Uluslararası Birimler Sistemi

metrik sistemin çağdaş biçimi
(Uluslararası Ölçüm Sistemi sayfasından yönlendirildi)

Uluslararası Birimler Sistemi (İngilizce: International System of Units) metrik sistemin çağdaş biçimidir. Dünyanın hemen her ülkesinde kabul görmüş tek resmî ölçü sistemi konumundadır. 7 temel birime dayanmaktadır. Bunlar; saniye, metre, kilogram, amper, kelvin, mol ve kandeladır.