Ana menüyü aç

Enes bin Mâlik

(Enes bin Malik sayfasından yönlendirildi)
Enes bin Malik

Enes bin Mâlik (Arapça: أنس بن مالك), Sahabi. (612-709) Uzun künyesi ile Ebu Hamza Enes bin Malik bin Nadr el-Ensari.

Hicretten on yıl önce (612) doğmuş, 10 yaşından itibaren Muhammed'e hizmet etmiş ve vefatına kadar onun yanından hiç ayrılmamıştır. Bu birliktelik sayesinde en çok hadis rivayet eden sahabilerden biri olmuştur.[kaynak belirtilmeli]
Muhammed bin Abdullah Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra sahabeler ona hediyeler veriyordu. Ümmü Süleym ismindeki bir kadın sahabe de çok fakir olduğu için verecek bir hediye bulamamıştır. Bunun üzerine 10 yaşındaki oğlunu vermeye karar vermiştir. Bu teklifini bildirmiş ve o da olumlu yanıt vermiştir. O günden sonra Enes Muhammed'in yanından hiç ayrılmamıştır ve ona en yakın isimlerden biri olmuştur.

HayatıDüzenle

Sahabeler arasında en uzun ömre, en cok evlada sahip olanlardan birisidir.

Medine YıllarıDüzenle

Enes`in ailesi, Hazrec kabilesinin bir kolu olan Beni Neccar`dan Ümmü Süleym bint-i Milhan ve Mâlik ibn en-Nadr`dır. İslamiyete göre son peygamber olarak kabul edilen Muhammed bin Abdullah Medine`ye göç ettiğinde, Enes sekiz on yaşlarında bulunuyordu. Annesinin Enes`i ona hediye etmesiyle, Muhammed bin Abdullah`ın ölümüne kadar ki on sene boyunca hizmetinde bulunmuştur. Bedir Savaşı`nda hazır bulunmakla beraber aktif olarak savaşa katılmamıştır.

Dört Halife DönemiDüzenle

Ebû Bekir döneminde, Bahreyn bölgesinin zekâtını toplamakla vazifelendirilmiştir. Ömer bin Hattab’in zamanında ise Medine’de hem yönetimde danışma heyeti olarak fonksiyonu bulunan meşveret meclisinde bulunmuş, hem de fıkıh dersleri vermeye başlamıştır. Osman bin Affan zamanında Basra’da kalan fıkıh dersleri vermeye devam eden Enes bin Mâlik, Ali bin Ebu Talib`in halifeliği zamanında da yaşamıştır.

VefatıDüzenle

Basra’da vefât eden en son Sahabedir Enes bin Mâlik. Basra şehrinde vefâtına yakın hastalandı. Basra’ya 9–12 km. mesafede bulunan Tat denilen yerde vefât etti ve oraya defnedildi. Cenazesi Muhammed bin Sîrîn tarafından gasl, techîz ve tekfîn olundu.

KaynakçaDüzenle

İbn Hacer el-Askalânî - el-İSÂBE - Cild-1, Sayfa 71

İbn Sa`d, Kitabü't-Tabakati'l- Kebir, Cild-7, Sayfa 45

Ayrıca bakınızDüzenle