Ana menüyü aç

Alman alfabesi, Almanca'nın yazımında kullanılan alfabedir. Latin alfabesinden türemiş olup 26 harf, üç umlaut ile bir eszetten oluşur.

Büyük harf A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü [1]
Küçük harf a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä ö ü ß

İçindekiler

HarflerDüzenle

Harf okunuşu UFA
A a a [ʔaː]
B b be [beː]
C c ce [tseː]
D d de [deː]
E e e [ʔeː]
F f eff [ʔɛf]
G g ge [geː]
H h ha [haː]
I i i [ʔiː]
J j jott [jɔt], [jeː]2
K k ka [kaː]
L l ell [ʔɛl]
M m emm [ʔɛm]
N n enn [ʔɛn]
O o o [ʔoː]
P p pe [peː]
Q q qu, que [kuː], [kveː]2
R r err [ʔɛʁ]
S s ess [ʔɛs]
T t te [teː]
U u u [u]
V v vau [faʊ̯]
W w we [veː]
X x ix [ʔɪks]
Y y ypsilon ['ʔʏpsilɔn], [ʔʏˈpsiːlɔn]2
Z z zett [t͡sɛt]
Ä ä ä [ʔɛː]
Ö ö ö [ʔøː]
Ü ü ü [u]
ẞ ß1 eszett, scharfes ess2 [ɛs'tsɛt], ['ʃaʁfɘs 'ʔɛs]

Yabancı dillerin klavyelerinde, E-Posta adreslerinde veya kullanıcı adlarda ä, ö, ü ve ß harflerinin kullanımı mümkün olmadığı zaman, bu harflere alternatif olarak ae, oe, ue ve ss yazılabilir. Bunun dışında harflerin alternatif yazılışı desteklenmez ve yanlış olarak görülür.

Almanca'da sadece %0,01 oranla kullanılan é harfi, Almanca'ya Fransızca kelimelerden girmiştir. Böylece é harfi, Alman Alfabesinde bulunmayan harflerin arasından Almancada en çok kullanılan harftir. É harfi ile Günlük hayatta görülen en sık kelimelere şunlardır: Café, Charité, Déjà-vu, Exposé, Rosé

  1.  İsviçre Almancası'nda kullanılmamaktadır.
  1.  Avusturya Almancası

Çift ve özel seslerDüzenle

Harfin birliği Sözgelişi Söyleniş İPA'ile Söylenişi Türkçe Harfine Yorum(lar)
au daima aɔ̹ aw  
äu g.oy eu     oy  
b son p p  
ch son x h "-en" sözleri ile (örn., machen, Kuchen)
ch son ç h küçültmeler ile (örn., Mädchen, Kuchen) ve bazı adıllar ile (örn., ich, mich)
d son t t  
dsch daima ʤ c seyrek
ei daima ​⁠aɪ̯⁠ ay  
en son ə̆n ın olağ. fiilin soneklerile gibi
er ilk ɛɐ eğa  
er son ɐ  
eu daima ɔʏ oy  
ey daima ​⁠aɪ̯⁠ ay  
g son k k  
h sesli harfden sonra ◌ˑ ğ* *yani, daha uzun sessiz harf
ie daima î  
ng son ŋ ñ  
r sesli harfden sonra ɜ/ˑ ğ  
sch daima ʃ ş  
s ilk yahut sesli harfleri arasına z z  
s başka yere s s  
ss daima s s tıpkı ­ß gibi
t son tʰ/t͈ th* *yani, t'i ya işitilebilir nefesile ya kuvvetile
tsch daima ʧ ç  

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Official rules of German spelling updated, Rat für deutsche Rechtschreibung, 29 Haziran 2017, 29 Haziran 2017 tarihinde erişildi.