Makro, bilgisayar biliminde klavye ve fare ile girilen girdi verileri. Genellikle kullanıcının devamlı yaptığı rutin işleri otomatik ve hızlı olarak yapmak amacıyla daha sonra belli standartlara tabi olarak Microsoft Excel programında veri tablolamada kullanılmış olsa da sonradan çeşitli makro yazılımları sayesinde insan işgücü ve zaman kaybını önleyen, bilgisayarla çalışan iş yerlerinin olmazsa olmaz parçalarından biridir.