Nasıra

İsrail Devleti'nde yerleşim birimi

Nasıra, İsrail'in Aşağı Celile bölgesinde yer alan tarihî bir şehirdir. Nüfusu 2006 yılı sayımlarında 64.500 çıkmış Nasıra'nın, yüzölçümü 14,2 km2'dir. İncil'de Meryem ve kocası Marangoz Yusuf'un memleketi olarak geçer. İsa'nın çocukluğunun geçtiği yerdir ve Hristiyanlıktaki en önemli hac merkezlerinden birisidir.

Nasıra'dan bir görüntü

İsa'nın doğum yeri Beytüllahim olarak kabul edilmekle birlikte memleketi sıklıkla Nasıra olarak geçer. Hristiyan kaynaklarda İsa, zaman zaman "Nasıralı İsa" olarak anılır. Bu nedenle Hristiyanlık dini "Nasranilik" olarak da adlandırılır.

Kaynakça değiştir