Mahalle bekçisi

Mahalle bekçisi, Türkiye'de genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmakla görevli silahlı bir kolluk olarak istihdam edilir[1]. 24 Nisan 1914 tarihli Çarşı ve Mahallât Bekçileri Hakkındaki Kanun ile oluşturuldu ve 14 Temmuz 1966 tarihli 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile yeniden düzenlendi.[2][3] 1974 yılında bekçi alımları durdu ve 2008 yılında yardmcı hizmetler sınıfında bulunan Çarşı ve Mahalle Bekçileri Emniyet Hizmetleri sınıfına alınarak göreve devam ettiler.[4] Nisan 2017'de çıkarılan 690 sayılı kanun hükmünde kararname ile yeniden personel alımı gerçekleştirildi.[5]

İlk olarak 20 ilde 69'u kadın 9 bin 433 bekçi alımı yapıldı. Halen 69'u kadın olmak üzere 21 bin 347 Çarşı ve Mahalle Bekçisi ülke genelinde görev yapıyor.[6] Çarşı ve mahalle bekçilerinin yeniden göreve başlamasıyla ülkedeki mal varlığına karşı işlenen suçlarda belirgin şekilde düşüş yaşanmıştır.[7]

EğitimleriDüzenle

Temel hukuk, demokrasi ve insan hakları devletin idari yapısı, sosyal psikoloji ve toplumsal olaylar, kitle yönetimi, halkla ilişkiler ve iletişim, trafik güvenliği ve ilk yardım bilgisi, mesleki yazışma, mevzuat, silah ve atış bilgisi, müdahale yöntem ve teknikleri, uygulamalı bekçilik ve yanaşık düzen konularında 90 gün eğitim veriliyor.[6]

KaynakçaDüzenle