Küme

matematiksel anlamda tanımsız bir kavramdır. Bu kavram "nesneler topluluğu veya yığını" olarak yorumlanabilir.

Küme, matematiksel anlamda tanımsız bir kavramdır. Bu kavram "nesneler topluluğu veya yığını" olarak yorumlanmaktadır. Bu tanımdaki "nesne" soyut ya da somut bir şeydir. Fakat her ne olursa olsun iyi tanımlanmış olan bir şeyi, bir eşyayı ifade etmektedir. Örneğin, "Tüm canlılar topluluğu", "Dilimiz alfabesindeki harflerin topluluğu", "Masamın üzerindeki tüm kâğıtlar" tümcelerindeki nesnelerin anlaşılabilir, belirgin oldukları, kısaca iyi tanımlı oldukları açıkça ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu tümcelerin her biri bir kümeyi tarif etmektedir. O halde, matematikte "İyi tanımlı nesnelerin topluluğuna küme denir." biçiminde bir tanımlama yapılmaktadır.

Tanımda geçen nesne sözcüğü aslında yeterince açıklık ifade eden bir sözcük değildir. Ama sezgisel olarak, kümeyi oluşturan nesnelerin iyice tanımlı olduklarını; yani belirgin, başka nesnelerden ayırt edilebilir şeyler olduklarını düşünüyoruz demektir. Bir bakıma, bir kümeyi oluşturan nesnelerin tek tek neler olduklarını düşünmekten çok, bir arada düşünebilir olmaları önemsenir.

Bir kümeyi oluşturan nesnelere o kümenin ögeleri veya elemanları adı verilir. Güneş, evrendeki yıldızlar kümesinin bir ögesidir. Bir kümenin ögesi olan nesne o kümenin içinde veya kümeye aittir. Küme tanımına göre bir öge ya kümenin içinde ya da içinde değildir.

İki kümenin kesişimi her iki kümede bulunan ortak ögelerden oluşur. Venn diyagramında gösterimi.

Küme Kavramının KökeniDeğiştir

Küme kavramının matematiğe Georg Cantor (1845-1918) ile girdiği kabul edilir. Georg Cantor kümeyi iyi tanımlanmış ve birbirinden farklı nesneler topluluğu olarak tanımlamaktadır.[1] İyi tanımlanmış ile kastedilen, herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan bir tanımdır.

Cantor'dan öncede, adına küme denilmese bile matematikçiler bu kavramı yer yer örtülü bir şekilde kullanırdı. Cantor, kümeler kuramının temellerine ilişkin kapsamlı soruları ortaya koydu. Bu gelişmeler, matematiğe ve özellikle formalist akıma 20. yüzyılın ilk yarısında katkı verdi.

Küme KavramlarıDeğiştir

 • Eğer a elemanı A kümesine aitse bu ifade   olarak; ait değilse   biçiminde göstermektedir.
 • A kümesinin eleman sayısı belirtilirken s(A) veya m(A) ifadesi kullanılmaktadır.
 • A ile B'nin kesişimi   şeklinde gösterilmektedir.
 • A ile B'nin birleşimi   şeklinde gösterilmektedir.
 • A'nın B'den farkı  , B'nin A'dan farkı   olarak gösterilmektedir.
 • Eğer A kümesinin elemanlarının aynısı B kümesinde de varsa   (A,B'nin alt kümesidir.) veya   (B, A'yı kapsar.) ifadesi kullanılmaktadır. Eğer yoksa sembollerin üstüne bir çizik atılmaktadır.
 • Hiçbir ögesi bulunmayan kümeye boş küme denir. Boş küme,     ya da   şeklinde gösterilmektedir. Boş küme, bütün kümelerin alt kümesidir.
 • Bütün kümeleri kapsayan kümeye evrensel küme denir. Evrensel küme   şeklinde gösterilir.
 • Eğer   ise A, B kümesine denktir. Eğer A ve B kümelerinin elemanları aynıysa  , hiçbir elemanları aynı değilse ayrık küme   olurlar.
 •   kümesinde A'dan ayrık olan elemanlar gösterilirken, bu elemanlar A'nın tümleyeni   kümesinde toplanır. A'nın üstünde bir virgül veya kısa çizgi olarak gösterilir.

Kümelerin GösterimiDeğiştir

Kümenin elemanları aşağıdaki 3 yolla gösterilebilir.

 • Liste Yöntemi: Kümenin elemanları     sembolü içine, her bir elemanın arasına virgül konularak yazılır. Örneğin,   ise,   tür.
 • Ortak özelik yöntemi: Kümenin elemanlarını, daha somut ya da daha kolay algılanır biçimde gerektiğinde sözel, gerektiğinde matematiksel bir ifade olarak ortaya koyma biçimidir.   Burada " " ifadesi "öyle x'lerden oluşur ki" diye okunur. Bu ifade   biçiminde de yazılmaktadır.
 • Şema Yöntemi: Küme, kapalı bir eğri içinde her eleman bir nokta ile gösterilip noktanın yanına elemanın adı yazılarak (sol üstteki resim) gösterilir. Bu gösterime Venn şeması ile gösterimi denir.

Kullanılan SimgelerDeğiştir

Simge Simgenin açıklaması Simge Simgenin açıklaması
Elemanıdır Birleşim
Elemanı değildir Kesişim
Eleman olarak kapsar Birden fazla küme bileşenleri
Alt kümesi Boş küme
Üst kümesi Ne yaklaşık ne de fiili olarak
Alt küme veya eşit Küçük veya eşit
Üst küme veya eşit Büyük veya eşit
Eşit değil Küçük değil
< Küçüktür Küçük veya eşit değil
> Büyüktür Büyük veya eşit değil
Denktir Denk değil
Hemen hemen eşit Yaklaşık olarak eşit
Benzer Küçük eşit veya büyük
Çok daha büyük Çok daha küçük
= Eşit Eşit değil

Eşit Küme ve Denk KümeDeğiştir

Aynı elemanlardan oluşan kümelere eşit kümeler denir. Eleman sayıları eşit olan kümelere denk kümeler denir.

 • A kümesi B kümesine eşit ise   biçiminde gösterilir.
 • C kümesi D kümesine denk ise   biçiminde gösterilir.

Önemli Not: Eşit olan kümeler aynı zamanda denktir. Fakat denk kümeler eşit olmayabilir.

Boş KümeDeğiştir

Hiçbir elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Boş küme     veya   sembolleri ile gösterilir.

Önemli Not:   kümesi, boş küme ifade etmemektedir. Bu küme bir elemana sahiptir.

Özel Sayı KümeleriDeğiştir

 
Özel Sayı Kümelerinin Şematik Gösterimi
 •   veya  , doğal sayılar kümesi:   (bazı matematikçiler 0'ı dahil etmemektedir.) [2]
 •   veya  , tam sayılar kümesi (negatif tam sayılar, pozitif tam sayılar ve 0 dahil):   [2]
 •   veya  , rasyonel sayılar kümesi (tam sayılar ve kesirli ifadeler dahil):  . Örneğin,   ve   [2]
 •   veya  , reel sayılar kümesi: [rasyonel sayılar kümesi ve irrasyonel sayılar kümesi (  gibi kesirli ifade biçiminde yazılamayan cebirsel sayıların yanı sıra   ve   gibi sayılar) dahil] [2]
 •   veya  , karmaşık sayılar kümesi:  . Örneğin,  .[2]

Yukarıda yer alan sayı kümelerinin her biri sonsuz sayıda elemana sahiptir. Her biri bulunduğu satırın altında yer alan kümelerin bir alt kümesidir.

Pozitif veya negatif sayı kümeleri, küme sembolünün üzerine   veya   sembolü konularak ifade edilmektedir. Örneğin; pozitif tam sayılar kümesi  , negatif tam sayılar kümesi  biçiminde ifade edilmektedir.

Evrensel KümeDeğiştir

Üzerinde işlem yapılan, bütün kümeleri kapsayan kümeye evrensel küme denir. Evrensel küme genellikle   ile gösterilmektedir. Yabancı kaynaklarda çoğunlukla   ile gösterilmektedir.[3]

Ayrıca BakınızDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

 1. ^ Dauben, Joseph W. (1979). Georg Cantor: His Mathematics and Philosophy of the Infinite. Boston: Harvard University Press. ISBN 0-691-02447-2. 
 2. ^ a b c d e George Tourlakis (13 February 2003). Lectures in Logic and Set Theory: Volume 2, Set Theory 27 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Cambridge University Press. p. 137. ISBN 978-1-139-43943-5.
 3. ^ Stoll, Robert R. (1979). Set Theory and Logic. Mineola, N.Y.: Dover Publications. ISBN 0-486-63829-4.