Yıldız falcıları anlamı için astroloji maddesine bakınız.
Antik Med kastı Maguşlar için Mecusî maddesine bakınız.

Müneccimler[1] veya yıldızbilimciler[2] (Latince: Magus, Farsça: Maguš, Yunanca: μάγος), Hristiyan geleneğinde bebek İsa'ya "Yahudilerin kralı" olarak hürmetlerini sunmak için doğudan geldiğine ve hediye olarak altın, günnük ve mür getirdiğine inanılan soylu âlimlerdir.Kitâb-ı Mukaddes'te isimlerinden ya da kral olduklarından bahsedilmez[3] ancak sonraki dönem efsanelerde Gaspar, Melkior ve Baltazar isimli üç kral oldukları söylenir. Batı efsanelerinde üç kişi, doğu efsanelerinde 12 kişi oldukları söylenir.

Köken bilimi

değiştir

Maguşlar, Ahameniş İmparatorluğu'nun MÖ 550'de kurulmasına kadar olan dönemde yaşamış dini bir Pers kastıydı.[4] Perslerin dini ve cenazevi işlerine bakıyorlardı. Sonradan Zerdüşt dinini kabul ettiler ve Zurvanizm mezhebini oluşturdular. 10. yüzyıldan sonra Zurvanizmle ilgili bir kayda rastlanmaz.

Farsçadan sırasıyla Yunancaya ve Latinceye geçmiş Maguş sözcüğü Kitabı Mukaddes'in Türkçe çevirilerinde müneccim, kâhin veya yıldızbilimci olarak geçer.

Magus sözcüğü Batılı dillerde büyü anlamına gelen magic vb. sözcüklerin kökenini oluşturur.[5]

Kitabı Mukaddes'te

değiştir
 
Maguşların Hayranlığı, Bartolomé Esteban Murillo'nun eseri.

Kitabı Mukaddes'te Maguşlardan sadece Matta İncili'nin ikinci bölümünde bahsedilir:

İsa'nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye'nin Beytlehem Kenti'nde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler: "Yahudiler'in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik."23 Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu.4 Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu.5 "Yahudiye'nin Beytlehem Kenti'nde" dediler. "Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır:6 'Ey sen, Yahuda'daki Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! Çünkü halkım İsrail'i güdecek önder Senden çıkacak.'"7 Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi.8 "Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulunca bana haber verin, ben de gelip ona tapınayım" diyerek onları Beytlehem'e gönderdi.9 Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu, çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu.10 Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular.11 Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günnük ve mür sundular.12 Sonra gördükleri bir düşte Hirodes'in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Kitabı Mukaddes, Matta 2:1, Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul, 1985
  2. ^ Kutsal Kitap, Matta 2:1, Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul, Şubat 2002
  3. ^ "Matta İncili, 2. bölüm". 24 Temmuz 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Kasım 2008. 
  4. ^ "magus." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
  5. ^ "magic." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003. From Greek magike (art of a magus)

Ayrıca bakınız

değiştir