Sentetik, birden fazla parça ile oluşturulmuş, genellikle yapaylık iması taşıyan bir terimdir. Sentetik terimi aşağıdaki bağlamlara gönderme yapabilir:

Bilim değiştir

Endüstri değiştir

Diğer değiştir