Volt

elektrikte kullanılan potansiyel farkı (gerilim) birimi

Volt, elektrikte kullanılan potansiyel farkı (gerilim) birimi. Elektromotor kuvvet birimi de volttur. Bir ohm'luk bir direnç üzerinden, bir amper'lik elektrik akımı geçmesi halinde direncin iki ucu arasındaki gerilim bir volttur.

İngiliz Kraliyet Cemiyeti 1881 senesinde elektromotif kuvvet birimi olan volt'u Alessandro Volta'nın ismine izafeten kabul ederek kullanmaya başlamıştır.

Gerilim= Enerji / Yük = Elekrik gücü / Akım

U= E/Q = P / I

Birim olarak;

Katı Adı Sembol Katı Adı Sembol
100 volt V      
101 dekavolt daV 10–1 desivolt dV
102 hektovolt hV 10–2 santivolt cV
103 kilovolt kV 10–3 milivolt mV
106 megavolt MV 10–6 mikrovolt µV
109 gigavolt GV 10–9 nanovolt nV
1012 teravolt TV 10–12 pikovolt pV
1015 petavolt PV 10–15 femtovolt fV
1018 egzavolt EV 10–18 attovolt aV
1021 zettavolt ZV 10–21 zeptovolt zV
1024 yottavolt YV 10–24 yoktovolt yV