Öge

küme teorisinde kümeyi oluşturan belirgin nesnelerden herhangi biri

Öge veya eleman, kümeler kuramında bir kümeye ait olan, fakat aynı zamanda tanımsız terimlerinden biridir. Kümelerin ya da genel olarak sınıfların ögesi olur.

ZFC kuramına göre sadece kümeler, kümelerin ögesi olabilir. Örneğin 4 sayısı, N doğal sayılar kümesinin bir ögesidir. Nitekim 4 = {0,1,2,3} bir kümedir. Hiç elemanı olmayan kümeye boş küme denir.

Mimaride öge

değiştir

Mimarlıkta öge kavramı bağımsız olarak da var olabilen ancak bir araya getirilmeleri ile bir bütünü oluşturan yapı parçalarına verilen isimdir. Örneğin Antik Yunan mimarlığında abakus ve echinus mimari ögelerdirler.