Konstantinopolis Kuşatması (669)

Konstantinopolis Kuşatması, 669 yılında Emevîlerin Bizantion'a karşı gerçekleştirdiği muhasara.

Konstantinopolis Kuşatması
Arap-Bizans savaşları
Tarih669
Bölge
Sonuç Başarısız oldu
Taraflar
Emevîler  Bizans İmparatorluğu
Komutanlar ve liderler
Yezid
Süfyân bin Avf
IV. Konstantinos

Geniş bir hazırlık süreci sonuncu başlayan kuşatma öncesi Fedâle bin Ubeyd kumandasında öncü olarak gönderilerek 668 kışını Kalkedon'da geçiren ordu ertesi yıl Halife Muaviye'nin oğlu Yezid'in kumandayı almasıyla Konstantinopolis önlerine gelerek 669 sonbaharında kuşatmaya başlamıştır. Süfyân bin Avf tarafından da desteklenen ordu kışın bastırmasıyla oluşan iaşe kıtlığı ve salgın hastalıklar gibi sebeplerle büyük zayiat vermiş, kuşatma bu nedenle kaldırılmıştır.

KaynakçaDüzenle