Amper

elektrikte akım şiddeti birimi

Amper (sembolü A), elektrikte akım şiddeti birimidir. Birim zamanda geçen elektrik yükü miktarına elektrik akımının şiddeti denir. Bir iletkenin belli bir kesitinden saniyede bir Coulomb elektrik yükü geçerse, akım şiddeti 1 A olur. Akım şiddeti

formülüne göre hesaplanır;

Q: Elektrik yükü miktarı (Coulomb),
t: Zaman (saniye)
I: Akım şiddeti (Amper).

Akım, iki nokta arasındaki potansiyel farkı nedeniyle oluşur ve şiddeti

şeklinde hesaplanır;

V: Potansiyel farkı (Volt),
R: Direnç (Ohm),
I: Akım şiddeti (Amper).

Elektrik yükü birimi olarak Coulomb kullanılmaktadır. Bir elektronun yükü 1,602*10−19 Coulomb'dur. Yani 6,242 *1018 elektronun yükü 1 coulomb'tur.

Bir şimşek veya yıldırımdaki akımın şiddeti 100.000 A seviyelerine ulaşabilirken, yüksek frekansla çalışan elektronik devrelerinde akım şiddeti μA düzeyindedir.

Ayrıca bakınızDüzenle

Katı Adı Sembol Katı Adı Sembol
100 amper A      
101 dekaamper daA 10–1 desiamper dA
102 hektoamper hA 10–2 santiamper cA
103 kiloamper kA 10–3 miliamper mA
106 megaamper MA 10–6 mikroamper µA
109 gigaamper GA 10–9 nanoamper nA
1012 teraamper TA 10–12 pikoamper pA
1015 petaamper PA 10–15 femtoamper fA
1018 egzaamper EA 10–18 attoamper aA
1021 zettaamper ZA 10–21 zeptoamper zA
1024 yottaamper YA 10–24 yoktoamper yA