Çatışma

Çatışma, çarpışma ya da müsademe[1]; iki grubun birbiri ile yaralama, öldürme veya etkisiz hâle getirme amacıyla yaptığı silahlı mücadele. Büyük kapsamlı çatışmalar muharebeleri meydana getirirler. Çarpışma sözcüğü askeri terminolojide zaman zaman öncü ya da nispeten küçük birliklerin yaptığı ufak çatışmalar için kullanılır.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b "çarpışma." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: