660'larda Emevîler

Bu sayfada 661 yılında kurulan Emevi Halifeliği'nde 660'dan 670'e kadar yaşanan olaylar yer alıyor.

660'larda Emevîler
660'lar
660 | 670 | 680 | 690 | |
A black and white scan of a 7th-century stone plaque inscribed in Greek with credits to a sovereign ruler for restoring a bath facility
Hamat Gader'deki Roma döneminden kalma hamam tesislerini restore ettiği için Mu'aviye'ye kredi açan Yunanca yazıt, Mu'aviye'nin yönetim merkezi olan Suriye'deki tek epigrafik kanıtdır.(y.663)

Sonraki on yıl için: 670'lerde Emevîler

 • Temmuz - Muaviye, dördüncü halife Ali'nin ölümü üzerine vali olduğu Şam'da halifeligini ilan etti. Böylece Emeviler devleti kuruldu.
 • 29 Temmuz - Muaviye, Kufe'de halifelik hakkından vazgeçen Hasan'dan ve Küfe halkından biat aldı.
 • Kufe valiliğine Mugire bin Şu'be getirildi.
 • Basra valisi Abdullah bin Âmir, Horasan ve Sicistan üzerine bir askeri sefer düzenledi.
 • Abdurrahman bin Semure, Kâbil, Belh ve Büst şehirlerini aldı.
 • Ukbe bin Nafi, Libya'nın doğu ve güneyine askeri sefer düzenledi.
 • Ukbe bin Nafi, Trablusgarp'ın güneyine askerî sefer düzenledi. Burada yaşayan Berberileri itaat altına alıp müslüman yaptı. Berberiler, Ukbe'nin bölgeden ayrılmasından sonra ayaklandılar. Ukbe tekrar bölgeye gelerek ayaklanmayı bastırdı.
 • Mugire, Suriye'de Haricilerle yaptığı muharebeyi kazandı.
 • Büsr bin Ebu Ertat, Bizans üzerine bir deniz seferi düzenleyerek İstanbul'a ulaştı. Kışı Anadolu'da geçirdi.
 • Abdurrahman bin Semüre, Sicistan valiliğinden alınarak yerine Rebi bin Ziyad’ı tayin edildi.
 • Horasan valisi Hakem bin Amr, Semerkand'ın güneyindeki Çaganiyan bölgesini fethetti.
 • Mısır'dan Akdeniz'e çıkan bir Emevi donanması Sicilya'ya çıktı. Fakat adada askeri bir harekâtta bulunmayıp sadece ganimet alarak ayrıldılar.
 • Halife Muaviye'nin oğlu Yezid'in yönettiği bir ordu İstanbul kuşatması için Anadolu'ya geçti. Yezid önemli bir Bizans şehri olan Amorium'u aldı.
 • Sonbahar - Fedâle bin Ubeyd kumandasında öncü olarak gönderilen ve 668 kışını Kalkedon'da geçiren ordunun başına geçen Yezid İstanbul'u kuşattı. Kışın bastırmasıyla oluşan iaşe kıtlığı ve salgın hastalıklar gibi sebeplerle büyük zayiat verilmiş, kuşatma bu nedenle kaldırılmıştır. (bknz. Konstantinopolis Kuşatması (669))

Doğumlar

değiştir

661

665

668

669

Ölümler

değiştir
661
662
664
665
669