Ț

(Ţ sayfasından yönlendirildi)
Latin alfabesi
Țț harfi
Ț ț
Ț ț

Ț harfi (küçük ț), sadece Rumence diline ait bir harftir. Gagavuzcada çok benzeyen Ţ harfi de kullanılır. İki dilde de /ts/ sesini temsil eder. Rumencede "T-virgula" (virgüllü T) olarak bilinir.

Ț ve Ş harflerinin yazılışı.

TarihiDüzenle

1825 yılında Buda Lexicon kitabında Petru Maior tarafından yazılmış iki metinde; Orthographia romana sive Latino-valachica una cum clavi ve Dialogu pentru inceputul linbei române; Ș (/ʃ/ için) harfiyle birlikte önerilmiştir. 13 Mart 1993 tarihinde Moldova Parlamentosunun kararıyla kabul edilen Gagavuz Alfabesinde ise Ţ harfi kullanılmıştır.

Unicode çakışmasıDüzenle

Unicode'un öncüllerinde (ISO 8859 ve Windows 1250) ve Unicode'un eski sürümlerinde Ș ve Ț harfleri, Ş ve Ţ olarak kodlanmıştı. Birçok fontta bu harfler arasındaki farkı gözle görmek çok zordu, ve basılmış kaynaklarda bu semboller birbirinin yerini tutabilecek şekilde kullanılıyordu. Ancak Romanya Standartlar Kurumunun baskısıyla 1999 yılında, bu harfler Unicode 3.0 güncellemesiyle Latin-B bloğunda yeni kod noktalarına atandı (U+0218, U+0219, U+021A ve U+021B). Günümüzde eskimiş veya Unicode'u doğru uygulamayan sistemlerde hâlâ bu işaretler karışmaktadır.

Ayrıca bakınızDüzenle

  • Ș (Benzer bir harf)
ISO temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış T harfi

tarih paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi