Trigonometrik fonksiyonlar

Trigonometrik fonksiyonlar, matematikte bir açının işlevi olarak geçen fonksiyonlardır. Geometride üçgenleri incelerken ve periyodik olarak tekrarlanan olayları incelerken sıklıkla kullanılırlar. Genel olarak bir açısı belirli dik üçgenlerde herhangi iki kenarın oranı olarak belirtilirler, ancak birim çemberdeki belirli doğru parçalarının uzunlukları olarak da tanımlanabilirler. Daha çağdaş tanımlarda sonsuz seriler veya belirli bir türevsel denklemin çözümü olarak geçerler.

Trigonometrik işlevlerin birim çember üzerinde gösterilmesi
Trigonometrik fonksiyonlar: Sinüs, Kosinüs, Tanjant, Kotanjant, Sekant, Kosekant
f(x) = sin(x) ve f(x) = cos(x) işlevlerinin kartezyen uzayında grafiksel gösterimi

Çağdaş kullanımda, aşağıdaki tabloda da gösterildiği üzere altı tane temel trigonometrik fonksiyon vardır. Özellikle son dördünde, bu bağıntılar bu fonksiyonların tanımları olarak geçer, ama bu fonksiyonlar geometrik veya başka yollardan da tanımlanabilirler, ve bu bağıntılar o yollardan da çıkarılabilir. Bu fonksiyonlar arasındaki birçok bağıntı trigonometrik ifadeler sayfasında görülebilir.

Fonksiyon Kısaltma İlişki
Sinüs sin
Kosinüs cos
Tanjant tan
Kotanjant cot
Sekant sec
Kosekant csc
(veya cosec)

Sinüs ve Kosinüs fonksiyonlarıDüzenle

1. f(x)=sin(x) işlevi dik üçgen'de Karşı dik kenar'ın Hipotenüs'e oranıdır. Koordinat Düzleminde "y" ekseni olarak tabir edilir. Bu işlevin tanım aralığı [-1,1] dir. Yani, Sinx -1 den küçük 1 den büyük olamaz.

2. f(x)=cos(x) işlevi dik üçgende Komşu dik kenar'ın Hipotenüse oranıdır. Koordinat düzleminde "x" ekseni olarak tabir edilir. Tanım aralığı f(x)=sinx işleviyle aynıdır.

Sinüs ve Kosinüs işlevleri arasında Pisagor teoreminden çıkarılabilen; Sin²x+Cos²x=1 bağıntısı vardır.

Tanjant ve Kotanjant işlevleriDüzenle

3. f(x)=tanx işlevi dik üçgende Karşı dik kenar'ın Komşu dik kenara oranıdır. Koordinat Düzleminde Birim çembere "x" ekseninin pozitif tarafında teğet ve x eksenine diktir. Tanım aralığı [-∞,+∞] dır.ayrıca tanx.cotx=1 dir.

4. f(x)=cotx işlevi dik üçgende Komşu dik kenar'ın Karşı Dik kenara oranıdır. Koordinat Düzleminde Birim çembere "y" ekseninin pozitif yönünde teğet ve y eksenine diktir. Tanım aralığı [-∞,+∞] dır.

Tanjant ve Kotanjant işlevleri arasında birim çemberde benzerlik yapılarak veya Pisagor teoreminden bulunabilen Tanx.Cotx=1 bağıntısı vardır.

Trigonometrik fonksiyonların özel değerleriDüzenle

Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi Trigonometrik fonksiyonların bazı yaygın olarak kullanılan özel değerleri vardır,

Fonksiyon              
sin              
cos              
tan              [1]
cot  [1]            
sec              [1]
csc  [1]            

Birim çemberde tanımlarDüzenle

Bu altı trigonometrik fonksiyon birim çember'de tanımlanabilir, yarıçapı bir birim olan çemberdir. Birim çember tanımı pratik hesaplamada çok yararlar sağlar; aslında çoğu açıları için dik üçgeni kullanabiliriz.açılar 0 ve π/2 radyan'la sınırlı değildir. Birim çember bütün pozitif ve negatif açıların trigonometrik değerlerini tanımlar

Ayrıca tek bir görsel resim Aynı anda tüm önemli üçgenlerin içinde saklanmasını sağlar Pisagor teoremi'nden yararlanılarak birim çemberde şu denklemi kurabiliriz

 

Bu resim bazı yaygın açıları,negatif ve pozitif yöndeki ölçüleri, radyan ölçülerini içerir ,x-ekseninin pozitif yarısının orijinden çizilen doğru ile yaptığı açı θdır, bu birim çemberle kesişir. x- ve y-koordinatlarının bu kesim noktası ile kesiştiği nokta sırasıyla cos θ ve sin θ, değerlerine eşittir. Hipotenüs burada 1'e eşittir. böylece sin θ = y/1 ve cos θ = x/1 olacaktır

Bu değerlerin, kolay biçimde hafızaya alındığını aklınızda bulundurunuz

 

15°,18º,36º,54°,72º değerleri ve 75° için eldeleri aşağıdadır.

 
 
 
 
 
 

3º, 6º, 9º, 81º, 84º, ve 87º için değerleri analitik olarak hesaplanabilr.

 
 
 
 
 
 
Sinüs ve kosinüs fonksiyonları Kartezyen düzlemde grafikle gösterilebilir.

2π ve daha büyük açılar için az-2π ve daha küçük açılar için çember etrafında sadece bir daire etrafında dönmeye devam ederler

sin ve cos periyodik fonksiyon ve periodu 2π'dir
 
 

herhangi bir açı θ ve herhangi bir tam sayı  k 'dır.

Seri tanımlarıDüzenle

 
The sine function (blue) is closely approximated by its Taylor polynomial of degree 7 (pink) for a full cycle centered on the origin.

Trigonometrik fonksiyonların Taylor serisi'ne açılımları aşağıdaki gibidir. bütün x:[2] gerçek sayılar için

 

Bu iki serinin şu toplamı Euler formülü'nü verir: cos x + i sin x = eix. Diğer serilerde bulunabilir.[3] Aşağıdaki trigonometrik fonksiyonlar için:

Un ninci üst/alt sayı'dır,
Bn ninci Bernoulli sayısı'dır, ve
En (aşağıda) ninci Euler sayısı'dır.

Tanjant

 

Eğer seri tanjant fonksiyonu ilgili faktöriyelleri ile ifade edilecekse,kombinatorik yorumlamada,kardinal teksayıların sonlu sayıda permutasyon alternatifleri vardır bunlar "tanjant sayıları" olarak adlandırılır .[4]

Kosekant

 

Secant

 

Eğer seri sekant fonksiyonu ilgili faktöriyelleri ile ifade edilecekse,kombinatorik yorumlamada, kardinal teksayıların sonlu sayıda permutasyon alternatifleri vardır bunlar "sekant sayıları" olarak adlandırılır .[4]

Kotanjant

 

kotanjant fonksiyonu ve ters fonksiyonlar için:[5]

 

Bu eşitlik Herglotz hilesi ile ispat edilir.[6] -inci ve  -inci terimleri birleştirilerek mutlak yakınsak seri:

 

Üstel fonksiyonlar ve karmaşık sayılarla İlişkisiDüzenle

 
Euler formulünün üç boyutlu heliksle gösterimi, birim çemberin 2-D ortogonal parçası ile başlıyor, sin ve cos (θ yerine = t ).
 

Bu eşitlik Euler formülüdür. Karmaşık analizin geometrik yorumlanmasının esasını oluşturur. Örnek olarak Karmaşık düzlem'de birim çemberin e ix, parametrizasyonu gibi. Buradaki paramatreler cos ve sin'dir. Euler formülü ile aşağıdaki sin ve cos trigonometrik eşitlikler yazılabilir:

 
 

Dahası,trigonometrik fonksiyonların bu karmaşık argümanları için z tanımını sağlar :

 
 

burada i 2 = −1. sine ve cos tam fonksiyon'dur. Ayrıca, x saf gerçeldir,

 
 

Ayrıca argümanları gerçek ve sanal kısımları bakımından karmaşık sinüs ve kosinüs fonksiyonları ifade etmek bazen yararlıdır.

 
 

Bu (sin, cos) fonksiyonlarından yararlanılarak hiperbolik gerçek (sinh, cosh) karşılıkları bulunabilir.

Karmaşık grafikDüzenle

Aralık değerinin parlaklığın büyüklüğü (mutlak değeri) gösterir. Parlaklığı siyah olan değer sıfırdır. Renk tonu pozitif reel eksenle ölçülen, argüman veya açı ile değişir.(more)

Ayrıca bakınızDüzenle

NotlarDüzenle

  1. ^ a b c d Abramowitz, Milton and Irene A. Stegun, p.74
  2. ^ See Ahlfors, pages 43–44.
  3. ^ Abramowitz; Weisstein.
  4. ^ a b Stanley, Enumerative Combinatorics, Vol I., page 149
  5. ^ Aigner, Martin; Ziegler, Günter M. (2000). Proofs from THE BOOK. Second (Second bas.). Springer-Verlag. s. 149. ISBN 978-3-642-00855-9. 20 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Haziran 2012. 
  6. ^ Remmert, Reinhold (1991). Theory of complex functions. Springer. s. 327. ISBN 0-387-97195-5. 18 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Haziran 2012. , Extract of page 327 7 Haziran 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

Vikikitapta bu konu hakkında daha fazla bilgi var: