Katyon, elektronları protonlarından daha az olan ve bunun sonucunda elektronların perdeleme etkisinin azaldığı iyona verilen addır. İsmi, pozitif yüklü iyonların katota çekiminden dolayı verilmiştir.

Yaygın Katyonlar
Bilinen adı Formülü Tarihi Adı
Basit Katyonlar
Aluminyum Al3+
Baryum Ba2+
Berilyum Be2+
Sezyum Cs+
Kalsiyum Ca2+
Krom(II) Cr2+ Kromez
Krom(III) Cr3+ Kromik
Krom(VI) Cr6+ Kromil
Kobalt(II) Co2+
Kobalt(III) Co3+
Bakır(I) Cu+
Bakır(II) Cu2+
Galyum Ga3+
Helyum He2+ (Alfa parçacığı)
Hidrojen H+ (Proton)
Demir(II) Fe2+ Ferro
Demir(III) Fe3+ Ferri
Kurşun(II) Pb2+
Kurşun(IV) Pb4+
Lityum Li+
Magnezyum Mg2+
Mangan(II) Mn2+ Manganez
Mangan(III) Mn3+ Manganik
Mangan(IV) Mn4+ Manganil
Mangan(VII) Mn7+
Cıva(II) Hg2+
Nikel(II) Ni2+
Nikel(III) Ni3+
Potasyum K+
Gümüş Ag+
Sodyum Na+
Stronsiyum Sr2+
Kalay(II) Sn2+
Kalay(IV) Sn4+
Çinko Zn2+
Arsenik As3+
Çok Atomlu Katyonlar
Amonyum NH4+
Hidronyum H3O+
Nitronyum NO2+
Cıva(I) Hg22+