Haklar Bildirisi

Haklar Bildirisi (İngilizce Bill of Rights), 15 Aralık 1791 tarihinde ABD Anayasası'nın tek bir kısım olarak kabul edilen ek olarak oluşturulmuş ilk 10 maddesi. Bu maddeler bireysel özgürlüklere dair güvenceleri pekiştirmiştir.

Haklar Bildirisi