İkinci Kıta Kongresi

İkinci Kıta Kongresi, On Üç Koloni'den delegelerin yer aldığı ve Philadelphia'da 1775 yazında Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın başlangıcının ardından toplanan kongredir. Philadelphia'da 5 Eylül 1774 ile 26 Ekim 1774 tarihleri arasında toplanan Birinci Kıta Kongresi'ni takip etmiştir. Kongre sırasında sömürgelerin yürüttüğü savaş idare edilmiş ve 4 Temmuz 1776'da Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nin yayınlanmasıyla adım adım bağımsızlığa yönelim gerçekleşmiştir. Ordu yönetmesi, strateji belirlemesi, diplomat ataması ve resmî antlaşmalar imzalamasıyla kongre de facto olarak ulusal hükûmet görevi görmüştür.

Amerikan Bağımsızlık Bildirisi oylaması sırasında kongre, Robert Edge Pine
Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nin imzalandığı toplantı salonu, Philadelphia

Kongre 10 Mayıs 1775'te toplandığında Birinci Kıta Kongresi'nin yeniden bir araya gelmiş hali niteliğindeydi. İlk kongreye katılan 56 delegenin çoğu İkinci Kıta Kongresi'nde yer almıştı. Kongre sırasında aynı başkan (Peyton Randolph) ve yazman (Charles Thompson) seçilmişti. Önemli yeni katılımcılar arasında ise Pennsylvania'dan Benjamin Franklin ve Massachusetts'ten John Hancock yer alıyordu.

İki hafta içerisinde Randolph Burgesses Meclisi'ne başkanlık yapmak üzere Virginia'ya geri dönmüş ve yeri birkaç hafta sonra kongreye katılan, Virginia delegasyonundan Thomas Jefferson ile doldurulmuştur. Henry Middleton Randolph'un yerine geçmek üzere seçilmiş olsa da bu görevi kabul etmemiştir. 24 Mayıs'ta Hancock kongre başkanlığı görevine seçilmiştir.

On Üç Koloni arasında on iki koloninin delegeleri kongrede bulundular. Georgia ilk kongreye katılmamış ve İkinci Kıta Kongresi'ne başlangıçta bir delege göndermemişti. 4 Temmuz 1775'te ise devrimci Georgialılar Amerikan Devrimi'ne nasıl bir tepki vereceklerini kararlaştırmak üzere yerli bir kongre oluşturdular ve 8 Temmuz'da Kıta Kongresi'ne delege gönderme kararı verdiler. Delegeler 20 Temmuz'da kongreye katıldılar.