Latin alfabesi
Ņņ harfi
Ņ ņ
Ņ ņ

Ņņ (veya küçük harf ) Leton Alfabesinde harfi genizden ve/veya damaktan çıkarılan N ve Y karışımı bir sesi (ince N) gösterir. Bu ses kimi alfabelerde Nj olarak kullanılır. Kiril alfabelerindeki karşılığı Њ harfidir.

Türki Kiril Alfabelerinin Latinizasyonunda değiştir

Ņᶇ Uniform Türk Alfabesi'nde yer alır. Bazen de NG/NĞ olarak öngörülür. 1900'lü yılların başındaki Türki alfabelerde Ƞƞ olarak da kullanılmıştır. Pek çok ağızda N veya Ğ sesine dönüşmüştür. Osmanlıca’daki üç noktalı Kaf-ı Nûni (ڭ) harfinin karşılığıdır. Pek çok kaynakta Tengri veya Tengiz olarak yazılan sözcükler aslında Teᶇri ve Teᶇiz şeklinde okunur. Tatarca’da Ñ, Türkmence’de Ň biçimiyle kullanılır.

Ayrıca bakınız değiştir

ISO temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış N harfi
Kuyruk işaretini kullanan harfler

tarih paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi