İnorganik bileşik

Biyolojide su, mineral, asit, baz, tuzlar gibi canlıların yapısında bulunan ancak canlı olmayan veya bir canlı tarafından üretilmemiş bileşikler
(İnorganik sayfasından yönlendirildi)

İnorganik, organik olmayan anlamına gelir. Biyolojide su, mineral, asit, baz, tuzlar gibi canlıların yapısında bulunan ancak canlı olmayan veya bir canlı tarafından üretilmemiş bileşiklerdir. Doğadan hazır olarak alınırlar. Su hariç inorganik maddelerin üretimi mümkündür.

İnorganik bileşikler, sıklıkla karbon taşımayan moleküller. Bunlara örnek olarak da, anyonlar veya katyonlar olarak sınıflandırılan çeşitli iyonik bileşikler ile kovalent bileşikleri verebiliriz.

Fotosentez yapabilen canlılar (algler, bitkiler ve siyanobakteri) inorganik maddeleri sentezleyerek organik maddeler oluştururlar.

İnorganik bileşikler canlı yapısına katılır ve metabolik reaksiyonlarda düzenleyici görevi görür.

  • iyonlardan meydana gelmişlerdir.
  • Yapılarındaki atomlar birbirlerine iyonik bağlarla bağlanmışlardır.
  • Suda çok çözünürken, organik çözücülerde az çözünürler.
  • Sulu çözeltileri elektriği iletir.
  • Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
  • Isıya dayanıklıdırlar ve buharlaşmaları zordur.
  • Çok sayıda element içerirler.
  • Örnek: NaCl, KClO3, Fe2O3