Tophane

Wikimedia anlam ayrımı sayfası
  • Tophane, Beyoğlu
    • Tophane Sarayı ya da Tophane Kasrı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Tophane semtinde Osmanlı döneminde kurulmuş olan kasırdır.
  • Tophane Çeşmesi İstanbul’un Tophane Meydanı’nda yer alan Sultan I. Mahmut tarafından 1732 yılında yaptırılmış, bir meydan çeşmesidir.
  • Tophane-i Hümâyun 1921 yılında "Askeri Fabrikaları Umum Müdürlüğü" haline dönüştürülmüştür.
  • Tophane Kışlası. II. Mehmet zamanında top döktürülmesi için yaptırılan, 19. yüzyılda çıkan yangınla harap olan ancak daha sonra yeniden yapılan bir kışladır
  • Tophane Müşiri, Osmanlı Devleti'nde 1826'dan 1908'e dek kullanılan ve topçu sınıfının komutanlarına verilen askeri unvandı.
  • Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı, II. Abdülhamit'in askeri komutanlarından Tophane Müşiri Mustafa Zeki Paşa tarafından İtalyan mimar Alexandre Vallaury
  • Tophane Sokağı veya Toopkhaneh Sokağı (Türkçe: Antik Tahran). Bu bölge'ye Antik Tahran'da denir. Toopkhaneh sokağı, İran'ın ve dünya'nın kabul ettiği en
  • Tophane Saat Kulesi: