Yaldızlı Çağ

ABD tarihinde bir dönem

Yaldızlı Çağ (İngilizceGilded Age), Amerika Birleşik Devletleri tarihinde 19. yüzyılın sonlarından 1900'lerin başına kadar olan dönemdir. İlk olarak yazar Mark Twain'in 1873 tarihli Yaldızlı Çağ: Günümüzün Masalı romanından alınmış olup ilk olarak 1920'li ve 1930'lu yıllarda kullanıma girmiştir.

Yaldızlı Çağ, özellikle Kuzey ve Batı'da hızlı bir ekonomik büyüme dönemiydi. Özellikle vasıflı işçiler olmak üzere maaşlar Avrupa'dan çok daha yüksek olduğu için, o dönem ABD milyonlarca Avrupalının ​​göçmen akınına uğramaktaydı. Sanayileşmenin hızla genişlemesi, 1860 ile 1890 yılları arasında giderek artan işgücüne yayılmış %60'lık reel gelir artışına yol açtı. Endüstriyel işçi başına (erkek, kadın ve çocuk dahil olmak üzere) yıllık ortalama maaş, 1880'de 380 dolar iken 1890'da 564 dolara yükselmesiyle %48'lik bir artış yaşandı. Bununla birlikte Yaldızlı Çağ, özellikle yoksul Avrupa ülkelerinden milyonlarca göçmenin ABD'ye göç ettiği ve yüksek servet yoğunluğundan daha görünür ve tartışmalı olduğu için, aynı zamanda bir yoksulluk ve eşitsizlik dönemiydi.[1]

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle