Emniyet Genel Müdürlüğü

Türk Polis Teşkilatı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Türk Polis Teşkilatı, ilk kez 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan, günümüzde Türkiye'deki tüm il ve ilçelerde örgütlenmiş iç güvenlikten sorumlu devlet teşkilatıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü şehirlerde görev yapmakta olup, sahillerde Sahil Güvenlik Komutanlığı, kırsallarda ise Jandarma Genel Komutanlığı sorumludur.[4]

Emniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü kurumsal logosu
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi10 Nisan 1845 (de facto)
24 Haziran 1920 (de jure)[1]
TürüGenel kolluk kuruluşu
BağlılığıT.C. İçişleri Bakanlığı
AdresAyrancı Mahallesi
Dikmen Caddesi 11
06100 Çankaya, Ankara
Personel sayısı316.509 (Şubat 2022 itibarıyla)[2]
Yıllık bütçe₺56.996.086.000 (2022)[3]
Yönetici(ler)
Web sitesiegm.gov.tr
Türk Polisleri
Polis Helikopteri

Merkez teşkilatı bünyesinde Ana Komuta Kontrol, Strateji Geliştirme, Arşiv, Asayiş, Bilgi İşlem, Dış İlişkiler, Güvenlik, Haberleşme, Havacılık, İdari ve Mali işler, İkmal-Bakım, İnşaat-Emlak, İnterpol, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele, Koruma, Kriminal, Özel Harekât, Personel, Sağlık İşleri, Sivil Savunma, Sosyal Hizmetler, Bando, Teftiş Kurulu, Terörle Mücadele Harekât, Trafik Eğitim ve Araştırma, Trafik ve Denetleme, Yabancılar Hudut İltica Daireleri vardır. Taşra teşkilatını ise, il emniyet müdürlükleri ve ilçe emniyet amirlikleri oluşturur. Genel müdürlük, üst kurum ve yönetim bakımından İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır.

Kurumun yapılanması iki şekilde olmuştur. Birincisi Merkez Teşkilatı ve ikincisi ise Taşra Teşkilatı'dır. Merkez Teşkilatı, Daire Başkanlıkları şeklinde yapılanmıştır. Taşra Teşkilatı ise 81 ilde İl Emniyet Müdürlükleri olarak faaliyet yürütmektedir.

Merkez Teşkilatı'ndaki daire başkanlıklarının bazıları direkt olarak emniyet genel müdürüne bağlı olmak ile birlikte diğerleri ise 5 adet emniyet genel müdür yardımcısına bağlı olarak hizmet vermektedir. Taşra teşkilatında ise illerin başında il emniyet müdürü bulunmakta ve ildeki bütün birimler il emniyet müdürüne bağlı olmaktadır.

Türkiye sınırları içerisinde, belediye teşkilatlanması tamamlanmış olan il, ilçe ve beldelerde güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmakta; daha küçük birimlerin ve yapılaşmaya açılmamış alanların güvenliği ise Jandarma Genel Komutanlığı, sahil ve denizlerimizde ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sağlanmaktadır.

Polis Akademisi'ne bağlı Polis Eğitim Merkezleri (PEM) tarafından, hizmet öncesi eğitiminin tamamı ise Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) isimli eğitim birimleri tarafından verilmektedir. Polis Akademisinde ilk derece amirlik eğitimi veren PAEM mezunları komiser yardımcısı rütbesi ile göreve başlarlar. Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde çeşitli alanlarda lisans eğitimi almış olanlar 6 aylık mesleki eğitim ile polis memuru olarak göreve başlarlar. Polis Meslek Yüksek Okullarında ise eğitim 2 yıllık önlisans seviyesinde olup mezunlar polis memuru rütbesiyle göreve başlamaktadırlar.[5]

Tarihçe

değiştir
 
Kulluk Neferi Karakol Bekleyen Yeniçeri
Keçeli Yeniçeri Neferi
Odabaşı Yeniçeri Kışlası Amiri
Kulluk Bayrakdarı Emniyet Amiri
 
Cellât İdam Hükümlerini İnfaza Memur
Cellât başı Cellâtların Amiri
Subaşı Şehrin İnzibat Amiri
Asesbaşı Yeniçeri Ocağı İnzibat Amiri
Böcek Başı Gizli Polis Amiri

Polis tarihi Türk tarihi ile başlamıştır.[6] Tarih boyunca çeşitli devletler kurmuş olan Türkler kamu düzeni ve güvenliğini ulusal savunma ile birlikte yürütmüşlerdir.[6]

Eski Türklerde Polis

değiştir

Eski Türkler'de kamu düzen ve güvenliği işleri Subaşı'lar tarafından belli yasalara uygun olarak yürütülmüştür. Oğuz Han'ın Oğuz Türesi, Cengiz Han'ın Uluğ Yasası, Timur'un Tüzükkatı o devirlerin belli başlı hukuk kuralları örnek olarak gösterilebilir. Bu yasalarda, suçların önlenmesi kadar işlenen suçlarda suçluların yakalanmasına da önem verilmiştir. Eski Türklerde polis teşkilatı bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere askerî teşkilat içinde yer almış ve askerî özellikler göstermiştir.

Osmanlı Devleti'nde Polis

değiştir

1299-1453 Dönemi

değiştir

Osman Bey Karacahisarı ele geçirdiği zaman, kentin yönetimini oğlu Orhan Bey'e vermiş ve onun yanına arkadaşı olan Gündüz Alp'i de Subaşı olarak tayin etmiştir. Bu kişi bugünkü anlamda ilk Polis Amiridir. Subaşılar barış döneminde savaş için gerekli olan askerleri disipline etmek ve eğitmekle birlikte, kentin dirlik ve düzenini de sağlamışlardır. Savaş zamanında ise yetiştirdikleri kıtalara komuta etmişlerdir.

Osmanlı'da polis teşkilatı, askerî teşkilat kadrosu içinde yer almış, askerî amirler aynı zamanda Polis Amiri olarak da görev yapmışlardır. Devlet ve ordu teşkilatı zamanla büyümüş Padişahlar bütün yönetsel, askerî ve bunlarla birlikte ülkede kamu düzen ve güvenliğinin sağlanması işlerini, devlet ricali ve halk karşısında kendilerini temsil eden sadrazamlar vasıtasıyla yürütmüşlerdir. Bu nedenle sadrazamlar, bu görevler için özel memurlar, tebdil çuhadarlar kullanmışlardır.

1453-1826 Dönemi

değiştir

Emniyet makamları; Sadrazam, Yeniçeri ağası, Falakacı, Cebecibaşı ve Cebeciler, Kaptanpaşa, Topçubaşı ve Topçular, Bostancıbaşılar, Kadı ve Böcekcibaşından oluşmuştur. En büyük sorumlu olan Yeniçeri Ağası, suç işleyenleri Falakacılara dövdürmüş ve hapsettirmiştir. Falakacılar, Yeniçeri Ağasının emri altında, falaka taşıyan acemi oğlanlardan oluşmuştur.

Cebecibaşı ve Cebeciler; Ayasofya, Kocapaşa ve Ahırkapı taraflarının, Kaptanpaşa; Kasımpaşa ve Galata semtinin, Topçubaşı ve Topçular; Tophane semti ile Beyoğlu'nun, Bostancıbaşı ve Bostancılar; Üsküdar, Eyüp, Kağıthane, Boğaziçi, Kadıköy, Adalar ve Kağıthane, Boğaziçi, Kadıköy, Adalar ve Ayastebanos'un, kamu düzen ve güvenliğini sağlamışlardır. Böcekçibaşılar ise, suçluları izleme ve yakalama işleriyle uğraşmışlardır. Ayrıca Başkent'de sadrazamın, illerde de valilerin emrinde "Baştebdil" adı verilen İstihbarat Şefi çalışmıştır. Bu dönemde "Kadı"lar da polis görevi yapmaya devam etmiş, Sadrazam ve Yeniçeri Ağası'ndan sonra, Adli, İdari ve Yerel Yönetim işleri yanında, İstanbul, Galata, Üsküdar ve Eyüp Kadılıkları, polisiyle işleri, özellikle ahlak zabıtasına ait işlerin yürütülmesinde polis amiri olarak görev yapmışlardır.

Taşrada ise, Kapıkulu ve Eyalet Askerleri iç düzen ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu tutulmuş, şehir ve kasabalarda Kollukçular, Yasakçılar, Bekçiler, Edirne Şehri ve çevresinde Bostancı Ocağı, Halep ve çevresinde Çöl Beyleri polis hizmeti görmüşlerdir.

1908 - 1920 Dönemi

değiştir

İkinci Meşrutiyet ilanı ile 1908 yılında Fransa ve Almanya'daki polis teşkilatları esas alınarak Osmanlı'daki polis teşkilatının yeniden organize edilmesi kararlaştırılmış ve 22 Temmuz 1909 tarihinde çıkarılan "İstanbul Vilayeti ve Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Teşkilatına Dair Kanun" ile 31 Mart İsyanından sonra Zaptiye Nezâreti kaldırılarak, yerine Dahiliye Nezaretine bağlı ve memlekete şamil polis işlerinin yürütülmesiyle görevli "Emniyet Umumiye Müdürlüğü" ve İstanbul Vilayetine bağlı bir polis müdüriyeti kurulmuştur. General Ali Galip Pasiner, Emniyet Umumiye Müdürlüğü'ne 12 Ağustos 1909 tarihinde tayin edilmiştir. Aynı yıl içinde Avrupa memleketlerinin polis işlerine dair bir inceleme seyahati yapmış ve polisin teşkilatının bugünkü esasını oluşturmuştur.

21 Mayıs 1913 tarihli Polis Nizamnamesi, İkinci Meşrutiyet devrinin koşullarına ve zamanın ihtiyaçlarına göre hazırlanmış ve bu Nizamname ile polisin örgütlenmesi, görev ve yetkileri, personelin dereceleri, sınıfları, mesleğe giriş, yükselme ve diğer tüm özlük işleri, soruşturma, yargılama, istifa, tayin, izin cezalandırma işleri, levazım işleri, polis karakolları ve görevleri, polisin kıyafeti ve davranış biçimleri yeniden düzenlenmiştir.[kaynak belirtilmeli]

Kurtuluş Savaşında Polis

değiştir

Mondros Mütarekesi'nin yapıldığı 1918 tarihinden, Milli Polis Teşkilatının kurulduğu 24 Haziran 1920 tarihine kadar, bütün yurtta Osmanlı Devletinin Polisi olarak hizmet etmiştir. 24 Haziran 1920 tarihinden, İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi'nin kaldırıldığı 24 Şubat 1923 tarihine kadar geçen sürede ise polis teşkilatı ikilemiş, birisi merkezi İstanbul'da ve Osmanlı Devletine tabi olarak Türk Kurtuluş Savaşı boyunca ve gittikçe daralmış olan bir bölgede ve yalnızca İstanbul'da, diğeri ise, merkezi Ankara'da hızla genişlemiş olan bir bölgede, İstanbul hariç Misak-ı Milli ile çizilen sınırlar içinde faaliyet göstermiştir.

24 Haziran 1920 de Milli Hükûmetin Emniyeti Umumiye Müdürlüğü kurulmuş, 1 genel müdür, 1 genel müdür yardımcısı ile emniyet, seyrisefer, memurin şubelerinden ve 6 kişilik Teftiş Kurulundan oluşan küçük bir kadro ile çalışmaya başlamıştır.[kaynak belirtilmeli]

Ankara'da Millî Hükûmetin Emniye-i Umumiyesi Erzurum Milletvekili Durak Bey tarafından 1920 de teşkilatlandırılmaya başlanmış, aynı yıl içinde A. Naci Bey, 1923 yılında Halit Bey Emniyet Genel Müdürü olarak görev almışlardır.

Bağlı birimler

değiştir
 
Emniyet Genel Müdürlüğü sancağı

Merkez teşkilatı

değiştir
 • Asayiş Daire Başkanlığı
 • Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlığı
 • Belge Yönetimi Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
 • Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı
 • Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü
 • Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • Güvenlik Dairesi Başkanlığı
 • Haberleşme Dairesi Başkanlığı
 • Havacılık Dairesi Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı
 • İnterpol Dairesi Başkanlığı
 • İstihbarat Başkanlığı
 • Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
 • Koordinasyon ve Harekât Dairesi Başkanlığı
 • Koruma Dairesi Başkanlığı
 • Kriminal Dairesi Başkanlığı
 • Özel Harekat Başkanlığı
 • Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı
 • Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
 • Personel Dairesi Başkanlığı
 • Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı
 • Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı
 • Trafik Başkanlığı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Dairesi Başkanlığı
 • Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Dairesi Başkanlığı

Yurtdışı teşkilatı

değiştir
 • Emniyet Müşavirlikleri
 • Emniyet Ataşelikleri

Taşra teşkilatı

değiştir
Merkeze bağlı taşra teşkilatı
 • Polis Akademisi Başkanlığı
  • Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (PAEM): Emniyet Teşkilatına ilk, orta ve üst yönetici amir yetiştiren eğitim birimidir.
  • Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri (PMYO): Emniyet Teşkilatına Polis Memuru yetiştiren ön lisans düzeyinde eğitim birimidir.
  • Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri (POMEM): Emniyet Teşkilatına Polis Memuru yetiştiren lisans ve önlisans mezunlarının başvurabildiği kurs nevinden eğitim birimidir.
  • Polis Eğitim Merkezi Müdürlükleri (PEM): Emniyet Teşkilatının hizmet içi eğitimini sağlayan eğitim birimidir.
 • Kriminal Polis Laboratuvarlıkları Müdürlükleri
 • Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlükleri
İl ve ilçe teşkilatı
 • İl Emniyet Müdürlükleri
  • İlçe Emniyet Müdürlükleri
  • İlçe Emniyet Amirlikleri

Görevleri

değiştir

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevleri şunlar olarak açıklanmıştır;

 1. Genel emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik hizmetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 2. Asayiş suçundan toplumun nasıl korunacağı hakkında halkın bilgilendirilmesi, çocukların ve gençlerin suça yönelmelerini ve suçta kullanılmalarını önleyici tedbirlerin alınması hizmetlerini yürütmek,
 3. Asayiş suçları hakkındaki bilgi ve istatistikleri değerlendirmek, suç analizi yapmak veya yaptırmak ve bunları değerlendirerek asayiş suçlarının önlenmesi için suçla mücadele yöntemlerini belirlemek, taşra teşkilatının çalışmalarına yön vermek ve toplumun her zaman için Türk polisine güvenmesini sağlamaktır.

Bu görevlerin uygulama sahası, ilgili yönetmelik uyarınca il ve ilçe belediye sınırlarının içidir.[7]

Görev çeşitleri

değiştir

Trafik Polisi

değiştir

Trafik Polisi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan, şehir içinde, şehir dışında, otoyollarda, gerekli trafik denetlemeleri, hız kontrolleri, trafik kazaları gibi görev alanları bulunan kolluk kuvvetlerinin bir koludur. Trafik akışını sağlamak ve akışın devamlılığı için trafiği yönetmek, sürücü belgesi kontrolü yapmak ve kurallara uyulup uyulmadığını tespit etmek, işlenen trafik suçları için tutanak hazırlamak, sürücü ve taşıtların bilgilerini tutup arşivlemek ve eldeki verileri değerlendirmek başlıca görevleridir. Kendi içinde Şehir içi trafik, Otoyol trafik ve Bölge trafik gibi kollara ayrılırlar.[8]

Deniz Polisi

değiştir

Deniz Polisi Liman sahalarında, körfezlerde ve iç sularda görevli polis gücüdür. Denizlerdeki adli ve idari işlerden emniyet adına sorumlu birimdir. Aynı zamanda Polis Kurbağa Adamlarda bu birime bağlıdır. Polis Kurbağa Adamlar denizlerde, göllerde nehirlerdeki arama kurtarma faaliyetlerini yürütür.[9]

Motosikletli Polisler

değiştir
 
Motosikletli polis aracı

Motosikletli Polisler "Yunuslar" ve "Şahinler" olmak üzere iki çeşittir. Yunuslar daha çok asayişle ilgili konulara müdahil olmakla birlikte, genelde toplu gezerler ve bir motosiklete iki kişi binerler. Öndeki öncü, arkada oturan artçı diye adlandırılır. Artçı elinde silah taşır. Kıyafetleri kırmızı siyah ve beyaz renklerden oluşmaktadır. Armalarında başında kep bulunan bir yunus figürü yer alır. Şahinler ise Yunusların aksine motosiklete genelde tek binerler ve tek motor halinde devriye gezerler. Bölgelerindeki trafik aksamalarına ve yoğunluklarına ayrıca trafik kazalarına bakarlar. Bu görevlerinin yanı sıra normal polislik görevlerini de (asayiş) sağlamakla yükümlüdürler. Şahinler genelde eskort ve yol açma hizmetlerinde kullanılmakla birlikte olaylara hızlı müdahaleleri ve sempatik polis tavırlarıyla insanlara daha yakın görünmektedirler. Şahinlerin kıyafeti fosforlu sarıdan yeşile dönmüş ayrıca lacivert ve beyaz da bulunmaktadır. Armalarında bir pençesinde şimşek gagasında da zeytin dalı bulunan şahin figürü yer almaktadır.[10]

Hava Polisi

değiştir

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı 19 Ekim 1981 tarihinde kurulmuştu.

Havacılık Daire Başkanlığının görevleri asayiş ve kaçakçılıkla mücadele hizmetlerinde yardımcı olmanın dışında, Türkiye'nin terör örgütü ilan ettiği örgütlere mensup kişi yakalanması için özel harekât timlerinin ve malzemelerinin havadan nakli ve bu amaçla da özel harekât timleriyle müşterek eğitim yapılması, ayrıca karayolları üzerinde trafik kontrolü, V.I.P.'nin havadan taşınması, hasta ve yaralıların havadan nakli, belli noktalar arası kurye hizmeti gibi hizmetleri yapmakla birlikte, personelinin uçuş ve bakım konularında eğitimi ve tabii afetlerde de halkımıza havadan yardım malzemesi taşınmasıdır.[11]

Çocuk Polisi

değiştir

Polisin çocuklara yönelik olarak yürüttüğü hizmetler konusunda ve ayrıca 0-18 yaş grubu çocukların gelişim özellikleri, davranış bilimleri, mülakat teknikleri, iletişim becerisi ve en önemlisi topluma kazandırma gibi konularda özel eğitim almış bir polis birimidir.

Terörle mücadele (TEM)

değiştir

1924 yılında Emniyet Umumiye Müdür Muavinliğine bağlı olarak devletin genel güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve yıkıcı faaliyetlerle mücadeleyi yürütmek üzere kurulmuş olan 1. Şube ile başlamıştır.

Birinci Şube, 4 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe giren 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 9. maddesiyle Güvenlik Dairesi Başkanlığı bünyesinde "Yıkıcı Faaliyetler Şubesi" ne dönüştürülmüştür.

Türkiye'nin "ülke güvenliğini tehdit eden yıkıcı faaliyetler" olarak değerlendiği olayların 1970'li yıllardan itibaren silahlı eylemler ile başlaması üzerine, bu örgütlerle karşı mücadele yürütülebilmesi ve koordine edilmesi amacıyla, Güvenlik Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Yıkıcı Faaliyetler Şubesi, 1986 yılında “Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi Başkanlığı” adıyla yeniden örgütlenmiştir.[12]

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)

değiştir

Sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları, silah mühimmat, tarihî eser, nükleer madde, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, yolsuzluk, kara para aklama, bireysel ve özel sektör yolsuzlukları ile organize suçlarla mücadele görevini üstlenen KOM, ilk olarak 3 Ocak 1980 tarihinde İçişleri Bakanlığı onayı ile "Kaçakçılık Daire Başkanlığı" olarak kuruldu. 1 Nisan 1981 tarihinde de "Kuruluş ve Çalışma Yönergesi" Onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevik Kuvvet

değiştir

Çevik Kuvvet, kanunlar çerçevesinde yapılan toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde düzeni sağlaması, katılımcıları koruması ve gerektiğinde toplumsal olaylara müdahale etmesi amacıyla Emniyet Teşkilatı bünyesinde oluşturulan polis birimidir.[13]

Özel Harekat

değiştir

Özel Harekât, terörizm ve kaçakçılık gibi olaylarla ilişkili yerleşkelere yapılan ani baskın görevlerinde yer alır. Olağanüstü durumlara hazırlıklıdırlar. Üstün eğitim ve teçhizata sahiptirler.[14]

Rütbe dereceleri ve işaretleri

değiştir
Polis Amirleri Polis Memurları Çarşı ve Mahalle Bekçileri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emniyet Genel Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Emniyet Amiri Başkomiser Komiser Komiser yardımcısı Kıdemli Başpolis Başpolis Polis memuru Bekçi

Emniyet Genel Müdürlüğünde bulunan branşlar

değiştir
 • Asayiş
 • Bando
 • Çocuk Büro
 • Bomba Uzmanı
 • Şahin
 • Yunus
 • Trafik
 • Yaya Trafik
 • Toplum Destekli Polis
 • Bekçi
 • Bilgi Teknolojileri
 • Gemi Adamı
 • Kurbağa Adam
 • Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
 • Kriminal
 • İstihbarat
 • Muhabere
 • Narkotik
 • Havacılık
 • Çevik Kuvvet
 • Özel Harekât
 • Tanık Koruma
 • Terörle Mücadele
 • Cumhurbaşkanlığı Koruma
 • Olay Yeri İnceleme
 • Cinayet Büro

[15]

Envanter

değiştir

Tabancalar

değiştir

Hafif Makineli Silah

değiştir

İsyan Kontrol

değiştir

Araçlar

değiştir

Helikopter

değiştir

Popüler kültürde

değiştir

Roman:

Dizi:

Film:

"Görev Başındayız"

değiştir
Harici video
  Görev Başındayız (YouTube)

2005 yılında, Türk Polis Teşkilatının 160. Kuruluş Günü için yapılan şarkıdır. Şarkıyı Özcan Deniz ve Işın Karaca beraber seslendirmiştir. The Veleds grubu da şarkının rap bölümlerinde eşlik etmiştir. Şarkının sözlerini Zeynep Talu yazmış olup, müziği ise Feyyaz Kuruş'a aittir. Şarkıya çekilen klipte sanat ve spor dünyasından birçok ünlü yer almıştır. Klibi Oğuzhan Tercan yönetmiş, görüntü yönetmenliğini ise Soykut Turan yapmıştır. Hava çekimleri ise Uğur İçbak tarafından gerçekleştirilmiştir. Erman Toroğlu, Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın, Beyazıt Öztürk, Hülya Avşar, Kadir Çöpdemir, Cem Yılmaz, Ferdi Akarnur, Özgür Ozan, Ebru Gündeş, Alişan, Kenan İmirzalıoğlu, Şafak Sezer gibi ünlü isimler şarkıyı seslendiren Işın Karaca ve The Veleds'e eşlik etmiştir. Özcan Deniz klipte yer almamıştır. Klibin sonunda Cem Yılmaz alkolmetreye üfleyerek kısa bir espri yapmaktadır. Klipte Polis Teşkilatı ile ilgili görüntüler bulunmaktadır.

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
 1. ^ "Tarihçe". www.egm.gov.tr. Emniyet Genel Müdürlüğü. 19 Nisan 2001 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ağustos 2020. 
 2. ^ "Emniyet Genel Müdürlüğünün 2021 yılı faaliyet raporu" (PDF). egm.gov.tr. 14 Şubat 2022. s. 23. 20 Haziran 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ağustos 2022. 
 3. ^ "Emniyet Genel Müdürlüğünün 2021 yılı faaliyet raporu" (PDF). egm.gov.tr. 14 Şubat 2022. s. 11. 20 Haziran 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ağustos 2022. 
 4. ^ "JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU" (PDF). T.C. Resmi Gazate. 10 Mart 1983. 19 Mart 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Nisan 2021. 
 5. ^ "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu" (PDF). resmigazete.gov.tr. 29 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 30 Kasım 2018. 
 6. ^ a b "TÜRK POLİS TARİHİNİN KÖKENLERİ" (PDF). Doç. Dr. Yücel YİĞİT. Polis Akademisi Başkanlığı. 2016. ISBN 978-605-4619-42-9. 3 Şubat 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Nisan 2021. 
 7. ^ "Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelik" (PDF). mevzuat.gov.tr. 28 Aralık 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ekim 2018. 
 8. ^ "Trafik Polisi". 12 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2020. 
 9. ^ "Deniz Polisi". 12 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2020. 
 10. ^ "Motosikletli Polis Timleri". 12 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2020. 
 11. ^ "Havacılık Daire Başkanlığı". 29 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2020. 
 12. ^ "Terörle Mücadele". 29 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2020. 
 13. ^ "Çevik Kuvvet". 12 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2020. 
 14. ^ "Özel Harekat Polisi". 24 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mayıs 2020. 
 15. ^ "EGM İlgili Yönetmelik". 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 16. ^ "Cadillac Gage Commando". 22 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ocak 2023. 
 17. ^ "Emniyete ilk ATAK helikopteri teslim edildi". 17 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Şubat 2021. 

Dış bağlantılar

değiştir

Resmî site