Besin

(Gıda sayfasından yönlendirildi)

Besin, yaşamı sürdürmek için gereksinim duyulan inorganik ve organik kimyasal maddeleri topluca belirten terim.

Besin maddelerini oluşturan temel bileşenler, besin zinciri çevriminin birer parçasıdırlar.

Bitkileri besleyen mineral tuzlar ikiye ayrılır:

  • Makrobesinler: Bedene yüksek oranda gerekli olan mikrobesinler azot, fosfor ve potasyum içerirler.
  • Mikrobesinler: Beden için gerekli olmakla birlikte bakır, çinko ve molibden gibi makro besinler aşırı alındıklarında zehirleyici etki gösterirler.

Bkz. Vücut için Gerekli besinler

Dış bağlantılarDüzenle