Büst (Farsça: بست), Afganistan'ın Helmend Vilayeti'nde bulunan eski bir şehir. Günümüzde bu şehrin yerinde Leşkergah şehri bulunmaktadır.

Büst, tarihi Sicistan bölgesinde bulunan Argandab vadisinde kurulmuştur. Arap seyyahların verimli ve güzel bir şehir olarak tasvir ettiği şehir, BağdatHindistan'a bağlayan ticaret yolu üzerindeydi.

Şehir 6. yüzyılda Eftalitler'in, ardından Sasaniler'in eline geçti. 650 yılında halife Osman'in kumandanlarından Abdurrahman bin Semüre tarafından İslam topraklarına katıldı. İslam topraklarının doğu ucunda bulunduğundan ileri karakol görevi gören şehir, Emevi ve Abbasi dönemleri boyunca Haricilerin isyanlarına sahne oldu.

976'da Gazne Devleti kurucusu Sebük Tegin tarafından alınan şehir, en parlak zamanını bu dönemde yaşamıştır. 1045'te Selçuklular şehri kuşatsa da alamadılar. Daha sonra Harizmşahlar'ın eline geçen şehir eski önemini kaybetti. Kalesi de Nadir Şah tarafından 1738'de yıktırıldı.

Büst, diğer önemli Horasan şehirleri gibi bilimde ileri gidememiştir. İbn Hibbân, Hattâbî ve şair Muhammed el-Büstî şehirde yetişmiş şahsiyetlerdir.

Ayrıca değiştir

Kaynakça değiştir