Nef (harf)

(ڭ sayfasından yönlendirildi)

Nef, sağır kef, kêf-î nûni ya da nazal n (ڭ), Osmanlı alfabesinin 28. harfidir. Arap alfabesinin orijinalinde bulunmayıp sonradan eklenmiştir. Bu harf ayrıca Uygur alfabesinin 19. harfidir.

Nef harfi

ڭ (Nef) harfi Arapçada bulunmaz. Bu harf sadece Arap alfabesiyle yazılan Türk dillerinde Arapça asıllı olmayan Türkçe kelimelerde genizcil Ň sesini vermek için kullanılır.

Genizden çıkarılan N ve G karışımı bir sestir (Ņ). Bazen de NG/NĞ olarak öngörülür. Pek çok ağızda N veya Ğ sesine dönüşmüştür. Osmanlıcadaki üç noktalı Kaf-ı Nûni (ڭ) harfinin karşılığıdır. Örneğin: İç Anadolu’da, özellikle Sivas yöresinde Saňa, Baňa, Deňiz sözcükleri. Pek çok kaynakta Tengri veya Tengiz olarak yazılan sözcükler aslında Teñri ve Teñiz şeklinde okunur. Tatarcada, Türkmencede Latin harfleriyle Ň, Ñ biçiminde kullanılır.

Bazı dillerde ݣ‎ biçimi ile de kullanılır.


Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ـڭ ـڭـ ڭـ ڭ ʾ / Nef