Fonksiyon grafiği

Matematiksel ifade

Matematik'te bir fonksiyon’un grafiği, sıralı çiftlerin kümesidir.

fonksiyonun grafiği

Burada

ve 'in gerçek sayılar olduğu durumda bu çiftler iki boyutlu uzay’daki noktaların Kartezyen koordinatlarıdır ve dolayısıyla bu düzlemin alt kümesini oluşturur.

Bilim, mühendislik, teknoloji finans ve diğer alanlarda grafikler birçok amaç için kullanılır.

ÖrneklerDeğiştir

 
f(x)=x3 - 9x fonksiyonunun grafiği

Bir değişkenli fonksiyonlarDeğiştir

Bir değişkenli fonksiyonun grafiği şöyledir:

 

Buradaki sıralı çiftler şöyle ifade edilir:

{(1,a), (2,d), (3,c)}.

Reel doğruda tanımlı olan üçüncü dereceden bir polinomun grafiği şöyledir:

 

Bunun sıralı çiftleri şöyle ifade edilir:

{(x, x3-9x) : x, bir reel sayıdır}.

Bu küme eğer kartezyen koordinat sisteminde çizilirse, yandaki şekildeki gibi bir eğri olur.

İki değişkenli fonksiyonlarDeğiştir

 
f(x, y) = sin(x2cos(y2) trigonometrik fonksiyonunun grafiği.

Tüm reel doğruda tanımlı trigonometrik fonksiyonun grafiği şöyledir:

f(x, y) = sin(x2cos(y2)

Bunun kümesi:

{(x, y, sin(x2cos(y2)) : x ve y, reel sayıdır}.

Bu küme eğer kartezyen koordinat sisteminde çizilirse, yandaki şekildeki gibi bir yüzey olur.

İki boyutlu (X,Y) kartezyen koordinat sistemindeki bu kümeyi, üçüncü koordinatı (Z) ile birlikte görmek için renk kullanılır.

Normalin grafiğiDeğiştir

  biçiminde n değişkenli bir f fonksiyonunun normalinin grafiği şöyledir:

 

(bir sabit ile çarpımı). Bunu görmek için,   fonksiyonunun bir kümedeki grafiğini göz önünde bulundurmak ve kümede   normalini kullanmak gerekir.

Fonksiyon grafiği çizim araçlarıDeğiştir

DonanımDeğiştir

YazılımDeğiştir