Eşleme (matematik)

Matematikte, eşleme terimi, özel bir yapıya sahip olabilen bir fonksiyonu veya kategori teorisinde fonksiyonlardan daha genel olan bir morfizmi ifade eder. Ayrıca, mantıkta ve çizge kuramında daha az bilinen kullanımları vardır.

Fonksiyon olarak eşlemeDüzenle

Matematiğin birçok dalında, eşleme terimi bir fonksiyonu ifade eder; bazen bu terim belirli bir özelliğe sahip fonksiyonları tanımlar. Örneğin, topoloji alanında "eşleme" bir sürekli fonksiyonu, lineer cebir alanında ise bir lineer dönüşümü belirtir.

Morfizm olarak eşlemeDüzenle

Kategori teorisinde, eşleme sıklıkla morfizm ile eşanlamlı olarak kullanılır, dolayısıyla bir fonksiyondan daha genel bir anlamı vardır.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Simmons, H. (2011). An Introduction to Category Theory. Cambridge University Press. s. 2. ISBN 9781139503327.