Head, Utah, Amerika Birleşik Devletleri (Dsc)
 • Whitehorse, Yukon, Kanada (Dsc)
 • Kuujjuarapik, Quebec, Kanada (Dsc)
 • Nyurba, Rusya (Dsc, Dsd sınırında)
 • Anadyr, Rusya (Dsc)
 • Skjåk, Norveç (Dsc)
 • Chita, Rusya (Dwc)
 • Mohe County, Heilongjiang, Çin (Dwc)
 • Yushu Şehri, Qinghai, Çin (Dwc)
 • Lukla, Nepal (Dwc)
 • Delta Junction, Alaska, Amerika Birleşik Devletleri (Dwc)

Dfd / Dwd / Dsd: Şiddetli kışların olduğu subarktik veya kuzey iklimleri

değiştir

Bu iklime sahip yerler, en soğuk aylarındaki sıcaklık −38 °C'den daha düşük olan şiddetli kışlara sahiptir. Bu iklimler yalnızca doğu Sibirya'da ve Alaska ve Yukon'da çok uzak bölgelerde meydana gelir. Bu iklime sahip bazı yerlerin adları, aşırı, şiddetli kış soğuğunun gerçek eşanlamlıları haline geldi.

Örnekler

 • Yakutsk, Saha Cumhuriyeti, Rusya (Dfd)
 • Verkhoyansk, Saha Cumhuriyeti, Rusya (Dfd)
 • Okhotsky-Perevoz, Sakha Cumhuriyeti, Rusya (Dfd)
 • Oymyakon, Sakha Cumhuriyeti, Rusya (Dwd)
 • Delyankir, Saha Cumhuriyeti, Rusya (Dwd)
 • Allakh-Yun, Saha Cumhuriyeti, Rusya (Dwd)

Grup E: Kutupsal iklimler

değiştir

Köppen iklim sisteminde, kutupsal iklimler herhangi bir ayın en sıcak sıcaklığının 10 °C'nin (50 °F) altında olması olarak tanımlanır. Kutupsal iklimler ayrıca tundra iklimleri ve buzlanma iklimleri olmak üzere iki türe ayrılır:

Örnekler

 • Cerro de Pasco, Peru (nüfus 58,899).
 • Rainier Dağı (eteklerinde),
 • Washington, Amerika Birleşik Devletleri (ET)
 • Macquarie Adası, Avustralya (ET)
 • Crozet Adaları (ET)
 • Campbell Adası, Yeni Zelanda (ET)
 • Kerguelen Adaları (ET)
 • Prens Edwards Adaları (ET)
 • Stanley, Falkland Adaları (ET),
 • subpolar okyanusal (Cfc)
 • sınırlar Ushuaia, Arjantin (ET), (Cfc sınırları)
 • Mount Wellington, Tazmanya, Avustralya (ET)
 • Mykines, Faroe Adaları (ET), (Cfc sınırları)
 • Ben Nevis, İskoçya, Birleşik Krallık (ET)
 • Cairn Gorm, İskoçya, Birleşik Krallık (ET)
 • La Rinconada, Peru (nüfus 60.000 [22])
 • Fuji Dağı, Japonya (ET)
 • Murghab, Tacikistan (ET)
 • Washington Dağı, New Hampshire, Amerika Birleşik Devletleri (ET)
 • Zugspitze, Bavyera, Almanya (ET)
 • Eureka, Nunavut, Kanada (ET)
 • Iqaluit, Nunavut, Kanada (ET)
 • Inukjuak, Quebec, Kanada (ET)
 • Nuuk, Grönland (ET)
 • Svalbard, Norveç (ET)
 • Mys Shmidta, Rusya (ET)
 • Dikson Adası, Rusya (ET)
 • Novaya Zemlya, Arkhangelsk Oblastı, Rusya (ET)
 • Nord, Grönland (ET)
 • Esperanza Üssü, Antarktika (ET)

EF: Buz örtüsü iklimi

değiştir

Buz örtüsü iklimi (EF): Bu iklim Antarktika'da ve Grönland'ın iç kesimlerinde hakimdir; ancak aynı zamanda dağlarda, hatta tundranın üzerinde, aşırı yüksek rakımlarda meydana gelir. Aylık ortalama sıcaklıklar asla 0 °C'yi (32 °F) geçmez.

Örnekler

 • Rainier Dağı (zirve), Washington, Amerika Birleşik Devletleri (EF)
 • Ağrı Dağı, Türkiye (EF)
 • Grossglockner, Karintiya, Avusturya (EF)
 • Everest Dağı, Çin/Nepal (EF)
 • K2, Çin/Pakistan (EF)
 • Zirve Kampı, Grönland (EF)
 • Severnaya Zemlya'nın bazı kısımları, Krasnoyarsk Krai, Rusya McMurdo İstasyonu, Antarktika (EF)
 • Scott Base, Antarktika (EF)
 • Byrd İstasyonu, Antarktika (EF)
 • Amundsen-Scott istasyonu, Antarktika (EF)
 • Vostok İstasyonu, Antarktika (EF), Dünya'da şimdiye kadar kaydedilen en düşük hava sıcaklığının konumu.

Ekolojik önemi

değiştir

Köppen iklim sınıflandırması, iklim ve bitki örtüsü arasındaki ampirik ilişkiye dayanmaktadır. Bu sınıflandırma, sıcaklık ve yağış ile tanımlanan iklim koşullarını ve bunların mevsimselliklerini tek bir metrikle tanımlamanın etkili bir yolunu sağlar. Köppen sınıflandırmasıyla tanımlanan iklim koşulları ekolojik olarak ilgili olduğundan, uzun vadeli iklimin ve ilişkili ekosistem koşullarının coğrafi dağılımını haritalamak için yaygın olarak kullanılmıştır. [23]

Son yıllarda, iklimdeki değişiklikleri ve zaman içinde bitki örtüsündeki olası değişiklikleri belirlemek için sınıflandırmanın kullanılmasına artan bir ilgi olmuştur. [12] Köppen iklim sınıflandırmasının en önemli ekolojik önemi, iklim verilerine dayalı olarak baskın bitki türünü tahmin etmeye yardımcı olmasıdır ve bunun tersi de geçerlidir. [24]

2015 yılında, Nature'da iklim sınıflandırmalarını analiz eden bir Nanjing Üniversitesi makalesi, 1950 ile 2010 yılları arasında dünya çapındaki tüm arazi alanlarının yaklaşık %5,7'sinin daha ıslak ve daha soğuk sınıflandırmalardan daha kuru ve daha sıcak sınıflandırmalara geçtiğini buldu. Yazarlar ayrıca değişimin "doğal varyasyonlar olarak açıklanamayacağını; ancak antropojenik faktörlerle yönlendirildiğini" buldular. [25]

Diğer Köppen iklim haritaları

değiştir

Tüm haritalar ılıman iklimler için ≥0 °C tanımını ve sıcak ve soğuk kuru iklimleri ayırt etmek için 18 °C yıllık ortalama sıcaklık eşiğini kullanır. [1]

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
 1. ^ a b McKnight, Tom L; Hess, Darrel (2000). "Climate Zones and Types: The Köppen System". Physical Geography: A Landscape Appreciation. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. s. pp. 200-1. ISBN 0-13-020263-0. 
 2. ^ Kahlig, P. (15 Aralık 1992). "Wladimir Köppen schreibt an Julius von Hann". Meteorologische Zeitschrift. 1 (6): 310-312. doi:10.1127/metz/1/1992/310. ISSN 0941-2948. 
 3. ^ ŞANTAŞ, Gülcan (30 Eylül 2020). "SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MAVİ OKYANUS STRATEJİLERİ VE MAVİ OKYANUS LİDERLİĞİ: KAVRAMSAL BİR İNCELEME". International Journal of Management Economics and Business. 16 (3): 536-549. doi:10.17130/ijmeb.798524. ISSN 2147-9208. 
 4. ^ Yılmaz, Erkan (2018). "Türkiye'de aylık yağış eğilimleri, yağış kaymaları ve yağış Eğilim Rejimleri (1971-2010) (Monthly Precipitation Trends, Precipitation Temporal Shifts and Precipitation Trends Regimes in Turkey (1971–2010))". SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.3419380. ISSN 1556-5068. 
 5. ^ Silva, Teresa Madeira da (19 Ağustos 2019). "Espaços Nem-nem - Nem Públicos Nem Privados, em Edifícios de Habitação Social de Grande Porte". Forum Sociológico (34): 31-42. doi:10.4000/sociologico.4728. ISSN 0872-8380. 
 6. ^ TEKELİ, Sevim (1960). "ÎZZÜDDİN B. MUHAMMED AL-VEFAÎ'NİN EKVATÖR HALKASI ADLI MAKALESİ VE TORQUETUM : (EQUATORIAL ARMILLA OF IZ AL-DIN B. MUHAMMAD AL-WAFAI AND TORQUETUM)". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi: 227-259. doi:10.1501/dtcfder_0000000239. ISSN 0378-2905. 
 7. ^ Şarlak, Nermin; BAĞÇACI, Soner (1 Ocak 2020). "Ampirik Potansiyel Evapotranspirasyon Tahmin Yöntemlerinin Değerlendirilmesi: Uygulama Konya Kapalı Havzası". Teknik Dergi. doi:10.18400/tekderg.408019. ISSN 1300-3453. 
 8. ^ a b c Beck (30 Ekim 2018). "Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution". Scientific Data (İngilizce). 5: 180214. doi:10.1038/sdata.2018.214. ISSN 2052-4463. PMC 6207062 $2. PMID 30375988. 
 9. ^ Peel, M. C. (2007). "Updated world map of the Köppen–Geiger climate classification" (PDF). Hydrol. Earth Syst. Sci. 11 (5): 1633-1644. doi:10.5194/hess-11-1633-2007. ISSN 1027-5606. 2 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 7 Ocak 2021. 
 10. ^ Kottek (2006). "World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated" (PDF). Meteorologische Zeitschrift. 15 (3): 259-263. doi:10.1127/0941-2948/2006/0130. 24 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 7 Ocak 2021. 
 11. ^ "Mediterranean Climate". UCRangelands. University of California. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ocak 2015. 
 12. ^ a b c "Climate Zones and Types". Physical Geography: A Landscape Appreciation. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 2000. ISBN 978-0-13-020263-5. 


Dış bağlantılar

değiştir

İklim Kayıtları

değiştir

IPCC Veri Dağıtım Merkezi

Köppen İklim Sınıflandırması Altındaki İklim Türleri

değiştir
A sınıfı
 • Tropikal yağmur ormanı (Af)
 • Tropikal muson (Am)
 • Tropikal savan (Aw, As)
B sınıfı
 • Çöl (BWh, BWk)
 • Yarı kurak (BSh, BSk)
C sınıfı
 • Nemli subtropikal (Cfa, Cwa)
 • Okyanus (Cfb, Cwb, Cfc, Cwc)
 • Akdeniz (Csa, Csb, Csc)
D Sınıfı
 • Nemli kıta (Dfa, Dwa, Dfb, Dwb, Dsa, Dsb)
 • Subarktik (Dfc, Dwc, Dfd, Dwd, Dsc, Dsd)
E sınıfı
 • Tundra (ET)
 • Buzluk (EF)
 • Alp (ET, EF, EH)