Vikipedi:Şikâyet

(VP:Ş sayfasından yönlendirildi)

Bu sayfa anlaşmazlıkları çözme amaçlıdır. Lütfen yapıcı olun.

Bu sayfanın amacı, belirli değişikliklerde yaşanan uzlaşmazlıkları diğer Vikipedistlerin yardımıyla gidermektir. Uzlaşmaya uygun olmayan veya Vikipedi politikalarının ağır ihlali olan değişikliklerde hizmetli yetkilerinin kullanılması gerekebilir. Vikipedi'de temel felsefe, tüm sorunların uzlaşarak çözülmesidir. Çözüm bulamadığınızda diğer kullanıcılardan yorum isteyebilirsiniz. Yorumlarınızı lütfen kısa ve konuya yönelik yapınız.

Hizmetlilerin hizmetlilik yetkilerini kötüye kullanımına dair şikâyetler için Vikipedi:Şikâyet/Hizmetli sayfası kullanılmaktadır. Eski şikâyetler ise Vikipedi:Şikâyet/Arşiv sayfasında yer almaktadır.

Genel bir notDüzenle

Bu sayfadaki şikâyetlerle ilgili genel bir not düşmek istiyorum.

Çok da uzak sayılmayacak geçmişte bu süreç sayfasındaki başvurular için bir noktayı milat olarak kabul edeceğimi belirten açıklamalar yazmıştım. Bunun nedeni hem şikâyet edenlerin hem de şikâyet edilenlerin aylarca geriye giden ihlallerinin olması ve yaptırım uygulamaya başlama durumunda herkesin sıradan yaptırıma tabi olmak durumunda kalacak olmasıydı. Yine aynı dönemde şikâyet edenle edilenin arasını bulmak için sayfalarca yazı yazıp dil döktüğümü, yapmayın etmeyin çizgisinde uzun uzun açıklamalar yaparak kimseye engel vermemek için çok yoğun çaba harcadığımı da hatırlayanlar eminim vardır.

Geldiğimiz noktada yine benzer bir tablonun geliştiğini görüyorum. Hem şikâyet edenin hem de şikâyet edilenin karşılıklı ihlalleri, yeminli düşmanların uzlaşma olasılığı barındırmayan çatışmaları derken bu sayfa yine kabarmış. Ben etkin değilken işlenen bu ihlaller için yine, bir kez daha bir milat uygulayacağım ve yaptırımda bulunmayacağım. Ancak söz konusu sorunlu davranış örüntülerinin sürdürülmesi durumunda eskisi gibi yaptırımdan kaçınmadan işlem yapacağım.

Bu açıklamayı yapıyorum, çünkü nezaket ihlali, kişisel yorum ihlali gibi çok sık işlenmeye başlanan bir ihlal nedeniyle yaptırımla karşılaşırsanız bu sayfayı gösterip "Neden bunları engellemiyorsun da beni engelliyorsun?" diyecek olanlara bunun nedenini peşinen açıklamak istiyorum. Tüm şikâyetleri de kapanmış kabul ederek arşivliyorum, ancak belirttiğim gibi tüm ihlallerin farkındayım.

Vito Genovese 19.52, 14 Haziran 2020 (UTC)

Yerinde olmuş. Yeminli düşmanlıklar yerine sağduyu ve karşısındakini anlayıp dinleme gerekli. Bu mümkün değilse görmezden gelme gerekli. Mevcut şikâyetler yeminli düşmanlık örneği sergilediğinden bu sayfanın işlevini imkânsız hâle getirmekte. Yerinde olan, ihlâller vuku bulur bulmaz, buraya yansımadan gereken tedbirlerin alınması, tarafların soğutulması. Engel ceza değildir, tedbirdir. Hiçbir kullanıcı salt kendisini haklı görmeyip sağduyu ile hareket ederse ve uzlaşmaya davet edene de düşmanlık beslemezse huzura kavuşabiliriz. Bunlar boş bir romantizm değil; uzlaşı, sağduyu ve VikiSevgi'nin temelidir. Bu ilkelere sahip olmayanın kendi hayatında pek çok kolobratif ve kolektif çalışmada yeri olamayacağı Vikipedi'de de yeri olamaz çünkü kolektif çalışma bunları gerektirir. Burada "yeri olamaz" ifadesi bir tehdidi değil, doğal bir süreci ifade etmektedir. Bu olgunluklara sahip olmayan kullanıcılar ancak işleyişi sekteye uğratır. Bundan böyle bir kullanıcının başka bir kullanıcıyı veya kullanıcıları süreğen bir şekilde şikâyet etmesi -ki olan şikâyet etmedir, uzlaşı değildir- karşıtlık ve rahatsızlık vermek olarak değerlendirilmelidir, kaldı ki daha önceden ifade ettiğim gibi benim değerlendirmem de bu şekildedir.
Bu sayfanın tarihe gömülmesi yerinde olacaktır @Vito Genovese. Uzlaşma olasılığı olmayan çatışmalara hizmet ettiği aşikâr.
--[evolutionoftheuniverse] @trwiki 13.29, 15 Haziran 2020 (UTC)


Olası TBA ihlalleriDüzenle

Merhaba Vikipedi topluluğu. 5 yıldır -çok fazla değişiklik sayım olmasa da- devriye haklarına sahibim. Bu zamana kadar elimden geldiğince tarafsız düzenlemeler yapmaya çalıştım. Lakin özellikle din ve ideoloji konularında devriye haklarına sahip (sürüm kontrolü yetkisinden dolayı deyindim) kullanıcıların VP:TBA ihlallerini farkettim. Ya da ben ihlal olduğunu düşünüyorum. Aşağıda bu tür yapılan düzenlemelerin birazını listeliyorum. Topluluk ihlal olup olmadığına karar verirse sevinirim. Topluluk, ihlal kararı verirse kullanıcılara TBA uyarısında bulunulacak ve bu gibi durumların kronikleşmesi engellenmiş olacak.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -- Bakınız: Müslüman bilim insanları, Teoloji

1 -- Bakınız: Müslüman bilim insanları, Teoloji

1 -- Bakınız:"ben faşist değil Atatürkçüyüm" Cumhuriyet gazetesi arşivi

--GelecekGecmisteGizlidir Mesaj 14.28, 7 Temmuz 2020 (UTC)

@GelecekGecmisteGizlidir baktım linklere ve yazdıklarınıza. İhlal olduğunu düşünmüyorum hiçbirinde. Örnek olarak mesela Türkeş. Aybeg Atatürkçülüğü çıkarmış ve yerinde bir şey yapmış bence, sonuçta her atatürkçüyüm diyen atatürkçü değil ve yaptıkları ile atatürkçülük pek de uyuşmuyor gibi - özellikle o kategoride bulunanlar ile epey farklı görüşlere sahip. Kur'an maddesinde de bahsettiğiniz olay yine ihlal değil bence. Mantıksal ve bilimsel olarak diyor cümle başında. Vahiy ve dini konular mantık ve bilimle açıklanamaz (bu tüm ibrahimi dinler için geçerli). Bundan dolayı o ifadenin kullanıcılar tarafından eklenmesinde bir sorunu yok. Hem dini olarak hem de mantıksal/bilimsel olarak ifade eklenmiş. Bir dahaki sefer de spesifik olarak, direk o değişikliği yapana sorarsanız belki daha uygun olabilir. Hem daha da rahat fikir alışverişi yapılabilir. Burası sanki pek de bunun için uygun değil. İyi günler.--TheDevMate 15.25, 7 Temmuz 2020 (UTC)
Merhaba @TheDevMate. Yanlış anlaşıldığımı düşündüğüm için buradan cevap veremeyeceğim. Mesaj kutum sizlere açık tartışmak istediğiniz bir konu olursa mesaj sayfama uğrayabilirsiniz. İyi vikiler.--GelecekGecmisteGizlidir Mesaj 16.42, 7 Temmuz 2020 (UTC)
Böyle bir ihlâl için uyarı yetmez, en az 6 ay engel lazım. Dr. Coalmesaj 15.39, 7 Temmuz 2020 (UTC)
Merhaba @Dr. Coal. Yanlış anlaşıldığımı düşündüğüm için buradan cevap veremeyeceğim. Mesaj kutum sizlere açık tartışmak istediğiniz bir konu olursa mesaj sayfama uğrayabilirsiniz. İyi vikiler.--GelecekGecmisteGizlidir Mesaj 16.42, 7 Temmuz 2020 (UTC)

Bu başlığı köy çeşmesinden buraya taşıdım. Burada usul olarak genel bir sorun var. Haydi tek tek değişiklikleri masaya yatırıp ihlal mi değil mi tartışalım diye bir konu başlatırsak, bunun kaosa yol açması kaçınılmazdır. Gerçekten ihlal varsa bile kaos kaçınılmazdır, çünkü sıradan listelenen insanlar kendini koruyacak, belki sinirlerine hakim olamayacak, kaçınılmaz olarak kılıçlar çekilecektir. Buna da ben buradaysam müdahalede bulunmak durumunda kalırım.

Listelenen değişikliklerin bir çoğu güncel değil, ki bu yönüyle zaten giderilmesi gereken sorun niteliği de etkilenmiş oluyor. Tarihi göz ardı ederek nitelik olarak bakacak olursak da, özellikle Kuran maddesi özelinde şunları söyleyebilirim: Tarafsızlık çok ince bir çizgidir. Her zaman verdiğim örnek şudur ki, tarafsızlık ilkesine uygun bir ibare hiç kimsenin itiraz edemeyeceği ve/veya yoksayamayacağı ibaredir. Kuran'ı Allah yazmıştır, derseniz buna herkes katılmayacaktır. Ancak İslam dinine mensup olanlara göre Kuran'ı Allah yazmıştır, derseniz buna kimse itiraz edemez. Bilim ve mantığa göre Kuran'ı Muhammed yazmıştır, diyorsanız, topu az önce nasıl İslam dinine mensup olanlara attıysak bu sefer de bilime ve mantığa atıyoruz demektir. Bunun sınırlarını çizmek, tanımını yapmak da biraz sorun yaratabilir. Buna inananın İslam dini mensupları olduğu da açıkça belirtilmişken, yani kalanların da ne düşündüğü ortadayken bu tümceye şahsi görüş olarak gerek yok diyorum. Tartışılır, gerekçelendirmesi kurulursa eklenir, kurulamazsa eklenmez. Ancak önemli bir konu gibi görünmüyor.

Maddeyi tarafsızlık endişeleri nedeniyle takip edeceğim. Konuya çoğunlukla kaynaklı bilginin kaldırılması ışığında yaklaşan kullanıcılara bir yaptırım öngörmüyor ve şikâyeti sonlandırıyorum.

Vito Genovese 16.02, 7 Temmuz 2020 (UTC)

Merhaba @Vito Genovese. Değişiklik özetinde yazdıklarınızdan dolayı üzgün olduğum belirtmek isterim. Benim amacım şikâyet etmek değil doğrusunu tartışmak/öğrenmekti. Değişikliği birçok Vikipedist eski haline getirince acaba ben mi yanlış düşünüyorum dedim. Konuşarak anlaşabiliriz diye düşünmüştüm. Ama yanlış düşündüğümü anlamış oldum. Sonuç olarak sizin cevabınızdan yaptığım değişikliğin uygun olduğu anlamış oldum.
Ayrıca kaos çıkarma, vandallık yapma vb. gibi bir niyetim olmadığını, 5 yıl önce üyesi olduğum Vikipedi'ye -az da olsa- katkılarda bulunduğumu belirtmek isterim.
Son olarak madem böyle konuları topluluk önünde konuşmak uygun değil, o zaman diğer maddelerle ilgili konuları tartışmak isteyen olursa mesaj sayfamdan bana ulaşabilir.İyi vikiler.--GelecekGecmisteGizlidir Mesaj 16.37, 7 Temmuz 2020 (UTC)
Yazdığım yanlış bir yere gitsin istemem. Kastım, bunun bu biçimle orada olması sakıncalıdır, idi. Burada ne GelecekGecmisteGizlidir bu topluluğu birbirine düşürmeye çalışmaktadır sezdirimi ne de bu endişe yersizdir kanaati var. Yalnızca usule yönelik bir sorun vardı. Her şeyi içerik odaklı olmak kaydıyla tartışabiliriz.
Vito Genovese 16.41, 7 Temmuz 2020 (UTC)
Vito Genovese şikayeti sonlandırıyorum demiş ama hiç kusura bakmasın, ben de bu konuda görüşümü belirteceğim. Kuran mantık ve bilime göre Muhammed'in yazdığı kitaptır demenin öncelikle VP:İNOV kapsamında değerlendirilemeyecek bir vandalizm olduğu açıktır, bunu akıl ve mantık kapsamında düşünen hiç kimse reddedemez. Bir Hristiyan, ateist, deist de olsan bu vandalizmdir. Bu cümleyi ...'e göre şeklinde başlatmayan her cümle vandalizmdir. Vandalizm olmaması için, öyle bir imkan olmalı ki bu cümle ispat edilebilmeli, ve bu mümkün değil. Çünkü dinler dogmatiktir. Dinlerin mevcut olduğu sistemler soyut inançlar üzerinedir ve mutlak bir şekilde ispat edilemezler. Dolayısıyla topyekûn reddolunması da imkansızdır. Bu, Allah vardır cümlesinin ispat edilmesi gibi bir şey. Allah'ın varlığını somut bilimlerle ispat etmeye çalışmak beyhude bir girişim olacaktır. Konuyu daha fazla dallandırıp budaklandırmadan, lafımı esirgemeden, net bir şekilde belirtmek zorundayım ki, Kuranı Muhammed'in yazdığı bilim ve mantığa uygundur cümlesi bir İslam düşmanı tarafından, kasıtlı ve amaçlı bir şekilde yazılmıştır. Buradaki kasıt, İslam'ı değersizleştirme çabasıdır. Şunu açıkça belirtmeliyim ki, eğer bir Allah varsa ve İslam dini öğretisinde belirtildiği şekilde ise, onu savunmak bana düşmez. Ben burada İslam'ı ya da Allah'ı ya da Muhammed'i korumaya çalışmıyorum. Ben burada Vikipediyi korumaya çalışıyorum. Madde geçmişinden o cümleyi kim eklemiş araştırmak gibi bir amacım yok. Eğer o cümle, eklendiği anda kaynağı ile eklendiyse, belli ki deneyimsiz bir kullanıcı değil. Silinmesin diye özel olarak kaynak belirtilmiş. Bu cümleyi tutmaya çalışan kullanıcıları herhangi bir şeyle itham etmek gibi bir amacım yok, onu ayrıca belirteyim, burada maddeyi ekleyen kişiden başkasının niyetinde bir kötülük olduğunu kastetmiyorum, maddedeki cümleyi tutmaya çalışma çabalarında iyi niyet varsayıyorum, kaynaklı bilginin silinmesine karşı çıkıyorlardır diye. Kuran Allah'ın sözleridir demek TBA ihlali ise (ki bence de öyle-doğrusu İslam inancına göre diye başlamalı) Kuran bilime ve mantığa göre insan ürünüdür demek de öyledir. Öyle diyen de var böyle diyen de şeklinde tamamlanmayan her cümle TBA ihlalidir. Kimse kusura bakmasın yıllar içinde edindiğim tecrübeyi paylaşıyorum diye ama lehine olduğu zaman Türklük ve Müslümanlık ile ilgili cümleler TBA ihlali doğururken aleyhine olduğu zaman doğurmuyor deniliyor. Ne yapalım yani? Güvenilir kullanıcı olduğuna güvendik, devriye seçtik, bir de onları mı takip edelim? Gereksiz tartışmalara girmek istemiyorum. Safım belli olsun istedim sadece.-TheCatcherInTheRyeileti 16.47, 7 Temmuz 2020 (UTC)
Benim şikâyeti sonlandırıyorum demem işlem yapmayacağım demek sadece. Kimsenin konuşmasına ket vuramam, çok zararlı bir yere giden istisnai durumlar haricinde.
İbare de sorunsuz demiyorum aslında. Yalnızca onu sorunsuzlaştırabilmek için bir açık kapı bırakıyorum ama o açık kapıdan geçebilecek bir şeyin gelmeyeceği konusunda bir peşin fikrim de var. Bunun ifademden anlaşılacağını düşünmüştüm. Teoride mümkün, pratikte değil, diyorum yani. Dolayısıyla kaldırılmış olmasından memnunum. İlk kimin eklediğinin takibini de yaptım. Daha önce biraz değişik bir öncülü varmış o ibarenin ve 2016'da eklenmiş. 2014'te üye olup 2016'dan beri değişiklik yapmamış bir kullanıcı tarafından. Adının önemi yok.
Bu arada tüm bunların devriyelikle ilgisinin de olmadığını not düşmem önemli. Tarafsızlık ihlalleri vandalizm kapsamında değildir ve tarafsızlık ihlali barındıran değişikliği onayladı diye hiçbir devriyenin devriyeliği alınamaz. Bir kullanıcı olarak niteliğinden şüphe duydurur ama o ayrı bir durum. Sapla samanı ayırmamız çok önemli, yoksa çoğu zaman olduğu gibi yanlış bir yere gidiyor konu.
Şunu söyleyerek bitireyim: Dünya görüşü doğrultusunda Vikipedi'nin tarafsızlık ilkesine yalnızca uyar görünerek maddelere yön vermeye çalışan kullanıcılar olmuyor değil. Bunları da mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyoruz. Bu konuda algıladığınız önemli sorunlar varsa hizmetlilere ulaşın, dilerseniz e-posta ile dilerseniz mesaj ile. Temel içerik politikalarımız kadar önemli olan çok az şey var zira.
Vito Genovese 17.05, 7 Temmuz 2020 (UTC)

Şuan maddede var olmayan bir cümlenin neyi tartışılıyor? O cümleyi zamanında ekleyenler, kaynaklı bilginin çıkarılmasına engel olanlar, islam düşmanı gibi ithamla zan altına neden itiliyor? Alenen VP:İNOV, VP:N ve VP:TA ihlali yaratmadan düşüncelerimizi yazamıyor muyuz? Girilen bir savaş/çatışma mı var da saflar belli oluyor? --Pragdonmesaj 17.19, 7 Temmuz 2020 (UTC)

Pragdon, amacımız Vikipediyi korumak değil mi? Tabii ki safımızı belli edeceğiz. Amacımız Vikipediyi korunması, tahrifinin engellenmesi. Bu, İslam'a saldırılarak yapılıyorsa İslam'ı savunacağız, Hristiyanlığa saldırılıyorsa Hristiyanlığı savunacağız, Muhammed'e, İsa'ya, Trump'a saldırıyorsa, o maddeleri koruyacağız, Türk'e, Kürt'e, Ermeni'ye saldırıyorsa, onları koruyacağız. Bununla ilgili geçmişte yaşananları inceleyecek, okuyacak ki, ders alacağız, öğreneceğiz, gelecekte bu tür tahrifatlara izin vermeyeceğiz. Amacımız bir İslam, Hristiyan, Yahudi, Türk ansiklopedisi inşa etmek değil, doğru, tarafsız bilgi sunan bir ansiklopedi inşa etmekse, bunu yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Cümlelerimi izah etmeye çalışırken yanlış anlaşılmak istemem, yukarıda da belirttiğim üzere, İslam'ı da Muhammed'i de İsa'yı da Musa'uı da korumak benim görevim değil, benim için Vikipedide aslolan Vikipedidir, gerisi teferruattır.-TheCatcherInTheRyeileti 17.36, 7 Temmuz 2020 (UTC)
Bu arada kaynaklı bilgiyi tutmaya çalışanlar ile ilgili görüşümü tamamen olumlu olarak belirttim. Onlarla ilgili olumsuz bir düşüncem yok. Şikayetimi doğru ifade edememekten endişe duyarım. Şikayetim, vamdalizm olarak gördüğüm değişiklikleri açık açık yapanlara.-TheCatcherInTheRyeileti 17.50, 7 Temmuz 2020 (UTC)
Mobilden olduğum için tüm bağlantıları inceleme fırsatı bulamıyorum, ancak diğer bağlantıları da incelemek için baktığımda şu değişikliği gördüm:
« Musa (Arapça: موسى, İbranice: מֹשֶׁה Móše), MÖ 13. yüzyılda halkını Mısır'daki esaretten kurtardığına inanılan Yahudi peygamber, öğretmen ve lider.[1] Yahudilik[2], Hristiyanlık[3], İslam[4] ve Bahailikte[5] peygamber kabul edilir. »
sürümü
« Musa (İbranice: מֹשֶׁה Móše), İbrahimî dinlerde bir peygamber; bununla birlikte akademik çevreler Musa'nın tarihsel bir insan değil efsanevi bir figür olduğu konusunda uzlaşmıştır.[1] »
Şekline getirilmiş. Bu bir geri alma ile değil, cümleler bu şekilde değiştirilmiş.
5 kaynak silinmiş, efsanevi bir figür olduğu konusunda uzmanlaşmıştır yargısını bildiren tek (1) kaynak eklenmiş. Vito Genovese, KÇ'den usule göre taşıma gerçekleştirmişsiniz, o halde VP:Ş'de esastan görüşünüzü de duymak isterim. Yaptığınız değişikliklerde adaleti tesis etmeye çalıştığınıza emin olduğum için sormak istiyorum, bu değişiklik masumane yapılmış bir değişiklik mi? Öyle mi algılıyorsunuz? Esasa ilişkin görüşünüzü de belirtebilir misiniz? -TheCatcherInTheRyeileti 17.27, 7 Temmuz 2020 (UTC)
Bu konuları ilgili maddelerin tartışma sayfalarında tartışıp, maddeye uygulasak daha iyi olmaz mı? Neden şikayet sayfasında madde içeriği tartışıyoruz? --Khutuckmsj 17.36, 7 Temmuz 2020 (UTC)
Zaten, Pragdon da belirtmiş, sanırım ilgili değişiklikler maddelerin mevcut sürümde görülmüyormuş. Burada esas olan, benim de bazı başka maddelerde sezdiğim, gizli vandalizm. TBA bazı maddelerde taraflı olarak kullanılıyor (gerçi Vito TBA ihlali vandalizm değildir demiş). Ancak, kaynak eklenerek cümleler koruma altına alınıyor. Cümlelerde değişiklik yapıldığında da kaynaklı bilgi çıkarılıyor deniliyor (tamam - amenna). İki tarafın farklı görüşe sahip olduğu konularda iki görüşe de eşit miktarda yer veremediğimiz durumlarda TBA ihlalleri ortaya çıkıyor. Herkes herhangi bir maddeye iki görüşü de eklemek zoruda değil elbette, ancak neyi kastettiğim anlaşılıyordur sanıyorum. İki görüş varsa ikisine de yer verilmeli. Bunu yapamadığımız için TBA ihlali yaptığımız onlarca madde sıralayabilirim (var olan yüzlercedir).-TheCatcherInTheRyeileti 17.45, 7 Temmuz 2020 (UTC)
Thecatcherintherye, sözünü ettiğin değişiklikle ilgili en temel sorun büyük bir bilgi kaybına yol açması. Bu yüzden şu an yapıldığını görsem her şeyden önce bu nedenle geri alırım. Musa'nın tarihi figür olmadığı ibaresi enwiki maddesinde de ikinci paragrafın ikinci tümcesi olarak iki kaynakla ekli duruyor. Konunun uzmanı değilim ama gerçekten böyle bir durum varsa elbette bunu da maddede tutmak gerekir. Ancak giriş tümcesine doğrudan entegrasyon genel biçem ilkelerimizle tutarlı değil kanımca, tarafsızlıktan öte sorun bu. Tüm bunların üzerine bir de değişikliğin 2018 yılında yapıldığı gerçeği var.
Örnekle anlatayım. Kanımca şu değişiklik ağır bir TBA ihlalidir, açıkça gördüğünüz kaynaklamaya rağmen. Maurice bunu bana ben kendisini engelledikten sonra gösterdi, üzerinden 5 ay geçmişti. Maurice haklıydı ve Ahmet'in bu değişikliği TBA ihlaliydi. Ancak üzerinden 5 ay geçmiş, Ahmet üzerine sayısız değişiklik yapmıştı. O yüzden Ahmet'in ilk dönemlerde yaptığını fark ettiğim bir-iki ihlali de görüp bu konuda bir incelemeye başladım ama çok fazla değişikliği olduğu ve pek yardım alamadığım için sonunu getiremedim. Ben bir değişiklikten engel vereceksem, Maurice'in durumunda olduğu gibi hemen sonrasında olması gerekiyor. 4 ay önceki değişiklik için engel vermem şahsen ve bu sayfada ilan ettiğim milatlarda bunun da büyük bir rolü var. Ama kronikleşmiş, bulgularla destekleyebildiğim bir sorun varsa, o zaman tüm bulguları ortaya koyarak ciddi bir yaptırıma başvurabilirim.
Vikipedi'de kime saldırılıyorsa bunu durdurmamız gerektiği konusunda seninle tamamen aynı fikirdeyim. Bundan sonra da bu tür sorunlara zamanında müdahalede bulunarak kangrenleşmeyi ve bu başlık gibi tepkileri de oluşmadan durdurabileceğimize inanıyorum.
Vito Genovese 18.14, 7 Temmuz 2020 (UTC)

* Biz burada konuşurken ve kendisinin bu konuşmalardan haberi varken Pragdon, Kur'an maddesini yeniden eski haline getiriyor. Ben yapıcı olmaya çalışıyorum ama süreç yıkıcı işliyor. O zaman diğer hizmetlilerinde konudan haberi olması için sesleniyorum: @Chansey, @ToprakM, @HakanIST @Sakhalinio, @Uncitoyen, @Sabri76, @Superyetkin, @Elmacenderesi @Eldarion, @Mskyrider.--GelecekGecmisteGizlidir Mesaj 18.12, 7 Temmuz 2020 (UTC)

Cümlenin ilk hâlinde bana göre de TBA ihlâli mevcuttu fakat Pragdon'un yaptığı değişiklikte herhangi bir TBA ihlâli olmadığı gibi cümle TBA ihlâlinden kurtarılmış. Dünyada milyonlarca insan nasıl dinlere inanıyorsa milyonlarca insan da dinlerin insan uydurması olduğunu düşünüyor ki kaynaklı bir bilgiden söz ediyoruz. Cümle bu hâliyle tam olması gerektiği gibi ama siz bu cümleyi sildirerek veya maddede kalmasını engellemeye çalışarak TBA ihlâli yapmış oluyorsunuz.--Göktürk97 (mesaj) 18.21, 7 Temmuz 2020 (UTC)
Yanlışlık olmuş kusura bakmayın--GelecekGecmisteGizlidir Mesaj 18.25, 7 Temmuz 2020 (UTC)
Göktürk97, lütfen bu ifadeleri 2. kişiye yer vermeden kullanalım.
Bundan sonrası maddenin tartışma sayfasının konusu kanımca.
Vito Genovese 18.28, 7 Temmuz 2020 (UTC)
Şu anda konu baya uzayıp gitmiş, hepsini detaylıca okumak zaman alıyor. @Göktürk97, şunu belirtmem lazım ki, Pragdon'un yaptığı sorunu çözmüyor; aksine büyütmüş gibi. Bu tür şeyleri satır aralarında yazmak doğru değil, ayrıca belirtilmesi gereken tüm fikirlerdir; hepsini toplu bir şekilde, ikiye bölerek veya başka bir makale içinde ele almak gerekir. TBA zaten bunu gerektirir.
düzenleme çakışmasından ötürü alta alındıahmetlii  mesaj  katkılar  18.34, 7 Temmuz 2020 (UTC)
  • Pragdon'un mevzu bahis değişikliği, zannımca, sorunu çözmeye yönelik en uygun değişiklik. Bu şekilde bir değişikliğe katı tepkiler geleceğini düşünmüyorum. Bu şekilde olmasının TBA ihlalinin önüne geçmek için uygun  olmadığını düşünyorum. Yazdığı gibi, öyle olduğunu düşünenler de vardır. ve bu görüşe madde içinde yer vermek doğru olandır.-TheCatcherInTheRyeileti 18.40, 7 Temmuz 2020 (UTC)
  • @Khutuck'un "Niye tartışma sayfalarında konuşulmuyor?" sorusuna hak vermekle beraber, söyleyeceğim şey tek bir maddeyi bağlamadığından dolayı buradaki yazışmaya dahil etmenin doğru olduğunu düşündüm. Bu gibi değişikliklerde "özet" kullanımının önemi ve gerekliliği de ortaya çıkıyordur diye düşünüyorum. @Vito Genovese, @Thecatcherintherye yukarılarda belirtmiş; "kaynaklı bilginin çıkarılması" diye. Doğrudur, fakat bununla sınırlı değil, "kaynaklı bilginin nedensiz, tartışma sayfasına atıfsız veya değişiklik özetinde herhangi bir neden belirtmeksizin çıkarılması" söz konusu. En azından kendi geri aldığım değişiklik için bunu söyleyebilirim. Vito'nun şikayeti kapattığını belirttiği metindeki gibi, bilginin "gerekliliği" üzerine kısa bir özet yazılmış olsa kuvvetle muhtemelen geri almaz ve kabul ederdim zira. Ek olarak; bu gibi değişiklikler fark edildiğinde kullanıcı mesaj sayfası veya maddenin tartışma sayfası kullanılmalı, eğer buralardan sonuç elde edilemez veya durum iyi niyeti aşar nitelikteyse başka yollar aranmalıdır diye düşünüyorum. @GelecekGecmisteGizlidir'in niyeti veya amacı kesinlikle bu değil, biliyorum, ama gazete manşetinden "İşte o ihlâlciler!" gibi fotoğraflı, sıralı bir liste gözümün önüne geldi bu hâliyle. Dr. Coalmesaj 19.21, 7 Temmuz 2020 (UTC)


  • Yukarıda tüm yazanlara genel bir yanıt bırakayım:

Benim kimseyi fişleme gibi bir gayem yok. Asıl ben bu konuyu Köy çeşmesi'nde açarak kendimi fişledim. Çünkü bahsi geçen maddelerdeki değişiklikleri geri aldım/değiştirdim. Ve kimse itiraz etmedi. Ben yukarılarda belirttiğim gibi özellikle Kur'an maddesinde 'bu kadar kişi geri almış, uzun süre sayfada kalmış belki bir bildikleri vardır' diye düşündüm ve yazarkende Ya da ben ihlal olduğunu düşünüyorum ifadesini kullandım. Ama sonuç olarak çoğunluğumuz bahsi geçen cümlenin TBA ihlali olduğunu düşünüyor ve Vikipedi kurallarına göre de TBA ihlali (aksi kabul olursa ya kepenk kapatıp gidelim ya da Vikipedi'yi Ateist ya da taraflı kabul edelim). Benim bahsi geçen cümleyi düzenleyip yayınlamak gibi bir zorunluluğum olmadığı gibi bulunmasıda Vikipedi'ye göre kural ihlali. Bu cümle birçok kez vikipedi kullanıcıları tarafından geri alınmış. Eğer tartışma sayfasına bakarsanız aslında orada da itiraz edilmiş. Yukarıda bilimsel/mantıksal olarak ifade edildiği belirtilmiş. Bunun için teoloji sayfasına bakabilirsiniz. Kur'an sayfasındaki bahsi geçen değişiklik Musa sayfası örnek gösterilerek geri alınmış. Kullanıcılar uyarılmazsa bu şekilde zincirleme değişiklikler olacaktır. Yukarıda uyarılması ile ilgili itiraz gelmiş. Hata/yanlış yapan kullanıcılarda uyarılır illa ki vandalizm yapmış olması gerekmez. Alparslan Türkeş maddesindeki değişikliğe de itiraz gelmiş. Bahsi geçen kişi 'ben Atatürkçüyüm' diyor. Bunu da kabul etmezsek toplanıp her kişinin hangi ideolojiyi savunduğunu tahmin edelim.

Ben bu konuyu da yukarda yazan metnide tepkiler gelebileceğini sezerek yazdım. Çünkü değişiklikleri yapan kullanıcı sayısı 2-3 değil. Köy çeşmesine açtığım başlık ise hiçde iyi niyet varsayılmadı. Benim Vikipedi'de dahil olduğum en büyük tartışma bu oldu. Umarım Vikipedi için yararlı olmuştur. Benim niyetimi iyi kabul eden, yapıcı yorumlar yapan Vikipedistlere teşekkür ederim. İyi vikiler--GelecekGecmisteGizlidir Mesaj 20.32, 7 Temmuz 2020 (UTC)