Savaş ilanı, bir devlet ya da milletin diğerine karşı savaşı öngören irade beyanını gösteren resmî bir eylemdir. Bu ilan; iki veya daha fazla devlet arasında savaş hali yaratmak için ulusal bir hükûmetin yetkili organı veya yetkili kişisi tarafından irade beyanını sunan bir konuşma eylemi veya bir belgenin imzalanması sonucu tamamlanabilir. Çoğu hukuk sisteminde savaş ilanına hangi organ ya da görevlinin yetkili olacağı kural altına alınmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri başkanı Franklin D. Roosevelt, Nazi Almanyası'na karşı savaş ilanını imzalıyor. (11 Aralık 1941)
Adolf Hitler, Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan ettiğini duyuruyor. (11 Aralık 1941)