Vikipedi:Denetçilik başvurusu/Vincent Vega

Aşağıdaki bir başvurunun arşivlenmiş tartışmasıdır. Lütfen üzerinde değişiklik yapmayınız.

Sonuç: Başarılı. Oylamaya katılan ve fikir belirten tüm kullanıcılarımıza bizzat teşekkür ediyorum. Vincent Vega'nın yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum. e.c. 21.47, 7 Temmuz 2022 (UTC)

Sayısal sonuç
 Geçerli oy: 30
 Destek: 29
 Karşı: 0
 Tarafsız: 1
 Oran: %100


Vincent VegaDüzenle

Oy verin! (0/0/0) Oylama bitiş tarihi 21:47, 7 Temmuz 2022 (UTC)

Vincent Vega (MesajKatkılarİstatistikler)

Topluluğumuza;

Türkçe Vikipedi’de eski zamanlardan beri varolan kuklacılık sorununun hepimiz bilincindeyiz. Gerek trollük, gerek maddi çıkar, gerek vandalizm maksadıyla çeşitli motivasyonlarla kuklacılık yapmış kullanıcılar olmuş ve ilerleyen günlerde de olacaktır. Teknik ve Viki içinde olduğu kadar sosyolojik ve Viki dışı bir etken olan kuklacılığın tespiti, denetlenmesi ve gereken yaptırımın uygulanması noktasında denetçilerimize yardımcı olmak maksadıyla aşağıda belirttiğim açıklamalarla denetçiliğe adaylığımı koyuyorum.

Günümüzde sıkça denetçi istekleri gerçekleştirilmekte ve denetçilerimizin iş yükü artmaktadır. Bir kullanıcının denetçiliğinin alınması sonrasında trwiki’de aktif iki denetçi kalmıştır ve denetçi politikasına göre iki denetçimizden birinin denetçiliğinin düşmesi halinde diğer denetçinin de görevi sonlanacaktır. Bu durum davaların Meta üzerinde yol açılmasına sebep olacak ve daha keskin kararlar alınmasına, genel anlamda davranışsal izin göz ardı edilerek teknik veriler üzerinden yorum yapılmasına sebep olacaktır. Hem bu durumun önüne geçmek, hem denetleme işlemlerinin sağlıkla ve mümkün olduğunca hızlı yürümesini sağlayabilmek gerekmektedir. Mümkün olduğunca diyorum zira denetleme ve kuklacılığın tespiti sürecinde hız çoğu yerde karşımıza olumsuz bir sonuca yol açmaktadır.

Ben bir kırılma noktası olarak hizmetli seçildiğimden itibaren özellikle Viki dışı faaliyetler olmak üzere davranışsal analiz gerçekleştiren bir kullanıcıyım. Davranış analizi, içerik analizi (bu konuda MAXQDA ve NVivo gibi bir takım paket programlardan yardım alıyorum) ve Viki dışı ücretli şebekeler hususunda denetçilere sair suretle ulaşarak elde ettiğim verileri kendileriyle paylaştım. Bu ücretli şebekelerin birinden yakın zamanda en basit tabirle “ayıp” bir iftiraya dahi maruz kaldım. Burada baktığım hususları, dikkat ettiğim doneleri her zaman kullandığım tabirle “yol göstermemek” maksadıyla açıklayamayacağım. Çünkü bu adaylık her ne şekilde kapanırsa kapansın, ben aynı yöntemlerle denetçilere veri sağlamaya devam edeceğim. Bu noktada belirtmekte fayda var; denetçilik faaliyetlerinin hizmetli işlemleriyle ilişkisi düşüktür. Dolayısıyla iki ayrı kulvar olan bu iki ayrı kullanıcı yetki seviyesine dikkat çekmek isterim. Hizmetliler her zaman kendi istekleri doğrultusunda işlem yapamazlar. Bende yapmadım, yapamadığım oldu. Kimi zaman istemeden dahi olsa, zorunlu sebeplerle işlem yapmaya mecburdurlar. Hizmetlinin işlem yapıp yapmaması ilgili hizmetlinin konuya ilgi göstermesiyle, inisiyatif almasıyla veya gözardı etmesiyle ilgili bir durumdur. Ben yapım gereği katkı sağlamaya başladığımdan beri gerçekten gözümden kaçanlar hariç hiç bir kasti gözardı yapmadım. Bu sebeple hizmetli işlemlerimden ötürü kullanıcılarımızdan bana dargın hatta kızgın olanlar olabilir, ben hiç bir işlemimde hiç bir kullanıcıyı kızdırmak, küstürmek, gücendirmek amacı gütmedim.

Denetçiliğin en temel ilgi alanı olan kuklacılık konusunda bazı fikirlerimi ifade edeyim. Evet, politikalarımız gereğince çoklu hesap kullanımı makul ve kurallara uygun gözükmektedir. Kullanıcılar birden fazla hesapla katkıda bulunabilirler. Lakin ben birden fazla hesabı makul sebeple kullanan bir kullanıcı henüz göremedim (bu durum muhtemelen dikkat ve algının uygunsuz kullanıma yönelmesinin ve denetçi olmamadan ötürü teknik verileri göremememin doğal bir sonucu). Ben şahsi olarak bir kullanıcı neden birden fazla hesap kullanma ihtiyacı duyar algılayamıyorum. Peki iyi niyetle birden fazla hesabı kullanan bir kimse asla olamaz mı? Pek tabii olabilir. Bu noktada benim en temel fikrim bir kullanıcının birden fazla hesapla bir başka kişi gibi görünmek kuklacılık olduğu yönündedir. Diğer taraftan benimde sıklıkla kullandığım ördek testinin %100 güvenilir sonuç vermeyeceğini, mutlaka diğer donelerde desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kronik kuklacılarda belli olmayan ve uzun sürebilecek bir süreç içerisinde gözlemleme gerekli. Ben şahsen kuklacılık konusunda politikalara ve Vikipedi’nin oturmuş teamüllerine şu ana dek uyduğumu, bundan sonra da uyacağımı düşünüyorum.

Yaptığım çalışmalara ve aldığım ek yetkilere gelecek olursak trwiki’de 24 Mayıs 2020’den günümüze hizmetliyim. Küresel olarak 1 Eylül 2020’de VRT (eski ismiyle OTRS) gönüllüsü oldum ve info-tr / global renamer (sonradan) mail kuyruklarında aktifim. 19 Ekim 2021’de küresel yeniden adlandırıcılık görevi aldım ve trwiki’den gelen istekler öncelikli olmak üzere adlandırma işlemlerine devam ediyorum. Teknik açıdan hizmetliliğin getirdiği bir sorumluluk olarak kötüye kullanım süzgeci değişiklik ve işlemlerinde aktifim. Ayrıca çok yeni olmak üzere elimden geldiğince Wikimedia Vakfı’nın moderasyon aracı geliştirme grubuna katkı sağlıyorum (henüz alışamadım desem yeridir). Gizliliğin Vakıf bazında yasal boyutunda ise doğal ve zorunlu olarak VRT gönüllüsü olmadan önce Kamuya açık olmayan kişisel verilere erişim politikasına göre VRTS Users Confidentiality Agreement - Nonpublic Information sözleşmesini Vakfa kimlik bilgilerimi ibraz ederek imza ettim ve gizlilik garantisi verdim. Bu konuda da gerek yetkili otoriteden, gerek diğer gönüllülerden bir ikaz, uyarı vs. almadım.

Denetçilik yetkisini sadece teknik verilere erişim sağlayıp karşılaştırma yapmak olarak görmüyorum. Zira gerek Viki dışı, gerek Viki içi etkinliklerde özellikle VP:İNV kullanılarak gerçekleştirilen ciddi bir akıl oyunu ve gitgide kendisini geliştiren bir kuklacılık faaliyeti söz konusu. İşin içine maddi kazancın da girdiğini düşünürsek profesyonel organizasyonlarla bu durum gitgide karışık bir hal almakta. Görev, yetki veya şahsi motivasyonu ne olursa olsun her kullanıcının kendi zamanından feragat ederek gönüllü bir katkı verdiği şu ortamda hiç bir kullanıcımıza “işini yapmıyorsun” demek benim haddime değil. Lakin çeşitli sebeplerle geciken işlemler, sürecin doğal bir sonucu olarak kullanıcılar üzerindeki adalet duygusunu yıpratmaktadır. Şu an iki denetçimiz (Elmacenderesi ve Uncitoyen) bulunmaktadır ve zaman zaman davaları bağlamak, süreci takip etmek, analizlerde bulunmaları gecikebilmektedir.

Denetçilik, standart bir kullanıcıdan farklı olarak kullanıcıların kişisel bilgilerine erişim sağlanabilmesinden ötürü nispeten daha önemli bir yetkidir. Güven gerektirir, bunun farkındayım. Esasında bu güven konusunda diyebileceğim çok bir şey de bulunmuyor, bana (veya bir başka kullanıcıya) karşı güven vardır veya yoktur, kişisel bilgilerinizi birine emanet eder veya etmezsiniz. Aslında kullanıcılar olarak biz denetçilere bu kişisel bilgileri 90 günlüğüne emanet etmiş oluyoruz. Bu durum hakkında geçmiş katkılara bakılarak çıkarım yapmak güçtür. Benim bu konuda ifade edebileceğim tecrübem; hizmetli ve VRT gönüllüsü olmamdan gelmektedir. Bu yetkilerde ister istemez gerek Vikipedi kullanıcıları, gerek diğer kimselerin kişisel bilgilerine bir denetçi kadar olmasa dahi ulaşabilmekteyiz. Bu kapsamda Wikimedia Vakfı projelerinde faaliyetlerimde herhangi bir kimsenin gizliliğini (kendim dahil olmak üzere) herhangi bir ortamda ihlal ettiğimi düşünmüyorum, zira bu hususa hem kendim, hem diğer kullanıcılar açısından önem vermekteyim.

Bu konuda önemli gördüğüm bir başka husus denetçi yetkisine sahip kullanıcıların hata yapma toleransı hakkındadır. Bu toleransın diğer kullanıcılara nispeten çok düşük olması gerektiğini düşünüyorum. Denetçilerin insan ve gönüllü olması onlara küçük bir hata payı sağlar, bunun dışında denetçilerin hata yapma lüksü bulunmamaktadır zira elde edilen bilgiler çok çok kısıtlı bir kısım kullanıcı tarafından görülebildiği için çapraz kontrolü ve dolayısıyla telafisi güçtür. Geçmiş dönemde bu konuda mağdur olmuş kullanıcılarımız da bulunmaktadır. Elbette ben kusursuz işlem yapan bir kullanıcı değilim, hatalar yaptım, muhtemeldir ki yapacağım da. Önemli olan bu hataların tolerans payı, düzeltilebilmesi ve ders çıkartılabilmesidir. Ben her daim iki gözün gördüğünü dört gözün görmesinin daha iyi ve güvenli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar ilişkisi düşük olsa da sadece prosedürle olarak bakıldığında hizmetli işlemlerimde ciddi bir sorun yaşadığımı veya yaşattığımı düşünmüyorum. Ayrıca itiraz prosedürlerinde de (yine İNV kapsamında) aktif bir hizmetliyim ve yeterli tecrübede olduğumu değerlendiriyorum.

Denetçi seçilsem de seçilmesem de şu an zaten gerçekleştirdiğim hizmetlilik faaliyetlerimi aksatmayacağım. Buna ek olarak olumlu bir sonuç alınması halinde bu yetkinin bende davranışsal problemler yaratacağını da düşünmüyorum. Zira hizmetli seçilmemden öncesi ile sonrası arasında da bir davranış değişikliğim olduğu kanaatinde değilim. Evet zaman zaman amiyane tabirle kafamızın tasının attığı, burnumuzdan soluduğumuz zamanlar olabiliyor ama ben bu tarz durumlarda kendi kendime koyduğum bir kısıtla Vikipedi’den, özellikle hizmetli işlemlerinden uzak duruyorum. Tüm işlemlerimde VP:İNV’yi göz önüne alıyorum hatta kimi zaman bu durum bana zarar verecek boyuta gelebiliyor. Esasında hizmetli olmamdan sonra bu duruma bir tık daha fazla dikkat etmeye bile başladım. Fakat temelde bir farklılık olduğu kanaatinde değilim. Ben aynı Vincent Vega (Chansey)’im.

Tüm bu açıklamalarım dolayısıyla denetçiliğe adaylığımı koyuyorum. Sorularınızı yöneltebilirsiniz. Takdir topluluğumuzundur. Sürecin ve sonucu Vikipedi için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vincent Vega mesaj? 21.47, 23 Haziran 2022 (UTC)Lütfen olumlu/olumsuz oyları gerekçelendirelim. Vikipedi çoğunluk demokrasisi değildir.
Oy vermeden ve/veya yorumda bulunmadan önce
Vikipedi:Hizmetlilik başvurularında kaçınılması gereken gerekçeler
sayfasına göz atmanız yararlı olabilir.


Olumlu OlumluDüzenle

 1. Bu adaylığa en geniş açıdan bakabilecek kullanıcılar arasında sayılabilirim. Vincent'ın hem hizmetli şapkasıyla aksiyonlarını, hem VRT'de tavrını tarzını, gizliliği gözetme biçimini hem de diğer sorumluluklarını ciddiye alış biçimini takip etme şansım oldu. Sürekliliği olan, elini taşın altına koyan bir kullanıcı olduğu herkesin malumudur zaten, sorumluluktan kaçmaya meyilli değil. Viki üzerinde olan biteni herkes kendi bakış açısından inceleyebilir, kayıtlar açık ortada, bunlardan bahsetmek yerine aramızdan çoğunun göremediği kısımdan, verebildiğim açıklıkta bir kesit vereyim. Denetçilik malum tespit ve bunun yanı sıra gizliliği de koruma esaslı bir yetki. Gizlilik aynı zamanda VRT'de görev alanların da ön planda tutması gereken şeylerden biri, diğerleri arasında nezaket ve doğru yönlendirme gibi nitelikler var. Kendisinin VRT sistemi üzerinden yaptığı dönüşleri başka bir VRT gönüllüsü olarak görüntüleme fırsatım var. Kendisinden sonra katıldığım bu ekipte verdiği cevapların hatırı sayılır bir kısmına da cevaplarını örnek almak için baktım, bu şekilde cevaplarından örnek aldığım 3 kullanıcıdan biriydi. Bu nedenle, karşıdakinin gizliliğini her şartta korumaya, viki üzerinden ya da başka bir yerden açık etmemeye odaklı bir kullanıcı olduğunu gözlerimle gördüm, biliyorum. Aynı şekilde kuklacılık ve ücretli editörlük konularında buradaki tavrının VRT'de de sürdüğüne şahidim. Kimlik bilgilerim ve/veya gizliliğime etki edebilecek konularda da, kuklaları tespit ve gerekli işlemlerin yapılması konusunda da tamamen güvenebileceğim bir kullanıcı. ----anerka'ya söyleyin 05.44, 24 Haziran 2022 (UTC)
 2. Vincent Vega'nın bu zamana kadar devraldığı tüm sorumluluklardaki davranışlarına istinaden görüşüm olumludur. Bu görevi de başarıyla, tam bir sabır örneği göstererek uygulayacağından eminim. Başarılar dilerim.-çavdartarlasındakiçocuk 06.58, 24 Haziran 2022 (UTC)
 3. Yukarıdakilerine ithafen. LisafBia6531 msj 07.19, 24 Haziran 2022 (UTC)
 4. Kukla politikasına hakimiyeti oldukça etkin. Bu sorumluluğu başarılı şekilde üstlenecektir.--CanQui es-tu? 07.27, 24 Haziran 2022 (UTC)
 5. Çalışkan bir kullanıcı, başarılar dilerim.IpsumVelit ✉  07.33, 24 Haziran 2022 (UTC)
 6. Dürüst olmak gerekirse Vincent Vega şu ana kadar denetçiliği en çok yakıştırdığım kullanıcılardan biri. Vikipedi'ye hizmetli ve yazar olarak katkılarının haddi hesabı yok. Kendisine güvenim tam. — 07 💬 12.52, 24 Haziran 2022 (UTC)
 7. Vincent Vega’nın bu konudaki yetkinliğine hizmetli seçildiğim dönemden itibaren daha yakından tanıklık etme fırsatı buldum, özellikle de Assyrtiko davasındaki bulguları beraber değerlendirdiğimiz hatırlanacaktır. Kullanıcının gerek VRT çerçevesinde edindiği, gerekse hizmetli olarak kendisine iletilen hassas bilgilere dair gözetimi ve bu konulardaki evrensel kurallara hakimiyetinin ortada olduğunu düşünüyorum. Bu süreçler içerisinde Vincent Vega ile birlikte fikir birliğine ulaştığımız noktalar olduğu gibi fikir ayrılığında bulunduğumuz da oldu, ancak şu temel özellikleri gözlemlediğimi ifade edebilirim: V.V. kuklacılık tespitinde veri değerlendirmesine kesin ve keskin yargılarla yaklaşmaktan ziyade bu süreci hipotezleri yanlışlama ve masumiyet karinesini gözetme çerçevesinde yürütmektedir; bulgularını farklı kullanıcıların bulgularıyla birleştirip gerektiğinde görüşünü güncellemekten çekinmemektedir. Bu kendisinin “güvenli” bir denetçi olacağına dair en önemli göstergedir. Bununla birlikte kuklacı ve ücretli değişiklik ağlarının tespiti ve mücadelesinde gerçekten yetkin olduğunu ve kullandığı yöntemleri imrenerek izlediğimi belirtmem gerekiyor. Son olarak, kullanıcılara dair her daim takınmış olduğu adil, dengeli, nazik, (makul sınırlar dahilinde) hesap vermeye açık tavır, topluluğun güvenini de koruyacağına dair bir işaret oluşturuyor. Bu nedenlerle kendisinin denetçiliği hakkını vererek icra edebileceğine dair bir şüphem bulunmamaktadır, şu ana kadar da aday göstermemiş olmamın sebebi bu sorumluluğu almayı tercih etmediğini düşünmemden dolayıydı ki bu konuda istekli olduğuna çok sevindiğimi söylemeliyim. —Seksen iki yüz kırk beş / GGT (mesaj) 16.20, 24 Haziran 2022 (UTC)
 8. Bu görevi en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. --Hiroşi 20.20, 24 Haziran 2022 (UTC)
 9. Ben sizi çok nazik biri olarak görüyorum. Yaklaşımlarınızdan dolayı sizi destekliyorum. Dünyada en önemli şey insanları kırmadan sorunları çözebilmek.Samizambak (mesaj) 20.47, 24 Haziran 2022 (UTC)
 10. Oldukça geç kalınmış bir başvuru olduğunu düşünüyorum. Vega'ya bu hususta güvenim tam ayrıca.--Śαвяí¢αи76ileti 06.33, 25 Haziran 2022 (UTC)
 11. Uzun süredir Vikipedi'de kendisinin yaptığı değişikliklerin farkındayım. Genel olarak gözlemlediğim kadarıyla bir kullanıcıyla görüşleri ters düşse bile kibarlığını ve sağduyuyu elden bırakmayan bir kullanıcı. Denetçilik için gereken özelliklere sahip olduğunu düşünmekle beraber, tartışmalarda aktif görüş bildirmesi ve hesap verebilirlik konusundaki açıklığı sebebiyle benim de görüşüm olumlu. Hesap verebilir olmak ve toplulukla aktif iletişimde olmak benim oyum için çok önemli, Vincent Vega'nın da bunlara önem göstereceğini düşünerek ve görevi aldıktan sonra da bunları bir kenara atmamasını dileyerek görüşümü bildiriyorum. Harald the Bard (mesaj) 08.07, 25 Haziran 2022 (UTC)
 12. Deneyimli bir kullanıcı. Kendisine başarılar diliyorum. Nora3547 (mesaj) 08.16, 25 Haziran 2022 (UTC)
 13. @Vincent Vega'nın görevi yapabileceğine inanıyorum. Şimdiden başarılar dilerim.--Axis (mesaj) 10.39, 25 Haziran 2022 (UTC)
 14. Bu işi yapabilecek yetkinlikte bir kullanıcı. LuCKY 💬 ✒️ 11.44, 25 Haziran 2022 (UTC)
 15. Vincent Vega şu ana dek aldığı tüm görevleri başarıyla yerine getiren son derece nazik ve yapıcı bir kullanıcı. Vikipedi üzerinde son dönemde artan (ve maalesef orta vadede daha da artmasını beklediğim) kar amaçlı kuklacılık faaliyetlerine karşı önlem alma konusunda önemli katkılarda bulunabileceğine ve diğer denetçilerin iş yükünü paylaşacağına inancım tam. --Khutuckmsj 18.47, 25 Haziran 2022 (UTC)
 16. Tek endişem, halihazırda denetçiler ile çok sık bir şekilde denetçilik faaliyetleri konusunda ek katkı sağlandığından ötürü, diğer denetçilerle "birlikte" hareket edebilme ihtimalinden kaynaklanmaktaydı. "Biz karar aldık denetçiler olarak" ya da " ortak görüşümüz budur" gibi konular için diyorum, yoksa bilgi paylaşımı zaten faydalı. Özellikle denetçiler için "uyum içinde hareket etme" gibi söylemler görüyorum son dönemde özellikle ve bunların "tek vücut olma"ya evrilmesini istemiyorum. Geçtiğimiz günlerde aday gösterdiğim Justinianus ile Vikipolimer örneğin, böyle konularda biraz daha az etkin olduğundan kendilerinin denetçiliğiyle ilgili bu açıdan olası bir endişem yoktu, çünkü zaten yoğun bir şekilde mevcut denetçiler ile sık sık fikir alışverişi yaptıklarından bahsetmediler. Bu konudaki olası çekincemi, adaylık sürecinde giderdim, en azından ilerisi için de referans olarak buraya geçti konuşmalar. Kalan konularda ise hem ilgili hem yetkin olduğunu zaten bildiğim bir kullanıcı, sık sık da zaten bu konuda kendisini rahatsız ediyordum. Bu ek yetkileri alması, Vikipedi'yi daha iyi yerlere getirecektir izlenimi bende oluştu. Sonucun Vikipedi için hayırlısı olması dileğiyle.--NanahuatlEfendim? 01.50, 26 Haziran 2022 (UTC)
 17. Vega hali hazırda kendisine yüklenen görevler için sorumluluğunun farkında olan ve yetkinliğini ortaya koymuş bir kullanıcımız, bu sorumluluğu alması için gereken yetkinliğe de sahip olduğunu düşünüyorum.
  𝗩𝗶𝗸𝗶𝗽𝗼𝗹𝗶𝗺𝗲𝗿 06.55, 26 Haziran 2022 (UTC)
 18. Oldukça deneyimli bir kullanıcı, denetçilik görevini yerine getirebileceğini düşünüyorum. Başarılar :) --Kutaymesaj 15.05, 26 Haziran 2022 (UTC)
 19. Denetçilik görevini layıkıyla yerine getireceğini düşünüyorum. Sonucun Vikipedi'nin yararına olmasını temenni ediyorum. Wooze 13.21, 27 Haziran 2022 (UTC)
 20. Birden fazla alanda sorumluluk almış ve hepsinin altından başarıyla kalkmış görev bilinci yerinde bir kullanıcı. Kendisiyle birlikte çalışan hizmetlilerin neredeyse tamamının desteğini almış olması da işbirliği içerisinde çalışmaya açık olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Destekliyorum. 6Blazing6Satan6 20.59, 27 Haziran 2022 (UTC)
 21. Bu sorumluluğu başarıyla yerine getireceğine inandığım güvenilir bir kullanıcı. ×Elvorixmesaj 18.39, 27 Haziran 2022 (UTC)
 22. Bu görevi en iyi şekilde üstleneceğine inanıyor ve destekliyorum. --LostMyMind (mesaj) 21.01, 27 Haziran 2022 (UTC)
 23. Bu görev için layıklı aday olduğunu düşünüyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Dancewithdevil (mesaj) 01.19, 28 Haziran 2022 (UTC)
 24. Soğukkanlı ve adalet duygusu olan bir wikipedist. Dava sürecimi de soğukkanlı bir şekilde yönetti. Kendisine başarılar dilerim. --Assyrtiko (mesaj) 06.57, 28 Haziran 2022 (UTC)
 25. Kullanıcıların güvenirliğini anlamak her zaman için zor bir iş olsa da; bazılarının yaptıkları işlerden, yazışmalarındaki bakış açılarından ve davranışlarından veya da katkılarından buraya verdikleri değeri ve ilgiyi anlamak biraz daha kolay gibi. Adayın da buraya değer verdiğini, yardımın ve bilgi paylaşımının önemini kavradığını, tarafsızca aynı şeyleri farklı kullanıcılardan tekrar tekrar dinlemesine karşın ilk defa okur gibi nezaketle cevaplandırmaya çalışmasındaki sabra (-ki sabır da değil gördüğüm kadarıyla, gerçekten öyle hissediyor sanırım) saygı duyuyorum. Güzel özelliklerinden birisi de ikinci bir şansa daha doğrusu insanların değişebildiğine olan inancı, empatisi ve iletişimi. Aslında olumsuz oy kullanmak isterdim kendisine zira güzel bir hizmetlilik yürütüyor ve tahmin ediyorum ki denetçiliğe de aynı özeni göstereceğinden vaktini daha çok alacağı için zamanla hizmetliliğe fazla vakit ayıramayabilir. Burada diğer hizmetli arkadaşların da hakkını yemeyeyim, onlar da güzel işler çıkardığı için bu açığı hissettirmeyeceklerini inanıyorum. Kendisine adaylığında başarılar diliyorum :) ᕓikiolog ♥෴ 10.17, 3 Temmuz 2022 (UTC)
 26. Olumlu görüş bildiren kullanıcılara katılıyorum. Gürcü mesaj 08.25, 4 Temmuz 2022 (UTC)
 27. Güvenilir kullanıcı... Yukarıdakilerin tamamına katılarak... -- Efe7961 mesaj 17.20, 4 Temmuz 2022 (UTC)
 28. Vincent'ın uzun süreden beri almış olduğu inisiyatifleri başarılı bir şekilde yerine getirmesi, VRT sistemindeki etkinliği, kullanıcılar ve olaylar üzerindeki analiz yapabilme ve muhakeme yeteneği ile mevcut iki etkin denetçiye çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Kuklacılık faaliyetlerinde zaten bir süredir aldığı sorumluluk olmamasına rağmen düzenli bir mücadele içinde bulunduğunun farkındayım. Elma'nın da iş yükünü azaltacağına eminim bu arada. Başarılar. --Maurice Flesier message 07.10, 6 Temmuz 2022 (UTC)
 29. Özverili ve sorumluluk sahibi bir kullanıcı. Bu görevi başarıyla yerine getireceğine inanıyorum. Başarılar dilerim. Esc2003 (mesaj) 13.18, 7 Temmuz 2022 (UTC)

Olumsuz OlumsuzDüzenle

Tarafsız TarafsızDüzenle

 1. İyi olur diye düşünüyorum, tanımadığım için tarafsız görüşümü bildirmek istedim. Yine de başarılar dilerim. Belki bir gün yerde yollarımız kesişir. — Bu imzasız görüş Zkarapatlak (mesajkatkılar) tarafından 07.23, 4 Temmuz 2022 (UTC) tarihinde eklenmiştir.

Geçersiz GeçersizDüzenle

 1. Fazla temasımız olmadı ama incelemelerime göre görevini ve sorumluluklarını yerine getirebilir yapıda biri olduğunu görüyorum. Freeblacksmith mesaj 11.42, 4 Temmuz 2022 (UTC) Verilen oyun geçerli olması için oy sahibinin oylama başlangıç tarihi itibarıyla hem en az 60 gündür Türkçe Vikipedi üyesi olması hem de en az 150 değişiklik yapmış olması zorunludur.----anerka'ya söyleyin 11.51, 4 Temmuz 2022 (UTC)

Yorum YorumDüzenle

Sorular SorularDüzenle

Nanahuatl

Öncelikle sonucun, Vikipedi için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birkaç sorum olacaktı ve bu sorular, herhangi bir önyargım olmadan, gerçekten gelen yanıtına göre kararımı etkileyebilecek sorular. Direkt gelen yanıta göre bir değerlendirme yapmayacağım, tam olarak karşılıklı anlaşma yaşadığımdan emin olmak istiyorum :)

 1. Elbette denetçilik araçlarına erişmediğini biliyorum, ancak kendini bir denetçi olarak farz et. Şu denetçi talebi geldi ve orada yazılanları görüyorsun zaten. Teknik inceleme (davranış incelemesi değil, teknik) yaptın ve:
  A. Bir IP ve tarayıcı çakışması tespit ettin. İlk davranışın ne olurdu?--NanahuatlEfendim? 07.15, 24 Haziran 2022 (UTC)
  B. Teknik bir çakışma tespit etmedin. İlk davranışın ne olurdu?--NanahuatlEfendim? 07.15, 24 Haziran 2022 (UTC)
  C. Yukarıdaki her iki durumda da benden gelen yanıtlar (oradaki yanıtlar) ışığında son değerlendirmen ne olurdu?--NanahuatlEfendim? 07.15, 24 Haziran 2022 (UTC)
 2. İkinci sorum, şu kendime açtığım davayla ilgili. Yukarıdaki davadaki görüşlerini ve değerlendirmelerini bir kenara bırakalım. Yalnızca bu davayla ilgili, sunduğum veriler ışığındaki değerlendirmen ne olurdu?--NanahuatlEfendim? 07.15, 24 Haziran 2022 (UTC)
 3. Denetçi isteklerinde, Kukla politikasını ihlal etmeyen anonim kullanıcılar ile kayıtlı kullanıcıların "bunlarla da çakışma yaşanmıştır" tarzında listelenmesi hakkında ne düşünüyorsun? Hizmetli aksiyonlarını ayrı tutuyorum, bir denetçi olarak yaklaşımını ve mevcut denetçilerin yaklaşımları konusundaki değerlendirmelerini merak ediyorum (mevcut denetçileri eleştiri amacıyla değil, neyin nasıl olması gerektiği konusundaki düşüncelerin).--NanahuatlEfendim? 07.15, 24 Haziran 2022 (UTC)
  C3 : Kukla politikası en az bir hesapla ihlal edilmedikçe herhangi bir denetçinin bu listelemeyi yapacağını düşünmüyorum doğrusu. Ama X hesabı Y hesabıyla politikayı ihlal edecek şekilde bir çakışma yaşıyor ve 123.123.123.12’nin Y hesabıyla aynı kişi olduğuna dair net bir veri var ise bu zaten X hesabıyla da bağlantılıdır ve politikayı ihlal ediyor demektir. Zaten X ve Y arasında kayda değer bir çakışma yok ise veya politika çakışmaya rağmen ihlal edilmiyorsa 123.123.123.12’nin Y olması kukla politikası ihlaline girmez ve listelenmez. (Not: Nanahuatl aşağıdaki sorulara bakarken bu gözden kaçmış yeni dikkat ettim kusura bakma) Vincent Vega mesaj? 21.27, 26 Haziran 2022 (UTC)
  Bu soruyu sormamın nedeni, örneğin, birisi iki hesap açmış ve bariz kuklacılık yapıyor. Bu kişinin IP'si de sabit ve anonim olarak da uzun zaman önce, alakasız bir değişiklik yapmış. Ben birkaç defa denetçilerin "bu hesap da kendisine ait" denildiğine şahit oldum. Bu gibi durumlar, henüz politika ihlali gerçekleşmemiş hesabın orada yer almasına ve de IP adresinin anlamsız bir şekilde açığa çıkmasına yol açıyor. Zararlı kullanıcılar elbette engellensin o başka bir durum, ancak bilmeden yanlışlıkla falan yapanlar olursa (eski hesabı terk etmiş, yeni hesapla da benzer şeyler yapılması örneğin) boşu boşuna birilerini kaybetmeyelim. Umarım dikkat edilir. NanahuatlEfendim? 23.56, 26 Haziran 2022 (UTC)
  Neyi kastettiğini anladım Nanahuatl. İşte tüm bu yorumlar katkıya, yoruma ve duruma göre değişiyor. Ama genel çerçeveyi yukarda çizdim. Vincent Vega mesaj? 19.21, 27 Haziran 2022 (UTC)
  Bu adaylığın teknik olarak da ilgi gördüğünü görmek güzel Nanahuatl cevaplayacağım. Vincent Vega mesaj? 07.20, 24 Haziran 2022 (UTC)
 4. Ben kişisel olarak ihtimal vermiyorum ama "sıfır ihtimal" denilebilecek bir durum olmadığını da göz önünde bulundurmak istiyorum, baştan bunu ifade edeyim. Şu konudan sen de bahsettin zaten adaylık gerekçende. Şimdi kendini değerlendirme yapan birisi olarak gör ve bu olayın, bir denetçi adayının başına geldiğini düşün. Sen ne yapardın? "Böyle bir şey denilmiş, bu konunun doğru olmadığını nasıl ispat edebilirsin?" diye sorsan mesela, nasıl bir yanıt beklerdin? Tekrar ediyorum, ben ihtimal vermiyorum ama benim vermiyor olmam, bunun gerçek olma ihtimalinin sıfır olduğu anlamına gelmiyor. Bu konuda bir kullanıcının şüphesi olduğunu farz edelim mesela. Böyle bir konu var ve denetçi adayı oluyorsun. Bu şüpheye sahip bir kullanıcının aklındaki şüpheyi nasıl giderebilirsin?--NanahuatlEfendim? 07.36, 24 Haziran 2022 (UTC)
  C4 : Ben olay başıma gelir gelmez bir denetçi, bir hizmetli ve iki kullanıcıya durumu aktardım ve bunu topluluğa bildireceğimi söyledim. Bildirmeseydim de kimsenin haberi olmazdı. Maksadım benim o dönem başıma gelen bu pis olayın bir başkasının başına gelmemesiydi. Bildiğimiz kadarıyla da gelmedi, henüz.
  Varsayalım bir başka adayın başına bu geldi, bende değerlendirme yapacağım. Eğer şüphe duyuyorsam açıktan bu işin detaylarını sorar, öğrenirdim. İletişime inanıyorum. Yok hala şüphe ediyorsam da olumsuz yazardım, elbet neden ve niçin şüphe ettiğimi de belirterek, çamur at izi kalsın mantığına bürünmeden. Çünkü benim şu an talip olduğum yetki bu tür kirli işler için şüphe kaldırmaz. Fakat adil olmak gerekir, dolandırıcılığın envai çeşidinin kol gezdiği kripto para piyasası üzerinde gelişen bu durumu ne iddia eden, ne savunan kişi kanıtlayabilir. Bana bu durumla ilgili tek bir kullanıcı dahi şüphe ettiğini belirterek bilgi istemedi, aksine -sağolsunlar- destek mesajları aldım.
  Bu durum büyük oranda güven meselesi. Yukarıda da belirttim bir kişiye ya güvenir, ya güvenmezsiniz. Kullanıcılar bana ya güvenirler ya güvenmezler. Önceki katkı profilimden, yazılardan, yorumlardan (gelişmiş haklara sahip kullanıcılar, VRT temsilcileri vs. diğer kamuya açık olmayan katkılarımdan) kullanıcılar bu tür kirli bir ilişki ağına mensup olup olmadığımı çıkartabilirler. Vincent Vega mesaj? 13.36, 24 Haziran 2022 (UTC)
  Açık konuşmak gerekirse o kullanıcı bana ulaşmıştı ve ben bu konuyu birkaç kullanıcıyla konuştum, fikirlerini sordum. Kullanıcının iddiası, mevcut denetçilerden birisinin de bu olayın içinde olduğu ve "denetleme yaparken kollama yaptığı, görmezden geldiği" yönündeydi. Kanıt istediğimde ise herhangi bir kanıt sunamadı, bayağı da beklemiştim kanıt var mı diye (uyduruk bir ekran görüntüsü geldi ama sahteydi yüksek ihtimal). Herhangi bir kanıt gelmediğinde de sana durumu anlattım zaten ve Vikipedi'de de bunu hiçbir zaman ifade etmedim (sen artık konuyu anlatmış olduğun için ben de söyleyebiliyorum, yoksa söylemedim ve söylemezdim).
  Çok benzer bir olay malum, benim de başıma gelmişti. Köy çeşmesine bir anonim, benim kendilerinin firmalarını sürekli ziyaret ettiğimi yazmıştı. Buradaki ikinci sorumda bahsettiğim denetçilik isteğimde o görülebiliyor, o konuya girmeyeceğim. O trol/kukla yazısı, bana yönelik açılan denetçi isteğinde kanıtlar arasında sunuldu hatta :)
  "Varsayalım bir başka adayın başına bu geldi, bende değerlendirme yapacağım. Eğer şüphe duyuyorsam açıktan bu işin detaylarını sorar, öğrenirdim. İletişime inanıyorum" demişsin. Katılıyorum. Ancak madem öyle, "Geçtiğimiz dönemde ücretli editörleri Viki dışında kendi çapımda kovalarken Nanahuatl’ın uluslararası bir freelance marketplace (genellikle web dizayn, makale oluşturma, mimari vb. için profesyonellerin kiralandığı) sitesinde “sadece kayıtlı kullanıcıların görebileceği, şu an aktif olmayan ve içeriği gizlenmiş” bir profiline ulaşmış bulunuyorum. Gizli olduğu için yapılacak işler, beceriler, tecrübe vb. görmem mümkün değil, belki de bu benim kendi evhamım, kendi profesyonel alanı ile ilgili bir şey de olabilir, bildiğim kadarıyla onun alanıyla ilgili bir kategori göremedim. Elbet dilerse kendisi bir açıklama yapacaktır" diyerek bana niye sormadın? Hatta "Ben kişisel bilgiler bulunmasından ötürü bu profilin linkini burada vermeyeceğim, çok merak eden olursa elbet bana ulaşabilir." kısmı, benim kimliğimin ifşası olmuyor mu? Ben kendi adımı Vikipedi'de açık bir şekilde paylaşmıyorum, ancak sen biliyorsun ve bir sitede benim adımla açılmış hesabın bilgilerini "çok merak eden olursa bana ulaşabilir" diyorsun. "Merak ettim" diye sana ulaşana benim adımı soy adımı vereceğini ifade ediyorsun :) NanahuatlEfendim? 08.21, 25 Haziran 2022 (UTC)
  Ya Nanahuatl buradaki soruların denetçilikten ziyade, “benim başıma gelen olaylara bakışın nedir?” veya “bir daha başıma gelirse bak burada demiştin” verisi elde etmek için kişisel olarak üretildiğini düşünmeye başladım. Neyi ifşa etmişim veya edeceğimi söylemişim? Kime kimlik bilgilerini aktarmışım açık açık bir yazar mısın şuraya? O dönem iletişimimizde ben sana bunların hepsini açıklamadım mı? Aç bak. Sormamışım, e yani diyecek şey bulamıyorum. Hepsini tek tek ifade ettim, şimdi hatam kimse olaylara, yaşananlara kıymet vermezken mailde Telegramda dil döküp açıklama yapmak mı oldu?
  Bu soruların maksadını farklı algılamaya başlıyorum bilgin olsun. Bana mesaj sayfamda “denetçilikle alakası yoksa atlayabilirsin” diyorsun ama burada bizzat kendi başına gelen olayları yeniden yorumlamamı istiyorsun. Açık açık yazıyor işte ne düşündüğüm ne yaptığım. Vincent Vega mesaj? 08.40, 25 Haziran 2022 (UTC)
  "Ben kişisel bilgiler bulunmasından ötürü bu profilin linkini burada vermeyeceğim, çok merak eden olursa elbet bana ulaşabilir" diye sen yazmışsın, alıntı yapıyorum. "Çok merak ettim" diyene oradaki profili verebileceğini belirtmişsin. Bunu yazmadan önce (yoksa sonra mıydı?) bana bu konuyu özelden sorduğunda sana zaten durumu ifade etmiştim. Kaldı ki kendi kişisel profilim de olabilirdi. Bu şey gibi, "Nanahuatl'ın Instagram hesabında bu yazıyor, açıkça söylemiyorum ama çok merak edene vereyim". Sen şimdi bana ait olmayan ama benim adımla açılmış bir profili "çok merak eden olursa elbet bana ulaşabilir" diye, bu merak edenlere gösterebileceğini ifade ediyorsun. Kaldı ki, bu profili başka kullanıcılara ilettin mi? Benim onayım olmadan, benim adımın geçtiği (başka ne varmış bilmiyorum orada) bir profil kullanıcılara iletildiyse orada problem vardır. Anlatabiliyor muyum? Mesela o bahsettiğin "iftira"yı sana atan kullanıcı senin adını sorup duruyordu, ancak söylemedim ben.
  İkinci olarak, elbette ben kendi başıma gelenleri denetçilik açısından soracağım. Çünkü bir kere bir denetçi incelemesinde "kukla hesabın var" olarak nitelendirildim. Buna karşı yıllar açtığım dava ise sonuçsuz kaldı. Aynı şeyin başıma tekrar gelmesini istemiyorum, başkasının başına da gelmesini istemiyorum. Bunun için de ince eleyip sık dokuyorum, zira mağdur olan bizzat benim. Sen ilgisiz olduğunu düşündüklerini atlayabilirsin ancak ben ilgili oldukları kanaatindeyim. İlk paragraf "acaba denetçi olunca benim adımı soyadımı başkasıyla paylaşır mı?", ikincisi ise "acaba denetçi olunca tekrardan ilgisiz hesaplar benimle ilişkilendirilir mi?" sorusunun cevabını arıyor. NanahuatlEfendim? 09.26, 25 Haziran 2022 (UTC)
  Benim adımın, onayım olmadan başkalarına iletilebilme ihtimali ister istemez bu soruları sormama neden oluyor açıkçası. Kişisel bir konu değil, ancak anlayış bekliyorum. Güvenmediğim kullanıcılarla ismimi paylaşan birisi değilim şahsen. NanahuatlEfendim? 09.29, 25 Haziran 2022 (UTC)
  Sosyal mühendislik denen bir branş vardır bilir misin Nanahuatl? İyice açayım mı konuyu, neyi nasıl amaçladığımı oradan ne çıkarmaya niyet ettiğimi söylemeli miyim? Tecrübeli kullanıcılar zaten böyle bir olaya girişmez, öğrenmeye çalışmaz. Ben burada maksadımı uzun uzun açarım yazarım ama ikinciye aynı durumla karşılaşırsak nasıl yapacağız sonra? Şu yazı dahi tekerrüre sebep olabilir. Sen o vakit “ilk kez senden gördüm bu profili” demişken nasıl oluyor da ben başkasına ifşa etmiş olabilirim seni? Hiç mi birileri göstermedi, Viki içinde bir bilgi günümüzde hızla yayılabiliyor? Viki kurallarına göre çıkarlarına taş koyduğun, hani derler ya sevmeyenin o kadar çokken (benim de var) mutlaka bir yerlerde yayınlanırdı ifşa etmiş olsaydım değil mi.
  Eğer bunda şüphen varsa en başta yukarda yazdığım gibi yorumunu bu şüpheye göre yaparsın, olur biter. Çünkü ben yine sözümün ardındayım denetçilik şüphe kaldıracak bir yetki değil. Benim işim kullanıcıların kimliklerini ifşa etmek değil, ifşa edenleri bulmak. Bunun da denetçilikle alakası yok, isteyen her kullanıcı zaten bu ifşayı yapabilir, yakalamak ise hizmetli işi ve ben halihazırda zaten hizmetliyim. Hep bu doğrultuda karar verdim, hep bu doğrultuda iş yaptım. Vincent Vega mesaj? 10.04, 25 Haziran 2022 (UTC)
  Ben zaten adım soyadım belli olsa dahi öyle "yandık" diyecek birisi değilim de, beni tek endişelendiren durum aslında şu: sen zaten mevcut denetçiler ile Vikipedi dışından ilişki kurduğunu (denetçilik anlamında söylüyorum) ve bu konularda kendilerine yardımcı olduğunu belirtiyorsun. Bence olması gereken de bir şey. Bu açıdan bakınca ben de zaten denetçi olmana olumlu yaklaşıyorum. Benim aklımı kurcalayan tek husus ise, mevcut denetçilerden birisi, beni kukla olarak gösterdi ve üzerinden 7 yıl geçti. Geçen yıl, masumiyetimi ispatlamak için (bunu da durduk yere yapmadım zaten, hâlâ bu konudan bahsedenler oldu diye yaptım) kendi kendime bir denetçi isteği açtım. O denetçi zaten hiç bir şey demedi, ilgilenmedi. Diğeri de sonuçsuz dedi (bir ton veri sunmuştum halbuki, ne kadar incelendi ve değerlendirildi bilmiyorum). Dolayısıyla, bu denetçiler ile Viki dışında denetçilik ilişkileri kuran senin, mevcut denetçilerden bağımsız karar verebileceğin/aksi karar verebileceğin konusunda benim aklımda bir soru işareti var. Ben burada "sen benim masumiyetimi ispatla, diğer denetçiler gibi düşünme, sana destek" demiyorum, dikkat. Senden bir ayrıcalık da istemiyorum :) Ben yalnızca, tekrar böyle bir durumda kaldığımda, denetçilerin birbirini kontrol edebileceği, birbirlerinden bağımsız ve farklı görüşler belirtebileceği bir ortam istiyorum. İleride bana yine böyle bir dava açılırsa ve bir denetçi bunu doğrularsa, sen "hayır, katkı profili uyuşmuyor, bu kukla hesap zaten yıllardır var ve onlarca hesap açmış" diyebilecek misin?
  Mevcut denetçilerle ilgili bir şey demedim şimdiye kadar, senin adaylığınla da ilgisiz olduğundan demeyeceğim. Herhangi bir denetçi herhangi bir davada "bunlar kukladır" dediğinde, sen kendi değerlendirmene göre "bence değiller" diyebilecek misin? Benim için mühim olan bu. Çünkü sen kendin diyorsun sürekli birlikte çalıştığını (tekrar ediyorum, bu faydalı bir şey). Ama birlikte çalışmak, her konuda aynı fikre olma anlamı da taşımıyor. Yeri geldiğinde farklı ve bağımsız düşünceni sunabileceğini belirtirsen ben destek vermeye zaten hazırım, konuya olan ilginin ve yeterliliğinin farkındayım zaten. Tek kafamı kurcalayan husus bu.
  Ben, iyi niyetli olmayan kukla faaliyetlerinin tespiti ve bunlarla mücadele konusunda zaten sana güveniyorum, güvenmesem zaten bariz kukla hesapları sana iletmem. Yalnızca tam tersi, faydalı kullanıcıların "güme gitmesi" konusunda bir belirsizlik durumu var. NanahuatlEfendim? 10.40, 25 Haziran 2022 (UTC)
  Güvenin için teşekkür ederim. Ben özellikle hizmetli olduktan sonra herkesle görüşüyorum Nanahuatl. Sohbet etmiyorum, dedikodu yapmıyorum elbette hepsi Viki içi işler için. Kimi günler mail yağıyor. Gerek kuklalar konusunda bildirimler, gerek ücretli değişiklik yapan kullanıcılar, vandallar, troller ve bunların şüpheleri vs vs. Sağolsun kullanıcılar güveniyor, gizlilik gerektirenleri gizlilikle gerektirmeyenleri yönlendirerek yardımcı oluyorum. E dedin işte senin de ihbarlarını aldım kaç defa. Bu işi yapmaya niyetlendiğimden beri (hizmetlilik), tabii olarak denetçilerle de iletişim halindeyim, gözetmenlerle de hatta kahyalarla da. Önyargım olabilir diye düşünüyorsun ama senin de ihbarlarını almışım belki sana olumlu önyargım var olamaz mı? Açık konuşmak gerekirse benim önyargım yok, Viki’nin kuralları var o yüzden bir endişen olmasın, madem güveniyorsun tekrar diyorum “evet, faydalıdır” beni şu ikinciye bahsettiğin cross check sürecinin bir unsuru gibi düşünebilirsin. Zira bahsettim denetçiler de insan, hata yapabilir elbette. Benim önceki tespitlere veya denetlemelere yorum yapmaya yeterli bilgim yok zira göremiyorum verileri ona bir şey diyemem hem yeri de burası değil. Vincent Vega mesaj? 12.11, 25 Haziran 2022 (UTC)
  Yalnızca ben ileride "biz denetçiler olarak toplu karar verdik" tarzı şeyler görmek istemiyorum açıkçası. Konuşun, paylaşım yapın bunlar farklı. Her denetçi (ya da her hizmetli), kendi arasında bunu yapabilir elbette, yapmasını da faydalı buluyorum. Yalnızca "biz bunda karar kıldık" tarzı grup hareketini doğru bulmamaktayım. Her denetçi kendi şahsi bakış açısından davaları değerlendirmeli. İster 10 denetçinin 10'u da aynı görüşte olsun, ama ben o bağımsız görüşü görmek istiyorum açıkçası. "O öyle değerlendirdi, katılıyorum" ya da "o öyle uygun görmüş, ben karışmam" tarzını doğru bulmuyorum.
  Bu hata yapabilme ihtimali elbette herkeste var dediğin gibi, senin en az hata yapacağından da eminim. Senin, bağımsız olarak görüşlerini paylaşacağının garantisini almama benim ihtiyacım var kısacası. Ben genel olarak hiçbir kullanıcının "bizim ortak görüşümüz şu" demesini uygun görmüyorum, biz buna karar verdik demesini vs. NanahuatlEfendim? 18.48, 25 Haziran 2022 (UTC)
  Nanahuatl hizmetli işlemlerinde de görüyorsun kimi zaman inisiyatifle bireysel karar veriyoruz, kimi zaman bir kaç hizmetli toplu halde karar alıyor. Bu duruma, olaya göre değişir. Eğer bir denetçinin bir dava içerisinde kararını doğru buluyorsam neden katılmayayım ki? Doğru bulmuyorsam elbet o karara tepkimi ona göre gösteririm. Dolayısıyla “kesinlikle katılmayacağım” desem de yalan “kesinlikle katılacağım” desem de. Vincent Vega mesaj? 20.25, 25 Haziran 2022 (UTC)
 5. Bir önceki soruyla alakalı olarak, denetçilerin daha fazla olmasının, denetçilerin birbirlerini denetlemesi açısından (Vikipedi terimi olarak denetleme değil, double check ya da herhangi bir istismar olma ihtimaline karşı) faydalı olduğunu düşünüyor musun?--NanahuatlEfendim? 07.36, 24 Haziran 2022 (UTC)
  C5 : Basiretin bağlandığı veya şeytana uyulduğuna ben kişisel olarak ihtimal vermiyorum ama "sıfır ihtimal" denilebilecek bir durum olmadığını da göz önünde bulundurmak istiyorum. Aslında ben yukarda, adaylık gerekçemde belirttim, bunu sadece dava açısından yazmamıştım. “Dört gözün görmesi, iki gözün görmesinden daha iyidir” diyerek. Denetçilik politika gereği hizmetlilik gibi çok sayıda kullanıcıya verilen bir yetki değil ama “makul” sayıda fazla denetçinin olmasını evet, faydalı bulabilirim. Zaten buna denilmiş en az iki olmalı diye. Ama cari düşünürsek koca topluluk olarak organize şekilde suiistimalde bulunan iki kullanıcıyı güvenilir diyerek denetçi seçtiysek buna söyleyecek söz bulamıyorum bu bizim ayıbımızdır. Vincent Vega mesaj? 13.46, 24 Haziran 2022 (UTC)
 6. "Ben şahsi olarak bir kullanıcı neden birden fazla hesap kullanma ihtiyacı duyar algılayamıyorum." demişsin. Örnek veriyorum, bir kişi Türkiye'de devlet memuru ve hassas konularda katkı yapmak istiyor. Bu hesabı kimin kullandığını bilenler var. Bunun için de yeni bir hesap açıyor ve "ana hesabıyla bağlantı kurmadan", o hassas konularda katkı yapmaya başlıyor. Hatta VPN kullanıyor ki bunlar kendisine bağlanmasın. Bu konuda ne yaparsın bir denetçi olarak? Ya da böyle bir denetçi talebi geldi, o durumda ne yaparsın?--NanahuatlEfendim? 07.36, 24 Haziran 2022 (UTC)
  C6 : İstisnalar kaideyi bozmaz Nanahuatl, ben hala anlamıyorum neden bir kullanıcı iki üç dört hesap kullansın. Yakın geçmişte senin de müdahil olduğun böyle bir durum oluştu hatırlarsan. Sadece çok hesap kullanma motivasyonu farklıydı. Orada da ilk engelleme işletici aksatıcı değişiklikler dolayısıyla gerçekleşmiş ve arkasından kuklacılık faaliyetinden engelleme yapılmıştı. Başkası gibi görünme durumları da vardı.
  Hani herhangi bir kullanıcı iki hesabı birbiriyle ilişkilendirmemeye bu kadar dikkat eden bir memuru üstelik sıfır teknik veriyle nasıl tespit edip dava açacak o zaten başlı başına bir muamma ama mizansene gelirsek bana böyle bir talep gelirse sanırım önce doğal olarak denetleme yaparım. Yani bana yol gösterteceksin şimdi ama VPN’dir, tarayıcıdır, diğer hesapla hiç bağı yoktur, bilgisayarın teknik verileri oynanmıştır vs. zaten bunu denetçi teknik açıdan tespit edemez ki. Kaldı ki bahsettiğin istisnai bir durum, bunun kukla politikasında da engel gerektirecek bir durumu yok. Suistimal var mı? Çift oydur, politikaların arkasından dolaşma, engel delme vs. var mı? Bunlara bakılır. E yoksa "bırakalım da herkes katkısını yapsın" :)
  Diğer taraftan varsayalım ki bu değişkenlerden birisi tuttu, ben bir şüphe ettim bir gariplik var. Ama suiistimal söz konusu değil. Neden kullanıcıya sormayayım? Vandal değil, trol değil, suiistimali yok. “İkinci bir hesabınız söz konusu mudur?” yazarım. Bilgi rica ederim. Neden olmasın? Sorar, öğrenir, diğer denetçilerle konuşur, görüş alır kafam mı karıştı hala tatmin olmadım mı daha tecrübeli diğer vikilerin denetçilerine sorarım. Esasında art niyeti yoksa bir kullanıcının gerisi inan ki çok çok çok kolay.
  Ben kukla politikasında “kimi kullanıcılar ikinci bir hesabın kullanılmasına karşıdır” diyor ya işte o kullanıcılardanım. Bu şahsi fikrim, çünkü tecrübelerim bana hep saçma sapan sebeplerle ikinci, üçüncü, dördüncü hesabı kullananları gösterdi, hassas konularda katkı sağlayan devlet memurlarını değil. Ama denetçi olarak politikalara aykırı bu şahsi fikrime yönelik işlem yaparsam yanlış olur elbet. Vincent Vega mesaj? 14.04, 24 Haziran 2022 (UTC)
  Ben de anlamıyorum, istisnai durumlar dışında. Hiçbir hesap da açmadım şimdiye kadar zaten :)
  İkinci hesap sorusunu özelden yazarsan tamam ama açıktan yazmazsın umarım. Çünkü öyle birileri olma ihtimali var, dediğim gibi devlet memurudur ve atıyorum MİT TIR'ları skandalı maddesini geliştirmek ister. Sıkıntı... İlerisi için aklında bulunsun yalnızca, özellikle böyle hassas maddeler için. Ama üçüncü, dördüncü hesap falan anlamsız kalır tabi. NanahuatlEfendim? 09.34, 25 Haziran 2022 (UTC)
 7. Denetçilik de malum, hizmetlilik gibi "ben sorumlu olmak istiyorum, bunları gönüllü olarak yapmak istiyorum" denilerek alınan bir yetki. Mevcut denetçiler için "zaman zaman davaları bağlamak, süreci takip etmek, analizlerde bulunmaları gecikebilmektedir" yorumunu yapmışsın. Ben kendileriyle ilgili bir şey ne soracağım ne de diyeceğim, onlardan bağımsız konuşuyorum. Sen bu yetkileri, öncelik bakımından nereye konumlandırmayı düşünüyorsun? İki denetçiye kıyasla çok daha etkin olduğundan, kullanıcıların beklentisi daha fazla olacaktır diye tahmin edebiliriz sanıyorum ki :)--NanahuatlEfendim? 07.36, 24 Haziran 2022 (UTC)
  C7 : Denetçilik hizmetlilik gibi değil. Hizmetlilikte devamlı bir takip yapsan 7 gün 24 saat STT’de online olsan sana iş çıkar. Hizmetli olarak iş yapacaksan F5 tuşuna bastığında hızlı silme listesi değişmiş oluyor veya KET’e bildirim düşüyor. Ama denetçilik böyle değil. Çünkü inisiyatifle işlem yapamıyorsun, hizmetlilikte işlem yapma inisiyatifi biraz daha fazla. Misal benim canım sıkıldı şu Nanahuatl’ı bir denetleyeyim demen mümkün değil. Vakıf sana hesap sorabiliyor, hayırdır diyerek. Dolayısıyla oldu da bu süreç olumlu sonuçlanırsa elbette denetçilik gerektiği zamanlarda daha önde olacak. Zaten yazmışım “gecikebiliyorlar” diye. Sorun gecikmek, bende diyorum gecikmeyelim bende el atabileyim. İşte şu davranış takibi, içerik analizi (her ne kadar paket program da olsa) zaman alıcı şeyler onlara bakarken hizmetli işleri geri planda kalabilir. Fakat bu konuda gözüm arkada değil, yapamazsam bir pingle veya bir maille diğer hizmetlilerimize konuyu bildirir, ricada bulunabilirim. İlk amacım elbette denetçi olarak bulunmak, denetçilerin ilgilenmesi gereken konularla ilgilenmek olacak.Vincent Vega mesaj? 14.15, 24 Haziran 2022 (UTC)
 8. "Geçmiş dönemde bu konuda mağdur olmuş kullanıcılarımız da bulunmaktadır" demişsin. Buradaki mağduriyetler sence ne kaynaklı? Elbette tek tek bu olayları incelemeni ve değerlendirmeni beklemiyorum. Genel olarak nasıl ve hangi nedenlerle mağduriyet olabileceğini düşünüyorsun? Elbette spesifik örnekler de verebilirsin.--NanahuatlEfendim? 07.36, 24 Haziran 2022 (UTC)
  Gördüğüm kadarıyla zamanın denetçisi arayüz bugu olarak not düşmüş. Arayüze yüzde yüz hakim olmadığım için bir şey diyemiyorum. Genel anlamda iş yükü dolayısıyla (kötü niyet değil) insan kaynaklı bir mağduriyette olabileceğini de değerlendiriyorum. Dediğim gibi iki göz mü dört göz mü… Vincent Vega mesaj? 20.28, 25 Haziran 2022 (UTC)
İyi tamam özette katkılarını aksatma yazmışsın da Nanahuatl Manas Destanından hallice bir cevap alacaksın bu sorulara zira Han Duvarları gibi yazdın :) Diğer taraftan hizmetli olarak müdahil olduğum konuları (hatta senin hakkında yorumlarda da bulunduğum konuları) denetçi olarak yorumlamamı rica ettin ve bir cevaptan sonra ikinci cevabı verirken ilk cevabımı hiç dikkate almamamı belirttin :) Bir başkası için sorsan daha kolay olurdu elbet ama yapacak bişey yok:) Bunlara tek tek cevap vermem için komple her soru açısından bağımsız düşünmem gerekecektir. Ha gocunduğumdan söylemiyorum zaman alabilir, onu belirtmek istedim. Vincent Vega mesaj? 07.53, 24 Haziran 2022 (UTC)
Maksadım bunlara en kısa sürede yanıt vermeye çalışarak katkılarından ya da sosyal hayatından ödün vermemen :) Zamanımız var zaten, aceleci davranmaya gerek yok :) Sen kendi arzu ettiğin gibi yanıtla ama ben yalnızca denetçilik açısından merak ediyorum görüşlerini. Tekrardan sonucun Vikipedi için hayırlı olmasını temenni ederim. NanahuatlEfendim? 08.03, 24 Haziran 2022 (UTC)
thecatcherintherye
 1. Oy verme işleminden sonra bu soruyu sormak ne kadar mantıklı ama ben şu soruyu sormak istiyorum, müsaadenizle: bir denetçinin olası bir ağırlığının olduğunu düşünüyorum. Denetçi seçilirseniz diğer katkılarınız nasıl etkilenecek? Örnek vermem gerekirse, elmacenderesi'ni madde açarken, ibp'lere katılırken falan görmedim hiç. Siz de denetçilik görevine seçilirseniz daha soyut bir kullanıcı haline mi dönüşeceksiniz? Sandığım kadarıyla, denetçilik sistemi gerçekten yoğun zaman alan bir süreci de içinde barındırıyor.-çavdartarlasındakiçocuk 10.36, 25 Haziran 2022 (UTC)
Güzel soru thecatcherintherye teşekkürler. Asıl olan Vikipedi’ye katkıdır. Ben hizmetliyken de katkılarımı yaptım, devriyeyken de. Denetçiliğin farkı normalden daha tarafsız davranma gereği. Ben bu hususta bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Zaman konusunda ise haklısınız, zamanımın kayda değer bir bölümünü bu denetçilik faaliyetlerine ayıracağım ama cari olarak bakıldığında ben halihazırda da viki dışı faaliyetlere bu zamanı ayırıyorum.
Ağırbaşlılık konusuna gelirsek bunun İBP, tartışma veya diğer projelere katkı verip vermemekten ziyade yerinde, zamanında ve etkin müdahalede bulunmak olduğunu düşünüyorum. Elbette şimdi emin değilim denetçiliğe seçilirsem daha fazla vakit harcamam gerekecek mi gerekmeyecek mi bunu ancak zaman gösterecek. Diğer denetçilerin katkı profili onlara hastır, elbet onların profilini etkileyen faktörler vardır. Kısaca ben katkı profilimi değiştirmemeye gayret edeceğim. Vincent Vega mesaj? 13.19, 25 Haziran 2022 (UTC)

Yukarıdaki bir başvurunun arşivlenmiş tartışmasıdır. Lütfen üzerinde değişiklik yapmayınız. Bu sayfaya herhangi bir ek değişiklik yapılmamalıdır.