Ana menüyü aç

Ņņ (veya küçük harf ) Leton Alfabesinde harfi genizden ve/veya damaktan çıkarılan N ve Y karışımı bir sesi (ince N) gösterir. Bu ses kimi alfabelerde Nj olarak kullanılır. Kiril alfabelerindeki karşılığı Њ harfidir.

Türki Kiril Alfabelerinin LatinizasyonundaDüzenle

Ņᶇ Uniform Türk Alfabesi'nde yer alır. Bazen de NG/NĞ olarak öngörülür. 1900'lü yılların başındaki Türki alfabelerde Ƞƞ olarak da kullanılmıştır. Pek çok ağızda N veya Ğ sesine dönüşmüştür. Osmanlıca’daki üç noktalı Kaf-ı Nûni (ڭ) harfinin karşılığıdır. Pek çok kaynakta Tengri veya Tengiz olarak yazılan sözcükler aslında Teᶇri ve Teᶇiz şeklinde okunur. Tatarca’da Ñ, Türkmence’de Ň biçimiyle kullanılır.

Ayrıca bakınızDüzenle