Matematikte reel doğru veya reel sayı doğrusu, noktaları reel sayı olan bir doğrudur. Bu reel doğru, tüm R reel sayılarının kümesidir. Bu küme geometrik uzay olarak görülür ve bir boyutlu Öklid uzayı olarak adlandırılır. Bir vektör uzayı (veya metrik uzay, topolojik uzay) gibi düşünülebilinir.

Reel doğru

Reel sayılar kümesi genellikle R (veya alternatif olarak, ya da “R”) sembolü ile gösterilir. Birinci Öklid uzayı olduğundan dolayı bazen R1 ile de gösterilir.

Bu madde, geometri, topoloji ve gerçel analizdeki bir R geometrik uzayını ele alır. Reel sayılar ayrıca cebirde bir cisim olarak önemli rol oynar.