Echinus

Echinus, antik mimarlıkta sütun başlıklarını oluşturan elemanlardan biri. Genellikle kenarları oval ve dış bükey kesitli silme görünümüne sahip olan echinuslar özellikle dor düzeninde abakusun hemen altında yer alırlar. Dor Düzenindeki başlığın kendi içinde gelişmesi ile birlikte ekhinusta da değişmeler görülür. Erken Arkaik ve Arkaik dönemde yayvan olan ekhinuslar, zamanla yayvanlığını yitirip dikleşirler. Bu değişiklik ile beraber başlık daha sert bir görünüm almıştır.

Echinus