Temel bilimler

Bilimsel keşif ve bilimsel bilginin geliştirilmesi

Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve astronomiyi kapsayan bilimler topluluğuna temel bilimler denir. Diğer bilim dallarına 'temel' oluşturdukları için bu adla anılırlar.