Muhaddis, (Arapça: ''''محدث'''') Hadis bilimiyle uğraşan kimselere verilen İslâmi bir unvandır.[1] Muhaddisler hadisleri derleyen ve onları kendi tespit ettikleri kriterlere göre sınıflandıran kişilerdir. Buna karşın Fakihler hadisin anlamı, içeriği ile ve hadislerden çıkarılabilecek ikinci anlamlar gibi konularla ilgilidirler. Bu kapsamda şeriat ve ibadetlerle ilgili dini kuralları fakihler koyarlar.

Kütüb-i Sitte Muhaddisleri Değiştir

Notlar Değiştir

Ayrıca bakınız Değiştir