Zabtiye Nezâreti

(Zaptiye Nezâreti sayfasından yönlendirildi)

Zabtiye Nezâreti, Osmanlı Devleti’nde asayiş ve güvenlikten sorumlu bakanlık.

Zabtiye Nezâreti
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi 4 Aralık 1879
Önceki kurum
  • Zabtiye Müşîriyyeti
Kapanış tarihi 4 Ağustos 1909
Sonraki kurum
Türü Genel kolluk kuruluşu

Osmanlı Devleti’nde kuruluşundan itibaren asayiş ve güvenlikten sorumlu çeşitli görevliler vardı. Tanzimat Dönemi’nde ise 31 Mart 1845 tarihli bir müzekkere ile “polis” adıyla bir teşkilât kuruldu. Ardından da önce Zabtiye Müşîriyyeti (15 Şubat 1846) sonra Zabtiye Nezareti (4 Aralık 1879) teşkil edilerek asayiş ve güvenlik işleri bunlara devredildi. II. Meşrutiyet’in ilânından sonra da başlangıçta yeni nazırlar atamak suretiyle Zabtiye Nezâreti ıslah edilmeye çalışıldı. Ancak bundan istenen netice alınamayınca nezaret kaldırıldı ve yerine Emniyyet-i Umûmiyye Müdîriyyeti kuruldu (4 Ağustos 1909). İlk umûm müdür olarak da Hareket Ordusu Kumandanlarından Miralay Galip Bey (Pasiner) atandı.[1]

Zaptiye MüşirleriDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Nureddin Van (Aralık 2012). "II. Meşrutiyetin İlânından Sonra Polis Teşkilâtının Değişimi Ve Dönüşümü". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34. s. 281. Erişim tarihi: 23 Ocak 2022.