670'lerde Emevîler

Bu sayfada, 670'li yıllarda Emevi Halifeliği'nde yaşanan olaylar yer alıyor.

660'larda Emevîler
660'lar
660 | 670 | 680 | 690 | |
  • Muaviye
  • Ukbe bin Nafi, İfrikiye'nin fethini tamamladı. Askerî üs olarak Kayrevan şehrini kurarak burada İfrikiye valisi oldu.
  • Muaviye, Mesleme bin Muhalled'i Mısır valisi olarak görevlendirdi. İfrikiye'nin valiliğini de Mesleme'ye bağladı.
  • Kufe valisi Mugire bin Şu'be öldü. Kufe valiliği başında Ziyad bin Ebih 'in bulunduğu Basra valiliğine bağlandı. Ziyad böylelikle Irak genel valisi oldu.
  • Rebi bin Ziyad, Ömer zamanında alınan fakat Ali zamanındaki iç karışıklıklarda elden çıkan Belh'i tekrar fethetti.
  • Ziyad bin Ebih, Merv şehrine Irak'tan getirdiği Arapları yerleştirerek burayı askeri bir üs haline getirdi.
  • Ukbe bin Nafi, Mısır valisi Mesleme bin Muhalled tarafından görevden alındı.

Horasan valisi Said bin Osman, daha önce vergiye bağlanan Buhara'yı aldı. Ardından Semerkand ve Tirmiz üzerine hareket ederek bu şehirleri vergiye bağladı.

Doğanlar

değiştir

670

671

672

675

676

Ölenler

değiştir
670
671
673
674
675
678
  • 12 Temmuz - Aişe, Muhammed'in eşi
  • Ebu Hureyre, sahabi