Yusuf (Yeni Ahit)

Hristiyan aziz, Meryem'in kocası ve İsa'nın dünyevi babası

Yusuf (bahsi MS 1. yüzyıl, Nasıra, Celile[2]), Hristiyanlığa göre İsa'nın dünyevi babası olan Yahudi bir marangozdu. Hristiyanlıkta Aziz olarak kabul edilir ve 19 Mart "Aziz Yusuf Günü", 1 Mayıs "İşçi Aziz Yusuf Günü" olarak kutlanır.[2] Yeni Ahit'te İsa'nın dünyevi babası ve Bakire Meryem'in eşi olarak bahsedilir. Yusuf'tan özellikle Matta ve Luka İncillerinde bahsedilir. Roma Katolik inanışına göre evrensel kilisenin baş azizi ve koruyucusudur.[2]

Yusuf
Meryem'in kocası
İsa'nın evlat babası
KutsayanlarKatolik Kilisesi, Doğu Ortodoks Kilisesi, Lüteryan Kilisesi, Anglikan Komünyonu
Yortu
Koruyucu azizKatolik Kilisesi, Babalar, İşçiler, Evli insanlar, Göçmenler, Hastalar ve ölenler

Yusuf Davud'un soyundan geliyordu. İsa, mensubu olduğu Yahudi toplumunda Yusuf'un oğlu İsa olarak anılırdı.[3]

Meryem ile evlenmesi değiştir

Yusuf Meryem ile Beşaret döneminde evlendi.[4] Evlendikten sonra, Meryem'in evlenmeden önce hamile kaldığını öğrendi.[2] Matta İncili'ne göre "doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için"[5] ondan sessizce ayrılmaya karar verdi; ancak bir melek Yusuf'a rüyasında görünerek "Davut oğlu Yusuf, Meryemi kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruhtandır" dedi.[6]

İsa'nın Beytüllahim'de doğmasının ardından Müneccimler tarafından ziyaret edildiler. Bir meleğin Yusuf'a Yahudiye'nin kralı Hirodes'in (Herod) çocuğa zarar vereceğini haber vermesi üzerine ailece Mısır'a göçtüler. Aynı melek daha sonra Yusuf'a Hirodes'in öldüğünü ve Kutsal Topraklar'a geri dönmeleri gerektiğini söyledi.[2]

Başlarına bir şey gelmesinden korkan Yusuf, Meryem ve İsa Beytüllahim'e dönmeyerek Celile'nin Nasıra kasabasına yerleştiler.[7] Burada Yusuf İsa'ya marangozluk öğretti. İncillerde Yusuf'tan son olarak, Meryem ile birlikte panik halinde üç gündür kayıp olan İsa'yı ararlarken bahsedilir. İsa'yı Tapınak'ta bulurlar ve Meryem gibi Yusuf da henüz 12 yaşında bir çocuk olan İsa'nın ironik sorusunu anlamakta güçlük çeker: "Beni niçin arayıp durdunuz? Babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz?"[8]

Yusuf'un ne zaman öldüğü kesin olarak bilinmemekle birlikte İsa öğretilerine başlamadan önce öldüğü düşünülür.[2] İncillerde İsa'nın çarmıha gerilmesi esnasında Yusuf'tan hiç bahsedilmez.[9]

Sonraki dönem efsaneler değiştir

Yusuf hakkındaki apokrif olmayan metinlerin bazıları aşırı derecede abartılı ya da kurgusaldır. 2. yüzyılda yazılan Protevangelium of James ve 4. yüzyıla ait Marangoz Yusuf Tarihçesi Yusuf'un Meryem'le evlendiğinde çocuklu bir dul olduğunu iddia eder. Bu iddia İsa'nın kardeşi olup olmadığı konusunda kafaları karıştırmıştır. Ayrıca Yusuf'un 111 yıl yaşadığını konusunda dayanaksız iddialar vardır. Yusuf hakkında uydurulan efsaneler farklı bir Yusuf imajı yaratılmasına ve Hristiyanlıkta saygıyla anılmasının gecikmesine neden olmuştur.[2]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Domar: the calendrical and liturgical cycle of the Armenian Apostolic Orthodox Church 2003, Armenian Orthodox Theological Research Institute, 2002, p. 530-1.
  2. ^ a b c d e f g "Joseph, Saint." Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010
  3. ^ Luka İncili 4:22; Yuhanna İncili 1:45; 6:42
  4. ^ "Joseph, St." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
  5. ^ Matta İncili 1:19
  6. ^ Matta İncili 1:20
  7. ^ Matta İncili 2:22-23
  8. ^ Luka İncili 2:49
  9. ^ Yuhanna İncili 19:26-27