gram

kilogramın binde biri olan ölçü birimi

Gram (sembolü g), metrik sistemde bir kütle birimidir. Uluslararası Birimler Sistemi'nde temel kütle birimi olarak kabul edilen kilogramın binde biri veya 1×10−3 kg olarak tanımlanır.

gram (g) SI çarpanları
Alt katlar Katlar
Değer SI sembolü Adı Değer SI sembolü Adı
10−1 g dg desigram 101 g dag dekagram
10−2 g cg santigram 102 g hg hektogram
10−3 g mg miligram 103 g kg kilogram
10−6 g µg mikrogram 106 g Mg megagram
10−9 g ng nanogram 109 g Gg gigagram
10−12 g pg pikogram 1012 g Tg teragram
10−15 g fg femtogram 1015 g Pg petagram
10−18 g ag attogram 1018 g Eg egzagram
10−21 g zg zeptogram 1021 g Zg zettagram
10−24 g yg yoktogram 1024 g Yg yottagram
10−27 g rg rontogram 1027 g Rg ronnagram
10−30 g qg quectogram 1030 g Qg quettagram