Süddî

Süddî (669 - 744), Tabiin dönemi tefsir ve hadis bilgini.

Süddî
السدّي
Doğum 669
Hicaz
Ölüm 745
Kufe

Baba tarafından İsfehanlı'dır fakat kendisi Hicazlı'dır. Doğum tarihi hakkında bir bilgi olmamasına rağmen görüştüğü bazı sahabenin yaşlarına bakılarak 670 civarlarında doğduğu tahmin edilir. Suddi ismini ise ikamet ettiği Kufe şehrinde büyük bir mescidin yanında başörtüsü satmasından ötürü almıştır. Diğer bir görüşe göre ise Medine'de ikamet ettiği mahalleye nispetle bu ismi almış.

Suddi, Medine’de büyük sahabelerin evlerinde ve onların çevrelerinde yetişmiş, dolayısıyla özel bir dini ortamda büyümüştür. Sahabelerden Abdullah bin Abbas, Enes bin Malik, Ebu Hureyre; tabiinden Ebu Abdurrahman es Sülemi, Atâ bin Ebu Rebah ve İkrime'yi görmüş ve onlardan ders almıştır. Kendisinden ders alanlar da tabiinden Sevri, Şu'be bin Haccac, Ebu Avane ve Ebu Bekir bin İyaş'dır. Suddi'nin tefsir kitabı olan Tefsiru's Suddi, öğrencisi Esbat bin Nasran el Hemedani tarafından yazılmıştır.

Ömrünün bir kısmını geçirdiği Kufe'de 744 yılında ölmüştür.

Ayrıca bakınızDüzenle

İslam ilk dönem müfessirleri 29 Ekim 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

EserleriDüzenle