Tek meclislilik

Tek meclislilik, tek bir yasama organı ya da parlamento'nun bulunduğu yönetim şeklidir. Tek meclisli ülkelerin çoğu küçük ve homojen üniter devletlerdir. Türkiye de tek meclisli ülkelere örnektir.

  Çift Meclisli Ülkeler
  Tek Meclisli Ülkeler
  Meclissiz Ülkeler

Ayrıca bakınızDüzenle