Amerika Birleşik Devletleri Kongresi

Amerika Birleşik Devletleri'nin yasama organı
(ABD Kongresi sayfasından yönlendirildi)

Birleşik Devletler Kongresi (İngilizceUnited States Congress), Birleşik Devletler federal hükûmetinin iki meclisli yasama organıdır ve iki bölümden oluşur: Temsilciler Meclisi ve Senato. 435 temsilci ve 100 senatör olmak üzere toplam 535 üyeden oluşur. Toplam sayısı 435 olan Temsilciler Meclisi üyeleri dar bölge sistemiyle iki yıllığına seçilirler.

Amerika Birleşik Devletleri
Kongresi

United States Congress
118. Dönem
Arma veya logo
Tür
Tür
Alt meclislerSenato
Temsilciler Meclisi
Başkanlık
Kamala Harris(D)
20 Ocak 2021 tarihinden beri
Temsilciler Meclisi Başkanı
Mike Johnson(R)
25 Ekim 2023 tarihinden beri
Senato Geçici Başkanvekili
Patty Murray(D)
3 Ocak 2023 tarihinden beri
Yapı
Sandalye535 üye:
100 senatör
435 temsilci
6 oy hakkı olmayan üye
Senato siyasi grupları
 •   Cumhuriyetçi (49)
 •   Demokrat (47)
 •   Bağımsız (4)
Temsilciler Meclisi siyasi grupları
Seçimler
Senato son seçimleri
8 Kasım 2022
Temsilciler Meclisi son seçimleri
8 Kasım 2022
Toplantı yeri
Amerikan Kongre Binası
Washington, DC, ABD
Website
congress.gov

Temsilciler Meclisi sandalyeleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre eyaletlere paylaştırılır. Her 10 yılda bir nüfusu artan veya azalan eyaletlerin temsilcilerinin sayısının artması veya azalması mümkündür. Ancak en az nüfuslu olan eyaletlerin bile en az bir temsilci hakkı vardır. ABD Senatosu, ABD'nin 50 eyaletinin her birinden seçilen 2 (eşit sayıda) senatörden gelen toplam 100 üyeden oluşur. ABD Senatosunun üçte biri her 2 yılda bir yapılan seçimlerle yenilenir. Üyeler genellikle Cumhuriyetçi Parti veya Demokrat Partiden oluşur. Nadiren üçüncü parti veya bağımsız senatörler vardır. Her senatörün bir sonraki seçime kadar olan görev süresi 6 yıldır.

ABD Kongresi'ne seçilen ilk Müslüman ise Keith Ellison olmuştur.

Tarihçe

değiştir

Birinci Kıta Kongresinde Kuzey Amerika'nın on üç kolonisinden on iki temsilci bir araya geldi.[1] 4 Temmuz 1776'da İkinci Kıta Kongresi, yeni ulustan "Amerika Birleşik Devletleri" olarak söz ederek Bağımsızlık Bildirgesi'ni kabul etti. 1781'deki Konfederasyon Maddeleri, her eyaletin çoğu karar üzerinde veto hakkı olduğu eyaletler arasında eşit temsilli Tek Meclisli organ olan Konfederasyon Kongresi'ni kurdu. Kongrenin yürütme yetkisi vardı ama yasama yetkisi yoktu ve federal yargı deniz kuvvetleriyle sınırlıydı[2] ve vergi toplama, ticareti düzenleme veya yasaları uygulama yetkisinden yoksundu.[3][4]

 
George Washington'un Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın imzalanmasına başkanlık ettiğini tasvir eden 1940 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Anayasasının İmzalanmasındaki Sahne tablosu

Hükûmetin güçsüzlüğü iki meclisli Kongre ile değiştirilmiş bir anayasa öneren 1787 Sözleşmesi'ne yol açtı.[5]

Küçük eyaletler, her eyalet için eşit temsili savundular.[6] İki meclisli yapı, eyalet hükûmetlerinde iyi işlev gördü.[7] Connecticut Uzlaşması adlı bir uzlaşma planı, Nüfusa göre seçilen temsilciler (daha büyük eyaletlerin yararına) ve eyalet hükûmetleri tarafından seçilen tam olarak iki senatörün (daha küçük eyaletlerin yararına) olduğu bir uzlaşma planı olarak kabul edildi.[8][9] Onaylanan anayasa, birbiriyle örtüşen iki güç merkezli bir federal yapı yarattı, böylece her vatandaş "birey olarak" eyalet hükûmetinin ve ulusal hükûmetin yetkilerine tabi oldu.[10][11][12] Gücün kötüye kullanılmasına karşı korunmak için hükûmetin yürütme, yasama ve yargı organlarının her birinin ayrı bir yetki alanı vardı ve güçler ayrılığı ilkesine göre diğer organları denetleyebiliyordu.[13] Ayrıca iki ayrı meclis olduğundan yasama organında kontrollar ve dengeler vardı.[14] Yeni hükûmet 1789'da faaliyete geçti.[13][15]

Siyaset bilimcisi Julian E. Zelizer "oluşturucu dönem" (1780'ler-1820'ler), "partizan dönemi" (1830'lar-1900'ler), "komite dönemi" (1910'lar-1960'lar) ve "çağdaş dönem" (1970-günümüz) olarak örtüşen dört Kongre dönemi olduğunu öne sürdü.[16]

1780'ler–1820'ler: Biçimlendirici Dönem

değiştir

Federalistler ve anti-federalistler siyasi partilerin telaffuz edilmesiyle ilk yıllarda iktidar için itişip kakıştı. Anayasanın ve Haklar Bildirisi'nin kabul edilmesiyle federalizm karşıtı hareket tükendi. Bazı aktivistler, James Madison ve Thomas Jefferson'ın Hazine Bakanı Alexander Hamilton'ın politikalarına karşı çıkmak için 1790-1791 yıllarında oluşturdukları İdare Karşıtı Parti'ye katıldı; kısa sürede Demokratik-Cumhuriyetçi Parti veya Jeffersoncu Cumhuriyetçi Parti[17] oldu ve Birinci Parti Sistemi dönemini başlattı. Thomas Jefferson'ın başkanlığına seçilmesi 1800'de taraflar arasında barışçıl bir güç geçişi oldu. Yüksek Mahkeme 4. başkanı John Marshall, 1803'teki dönüm noktası niteliğindeki Marbury - Madison davasında hukukta adli inceleme ilkesini tesis ederek Yüksek Mahkeme'ye Kongre mevzuatını hükümsüz kılma yetkisi verdi.[18][19]

1830'lar–1900'ler: Partizan Dönemi

değiştir

Bu yıllara siyasi partilerin gücünün artması damga vurdu. Dönüm noktası olayı, kölelik sorununu çözen ve ulusu federal otorite altında birleştiren ancak eyalet hakları'nın gücünü zayıflatan İç Savaş idi. Yaldızlı Çağ (1877–1901), Kongre'nin Cumhuriyetçi hakimiyetiyle damga vurdu. Bu süre zarfında, özellikle etkili lobilerin demiryolu sübvansiyonlarını ve yün tarifelerini savunduğu Başkan Ulysses S. Grant'ın yönetimi sırasında, lobi faaliyetleri daha yoğunlaştı.[20] Göç ve yüksek doğum oranları yurttaş sayısını artırdı ve ülke hızla büyüdü. İlerici Dönem, Kongre'nin her iki kanadında da güçlü parti liderliği ve reform çağrıları ile nitelendi; reformcular bazen lobicilerin siyaseti yozlaştırdığını söylediler.[21] Meclis Başkanı'nın konumu, 1890'da Thomas Reed ve Joseph Gurney Cannon gibi liderlerle son derece güçlendi. Senato, yarım düzine erkek tarafından etkili bir şekilde kontrol ediliyordu.

1910'lar–1960'lar: Komite Dönemi

değiştir
 
1915

Uzun süredir Kongre üyelerinin giderek daha fazla güç kazandığı bir kıdem sistemi, her iki partinin politikacılarını uzun vadeli arayışlara teşvik etti. Komite başkanları, 1970'lerdeki reformlara kadar her iki mecliste de etkili olmaya devam etti.

Önemli yapısal değişiklikler arasında, 8 Nisan 1913'te onaylanan Onyedinci Değişiklik uyarınca senatörlerin doğrudan halk tarafından seçilmesi[9] yer alır.

Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın ticaret maddesine dayanan kararlar Kongre'nin ekonomiyi düzenleme yetkisini artırdı.[22] Senatörlerin halk tarafından seçilmesinin bir etkisi, Meclis ve Senato arasındaki seçmenlerle olan bağları arasındaki farkı azaltmaktı.[23] Topal ördek Yirminci Değişiklik uyarınca yapılan reformlar, mağlup ve emekli olan Kongre üyelerinin hesap verebilirlikten yoksun olmalarına rağmen nüfuz kullanma gücünü azalttı.[24]

Büyük Buhran, Başkan Franklin Roosevelt'i ve Demokratların[25] güçlü kontrolünü ve tarihi Yeni Düzen politikalarını başlattı. Roosevelt'in 1932'deki seçimi, hükûmet gücünün yürütme organına doğru kaymasına işaret etti. Çok sayıda New Deal girişimi Kongre yerine Beyaz Saray'dan başlatıldı.[26] Başkan Roosevelt, İcra Şubesi personelini dostane Senato komitelerinde özel görev vererek Kongre'deki gündemini zorladı (bu uygulama, 1946 Yasama Yeniden Düzenleme Yasası ile sona erdi).[27] Demokrat Parti yıllarca Kongre'nin her iki meclisini de kontrol etti.[28][29][30] Bu süre zarfında, Cumhuriyetçiler ve muhafazakar güneyli Demokratlar[31] Muhafazakar Koalisyon oluşturdular.[30][32] Demokratlar II. Dünya Savaşı sırasında Kongre'nin kontrolünü elinde tuttu.[33][34] Kongre, kısmen daimi Kongre komitelerinin sayısını azaltarak, savaş sonrası dönemde verimlilikle mücadele etti.[35] Bu yıllarda siyasi güç Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında değişse de, Güney Demokratlar birçok etkili komitede güçlü bir güç haline geldi. Uzay uçuşu ve atom enerjisi politikası gibi daha karmaşık konular daha fazla uzmanlık gerektiriyordu.[35] Senatör Joseph McCarthy, İkinci Kızıl Korku sırasında komünizm korkusunu kullandı ve televizyonda oturumlar düzenledi.[36][37] 1960 yılında, Demokrat aday John F. Kennedy az farkla başkanlığı kazandı ve güç, 1994 yılına kadar Kongre'nin her iki kanadına da hakim olan Demokratların eline geçti.

1970'den beri: Çağdaş Dönem

değiştir
 
Senatonun parti hakimiyetinin tarihsel grafiği. 1980'den bu yana Demokratlar başkanlığı dört dönem yürüttü ama Senatonun engellenmesi nedeniyle yalnızca iki yıl özgürce yasa çıkarabildi. Cumhuriyetçiler de benzer şekilde devre dışı bırakıldı.

Kongre, yoksulluk ve açlıkla mücadele için Johnson'un "Büyük Toplum" programını yürürlüğe koydu. Watergate skandalı başkanlık suçlarını ve örtbasları araştıran uykudaki Kongre'yi uyandırdı. Siyaset bilimci Bruce J. Schulman, skandalın hükûmetin kolları arasındaki ilişkileri "önemli ölçüde yeniden şekillendirdiğini" öne sürdü.[38] Özellikle 1994'ten sonra partizanlık geri döndü. Bir analist partizan iç çatışmayı Eğitim Kurulu gibi toplantı odalarında toplantıya katılanların cesaretini kıran zayıf Kongre çoğunluğuna bağladı.[39] Kongre yetkisini yeniden savunmaya başladı.[26][40]

Lobicilik, 1971'deki Federal seçim kampanya yasasına rağmen önemli bir faktör oldu. Siyasi eylem komiteleri veya PAC'ler (ing: Political Action Committee), Soft Money (tr: yumuşak para) katkıları gibi yollarla Kongre adaylarına önemli bağışlarda bulunabilirdi.[41] Yumuşak para fonları adaylar için belirli kampanyalara verilmese de, para genellikle adaylara dolaylı yoldan çıkar sağladı ve adayların yeniden seçilmesine yardım etti.[41] 2002 İki Partili Kampanya Reformu Yasası gibi reformlar kampanya bağışlarını sınırladı ama “yumuşak para” katkısını sınırlamadı.[42] Bir kaynak, 1974'te değiştirilen Watergate sonrası yasaların, "bireylerin adayları desteklemek için bir araya gelmelerini sağladıklarından" "meşrulaştırılmış PAC'ler" yerine "zengin katkıda bulunanların etkisini ve ödemeleri sona erdirmeyi" amaçladığını öne sürer.[43] 1974'ten 1984'e kadar PAC'lerin sayısı 608'den 3.803'e ve bağışlar 12.5 milyon dolardan 120 milyona[43][44][45] çıktı. PAC'ın Kongre'deki etkisine ilişkin endişeler arttı.[46][47] 2009'da avukatlar, elektrikçiler ve emlak komisyoncuları da dahil olmak üzere 4.600 işletme, işçi ve özel çıkar PAC'si[48] vardı.[49] 2007'den 2008'e kadar 175 Kongre üyesi PAC'lerden "kampanya paralarının yarısını veya daha fazlasını" aldı.[48][50][51]

1970'ten 2009'a kadar Meclis, 1970'te Porto Riko'nun yerleşik komiserinin komitelerinde temsil edilmeye başlayarak, ABD vatandaşlarını eyalet dışı alanlarda temsil eden yetkileri ve ayrıcalıklarının yanı sıra delegeleri artırdı. 1971'de Columbia Bölgesi için bir delege yetkilendirildi ve 1972'de ABD Virjin Adaları ve Guam için yeni delege pozisyonları oluşturuldu. 1978'de Amerikan Samoası için ek bir delege atandı. Kuzey Mariana Adaları Topluluğu için bir başka delege 2009'da işe başladı. Kongre'nin bu altı üyesi, yasa tasarılarını ve kararları vermek için taban ayrıcalıkları vardır ve son Kongrelerde daimi ve seçilmiş komitelerde, parti kurultaylarında ve Senato ile ortak konferanslarda oy kullanırlar. Capitol Hill ofisleri, personeli ve dört askeri akademiden her birine iki yıllık atamaları vardır. Kongre, Meclis Genel Komitesi oylarını onayladığında oyları anayasal olsa da, son Kongreler buna izin vermedi ve Meclis, Temsilciler Meclisi olarak toplanırken oy kullanamazlar.[52]

 
1989'da Kongrenin 200. yıldönümü Amerika Birleşik Devletler Kongresi İki Yüzüncü Yıldönümü hatıra paraları basıldı.

ABD Kongresinin Yapısı

değiştir

ABD Kongresinin Temsilciler ve Senato olarak iki yasama meclisi vardır. Kongre, işi farklı alanlarda uzmanlaşmış ayrı komitelere bölerek ulusal mevzuat yazımını yönetir. Bazı Kongre üyeleri, meslektaşları tarafından bu komitelerin görevlileri olarak seçilir. Kongre'nin kendisine bilgi sağlamaya yardımcı olması için Devlet Sorumluluk Ofisi ve Kongre Kütüphanesi gibi yardımcı kuruluşları ve Kongre üyelerinin de kendilerine yardımcı olacak personeli ve ofisleri vardır. Ayrıca büyük bir lobi endüstrisi, üyelerin çeşitli şirket ve işçi çıkarları adına yasa çıkarmalarına yardım eder.

Komiteler

değiştir
Birleşik Devletler Kongresi'ndeki komitelerin Kongre Kütüphanesi video açıklaması
 
Philadelphia'daki Kongre Salonundaki ikinci komite odası

Uzmanlıklar

değiştir

Komite yapısı, Kongre üyelerinin belirli bir konuyu yoğun şekilde incelemesine imkan verir. Kongreden önce herhangi bir üyenin uzman olması beklenmez.[53] Zamanla, üyeler belirli konularda ve yasal yönlerde uzmanlaşır. Komiteler özel konuları araştırır ve tüm Kongreye seçimler ve olasılıklar hakkında tavsiyelerde bulunur. Uzmanlık seçimi, üyenin seçim bölgesinden, bölgesel sorunlardan, geçmişinden ve deneyiminden etkilenebilir.[54] Senatörler, çakışmayı önlemek için genellikle eyaletlerindeki diğer senatörünkinden farklı bir uzmanlık seçerler.[55] Bazı komiteler, diğer komitelerin işlerini yürütme konusunda uzmandır ve tüm mevzuatta güçlü bir etkiye sahiptirler. Örneğin, “House Ways and Means” Komitesinin Temsilciler Meclisi işlerinde önemli etkisi vardır.[56]

Komiteler mevzuatı yazar ve düzenler. Meclis “tahliye dilekçesi süreci” gibi prosedürler, yasa tasarıları getirebilir ve komite girdisini atlayabilirken komite çalışmadan bunları uygulamak çok zordur. Komitelerin belli bir gücü vardır. Yasama, gözetim ve dahili idari görevleri, bilgi toplayan, alternatifleri değerlendiren ve sorunları belirleyen yaklaşık iki yüz komite ve alt komite arasında bölünmüştür.[57] Komiteler, meclis tarafından değerlendirilecek çeşitli çözümler önerir.[57] Ayrıca komiteler, yürütme organını izleyerek ve olası suistimali soruşturarak gözetim yaparlar.[57]

Görevli

değiştir

Her iki yıllık oturumun başında Meclis, normalde tartışmalara başkanlık yapmayan ama çoğunluk partisinin lideri olarak görev yapan bir konuşmacı seçer. Senatoda başkan yardımcısı Senatonun resen başkanıdır. Ek olarak, Senato geçici başkanı ("pro tempore") denilen memuru seçer. ("pro tempore", "şimdilik" anlamındadır.) Bu görev genellikle Senatonun çoğunluk partisinin en kıdemli üyesi tarafından yapılır ve parti kontrolünde değişiklik olana kadar geleneksel olarak bu görevi yapar. Buna göre Senato, yeni Kongre'nin başlangıcında geçici yeni bir başkan seçmez. Meclis ve Senatoda, fiili başkanlık görevlisi genellikle çoğunluk partisinin yeni üyelerin odanın kurallarını öğrenmesi için atanan üyesidir.

Kongrenin destek hizmetleri

değiştir

Kongre Kütüphanesi

değiştir
 
Kongre Kütüphanesi Jefferson Binası

Kongre Kütüphanesi, 1800 yılında Kongre kararıyla kuruldu. Kongre Kütüphanesinin çoğu Capitol Hill'deki üç binadadır ama Washington, D.C.‘deki Körler ve Fiziksel Engelliler için Ulusal Kütüphanesi, Culpeper, Virginia'daki Ulusal Görsel-İşitsel Koruma Merkezi, Fort Meade, Maryland'deki kitap saklama tesisi ve birçok deniz aşırı ofisler de bölümleri vardır. 1812 Savaşı’ndaki İngiliz baskınında yakıldığında kütüphanede çoğunlukla hukuk kitapları vardı. Ama Kongre Thomas Jefferson'ın özel kütüphanesinin satın alınmasına izin verdiğinde kütüphane koleksiyonları büyütüldü. Kütüphane Kongre ve personelinin yanı sıra Amerikan halkına da hizmet verir. 470 dilde kitaplar, filmler, haritalar, fotoğraflar, müzik, el yazmaları, grafikler ve malzemeler dahil olmak üzere yaklaşık 150 milyon öğe ile Kongre kütüphanesi dünyanın en büyük kütüphanesidir.[58]

Araştırma

değiştir
 

Kongre Kütüphanesi'nin parçası Kongre Araştırma Hizmeti, senatörlere, temsilcilere ve çalışanlarına resmi görevlerini yapmalarına yardım için ayrıntılı, güncel ve tarafsız araştırmalar yapar. Mevzuat için fikir üretir, üyelerin yasa tasarısını incelemelerine yardımcı olur, kamuya açık oturumları kolaylaştırır, raporlar hazırlar, parlamento usulü gibi konularda istişarelerde bulunur ve iki meclisin anlaşmazlıkları çözmesine yardımcı olur. Kongre Araştırma Hizmetine, Meclisin'in düşünce kuruluşu" denir ve yaklaşık 900 çalışanı vardır.[59]

Bütçelendirme

değiştir

Kongre Bütçe Ofisi veya CBO, Kongre'ye ekonomik verileri sağlayan federal bir ajanstır.[60]

1974 tarihli Kongre Bütçesi ve Haciz Kontrol Yasası ile partizan olmayan bağımsız bir kurum olarak kurulmuştur. Kongre'nin vergilerden gelen gelir akışlarını tahmin etmesine ve bütçeleme sürecine yardım eder. Devlet borcu[61] gibi konular ve olası yasama maliyetleri hakkında öngörüler yapar. Yıl ortasında güncellenen yıllık Ekonomik ve Bütçe Görünümü ‘nü hazırlar ve Senato Tahsis Komitesi için Başkanın Bütçe Teklifleri Analizini yazar. Meclis Başkanı ve Senato başkanı geçici olarak CBO direktörünü dört yıllık bir dönem için ortaklaşa atarlar.

Lobicilik

değiştir

Lobiciler farklı çıkarları temsil eder ve genellikle müşterilerinin ihtiyaçlarını yansıtmak amacıyla Kongre kararlarını etkilemeye çalışırlar. Lobi grupları ve üyeleri bazen yasa ve kamçı faturaları keser. 2007'de Washington, D.C.'de yaklaşık 17.000 federal lobici vardı.[62] Yasa koyuculara kuruluşlarının amaçlarını açıklarlar. Bazı lobiciler kâr amacı gütmeyen kuruluşları temsil eder ve kişisel olarak ilgilendikleri konularda toplum yararına çalışırlar.

Partizanlık iki taraflılığa karşı

değiştir

Kongre, taraflar arasında iki particilik olarak bilinen yapıcı işbirliği ve uzlaşma dönemleriyle, partizanlık denilen siyasi kutuplaşma ve çatışma dönemleri arasında gidip geldi. İç Savaş sonrası dönemine, bugün olduğu gibi particilik damgasını vurdu.

Uzlaşma mümkünse komitelerin söz konusu konuda anlaşmaya varması daha kolaydır. Bazı siyaset bilimciler, Kongre'nin iki meclisinde de dar çoğunlukların etkilediği son birkaç on yılda, particiliğin arttığını ama Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında birbirlerini izlemesinin politikalarda olduğu kadar kurumda pragmatizm ve nezaketin daha çok esnekline neden olacağını düşünürler.[63]

Kaynakça

değiştir
 1. ^ Thomas Paine (1982). Kramnick, Isaac (Ed.). Common Sense. Penguin Classics. s. 21. 
 2. ^ "References about weaknesses of the Articles of Confederation". *Pauline Maier (book reviewer) (18 Kasım 2007). "History – The Framers' Real Motives (book review) Unruly Americans and the Origins of the Constitution book by Woody Holton". The Washington Post. 14 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2009. *"The Constitution and the Idea of Compromise". PBS. 10 Ekim 2009. 14 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2009. *Alexander Hamilton (1788). "Federalist No. 15 – The Insufficiency of the Present Confederation to Preserve the Union". FoundingFathers.info. 14 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2009. 
 3. ^ English (2003), pp. 5–6
 4. ^ Collier (1986), p. 5
 5. ^ James Madison (1787). "James Madison and the Federal Constitutional Convention of 1787 – Engendering a National Government". The Library of Congress – American memory. 4 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2009. 
 6. ^ "The Founding Fathers: New Jersey". The Charters of Freedom. 10 Ekim 2009. 9 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2009. 
 7. ^ "The Presidency: Vetoes". Time. 9 Mart 1931. 12 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2010. 
 8. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; tws2010Sep11t14cc isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 9. ^ a b David E. Kyvig (2004). Julian E. Zelizer (Ed.). "The American Congress: The Building of Democracy". Houghton Mifflin Company. s. 362. ISBN 0-618-17906-2. 19 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2010. 
 10. ^ David B. Rivkin Jr.; Lee A. Casey (22 Ağustos 2009). "Illegal Health Reform". The Washington Post. 29 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2009. 
 11. ^ Founding Fathers via FindLaw (1787). "U.S. Constitution: Article I (section 8 paragraph 3) – Article Text – Annotations". FindLaw. 12 Şubat 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2009. 
 12. ^ English (2003), p. 7
 13. ^ a b Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; tws2010Sep11bb isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 14. ^ English (2003), p. 8
 15. ^ "The Convention Timeline". U.S. Constitution Online. 10 Ekim 2009. 14 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2009. 
 16. ^ Eric Patashnik (2004). Julian E. Zelizer (Ed.). "The American Congress: The Building of Democracy". Houghton Mifflin Company. ISBN 0-618-17906-2. 19 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2010. 
 17. ^ James Madison to Thomas Jefferson, March 2, 1794 14 Kasım 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. "I see by a paper of last evening that even in New York a meeting of the people has taken place, at the instance of the Republican Party, and that a committee is appointed for the like purpose."
  Thomas Jefferson to President Washington, May 23, 1792 14 Ocak 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. "The republican party, who wish to preserve the government in its present form, are fewer in number. They are fewer even when joined by the two, three, or half dozen anti-federalists. ..."
 18. ^ Chemerinsky, Erwin (2015). Constitutional Law: Principles and Policies (5.5yer=New York bas.). Wolters Kluwer. s. 37. ISBN 978-1-4548-4947-6. 
 19. ^ Van Alstyne, William (1969). "A Critical Guide to Marbury v. Madison". Duke Law Journal. 18 (1): 1. 14 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Kasım 2018. 
 20. ^ Margaret S. Thompson, The "Spider Web": Congress and Lobbying in the Age of Grant (1985)
 21. ^ Elisabeth S. Clemens, The People's Lobby: Organizational Innovation and the Rise of Interest-Group Politics in the United States, 1890–1925 (1997)
 22. ^ David B. Rivkin Jr.; Lee A. Casey (22 Ağustos 2009). "Illegal Health Reform". The Washington Post. 29 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Eylül 2009. 
 23. ^ Steven S. Smith; Jason M. Roberts; Ryan J. Vander Wielen (2006). "The American Congress (Fourth Edition)". Cambridge University Press. s. 38. ISBN 9781139446990. 14 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2010. 
 24. ^ David E. Kyvig (2004). Julian E. Zelizer (Ed.). "The American Congress: The Building of Democracy". Houghton Mifflin Company. ISBN 0-618-17906-2. 19 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2010. 
 25. ^ "The Congress: 72nd Made". Time. 17 Kasım 1930. 30 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2010. 
 26. ^ a b English (2003), p. 14
 27. ^ Farley, Bill (25 Ocak 2021). "Blending Powers: Hamilton, FDR, and the Backlash That Shaped Modern Congress". Journal of Policy History (İngilizce). 33 (1): 60-92. doi:10.1017/S089803062000024X. ISSN 0898-0306. 4 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mart 2023. 
 28. ^ "The Congress: Democratic Senate". Time. 14 Kasım 1932. 27 Ekim 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2010. 
 29. ^ "Political Notes: Democratic Drift". Time. 16 Kasım 1936. 15 Aralık 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2010. 
 30. ^ a b "The Congress: The 76th". Time. 21 Kasım 1938. 26 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2010. 
 31. ^ "The Vice Presidency: Undeclared War". Time. 20 Mart 1939. 29 Nisan 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2010. 
 32. ^ "Congress: New Houses". Time. 11 Kasım 1940. 14 Ekim 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2010. 
 33. ^ "Before the G.O.P. Lay a Forked Road". Time. 16 Kasım 1942. 14 Ekim 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2010. 
 34. ^ "Business & Finance: Turn of the Tide". Time. 16 Kasım 1942. 14 Ekim 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2010. 
 35. ^ a b "The Congress: Effort toward Efficiency". Time. 21 Mayıs 1965. 20 Şubat 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2010. 
 36. ^ "National Affairs: Judgments & Prophecies". Time. 15 Kasım 1954. 1 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2010. 
 37. ^ "The Congress: Ahead of the Wind". Time. 17 Kasım 1958. 31 Ocak 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2010. 
 38. ^ Bruce J. Schulman (2004). Julian E. Zelizer (Ed.). "The American Congress: The Building of Democracy". Houghton Mifflin Company. s. 638. ISBN 0-618-17906-2. 19 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2010. 
 39. ^ Julian E. Zelizer; Joanne Barrie Freeman; Jack N. Rakove; Alan Taylor, (Ed.) (2004). "The American Congress: The Building of Democracy". Houghton Mifflin Company. ss. xiii-xiv. ISBN 0-618-17906-2. 19 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2010. 
 40. ^ "The House: New Faces and New Strains". Time. 18 Kasım 1974. 22 Aralık 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 41. ^ a b Steven S. Smith; Jason M. Roberts; Ryan J. Vander Wielen (2006). "The American Congress (Fourth Edition)". Cambridge University Press. s. 58. ISBN 9781139446990. 14 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2010. 
 42. ^ Nick Anderson (30 Mart 2004). "Political Attack Ads Already Popping Up on the Web". Los Angeles Times. 14 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Eylül 2009. 
 43. ^ a b Susan Tifft; Richard Homik; Hays Corey (20 Ağustos 1984). "Taking an Ax to the PACs". Time. 29 Ekim 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2009. 
 44. ^ clymer, Adam (29 Ekim 1992). "Campaign spending in congress races soars to new high". The New York Times. 14 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2009. 
 45. ^ Jeffrey H. Birnbaum (3 Ekim 2004). "Cost of Congressional Campaigns Skyrockets". The Washington Post. 14 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ekim 2009. 
 46. ^ Richard E. Cohen (12 Ağustos 1990). "PAC Paranoia: Congress Faces Campaign Spending – Politics: Hysteria was the operative word when legislators realized they could not return home without tougher campaign finance laws". Los Angeles Times. 14 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2009. 
 47. ^ Walter Isaacson; Evan Thomas; other bureaus (25 Ekim 1982). "Running with the PACs". Time. 29 Nisan 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2009. 
 48. ^ a b John Fritze (2 Mart 2009). "PACs spent record $416M on federal election". USA Today. 14 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2009. 
 49. ^ Thomas Frank (29 Ekim 2006). "Beer PAC aims to put Congress under influence". USA TODAY. 14 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2009. 
 50. ^ Michael Isikoff; Dina Fine Maron (21 Mart 2009). "Congress – Follow the Bailout Cash". Newsweek. 14 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2009. 
 51. ^ Richard L. Berke (14 Şubat 1988). "Campaign Finance; Problems in the PAC's: Study Finds Frustration". The New York Times. 14 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ekim 2009. 
 52. ^ Palmer, Betsy. Delegates to the U.S. Congress: history and current status 14 Ocak 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Congressional Research Service; U.S. House of Representatives, "The House Explained 11 Kasım 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.", viewed January 9, 2015.
 53. ^ English (2003), pp. 46–47
 54. ^ English, p. 46
 55. ^ Schiller, Wendy J. (2000). Partners and Rivals: Representation in U.S. Senate Delegations. Princeton University Press. ISBN 0-691-04887-8. 
 56. ^ "Committees". U.S. Senate. 2010. 14 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Eylül 2010. 
 57. ^ a b c Committee Types and Roles, Congressional Research Service, April 1, 2003
 58. ^ "General Information – Library of Congress". Library of Congress. 24 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Aralık 2017. 
 59. ^ "The Congressional Research Service and the American Legislative Process" (PDF). Congressional Research Service. 2008. 18 Temmuz 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 25 Temmuz 2009. 
 60. ^ O'Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M. (2003). Economics: Principles in Action . Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. s. 388. ISBN 0-13-063085-3. 
 61. ^ "Congressional Budget Office – About CBO". Cbo.gov. 5 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Aralık 2010. 
 62. ^ Washington Representatives (32 bas.). Bethesda, MD: Columbia Books. November 2007. s. 949. ISBN 978-1-880873-55-7. 
 63. ^ Steven S. Smith; Jason M. Roberts; Ryan J. Vander Wielen (2006). The American Congress (Fourth bas.). Cambridge University Press. ss. 17-18. ISBN 9781139446990. 14 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2010.