Aziz

(Azize sayfasından yönlendirildi)

Aziz (kadın ise azîze) veya Aya (Roma Yunancası aslı "ἅγιος"), Hristiyanlıkta iyilikleriyle tanınmış kutsal kişi. Bu unvan Hristiyan otoritelerince sonradan (genellikle kişi hayatta değilken) verilir. Hristiyan toplumu için önemli işler başarmış, üstün ahlaklı kişiler sonradan kilise tarafından aziz ilân edilebilir.

EtimolojiDüzenle

Arapça kökenli azîz sözcüğü ermiş anlamına gelir.[1] Günlük kullanımda sevilen ve sayılan kimseleri tanımlamakta kullanılır.[1] Sözcüğün dişi formlarından "muazzez", Türkçede yaygın bir kadın ismidir.[2]

TarihçeDüzenle

İsa için Yeni Ahit’te kullanılmayan bu sıfat, Pavlus'un mektupları ile Vahiy kitabında İsa’ya inananlar için “mukaddes” anlamında kullanılmıştır.[3] Hristiyan inancındaki bazı önemli azizler ve yortu günleri şu şekildedir:[4]

Azizler ListesiDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b "aziz." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 6 Eylül 2012
  2. ^ "muazzez." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 6 Eylül 2012
  3. ^ Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınevi. Ankara, 2009. ISBN 978-605-5738-26-6 s.171, 783
  4. ^ Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü 2 Ocak 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Phoenix Yayınevi. Ankara, 2009. ISBN 978-605-5738-26-6 s.783-785